Skip to Content
ث¹éزلأ،
Personal Business
English
กฎเกณฑ์และข้อบังคับ
เครื่องหมายการค้า
การรักษาข้อมูลส่วนตัว
เกี่ยวกับคุ้กกี้
วิธีการปฏิเสธการตอบรับอีเมล์
หลักการคุ้มครองข้อมูล
ถาม-ตอบเกี่ยวกับความปลอดภัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว
การรักษาข้อมูลส่วนตัว
เกี่ยวกับคุ้กกี้

ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องลักษณะเดียวกัน

บริษัทอเมริกันเอ็กส์เพรสออกประกาศฉบับนี้ โดยมีจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ท่านเรื่องการใช้งานคุกกี้ และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้เป็นไฟล์ เท็กซ์ (text) ขนาดเล็กที่อยู่บน คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่องมือโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเลต ของท่าน ที่ถูกเก็บข้อมูลไว้เมื่อใดก็ตามที่ท่านเข้าเว็บไซต์ต่างๆ.

เราใช้ประโยชน์คุกกี้ในหลายโอกาสด้วยกัน เช่น เพื่อให้ท่านใช้งานเพจต่างๆได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้ท่านจำเพจที่ท่านชื่นชอบได้ เพื่อให้กิจกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของท่านสะดวกขึ้น ทั้งยังสามารถจัดการโฆษณาต่างๆให้ตรงกับความประสงค์ของท่านอีกด้วย โดยในบางกรณีท่านอาจใช้เทคโนโลยีทางเลือกที่มีประสิทธิภาพคล้ายกับคุกกี้ เราจึงเลือกใช้คำว่า'คุกกี้ และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน ' ในประกาศฉบับนี้

ทางบริษัทจะเริ่มใช้เทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อให้บริการออนไลน์เหมาะสมกับอุปการณ์ทุกชนิด เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเรา และเพื่อจับเท็จกลุ่มมิจฉาชีพ เมื่อท่านเข้าเว็บไซต์ของเราจากอุปกรณ์ใดก็ตาม ทางบริษัทจะสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของท่าน เช่นข้อมูลอุปกรณ์ หรือบราวเซอร์ ที่ท่านใช้เข้าเว็บไซต์ การใช้งาน สถานที่ใช้งานและ ไอพีแอดเดรส ท่านอาจะไม่สามารถเริ่มการทำธุรกรรม หรือดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในระบบรักษาความปลอดภัยได้ หากท่านไม่ติดตั้ง คุกกี้ และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันดังกล่าวต่อไปนี้ คุกกี้ และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันบางแบบ มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล –ตัวอย่างเช่น หากท่านคลิกที่คำว่า “จดจำข้อมูลของฉัน” เมื่อล็อกอิน แอพพลิเคชั่นของเว็บไซต์ คุกกี้จะจำ ชื่อผู้ใช้ (username) และ การตั้งค่าของท่าน

ประโยชน์และจุดประสงค์ของคุกกี้ และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน บริษัทอเมริกันเอ็กส์เพรส

 1. คุกกี้สำคัญ และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน


 2. คุกกี้ และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน นี้ เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เว็บไซต์ของบริษัทอเมริกันเอ็กส์เพรสใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ; โดยคุกกี้ดังกล่าวทำหน้าที่ยืนยันข้อมูลสำคัญ จัดการการใช้งานในช่วงต่างๆ และป้องกันมิจฉาชีพ.

  ตัวอย่าง: คุกกี้ และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันที่:-

  • ทำให้เรายืนยันการล็อกอินเข้าใช้งานได้สำเร็จ
  • ทำให้ท่านใช้งานระหว่างเพจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 3. คุกกี้เฉพาะหน้าที่และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน


 4. คุกกี้ และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันเหล่านี้จะเพิ่มการทำงานในลักษณะเฉพาะให้แก่ท่าน ทำให้ท่านสามารถจำการตั้งค่าที่ท่านเคยตั้งไว้ อย่างการตั้งค่าภาษา และขนาดตัวอักษร

  ตัวอย่างเช่น: คุกกี้ และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันที่:-

  • ทำให้เราจำการตั้งค่าที่ท่านตั้งไว้ได้
  • ทำให้เราจำข้อมูลล็อกอินของท่านได้อย่างเช่น ชื่อบัญชีผู้ไช้ (user ID)


 5. คุกกี้ปฏิบัติการ และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน


 6. เราใช้คุกกี้ปฏิบัติการ และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเว็บไซต์ของบริษัท อเมริกันเอ็กส์เพรส และเพื่อให้เราเข้าใจว่าผู้ใช้บริการเว็บไซต์ มีความต้องการอะไรบ้าง โดยคุ้กกี้ปฏิบัติการจะทำการบันทึกจำนวนและความถี่ของผู้เข้าขม จำนวนคลิกและการเปลี่ยนแปลง โดยจะเชื่องโยงข้อมูลดังกล่าวเข้ากับโปรไฟล์ที่ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อแปลความให้เห็นความสำเร็จของแคมเปญการโปรโมทสินค้าต่างๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ปรากฎชื่อเพราะไม่ได้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

  การบังคับใช้ คุกกี้ปฏิบัติการ และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน ไม่ได้อนุญาตให้เอเม็กซ์เก็บข้อมูลผู้ใช้ใดที่นอกเหนือจากเว็บไซต์ของ บริษัทอเมริกันเอ็กส์เพรสเอง

  ตัวอย่าง: คุกกี้ และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันทำหน้าที่ดังต่อ :-

  • ทำให้เราเข้าใจว่าผู้เข้าชมใช้บราวเซอร์อะไรและเก็บจำนวนผู้เข้าชมต่อวัน
  • ทำให้เราสามารถทดสอบเพจได้ในหลายๆเวอร์ชั่น เพื่อให้ผู้เข้าชมมีประสบการณ์การเข้าชมที่ดีที่สุด


 7. คุกกี้ ที่ใช้ในการตลาดและเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันบริษัทอเมริกันเอ็กส์เพรส


 8. บริษัทอเมริกันเอ็กส์เพรสใช้ คุกกี้ประเภทนี้ และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความของเราที่ส่งถึงท่าน ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด

  ตัวอย่าง: คุกกี้ และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันที่ :-

  • เมื่อนำมาใช้ควบคู่กับข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับท่าน เช่นข้อมูลการ์ดของท่าน จะทำให้ทางบริษัทสามารถออกแบบการตลาดออนไลน์และข้อความอื่นๆที่ส่งถึงท่านได้ตรงตามความต้องการของท่านยิ่งขึ้น


 9. การตลาดในฐานะบุคคลที่สาม คุกกี้ และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน และการโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย


 10. บริษัทอเมริกันเอ็กส์เพรสมีเครือข่ายการทำงานกับบริษัทโฆษณาที่เป็นบุคคลที่สาม และคู่ค้าที่ทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียหลายบริษัท (ในนามของบริษัทโฆษณาที่เป็นเครือข่าย) ที่ใช้ คุกกี้ และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน เพื่อทำการตลาด เราอาจใช้บริการจากเครือข่ายดังกล่าวเพื่อให้บริการโฆษณาบนหน้าเว็บ ทางบริษัทคัดเลือกแต่คู่ค้าที่เป็นมืออาชีพในการให้บริการ โดยมักจะมีตัวเลือกให้ท่าน “เลือกปฏิเสธ” การโฆษณา ตัวอย่างเช่น บริษัทของเรา มีเครือข่ายการโฆษณากับบริษัท BlueKai ท่านจึงจะเห็นโฆษณาของบริษัทอเมริกันเอ็กส์เพรส บนเว็บไซต์ต่างๆที่อยู่ในเครือข่ายของ BlueKai คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท BlueKai และสิทธ์เลือกรับข้อมูลของท่าน

  อย่างที่ท่านอาจตระหนักอยู่แล้ว โซเชียลมีเดียหลายแหล่งอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อหาประโยชน์ในการโฆษณา ในขณะที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ (ตัวอย่างเช่น โซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆมักโฆษณา ตาม “บริบททางสังคม” ของผู้ใช้) ทางบริษัทเราร่วมในการโฆษณาแบบนี้ ทางบริษัทจึงขอแนะนำให้ท่านศึกษาโปรแกรมประเภทต่างๆ บนโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค และสิทธิ์ของท่าน โดยสามารถหาข้อมูลได้ที่ข้อตกลงเรื่องช้อมูลส่วนตัวและสิทธิ์ในการเลือกรับข้อมูลการจัดการการตั้งค่าคุกกี้ และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน บนเว็บไซต์ บริษัทอเมริกันเอ็กส์เพรส

หากท่านต้องการจำกัด บล็อก หรือลบคุกกี้ และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน จากเว็บไซต์ www.americanexpress.com หรือเว็บอื่นๆ ท่านสามารถทำได้โดยการตั้งค่าที่บราวเซอร์ โดยแต่ละบราวเซอร์จะมีวิธีการแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปสามารถทำได้ จากเมนู “ช่วยเหลือ” โดยหากท่านปิดการใช้งานคุ้กกี้หลัก คุกกี้เฉพาะการ หรือคุกกี้ปฏิบัติการ ก็จะมีผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ บริษัทอเมริกันเอ็กส์เพรส ตัวอย่างเช่น ในขณะที่ท่านใช้งานเว็บไซต์แบบสาธารณะท่านจะไม่สามารถล็อกออนเข้าใช้ข้อมูลเฉพาะ ข้อมูลเงินคงเหลือในบัญชี หรือทำธุรกรรมใดๆได้l การใช้เว็บไซต์อื่นๆ

เมื่อท่านใช้ลิ้งค์เข้าสู่เว็บไซต์อื่นๆ เราแนะนำให้ท่านศึกษาข้อมูลการจำกัดความเป็นส่วนตัว นโยบายการใช้ คุกกี้ และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน ที่อยู่บนเว็บไซต์

ขอแจ้งให้ท่านทรายว่า ข้อมูลการตั้งค่า คุกกี้ และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันที่ท่านได้ตั้งค่าบนเว็บไซต์ของบริษัทอเมริกันเอ็กส์เพรสใดๆ จะไม่เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อเว็บไซต์นอกเหนือจากเว็บชองบริษัทอเมริกันเอ็กส์เพรส ทั้งสิ้น

คุกกี้ และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของอีเมลล์

เราใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันเพื่อให้ผู้ส่งทราบว่า อีเมลล์ที่ส่งไปถูกเปิดอ่านหรือยัง และท่านคลิกลิ้งไหนในอีเมลล์แล้ว โดยการติดตามการใช้ดังกล่าว ทำขึ้นเพื่อให้เราสามารถประเมินความมีประสิทธิภาพในการสื่อสารของเรา เพื่อให้สามารถวางแผนการส่งอีเมลล์และโฆษณาต่างๆให้เหมาะกับท่านได้ในอนาคต

ท่านสามารถเลือกไม่ใช้ คุกกี้ และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันสำหรับอีเมลล์ต่างๆ ด้วยการตั้งค่าที่อุปกรณ์หรือการตั้งค่าอีเมลล์ของท่าน (โดยทั่วไป ท่านสามารถ ปิดการทำงานของปุ่ม 'ดาวน์โหลดรูปอัตโนมัติ').