American ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican Express

American Express® Online Privacyverklaring

Ingangsdatum: Maart 2021

 

American Express® (American Express Europe S.A., American Express Payments Europe S.L. en American Express International, Inc.) zet zich in om uw privacy te beschermen.

 

In deze online privacyverklaring (“Verklaring”) geven we aan welke informatie we online over u verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe we deze informatie openen, gebruiken, openbaar maken en beschermen. Deze Verklaring is van toepassing op informatie die we online verzamelen via:

 

 • diensten die we beheren, zoals onze websites en mobiele apps; en
 • diensten of inhoud die we aanbieden op platforms van derden, zoals onze elektronische communicatie, sociale media-pagina's, voice assistant-apps en digitale advertenties.

 

Deze Verklaring is tevens van toepassing op alle andere diensten of inhoud die gekoppeld zijn aan of verwijzen naar deze Verklaring. 

 

Aandachtspunten

Afhankelijk van het product of de dienst die u gebruikt, kunnen we u meer informatie geven over hoe we gegevens over u gebruiken.  In een dergelijk geval zullen we aanvullende voorwaarden, privacyverklaringen of kennisgevingen verstrekken. De Privacyverklaring voor kaarthouders bevat bijvoorbeeld meer specifieke details over hoe we informatie gebruiken die aan uw kaart is gekoppeld.

Deze Verklaring is niet van toepassing op online diensten die door American Express worden beheerd en die hun eigen online privacyverklaringen hebben.

Diensten van derden, zoals sociale mediasites, bevatten voorwaarden die uitleggen hoe ze met uw gegevens omgaan. Neem even de tijd om de voorwaarden van andere online diensten die u gebruikt door te nemen.

Onze websites en apps zijn niet bedoeld voor kinderen. We verzamelen geen online gegevens van kinderen onder de 16 jaar en onze online marketing is niet bewust op deze groep gericht.

 

Wat staat er in deze Verklaring?

 

A.     Informatie die we verzamelen

B.     Gebruik van informatie

C.     Openbaarmaking van informatie

D.     Samengevoegde en geanonimiseerde informatie

E.     Bescherming

F.      Uw rechten

G.     Uw keuzes

H.     Contact met ons opnemen

I.       Wijzigingen in deze Verklaring

A. INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

Het soort informatie dat we verzamelen is afhankelijk van het product of de dienst die u gebruikt.  We verzamelen alleen persoonlijke gegevens die redelijkerwijs nodig zijn voor legitieme zakelijke doeleinden.


In sommige gevallen verzamelen we informatie als u deze rechtstreeks aan ons verstrekt. We kunnen bijvoorbeeld persoonlijke gegevens verzamelen, zoals uw naam, accountnummer, geboortedatum, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres. Wanneer u online met American Express communiceert, kunnen we ook digitale gegevens en andere informatie verwerken die afkomstig is van uw online gedrag, zoals uw IP-adres of dat u ons eerder online hebt bezocht tijdens de aanvraagprocedure.

 

We verzamelen bijvoorbeeld persoonlijke gegevens wanneer u:

 • online een American Express product of dienst aanvraagt;
 • toegang verkrijgt tot onze online diensten met betrekking tot uw account;
 • een vlucht boekt via American Express Travel of iets op onze websites koopt;
 • zich inschrijft voor een aanbieding van American Express, deelneemt aan een promotie of een van onze enquêtes.

 

Als u een American Express-account aanvraagt, kunnen we gedetailleerdere persoonlijke gegevens verzamelen, zoals uw arbeidsgegevens of uw inkomen.

 

Houd er rekening mee dat we in sommige gevallen ook speciale categorieën persoonlijke gegevens kunnen verzamelen (zoals informatie over gezondheid of biometrische gegevens). We zullen deze informatie alleen gebruiken zoals toegestaan of vereist door de wetgeving, of indien u deze verstrekt met uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Cookies en soortgelijke technologieën

We verzamelen ook informatie via cookies en soortgelijke technologieën wanneer u onze online diensten gebruikt of onze inhoud online opent.

Een cookie is een klein gegevensbestand dat een website naar uw computer overbrengt. We plaatsen cookies wanneer u onze website of de website van een ander bedrijf bezoekt waar onze advertenties verschijnen of wanneer u aankopen doet, informatie aanvraagt of personaliseert, of zich inschrijft voor bepaalde diensten. Als u de cookies accepteert die op onze website worden gebruikt, websites die namens ons door een ander bedrijf worden beheerd of websites waar onze advertenties verschijnen, geeft u ons toegang tot informatie over uw interesses. We gebruiken deze informatie om uw ervaring te personaliseren. Soortgelijke technologieën omvatten kleine afbeeldingen, webbakens en pixeltags, die doorgaans transparante afbeeldingen op websites zijn. Onze cookies en soortgelijke technologieën verzamelen informatie over uw apparaat, besturingssysteem en webbrowser. Ze verzamelen ook informatie over uw gebruik van het apparaat, zoals hieronder in meer detail wordt beschreven.

De meeste cookies en soortgelijke technologieën verzamelen alleen gede-identificeerde informatie, zoals hoe u onze website hebt gevonden of uw algemene locatie. Bepaalde cookies en soortgelijke technologieën verzamelen echter wel persoonlijke informatie. Als u bijvoorbeeld op “Onthoud mij” klikt wanneer u inlogt op onze website, zal een cookie uw gebruikersnaam opslaan.

 

Cookies en soortgelijke technologieën kunnen informatie verzamelen zoals: 

 • de apparaten die u gebruikt (bijvoorbeeld het besturingssysteem of het type apparaat dat u gebruikt om elektronische communicatie van American Express te openen);
 • informatie met betrekking tot uw IP-adres, zoals uw domeingegevens, internetprovider en algemene geografische locatie;
 • hoe u onze websites en apps gebruikt, zoals waarnaar u zoekt op onze websites en apps, de pagina's die u bekijkt, hoe lang u blijft en hoe vaak u ze bezoekt;
 • hoe u naar onze websites of apps zoekt, van welke website of app u komt en welke van de websites van onze zakelijke of commerciële partners u bezoekt;
 • welke advertenties of online-inhoud van ons en onze zakelijke of commerciële partners u bekijkt, opent of erop klikt;
 • of u onze elektronische communicatie wel of niet opent, op welke delen u klikt of hoe vaak u deze opent.

Als u uw mobiele apparaat gebruikt om toegang te krijgen tot onze producten of diensten, kunnen we informatie verzamelen over dat apparaat, zoals uw locatie, om door u aangevraagde, op locatie gebaseerde inhoud te leveren.

Voor meer informatie over cookies en soortgelijke technologieën kunt u ons beleid raadplegen: Over cookies en soortgelijke technologieën.

 

Andere informatiebronnen

We kunnen informatie over u verkrijgen uit andere bronnen en deze combineren met informatie die we verzamelen op grond van deze Verklaring.  We kunnen bijvoorbeeld, in overeenstemming met privacyverklaringen, informatie verkrijgen over andere producten en diensten van American Express die u gebruikt. In overeenstemming met de Privacyverklaring voor kaarthouders kunnen we informatie verzamelen van uw papieren aanvraagformulier en van uw kaarttransacties. We kunnen ook informatie verkrijgen uit openbaar beschikbare bestanden, databases of bronnen van derden, zoals kredietbureaus of zakelijke en commerciële partners.

B. GEBRUIK VAN INFORMATIE

We gebruiken informatie over u als zodanig of in combinatie met andere informatie: (i) wanneer dit nodig is voor het beheren van onze contractuele relatie met u; (ii) voor onze eigen legitieme belangen om u betere producten en diensten aan te bieden (zoals het verminderen van fraude); (iii) wanneer we uw toestemming hebben verkregen, zoals voor bepaalde marketingdoeleinden; of (iv) voor het naleven van wetgeving. Houd er rekening mee dat we mogelijke gevolgen voor u en uw rechten in overweging nemen en in evenwicht brengen voordat we uw persoonlijke gegevens voor onze legitieme belangen verwerken.

(i) Met het beheren van onze contractuele relatie met u, en het leveren van producten en diensten, bedoelen we bijvoorbeeld:

 • het verwerken van uw aanvragen;
 • het verwerken en voltooien van transacties;
 • het beheren van uw accounts;
 • u op de hoogte brengen van nieuwe functies en voordelen;
 • door u aangevraagde locatiegebaseerde services bieden;
 • beter met u communiceren;
 • u open bankdiensten aanbieden (zie het onderdeel Open bankieren voor meer informatie).

(ii) Voor onze legitieme belangen of voor de legitieme belangen van anderen kunnen we informatie over u gebruiken om:

 

 • onderzoek en analyses uit te voeren om onze online bezoekers, klanten en ons bedrijf beter te begrijpen, waaronder:

o  het vragen om feedback of beoordelingen over onze producten en diensten, en die van onze commerciële en zakelijke partners;

o  het bepalen van de effectiviteit van onze reclame- en marketingcampagnes;

o  het verbeteren en gebruiksvriendelijker maken van onze websites of apps;

o   u in groepen met vergelijkbare klanten indelen om voorspellingen over u te doen, meer gepersonaliseerde diensten te leveren en te helpen bepalen of u geïnteresseerd bent in nieuwe producten of diensten;

 

 • het beheren van onze bedrijfsrisico's, zoals fraude-, krediet- en beveiligingsrisico's, waaronder:

o   het opsporen en voorkomen van fraude of criminele activiteiten en beschermen van uw accounts, waaronder het gebruiken van de locatie en andere technische kenmerken van uw mobiele apparaat
of browser;

o  het controleren en goedkeuren van individuele transacties die u via digitale kanalen verricht;

o  het ontwikkelen en verfijnen van ons beleid, modellen en procedures voor risicomanagement voor toepassingen en klantenaccounts;

o  het informeren van onze incassobureaus en delen van informatie met kredietreferentiebureaus en raudebeheerbureaus;

 

 • het adverteren en marketen van onze producten en diensten, en die van onze zakelijke en commerciële partners, waaronder het presenteren van inhoud die is afgestemd op uw interesses, zoals gerichte advertenties op meerdere apparaten (zie het onderdeel Digitale reclame voor meer informatie).

(iii) Met uw toestemming zullen we:

 • onze producten en diensten promoten;
 • advertenties, promoties en aanbiedingen aan u sturen over producten en diensten voor bedrijven binnen de American Express-groep en die van onze zakelijke en commerciële partners;
 • u herkennen wanneer u terugkeert naar onze websites, onze e-mails ontvangt of onze apps gebruikt, waaronder op meerdere apparaten (bijvoorbeeld om u advertenties, promoties, aanbiedingen of inhoud op maat te sturen, zoals gerichte advertenties). Raadpleeg het onderdeel “Cookies en soortgelijke technologieën” hierboven voor meer informatie.

(iv) Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving over de hele wereld, kunnen we informatie over u gebruiken:

 • om wettelijke rechten of claims te vestigen, uit te oefenen of te verdedigen en te helpen bij het oplossen van geschillen;
 • om redenen van aanzienlijk openbaar belang (waaronder bijvoorbeeld het gebruik van uw biometrische gegevens, zoals uw stemopname) voor beveiligingscontrole en fraudepreventie;
 • zoals vereist of toegestaan door wetgeving (zoals het uitvoeren van ‘due diligence’ onderzoek naar u voordat we uw aanvraag goedkeuren).

Open bankieren

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om onze open bankdiensten te leveren. Deze diensten omvatten:

 • het verstrekken van geconsolideerde informatie over een of meer betalingsrekeningen die u bij een of meer banken of betalingsinstellingen hebt; of
 • contact opnemen met uw bank om een overschrijving naar een handelaar uit te voeren, bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van onze Pay With Bank Transfer-diensten (waarmee u bijvoorbeeld een aankoop op een deelnemende website rechtstreeks vanaf uw bankrekening kunt betalen, waarbij uw geld rechtstreeks naar de bankrekening van de handelaar wordt gestuurd).

In deze context zullen we uw persoonlijke gegevens verwerken om u te voorzien van de gereguleerde open bankdiensten of zoals anders beschreven in dit onderdeel “Gebruik van informatie”.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

We kunnen volledig geautomatiseerde processen gebruiken om ons te helpen bepaalde beslissingen te nemen, waaronder het evalueren van bepaalde eigenschappen van u om onze diensten te leveren. We kunnen dergelijke processen bijvoorbeeld gebruiken om:

 • beveiligingsrisico's te beoordelen, fraude op te sporen en te beheren;
 • kaartaanvragen te verwerken;
 •  kredietrisico's te beoordelen, waaronder het controleren of u voldoet aan onze criteria om in aanmerking te komen en te beslissen of we u een kaart kunnen verstrekken.

Deze beoordelingen zijn gebaseerd op informatie die we rechtmatig verkrijgen, zoals informatie die u hebt verstrekt in uw aanvraagformulier (waaronder de door u vermelde inkomsten), uw betalingsgeschiedenis bij American Express en informatie die we krijgen van derden, zoals kredietbureaus. We kijken ook naar digitale gegevens (zoals informatie over uw apparaat, browser of patronen in uw online interacties met American Express) om ons te helpen fraude te detecteren. Deze methoden worden regelmatig getest om ervoor te zorgen dat ze eerlijk, effectief en onbevooroordeeld blijven.

Sommige beslissingen die uitsluitend op geautomatiseerde wijze worden genomen, hebben juridische of soortgelijke gevolgen. We zullen dit echter alleen doen als:

 • dit noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen u en American Express;
 • dit geautoriseerd is door een wet waaraan American Express onderworpen is, welke tevens passende maatregelen vaststelt om uw rechten, vrijheden en legitieme belangen te beschermen;
 • u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor een dergelijke verwerking. Zie het onderdeel “Uw rechten” voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming. 


 

Digitale reclame

We adverteren via onze websites en apps, evenals via platforms van derden. We kunnen informatie over u gebruiken om online, op meerdere door u gebruikte apparaten, marketinginhoud weer te geven die is afgestemd op uw interesses of algemene geografische locatie. Hier volgen sommige manieren waarop dit werkt.

 • We houden ons bezig met gerichte reclame, waarbij gebruik wordt gemaakt van persoonlijke gegevens, uw e-mailadres en andere informatie die wordt verzameld via cookies en soortgelijke technologieën, met betrekking tot uw surfgedrag in een bepaalde periode en op verschillende websites.
 • We gebruiken informatie over u ook om reclame-inhoud te presenteren of deel te nemen aan gerichte reclamecampagnes op sociale media-platforms. Als u onze sociale media-pagina's volgt of onze content op deze platforms “liket”, kunnen we informatie over u gebruiken om de inhoud en de manier waarop we deze via sociale media aan u leveren, te verbeteren.

Houd er rekening mee dat deze websites en apps niet ons eigendom zijn, en dat we verplicht zijn om informatie over u alleen te gebruiken op manieren die in overeenstemming zijn met het privacybeleid, en de voorwaarden en bepalingen van deze platforms.

 

U kunt kiezen wat we u aanbieden, zoals aangegeven in het onderdeel “Uw keuzes” hieronder.

C.  OPENBAARMAKING VAN INFORMATIE

In sommige gevallen kunnen we informatie over u openbaar maken, bijvoorbeeld aan: 

 • serviceproviders, die diensten voor ons verrichten, zoals drukwerk, post, reclame, marketing, enz. We eisen van al onze serviceproviders dat ze persoonlijke informatie volgens onze normen beschermen en deze alleen gebruiken voor de doeleinden die we toestaan; 
 • regelgevende instanties, rechtbanken, overheidsinstanties en fraudepreventiebureaus, om te voldoen aan wettelijke of regelgevende vereisten, te helpen bij juridisch of regelgevend onderzoek en de rechten van American Express of anderen te beschermen;
 • kredietreferentiebureaus en soortgelijke instellingen om uw financiële omstandigheden te melden of te onderzoeken, en om schulden die u verschuldigd bent te melden of te innen;
 • bedrijven of andere producten en diensten binnen de American Express-groep; 
 • zakelijke of commerciële partners, zoals andere financiële instellingen, loyaliteitsprogramma's, reispartners en bepaalde advertentiepartners waarmee we producten en diensten aanbieden of ontwikkelen;
 • derden voor het aanbieden van open bankdiensten en door u verzochte aanverwante diensten, bijvoorbeeld wanneer u uw accountgegevens probeert te koppelen aan een ander platform of betalingen via andere accounts wilt initiëren;
 • noodzakelijke partijen die betrokken zijn bij de verkoop van een bedrijf in de American Express-groep ofhaar activa;
 • andere relevante derden, zoals vereist of toegestaan door de wetgeving of met uw toestemming.

 

Grensoverschrijdende overdrachten van persoonlijke gegevens   

Waar nodig zullen we, om u van onze producten of diensten te voorzien, persoonlijke gegevens overdragen aan andere landen met andere wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (waaronder landen buiten de Europese Economische Ruimte, zoals de Verenigde Staten waar onze belangrijkste operationele datacenters zich bevinden), tenzij dit wordt beperkt door toepasselijk recht. Houd er rekening mee dat we, waar we persoonlijke gegevens over u ook verwerken, deze altijd zullen beschermen op de manier die wordt beschreven in onze privacyverklaringen en in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.  Wanneer we bijvoorbeeld persoonlijke gegevens delen met andere bedrijven binnen de American Express-groep die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, zorgen we voor een adequaat beschermingsniveau via onze bindende bedrijfsvoorschriften. Wanneer we persoonlijke gegevens delen met derden buiten de Europese Economische Ruimte, nemen we in
overeenkomsten passende contractuele bescherming op. Daarnaast beoordelen we of er andere technische en organisatorische maatregelen nodig zijn voor een dergelijke overdracht.

 

D. SAMENGEVOEGDE EN GEANONIMISEERDE INFORMATIE

We verwerken soms persoonlijke gegevens op zodanige wijze dat er geen individuen mee kunnen worden geïdentificeerd. Eenmaal verwerkt wordt dit samengevoegde en geanonimiseerde informatie genoemd. We gebruiken samengevoegde en geanonimiseerde informatie om:

 • patronen te analyseren tussen groepen mensen, zoals kaarthouders en online gebruikers;
 • zakelijke inzichten of statistische onderzoeksrapporten te creëren;
 • onze reclame en ons bedrijf te verbeteren. 

 

Soms delen we, om de hierboven genoemde redenen, samengevoegde en geanonimiseerde informatie met derden. 

E. BESCHERMING

We gebruiken administratieve, organisatorische, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van persoonlijke gegevens te beschermen. Dit is wat u moet weten:

 • deze maatregelen omvatten technologische waarborgen en passende toegangscontroles tot gegevens en faciliteiten;
 • we eisen van serviceproviders dat ze persoonlijke gegevens beschermen en deze alleen gebruiken voor dedoeleinden die we specificeren;
 • we nemen redelijke stappen om persoonlijke gegevens op veilige wijze te vernietigen of te de-identificeren wanneer we deze niet langer nodig hebben.

We bewaren persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is om u van producten of diensten te voorzien
- tenzij we verplicht of toegestaan zijn om deze langer te bewaren onder toepasselijke wet- en regelgeving, of voor gerechtelijke procedures of onderzoek door regelgevende instanties.

F.  UW RECHTEN

In bepaalde gevallen hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens te openen, bij te werken, te beperken, er bezwaar tegen te maken en te wissen. U kunt tevens uw recht op gegevensportabiliteit uitoefenen en/of uw toestemming verwijderen. Dergelijke rechten omvatten:

 • het opvragen van persoonlijke gegevens die we over u hebben;
 • het beperken en/of bezwaar maken tegen het gebruik van persoonlijke gegevens;
 • het aanvragen van een handmatige herziening van bepaalde geautomatiseerde verwerkingsactiviteiten die van invloed kunnen zijn op uw wettelijke of contractuele rechten of die een soortgelijke juridische invloed kunnen hebben;
 • het ontvangen van uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en/of het verzenden van dergelijke gegevens naar een andere gegevensbeheerder;
 • het op elk moment intrekken van de toestemming die u hebt gegeven voor de verwerking van persoonlijke gegevens.

Als u uw rechten wilt uitoefenen of als u vragen hebt over hoe we informatie over u verwerken, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer via DPO-Europe@aexp.com.

Als we een klacht van u ontvangen, zullen we ons best doen om deze zo snel mogelijk en binnen uiterlijk 30 dagen op te lossen. Als we deze termijn niet kunnen halen, sturen we u een brief waarin de oorzaak van de vertraging wordt uitgelegd en waarin een verwachte tijd voor ons antwoord wordt aangegeven. Houd er rekening mee dat uw verzoek gratis zal worden verwerkt, behalve als dit extra kosten voor ons bedrijf met zich meebrengt, in welk geval we u het tarief in rekening kunnen brengen dat door de gegevensbeschermingsautoriteit wordt bepaald.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Ga voor meer informatie naar autoriteitpersoonsgegevens.nl. U hebt tevens de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure te starten waar u woont, werkt of waar mogelijk sprake is geweest van een overtreding. 

G.     UW KEUZES

U hebt de bevoegdheid om keuzes te maken over hoe American Express informatie over u verzamelt en voor marketing- en reclamedoeleinden gebruikt.  Om onze advertenties online te presenteren werken we samen met een reeks advertentiepartners, waaronder advertentienetwerken, advertentieservers en sociale mediaplatforms. Uw keuzes kunnen variëren, afhankelijk van het feit of we u advertenties aanbieden via websites, e-mail, apps of sociale media. 

 

Keuzes over de informatie die we verzamelen

 • Als u niet wilt dat wij via cookies informatie over u verzamelen voor marketing- en reclamedoeleinden, kunt u zich afmelden voor cookies in de banner die wordt weergegeven wanneer u onze site voor het eerst bezoekt door op “Cookievoorkeuren instellen” te klikken of door uw browserinstellingen aan te passen, zoals wordt uitgelegd in het beleid “Over cookies en soortgelijke technologieën”.

 -         Als u cookies verwijdert, een nieuw apparaat koopt, websites opent vanaf een ander apparaat of van browser verandert, moet u zich opnieuw afmelden.

 -         Als u zich afmeldt voor cookies, zullen we u nog steeds reclame laten zien met betrekking tot onze producten of diensten, maar deze zal niet gebaseerd zijn op informatie over u.

 

 • U kunt de manier waarop we informatie over u verzamelen aanpassen via de instellingen van uw mobiele apparaat. U kunt bijvoorbeeld locatiegebaseerde diensten en het volgen van advertenties op apparaten uitschakelen.

Keuzes over marketingcommunicatie

             

 • Als u geen direct marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via:

   -         e-mail: klik op afmelden onderaan een e-mail en volg de instructies;

   -         uw account online: meld u aan bij uw account en klik op accountbeheer/waarschuwingen en voorkeuren/uw voorkeuren beheren;

   -         telefoon: meld u aan bij de ‘National Do Not Call List’ op https://www.bel-me-niet.nl/.

 

Zelfs als u zich afmeldt voor direct marketing, zullen we nog steeds met u communiceren om uw account te beheren, aan uw verzoeken te voldoen, of om een promotie of programma te beheren waaraan u hebt gekozen deel te nemen. Deze communicatie, die nodig is om u te informeren over de diensten die u van ons verwacht te ontvangen, wordt niet beschouwd als direct marketing, maar wordt eerder gekwalificeerd als een servicebericht. Deze communicatie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van een krediet op uw rekening.

 

 

Hoe u toegang krijgt tot uw keuzes

 

Als u een klant bent, kunt u keuzes maken over hoe we met u communiceren.  Als u uw communicatievoorkeuren wilt bijwerken, kunt u:

 • zich aanmelden bij uw account en op ‘beheer uw account/instellingen/wijzig contactvoorkeuren’ klikken om uw keuzes op het gebied van marketing en gegevensuitwisseling bij te werken.
 • de volgende nummers bellen: +31 (0)202 5048000 (Consumenten en Small Business kaarthouders) of +31 (0)20 – 5048700 (Corporate kaarthouders) /  31 (0)20-2008244 (Corporate kaarthouders KLM American Express).

 

Kaartaccepterende bedrijven

H. CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u vragen hebt over deze Verklaring, neem dan gerust contact op met het nummer op de achterkant van uw kaart of bezoek de pagina Contact opnemen op onze website. U kunt ook contact opnemen met DPO-Europe@aexp.com.

 

Als u een klant bent, kunt u persoonlijke gegevens bijwerken door u op elk gewenst moment online aan te melden bij uw account of in uw Amex® App. We staan 24 uur per dag voor u klaar.

I. WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING

We kunnen deze Verklaring indien nodig wijzigen. Afhankelijk van wat we veranderen, kunnen we u vooraf op de hoogte stellen. Telkens wanneer we wijzigingen aanbrengen, zullen we de “Ingangsdatum” boven aan deze pagina bijwerken. Wijzigingen in deze Verklaring zullen onmiddellijk na publicatie van kracht worden. Wanneer u onze producten en diensten na een update blijft gebruiken, geeft dit aan dat u de herziene Verklaring accepteert.