Green Card

 

Viktig informasjon om din reiseforsikring

 

Din kompletterende reiseforsikring som kompletterer din øvrige forsikringer trer i kraft når du betaler minst 75% av reisen din (transport, overnatting) med ditt Green Card. 

 

De beskrivelser av Green Card forsikringsbeskyttelsen som finnes på dette nettstedet er kun ment som bakgrunnsinformasjon. Det er forsikringsvilkårene som gir den fullstendige informasjonen om dekningen, og de erstatter alle andre kilder.

 

Hvem er dekket av forsikringen?

 

Se vilkårene for å definere hvem som er dekket av forsikringen.

Sammendrag av reiseforsikringen

 

Reisegodsforsinkelse – kollektivtransport

Erstatning for kostnader for forsinket bagasje med inntil 1 500 kr per person i mer enn 6 timers bagasjeforsinkelse, og ytterligere 2 500 kr per person i 48 timers bagasjeforsinkelse.

 

Forsinkelsebeskyttelse – kollektivtransport

Erstatning for merkostnader for kost og losji med inntil 1 000 kr per person om forsinkelsen medfører ventetid på mer enn 4 timer eller om den bookede avgangen er innstilt. 

Vennligst last ned de fullstendige forsikringsvilkårene

 

Om du utsettes for en ulykke eller blir syk i løpet av din reise er det viktig at du kontakter oss snarest mulig på  telefonnummeret 24 05 52 63 (+47 24 05 52 63). 
» Gjør skademeldingen din online

 

 

Hvis ulykke har skjedd 

 

Om du utsettes for en ulykke eller blir syk i løpet av din reise, kontakt oss snarest mulig på
24 05 52 63
Fra utlandet +47 24 05 52 63

 

Gjør skademeldingen din online 

  • Green Card er et faktureringskort (hele det fakturerte beløpet må betales inn hver måned)
  • Avgiften för Green Card er 600 kr/år (eller 50 kr/måned) 
  • Du kan vegle et kort uten medlemsavgift og fordeler, American Express Basic Card