Vilkår for American Express' nettsted og nettstedtjenester 
  

 

 

American Express Company, inkludert deres datterselskaper og filialer ("American Express"), forutsetter at alle brukere av foretakets nettsted(er), nettjenester, verktøy og applikasjoner ("Nettsted og -tjenester") forplikter seg til å etterfølge følgende vilkår. Ved å bruke Nettstedet og -tjenestene anses besøkeren å ha forstått og samtykket i disse vilkårene

 

Lovgivning og regelverk
For besøk og bruk av Nettstedet og -tjenestene gjelder relevant lovgivning på statlig og lokalt nivå. 

Copyright og varemerker
Varemerker, logotyper og andre servicevaremerker ("Varemerker") som omtales på Nettstedet og -tjenestene tilhører American Express eller andre foretak. Det er forbudt for brukere å bruke noen av disse Varemerkene til noe formål, inkludert, men ikke begrenset til, bruk som såkalte meta tags på andre sider eller steder på World Wide Web uten skriftlig tillatelse fra American Express eller det tredjepartsforetaket som eier varemerket. All informasjon og alt innhold, inkludert eventuelle programkoder som er tilgjengelig på eller via Nettstedet og -tjenestene ("Innhold") er beskyttet av opphavsrett. Det er forbudt for brukere å endre, kopiere, distribuere, overføre, vise, publisere, selge, lisensiere, lage utledede versjoner eller bruke av noe av det innholdet som er tilgjengelig på eller via Nettstedet og -tjenestene til kommersiell eller offentlig bruk.  

Hyperkoblinger
Nettstedet og -tjenestene kan vise eller inneholde koblinger til andre nettsteder ved å tillate brukeren å forlate nettstedet for å få tilgang til materiale fra tredjepart eller gjennom å hente materiale fra tredjepart til en nettjeneste via såkalte inverse hyperkoblinger og rammeteknikk (”Tilkoblet nettsted”). American Express er ikke berettiget til å endre,  oppdatere eller kontrollere innholdet på et Tilkoblet nettsted. At American Express tilbyr en kobling til et nettsted innebærer ikke at American Express støtter, bemyndiger eller samarbeider med nettstedet, dets eiere eller tilbyderen av nettstedet. Å stole på, bruke og hente informasjon på Internett innebærer en naturlig risiko, og derfor oppfordrer American Express alle brukere til å forsikre seg om at de er klar over denne risikoen før de stoler på, bruker eller henter informasjon på et Tilkoblet nettsted.

Unntak fra garantier
Alt innhold på dette Nettstedet og -tjenestene offentliggjøres "som det er", uten garantier eller tilsagn av noen art, det være seg uttrykkelige, underforståtte, inkludert (men ikke begrenset til) underforståtte garantier som gjelder gyldighet eller egnethet for et visst formål, tittel, autorisert tilgang, sikkerhet eller pålitelighet. American Express bekrefter ikke, og kan ikke holdes ansvarlig for, riktigheten og påliteligheten til noen oppfatninger, anbefalinger eller påstander som formidles via Nettstedet og -tjenestene fra noen annen part enn American Express. Bortsett fra det som kreves i gjeldende forbrukerlovgivning eller annen relevant lovgivning kan ikke American Express, under noen omstendigheter, holdes ansvarlig for noen type tap eller skade som er forårsaket av innhenting av informasjon fra dette Nettstedet og -tjenestene, et Tilkoblet nettsted eller av en brukers tiltro til et produkt eller tjeneste brukeren fikk tilgang til på et Tilkoblet nettsted. Brukeren er ansvarlig for å
vurdere om oppfatninger, råd eller annet innhold som gjøres tilgjengelig via nettstedet er korrekt, fullstendig og brukbart. Brukere anbefales å kontakte profesjonelle bedømmere ved behov for å vurdere en spesifikk oppfatning, et råd eller annet innhold.  

Ansvarsbegrensning i forhold til nettstedet og tilkoblede nettsteder 
American Express, deres datterselskaper og filialer, deres respektive tjenestemenn, direktører, medarbeidere eller representanter er ikke ansvarlige, verken som del av en kontrakt eller på annen måte, på grunn av objektivt ansvar eller på noen annen måte for noen indirekte, straffende, spesiell, aktuell skade eller følgeskade (inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, kostnader for anskaffelse av en erstattende tjeneste eller tapte forretningsmuligheter) som oppstår gjennom eller i forbindelse med bruken av Nettstedet og - tjenestene, et Tilkoblet nettsted, forsinkelser eller avbrudd av bruken av disse, selv om American Express er gjort kjent med risikoen for slike skader.  Denne ansvarsbegrensningen inkluderer, men er ikke begrenset til, overføring av virus som kan kontaminere brukerens datautstyr, forårsake feil på mekaniske eller elektroniske apparater eller kommunikasjonslinjer, telefoner eller andre problemer i kommunikasjonen (f.eks. hvis brukeren ikke får kontakt med internettleverandøren), uautorisert adgang, tyveri, operatørfeil, streiker eller andre arbeidsproblemer eller andre typer force majeure-hendelser. American Express kan ikke garantere, og garanterer ikke, kontinuerlig, uavbrutt eller sikker bruk av Nettstedet og -tjenestene.  

Fortrolig behandling av brukerkommunikasjon 
I tillegg til det loven krever, og i samsvar med American Express' policy om personvern og fortrolighet på nettet, beskytter American Express all brukerkommunikasjon som inneholder personlig brukerinformasjon og som overføres direkte til American Express. Meldinger som offentliggjøres av brukere på elektroniske oppslagstavler eller i chat-tjenester vil ikke bli behandlet som konfidensiell informasjon, og American Express forbeholder seg retten til å bruke og gjøre seg nytte av informasjon som er del av slike meldinger (inkludert forslag, konsepter, kunnskap og annen intellektuell eiendom) i sitt morselskap, datterselskap og filialer for alle typer formål som American Express vurderer som egnet. 
nettet

Tilkoblet internettmateriale
American Express tillater ikke hurtigbufring av uautoriserte hypertekstkoblinger til Nettstedet og -tjenestene og rammehåndtering av Innhold som er gjort tilgjengelig via Nettstedet og -tjenestene. American Express forbeholder seg retten til å deaktivere uautoriserte koblinger eller rammer og frasier seg uttrykkelig alt ansvar for innhold som er tilgjengelig på alle andre internettsteder som er koblet til Nettstedet og -tjenestene. Besøk på andre internettsteder som er koblet til Nettstedet og -tjenestene skjer på brukerens eget ansvar.  

Meldinger
For bruk i sammenheng med elektroniske oppslagstavler eller chat-tjenester på Nettstedet og -tjenestene er ikke American Express under noen omstendigheter forpliktet til å granske meldinger, informasjon eller innhold  ("Meldinger") som sendes til Nettstedet og -tjenestene fra brukere og påtar seg ingen form for ansvar eller forpliktelser i forbindelse med slike Meldinger. Uten at dette får påvirkning på det ovenstående, kan American Express til tider overvåke Meldingene på Nettstedet og -tjenestene, og kan også komme til å avvise og/eller fjerne Meldinger med følgende innhold:

- Ulovlig, krenkende, truende, misbrukende, trakasserende, ærekrenkende, vulgært, obskønt, blasfemisk, hatefullt, rasistisk, etnisk diskriminerende eller på annen måte støtende materiale av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til, materiale som kan oppmuntre til lovbrudd, medføre privatrettslig ansvar eller på annen måte bryte mot gjeldende lokal, nasjonal eller internasjonal lovgivning. 

- Alle former for reklame eller verving. Merknad: Dette gjelder ikke for nettsteder med oppslagstavler som inneholder autorisert reklame. Meldinger som skal unngås:

  • Meldinger fra avsendere som har tatt andres identitet. 
  • Personlig informasjon, f.eks. meldinger med telefonnummer, personnummer, kontonummer, adresser eller ansettelsesinformasjon.  
  •  Meldinger fra ansatte i American Express som ikke er autoriserte talspersoner, som uttaler seg på vegne av American Express. 
  • Meldinger der noen tilbys å laste ned uautorisert, opphavsrettslig beskyttet eller privat informasjon. 
  • Mangfoldiggjorte meldinger i mapper fra samme bruker, med lignende innhold. 
  • Alle typer kjedebrev.

 

Overføring av private opplysninger
Brukeren anses herved for å være informert om og å samtykke i å gi American Express privat eller personlig brukerinformasjon via Nettstedet og -tjenestene. Ved å gi sitt samtykke til dette samtykker brukeren også i at disse opplysningene overføres over landegrensene i den utstrekning dette er nødvendig for å behandle informasjonen i samsvar med American Express' standardrutiner. 

Endringer av bruksvilkår 
American Express forbeholder seg retten til å revidere disse bruksvilkårene når som helst, og brukere er ansvarlige for å rette seg etter og automatisk være bundet av eventuelle endringer i disse bruksvilkårene.  Dette hvis endringer meddeles i sammenheng med endringer på Nettstedet og -tjenestene.  

Overtredelse av bruksvilkår
American Express forbeholder seg retten til å søke godtgjørelse i hele den utstrekning loven tillater det ved overtredelser av disse reglene og forskriftene, inkludert retten til å avvise adgang fra visse IP-adresser til Nettstedet og -tjenestene.   

Tilgang til passordbeskyttede/sikre områder
Tilgang til og bruk av passordbeskyttede og/eller sikre områder på Nettstedet og -tjenestene er begrenset til autoriserte brukere. Uautoriserte besøkere som prøver å få tilgang til disse områdene på Nettstedet og -tjenestene risikerer tiltale. 

Bruk av informasjonskapsler (cookies)
American Express forbeholder seg retten til å lagre informasjon på brukerens datamaskin i form av en informasjonskapsel eller lignende med det formål å tilpasse Nettstedet og -tjenestene til brukerens preferanser.  American Express' policy om personvern og fortrolighet på Internett inneholder mer utførlig informasjon om hvordan American Express bruker informasjonskapsler, samt hvordan man går frem for å deaktivere slike filer. 

Digital Millenium Copyright Act - American Express' tiltak ved mulig brudd på OPPHAVSRETT
American Express har registrert en representant på United States Copyright Office i samsvar med vilkårene i Digital Millennium Copyright Act ("Lov") og bruker beskyttelsestiltakene i denne loven. American Express forbeholder seg retten til å fjerne eventuelt innhold på Nettstedet og -tjenestene som kan mistenkes for å innebære brudd på en annen persons opphavsrett. Henvendelser til American Express om brudd på opphavsrett på Nettstedet og -tjenestene skal rettes til: American Express General Counsel's Office Attn.: Technology Counsel på technologies.group.counsel@aexp.com.  

Jurisdiksjon/gjeldende lov 
For brukere av American Express' sider i Norge gjelder norsk lovgivning, og nettstedet er underlagt norsk lov.    

Varemerker
Varemerker, logotyper og andre servicevaremerker ("Varemerker") som omtales på Nettstedet og -tjenestene tilhører American Express eller andre foretak. Det er forbudt for brukere å bruke noen av disse Varemerkene til noe formål, inkludert, men ikke begrenset til, bruk som såkalte meta tags på andre sider eller steder på World Wide Web uten skriftlig tillatelse fra American Express eller det tredjepartsforetaket som eier varemerket. 

AMERICAN EXPRESS Box Logo 

AMERICAN EXPRESS Card Design 

AMERICAN EXPRESS CORPORATE Card Design 

AMERICAN EXPRESS CORPORATE EXECUTIVE Card Design 

AMERICAN EXPRESS CORPORATE PURCHASING Card Design 

AMERICAN EXPRESS GOVERNMENT Card Design 

AMERICAN EXPRESS SENIOR Card Design 

AMERICAN EXPRESS Travelers Cheque Design 

AMERICAN EXPRESS Travelers Cheque for Two Design 

AMERICAN EXPRESS WORLD SERVICE & Design 

AMEX 

CENTURION 

CHEQUES FOR TWO 

CORPORATELINK 

DATAMEX 

do more

DO YOU KNOW ME? 

DON'T LEAVE HOME WITHOUT IT 

DON'T LEAVE HOME PAGES WITHOUT IT 

DON'T LEAVE HOME WITHOUT THEM 

DON'T LEAVE HOME WITHOUT US 

EMPRESS 

EXPRESSNET 

FOOD & WINE 

Gladiator Head 

GLOBAL ASSIST HOTLINE 

Gold Card Design 

IDS 

MEMBERSHIP B@NKING

MEMBERSHIP REWARDS 

OPTIMA 

OPTIMA Card Design 

OPTIMA TRUE GRACE 

OPTIMA TRUE GRACE Card
Design 

PHONE FUNDS 

PLATINUM CARD 

PLATINUM Card Design  

PRIVILIGED ASSETS 

REWARDS MANAGER 

SIGN & TRAVEL 

SKYGUIDE 

SMARTDATA 

SMARTPARTNERS 

SMARTSOURCE 

SMARTSTART 

TRAVEL & LEISURE 

TRAVEL IMPRESSIONS 

TRUE GRACE 

TRUE GRACE Card Design 

Wall Street Wise. Main Street Smart. 

YOUR COMPANY

 

August 2018