Meddelande – Efter 10 minuters inaktivitet på sidan uppnås tidsgränsen för den säkra sessionen på American Express och du måste logga in igen. Det här inträffar av säkerhetsskäl.

Välgörenhet

Skriv ut
Stöd Rädda Barnens katastrofarbete

Rädda Barnen

Rädda Barnen

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Verksamheten grundar sig på Barnkonventionen och organisationen är politiskt och religiöst obunden. Rädda Barnen arbetar för de barn som har det svårast; barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, eller som lever i fattigdom eller i krig. I krig och katastrofer är barn extremt utsatta. Hela deras tillvaro har raserats och vardagens villkor är satta ur spel. Rädda Barnens insatser handlar om att rädda liv och att ge trygghet och skydd från de faror som uppstår. Insatserna kan innebära att förse barnen med mat, rent vatten och tak över huvudet, men även att skydda dem från våld och övergrepp och ge dem någon sorts trygghet mitt i en fruktansvärd situation. Rädda Barnen arbetar för att snabbt återförena barn med sina föräldrar, eller att hitta släktingar eller fosterfamiljer för de barn som har förlorat sina föräldrar. Rädda Barnen finns bland annat på plats i Syrien, Etiopien, Jemen, Irak och längs med flyktvägarna i Europa. Genom att stödja Rädda Barnens katastrofarbete hjälper du barn i akuta situationer när de behöver hjälpen som mest.


För att donera dina poäng, klicka på "Lägg i varukorgen" eller ring Membership Rewards på telefon 0771-29 55 00.

När du har donerat dina poäng till Rädda Barnen kan dessa poäng inte återföras till ditt Membership Rewards-Konto.