Start of menu
Close Menu

Privacy Verklaring

American Express Online Privacyverklaring

Ingangsdatum: 15 november 2014

Bij American Express zetten wij ons in voor de bescherming van uw privacy. Wij willen dat u op de hoogte bent van hoe wij gegevens over u kunnen verzamelen, gebruiken, delen en bewaren, en de keuzes die hierin tot uw beschikking staan.

Wanneer wij producten of diensten van American Express aan u verstrekken, kunnen wij u ook specifieke aanvullende informatie verstrekken over hoe wij uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken. Als u een product of dienst van American Express gebruikt dat/die niet wordt geleverd door American Express (zoals een kaart die is uitgegeven door een van onze partnerbanken), raadpleeg dan de relevante privacyverklaring die voor een dergelijk product of een dergelijke dienst geldt, of neem contact op met de aanbieder van uw product of dienst voor informatie over hun privacybeleid.

Deze online privacyverklaring is van toepassing op websites van American Express, online toepassingen die worden uitgevoerd op smartphones, tablets en andere mobiele apparaten ("apps"), evenals uw gebruik van of toegang tot een van onze online diensten of pagina’s die zijn gekoppeld aan deze verklaring. Het is niet van toepassing op websites die hun eigen online privacyverklaringen bevatten, zoals de American Express Network website, amexnetwork.com.

Onze websites en apps zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar. Wij vragen niet doelbewust online naar gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar en richten onze online marketingactiviteiten niet doelbewust op kinderen jonger dan 18 jaar.

Aangezien wij deze online privacyverklaring kunnen wijzigen, is het raadzaam dat u de actuele versie regelmatig controleert. Als wij wijzigingen in deze verklaring aanbrengen, zullen wij de "Ingangsdatum" aan de bovenkant van deze pagina bijwerken.

Wat staat er in deze online privacyverklaring?


Op welke gegevens is deze online privacyverklaring van toepassing?
Welke gegevens verzamelen wij online en hoe verzamelen wij die?
Hoe gebruiken wij de gegevens die wij over u verzamelen?
Hoe delen wij uw gegevens?
  Hoe gaan wij om met uw Persoonlijke gegevens
  Hoe gaan wij om met Geaggregeerde gegevens en Geanonimiseerde gegevens
Hoe beschermen en bewaren wij uw gegevens?
Wat zijn uw rechten en keuzes?
Heeft u vragen?
Definities

Op welke gegevens is deze online privacyverklaring van toepassing?


Deze online privacyverklaring beschrijft hoe wij (en onze Dienstverleners) gegevens die wij online over u verkrijgen kunnen verzamelen, gebruiken, delen en bewaren. Wij verzamelen Online Gegevens wanneer u:
 • onze websites of apps bezoekt of gebruikt;
 • elektronische communicatie van ons ontvangt, opent of beantwoordt;
 • onze advertenties of andere online inhoud bekijkt of erop klikt; en
 • via social media websites en andere websites en apps met ons communiceert.
In deze verklaring leggen wij ook uit hoe wij Online Gegevens met Andere Gegevens kunnen combineren en hoe wij de gecombineerde gegevens vervolgens gebruiken.

Welke gegevens verzamelen wij online en hoe verzamelen wij die?


Het soort gegevens dat wij verzamelen is afhankelijk van welk product of dienst u gebruikt.
Soms verstrekt u gegevens rechtstreeks aan ons (of onze Dienstverleners ). U kunt ons bijvoorbeeld uw naam, kaartrekeningnummer, e-mailadres, postadres, telefoonnummer of geboortedatum verstrekken wanneer u:
 • een online formulier of enquête invult, en ook wanneer u reizen bij ons boekt;
 • zich registreert voor of u aanmeldt op uw account of de instellingen ervan bijwerkt met behulp van onze online diensten;
 • zich registreert of inschrijft voor onze diensten;
 • deelneemt aan een wedstrijd of zich registreert voor een marketingaanbieding; of
 • iets aanschaft op onze websites of apps.
Wij (en onze Dienstverleners of Advertentieservers van andere leveranciers) verzamelen ook gegevens via Cookies en gelijksoortige technologieën. De meeste Cookies en gelijksoortige technologieën zullen alleen Geanonimiseerde gegevens verzamelen, zoals hoe u op onze website of uw algemene locatie terechtkomt. Maar bepaalde Cookies en soortgelijke technologieën verzamelen wel persoonlijke gegevens. Als u bijvoorbeeld klikt op Herinner mij wanneer u inlogt op onze website, zal een cookie uw gebruikersnaam opslaan.

Wij (en onze Dienstverleners of Advertentieservers van andere leveranciers) kunnen ook via Cookies en soortgelijke technologieën gegevens verzamelen over:
 • het apparaat dat u gebruikt om onze websites te bekijken of om gebruik te maken van onze apps (wij kunnen bijvoorbeeld gegevens verzamelen over het besturingssysteem of de browserversie en het soort apparaat dat u gebruikt om elektronische communicatie van ons te openen);
 • het IP-adres en gegevens met betrekking tot dat IP-adres (zoals domeingegevens, uw internetprovider en algemene geografische locatie);
 • browsegeschiedenis op onze websites of apps (zoals wat u zoekt, de pagina's die u bekijkt, hoe lang u blijft, en hoe vaak u terugkomt);
 • hoe u zoekt naar onze websites of apps, van welke website of app u vandaan kwam, en welke websites van onze Zakelijke partners u bezoekt;
 • welke advertenties of online inhoud van ons en onze Zakelijke partners u bekijkt, opent, of op klikt;
 • of u onze elektronische communicatie opent en op welke onderdelen u klikt; en
 • de locatie van uw mobiele apparaat (bijvoorbeeld om fraude te helpen voorkomen of wanneer u zich registreert op onze mobiele websites of apps om locatiegebaseerde inhoud te ontvangen).

Wij (en onze Dienstverleners of Advertentieservers van andere leveranciers) kunnen ook gegevens verzamelen die openbaar beschikbaar gemaakt zijn via derde platformen (zoals online sociale media platformen), via online databases of omgevingen, of die anderszins rechtmatig verkregen zijn. Het verzamelen van deze gegevens is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en/of privacyverklaring van de derde partij.

Hoe gebruiken wij de gegevens die wij over u verzamelen?


Wij kunnen Online Gegevens die wij over u verzamelen zelfstandig gebruiken of combineren met Andere Gegevens om:
 • producten en diensten te leveren, onder andere om:
    o u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze websites of gebruikmaakt van onze apps;
    o transacties te voltooien;
    o u op de hoogte te stellen van updates voor uw accounts, producten en diensten;
    o u te informeren over nieuwe functies en voordelen;
    o vragen te beantwoorden en te reageren op uw verzoeken via onze websites of apps en via websites van derden (inclusief social media);
    o de locatie van uw mobiele apparaat te gebruiken voor locatiegebaseerde diensten die u aanvraagt;
    o te bepalen hoe wij het beste diensten aan u kunnen verlenen en uw accounts kunnen beheren, zoals hoe en wanneer wij het beste contact met u kunnen opnemen;
    o onze websites of apps te verbeteren en ze gemakkelijker te kunnen gebruiken;
 • met onze producten en diensten – en die van onze Zakelijke partners – te adverteren en ze aan te bieden, onder andere om:
    o inhoud te presenteren die is afgestemd op uw interesses, waaronder Gerichte reclame;
    o u advertenties, promoties en aanbiedingen toe te sturen of u hiervan te voorzien;
    o te analyseren of onze advertenties, promoties en aanbiedingen doeltreffend zijn;
    o ons helpen te bepalen of u misschien geïnteresseerd bent in nieuwe producten of diensten;
 • onderzoek en analyse uit te voeren, onder andere om:
    o onze klanten en de gebruikers van onze website of apps beter te begrijpen;
    o u de kans te bieden feedback te geven door onze producten en diensten en die van onze Zakelijke partners te beoordelen;
    o gegevensanalyses, statistisch onderzoek en rapporten te produceren;
    o onze producten en diensten te beoordelen en aan te passen;
 • fraude en veiligheidsrisico’s te beheren, onder andere om:
    o fraude of criminele activiteiten te detecteren en te voorkomen;
    o de veiligheid van uw gegevens te waarborgen;
 • kredietrisico's met betrekking tot onze activiteiten te beoordelen, onder andere om:
    o uw aanvragen voor onze producten en diensten te evalueren en te verwerken en uw bestaande accounts te beheren; en
 • het op andere manieren te gebruiken zoals vereist of toegestaan door de wet of met uw toestemming

Hoe delen wij uw gegevens?


Sommige Online Gegevens zijn Persoonlijke gegevens.


Hoe gaan wij om met uw Persoonlijke gegevens

Wij delen uw Persoonlijke gegevens met niemand, behalve zoals hieronder beschreven. Wij kunnen Persoonlijke gegevens delen als vereist of toegestaan door de wet, zoals:

 • met kredietbureaus en soortgelijke instellingen om verslag te doen van of vragen te stellen over uw financiële situatie, en om schulden die u verschuldigd bent te rapporteren of te innen;
 • met regelgevende instanties, rechtbanken en overheidsinstanties om te voldoen aan juridische bevelen, wettelijke of regelgevende vereisten en overheidsverzoeken;
 • met onze Dienstverleners, regelgevende instanties en overheidsinstellingen om fraude of criminele activiteiten te detecteren en te voorkomen, en de rechten van American Express of anderen te beschermen;
 • binnen de American Express Groep;
 • met onze Dienstverleners die diensten voor ons uitvoeren en ons helpen bij onze bedrijfsactiviteiten (wij eisen van Dienstverleners om Persoonlijke gegevens te beschermen en alleen gebruik te maken van uw Persoonlijke gegevens voor de doeleinden die wij opgeven);
 • met financiële instellingen of Co-brand partners met wie wij gezamenlijk producten en diensten bieden of ontwikkelen (maar zij mogen uw Persoonlijke gegevens - in het bijzonder uw e-mailadres - niet gebruiken om zelfstandig hun eigen producten of diensten aan te bieden, tenzij u toestemming geeft dat zij dit kunnen doen);
 • in het kader van een verkoop van alle of een deel van de American Express Groep of hun activa; of
 • voor specifieke producten of diensten, wanneer u uw toestemming heeft gegeven.
Wij kunnen Persoonlijke gegevens overdragen aan Dienstverleners of bedrijven binnen de American Express Groep over de hele wereld, bijvoorbeeld om transacties te verwerken en onze producten of diensten aan u te leveren. Ongeacht waar wij uw gegevens verwerken, zullen wij deze nog steeds beveiligen op de manier die wordt beschreven in deze online privacyverklaring en volgens de toepasselijke wetten.


Hoe gaan wij om met Geaggregeerde gegevens en Geanonimiseerde gegevensGeaggregeerde Gegevens of Geanonimiseerde gegevens identificeren u niet afzonderlijk; deze gegevens helpen om patronen onder groepen mensen te analyseren. Wij kunnen Geaggregeerde Gegevens of Geanonimiseerde gegevens op verschillende manieren delen, bijvoorbeeld:

Hoe beschermen en bewaren wij uw gegevens?


Wij gebruiken administratieve, technische en fysieke beveligingsmaatregelen ter bescherming van uw Persoonlijke gegevens. Deze maatregelen omvatten computerbeveiliging en beveiligde bestanden en voorzieningen. Wij ondernemen stappen die u redelijkerwijs van ons mag verwachten om Persoonlijke gegevens veilig te vernietigen of permanent te anonimiseren wanneer wij ze niet langer nodig hebben. Wij zullen uw Online Gegevens alleen zo lang bewaren als nodig om onze producten en diensten te leveren, tenzij wij door wet- of regelgeving of voor beslechting van geschillen en regelgevende onderzoeken zijn vereist om deze gegevens te bewaren.

Wat zijn uw rechten en keuzes?


U heeft altijd recht op toegang tot uw Persoonlijke gegevens en om deze te bewerken, te veranderen of te corrigeren. Als u dit wilt doen of als u vragen heeft over hoe wij uw Persoonlijke gegevens verwerken neem dan s.v.p. contact met ons op.
U kunt kiezen hoe American Express gebruikmaakt van uw gegevens, zoals hoe wij marketingactiviteiten richting u uitvoeren of hoe wij Cookies en soortgelijke technologieën beheren.

Wat zijn uw keuzes ten aanzien van onze marketing?

U kunt kiezen hoe u onze marketingcommunicatie, zoals direct marketing, wenst te ontvangen; of wij deze via post, e-mail, sms en/of telefoon verzenden. Als u ervoor kiest om onze marketingberichten niet te ontvangen, dan zullen wij uw keuze respecteren. Let op dat als u ervoor kiest om dergelijke berichten niet te ontvangen, dat dit van invloed kan zijn op bepaalde aanbiedingen gekoppeld aan de producten of diensten die u hebt gekozen. Wij zullen nog steeds met u communiceren over uw account, wijzigingen in algemene voorwaarden, het opvolgen van uw verzoeken, of uw deelname aan bepaalde promoties of programma's.

Heeft u vragen?


Als u vragen heeft over onze online privacyverklaring, bel ons dan op het nummer op de achterkant van uw kaart of op de volgende nummers:
Consumenten kaarthouders     020-504 8000
Corporate kaarthouders          020-504 8700
Kaartaccepterende bedrijven   020-504 8333
Global Business Travel            020-504 8504

Definities

Advertentieservers van derden - bedrijven die de technologie bieden voor het plaatsen van advertenties op websites (en apps) en bijhouden hoe advertenties presteren. Deze bedrijven kunnen ook cookies op uw apparaat plaatsen en gebruiken. De informatie die deze bedrijven van onze websites verzamelen is op een manier samengesteld die u niet persoonlijk identificeert.

American Express Groep- elk filiaal of dochteronderneming van, en elk bedrijf dat eigendom is van of wordt beheerd door American Express Company.

Andere gegevens - interne gegevens van American Express (bijvoorbeeld kaarttransactiegegevens), externe gegevens die financiële bedrijven gebruiken voor het verwerken van aanvragen en het voltooien van transacties, en andere online en offline gegevens die wij van of over u verzamelen.

Co-brand partners - bedrijven waarmee wij samenwerken om kaarten aan te bieden met de merklogo's van beide bedrijven.

Cookies en gelijksoortige technologieën - een cookie is een klein, eenvoudig tekstbestand dat op uw computer (of een ander apparaat met toegang tot het internet) geplaatst wordt, als u een website bezoekt. Wij kunnen cookies plaatsen wanneer u een bezoek brengt aan onze website of websites van andere bedrijven waar onze advertenties verschijnen, of wanneer u aankopen doet, informatie aanvraagt of personaliseert, of als u zich registreert voor bepaalde diensten. Als u de cookies accepteert die worden gebruikt op onze website, websites die namens ons door een ander bedrijf worden beheerd, of websites waar onze advertenties worden weergegeven, kunt u ons toegang geven tot informatie over uw interesses. Wij kunnen deze informatie gebruiken om uw ervaring te personaliseren. Soortgelijke technologieën zoals webbeacons, pixels, gifs en tags doen ook hetzelfde. Wij gebruiken de term cookies en gelijksoortige technologieën in deze verklaring om te verwijzen naar alle technologieën die op deze manier gegevens verzamelen. Ga naar Over Cookies of Instellen Cookies Voorkeuren voor meer informatie over cookies of om deze uit te schakelen

Dienstverleners - elke verkoper, derde partij en/of elk bedrijf die/dat bedrijfsactiviteiten voor ons uitvoert, zoals printen, verzenden, en andere communicatiediensten (e-mail, direct mail, enz.), marketing, gegevensverwerking, onderhoud, incasso's of advertentiebeheer.

Geaggregeerde Gegevens - gegevens of informatie met betrekking tot meerdere mensen die zijn/is gecombineerd of samengevoegd. Geaggregeerde Gegevens omvatten gegevens die wij creëren of samenstellen uit verschillende bronnen, waaronder kaarttransacties of bepaalde gegevens van cookies en soortgelijke technologieën.

Geanonimiseerde gegevens - gegevens of informatie gebruikt op een manier die u niet identificeert naar een derde partij. wij leiden vaak geanonimiseerde gegevens af van persoonlijke informatie. Het omvat gegevens die wij samenstellen uit verschillende bronnen, waaronder kaarttransacties of bepaalde gegevens van Cookies en soortgelijke technologieën

Gerichte reclame - advertenties die wij, of onze Dienstverleners, weergeven op websites buiten de American Express Groep op basis van de voorkeuren of interesses afgeleid uit onze gegevens, zoals transactiegegevens, of gegevens verzameld vanaf een bepaalde computer of apparaat met betrekking tot uw gebruik van webpagina’s in de loop van de tijd en op verschillende websites.

IP-adres - een nummer dat aan een apparaat wordt toegewezen wanneer het verbinding maakt met het internet.

Online gegevens - gegevens of informatie verzameld op de websites en apps van American Express en op websites en apps van derden met betrekking tot onderwerpen over ons bedrijf die kunnen bestaan uit persoonlijke gegevens, geaggregeerde gegevens en geanonimiseerde gegevens.

Persoonlijke gegevens- informatie die een persoon kan identificeren, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Zakelijke partners - derde partijen met wie wij zakendoen en een contractuele relatie hebben, zoals een bedrijf dat American Express kaarten accepteert.

Back to top
Back to top