American Express verkkosivuston käyttöehdot
  

 

 

AMERICAN EXPRESS VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖEHDOT
American Express Company, sen tytäryhtiöt ja sivuliikkeet (jäljempänä ”American Express”) edellyttävät, että kaikki heidän verkkosivujensa, palvelujensa, työkalujensa ja sovellustensa (jäljempänä ”Verkkosivustot ja -palvelut”) käyttäjät noudattavat seuraavia ehtoja. Käyttämällä Verkkosivustoja ja -palveluja vahvistat, että olet saanut tiedoksi nämä ehdot ja hyväksyt ne.

LAIT JA ASETUKSET
Verkkosivustoille ja -palveluihin pääsy ja niiden käyttö tapahtuu kaikkien sovellettavien valtion ja paikallisten lakien ja asetusten puitteissa.

TEKIJÄNOIKEUDET JA TAVARAMERKIT
Verkkosivustoilla ja -palveluissa näkyvät tavaramerkit, logot ja muut palvelumerkit (jäljempänä ”Merkit”) ovat American Expressin ja muiden yritysten omaisuutta. Käyttäjät eivät saa käyttää Merkkejä mihinkään tarkoituksiin, mukaan lukien, mutta tähän rajoittumatta, Merkkien käyttö metatunnisteina muilla verkkosivuilla tai -sivustoilla ilman American Expressin tai Merkin omistavan tahon kirjallista hyväksyntää. Kaikki Verkkosivuilla ja -palveluissa oleva tai niiden kautta tarjottu tieto ja sisältö (jäljempänä ”Sisältö”), mukaan lukien kaikki ohjelmistot, on tekijänoikeudella suojattu. Käyttäjät eivät saa muokata, kopioida, levittää, lähettää, esittää, julkaista, myydä, lisensoida tai käyttää mitään Verkkosivustoilla ja -palveluissa olevaa tai niiden kautta saatavaa Sisältöä tai tehdä tästä Sisällöstä johdettuja töitä markkinointi- tai julkisiin tarkoituksiin.

HYPERLINKIT
Verkkosivustot ja -palvelut saattavat sisältää tai mahdollistaa muihin sivustoihin johtavia linkkejä, joiden kautta käyttäjä voi siirtyä verkkopalvelusta kolmannen osapuolen materiaaliin tai jotka saattavat tuoda sivustolle kolmannen osapuolen materiaalia ”käänteisten” hyperlinkkien ja kehystekniikan (jäljempänä ”Linkitetty sivusto”) avulla. American Expressillä ei ole valtaa muuttaa, päivittää tai hallita Linkitettyjen sivustojen sisältöä. Vaikka American Express tarjoaa linkin jollekin sivustolle, se ei tarkoita, että American Express kannattaisi, valtuuttaisi, tukisi tai olisi yhteistyösuhteessa kyseiseen sivustoon, sen omistajiin tai sen tarjoajiin. Internetistä löytyvien tietojen luotettavuuteen, käyttöön ja lataamiseen liittyy luonnostaan riskejä, ja American Express kehottaa sinua varmistamaan, että ymmärrät nämä riskit, ennen kuin luotat Linkitettyjen sivustojen tietoihin tai lataat tai käytät sellaisia tietoja.

EI TAKUITA
Verkkosivustoilla ja -palveluissa olevat tiedot tarjotaan käyttöön "sellaisina kun ne ovat" ilman minkäänlaisia takuita, suoria tai välillisiä takuita, mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta: takuut soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen sekä omistusoikeutta, loukkaamattomuutta, turvallisuutta tai oikeellisuutta koskevat takuut. American Express ei anna hyväksyntää eikä ole vastuussa minkään tämän sivuston kautta esitetyn mielipiteen, neuvon tai väitteen paikkansapitävyydestä elleivät ne ole American Expressin esittämiä, Linkitettyjen sivustojen sisällöstä tai minkään Linkitetyn sivuston kautta saatavan tuotteen tai palvelun ominaisuuksista tai luotettavuudesta.American Express ei ole missään olosuhteissa soveltuvan Kuluttajansuojalain tai muun pakottavan lainsäädännön vaatimuksia lukuun ottamatta vastuussa käyttäjälle aiheutuvista tappioista tai vahingoista, jos käyttäjä päättää luottaa jonkin sivuston tai Linkitettyjen sivustojen kautta saamiinsa tietoihin, tai jos käyttäjä päättää käyttää linkitetyn sivuston kautta saatua tuotetta tai palvelua on käyttäjän vastuulla arvioida jollakin sivustolla tai Linkitetyllä sivustolla olevan mielipiteen, neuvon tai muun paikkansapitävyys, kattavuus tai käyttökelpoisuus. Pyydä tarvittaessa neuvoa asiantuntijoilta, kun arvioit tiettyä mielipidettä, neuvoa, tuotetta, palvelua tai muuta sisältöä.

SIVUSTON JA LINKITETTYJEN SIVUSTOJEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT VASTUUNRAJOITUKSET
American Express saattaa milloin tahansa tehdä Verkkosivustoihin ja -palveluihin parannuksia tai muutoksia. American Expressillä ei ole minkäänlaisella vahingonkorvausoikeudellisella perusteella, mukaan lukien sopimusvastuu, rikkomusvastuu, seurausvastuu ja muut perusteet, vastuuta mistään epäsuorista, rangaistusluontoisista, erityisistä, välillisistä tai oheisvahingosta (mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta menetetyt voitot, korvaavan palvelun hankkimisesta aiheutuvat kulut tai menetetyt liiketoimintamahdollisuudet), jotka ovat aiheutuneet täysin tai osittain näiden Verkkosivustojen ja -palveluiden tai niihin Linkitettyjen sivustojen käytöstä tai käytössä esiintyneistä viiveistä tai katkoksista, vaikka American Express -yhtiöille olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Edellä mainittu vastuunrajoitus kattaa, näihin kuitenkaan rajoittumatta, virustartunnan, joka voi saastuttaa käyttäjän laitteiston tai aiheuttaa mekaanisen tai elektronisen laitteiston vikoja tai tietoliikenneyhteyksien, puhelimien tai muiden viestintämenetelmien ongelmia (jolloin käyttäjä ei esimerkiksi saa yhteyttä verkkopalvelujen tarjoajaan), luvattoman käytön, varkaudet, operaattorin virheet, lakot tai muut työvoimaongelmat tai muut force majeure –tapaukset. American Express ei voi taata eikä takaa näiden Verkkosivustojen ja -palveluiden jatkuvaa, keskytymätöntä tai turvallista käyttöä.

KÄYTTÄJÄYHTEYKSIEN LUOTTAMUKSELLISUUS
American Express varmistaa kaikkien suoraan American Expressille lähetettyjen henkilötietoja sisältävien käyttäjäyhteyksien luottamuksellisuuden American Expressin internetiä koskevan Tietosuojakäytännön mukaisesti, paitsi silloin, kun lainsäädäntö toisin velvoittaa. Käyttäjän keskustelupalstalle tai johonkin chat-palveluun lähettämiä viestejä ei suojella luottamuksellisena, ja American Express voi oman harkintansa mukaan käyttää ja välittää tällaisten viestien sisältämää tietoa (mukaan lukien ideat, konseptit, tietotaito tai muu immateriaalioikeus) eteenpäin emoyhtiölleen, tytäryhtiöilleen tai sivuliikkeilleen mitä hyvänsä tarkoitusta varten.

LINKITETYT VERKKOSIVUSTOT
American Express kieltää välimuistiin tallentamisen, Verkkosivustojen ja -palveluiden sivuille tai sivustoille johtavien luvattomien hypertekstilinkkien käytön sekä Verkkosivustojen ja -palveluiden Sisällön käytön muiden sivustojen kehyksissä. American Express pidättää oikeuden poistaa luvattomat linkit tai kehykset käytöstä ja kieltäytyy nimenomaisesti ottamasta vastuuta Verkkosivustojen ja -palveluiden sivuille tai sivustoille Linkittävien verkkosivustojen sisällöistä. Verkkosivustojen ja -palveluiden sivuille ja sivustoille Linkittävien sivustojen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

JULKAISUT
Verkkosivustoilla ja -palveluissa olevien sähköisten ilmoitustaulujen tai keskustelupalstojen käyttöön liittyen American Express ei ole velvollinen tarkistamaan mitään viestejä, tietoja tai sisältöä (jäljempänä "Julkaisut"), joita käyttäjät julkaisevat Verkkosivustoilla tai -palveluissa, eikä American Express ota mitään vastuuta tai korvausvelvollisuutta tällaisiin käyttäjien Julkaisuihin liittyen. American Express saattaa edellä mainitusta huolimatta valvoa aika ajoin Verkkosivustoilla tai -palveluissa tehtyjä Julkaisuja ja voi kieltäytyä hyväksymästä ja/tai poistaa Julkaisuja, jotka sisältävät: 

 

  • laittomia, vahingollisia, uhkaavia, loukkaavia, halventavia, herjaavia, mauttomia, säädyttömiä, rienaavia, vihamielisiä, rasistisia, etnisesti tai muuten paheksuttavia materiaaleja mukaan lukien mutta rajoittumatta sellaisiin materiaaleihin, jotka saattavat rohkaista käytökseen, joka täyttää rikoksen tunnusmerkit, antaa aihetta siviilioikeudelliseen vahingonkorvausvastuuseen tai muulla tavoin rikkoo paikallisia, kansallisia tai kansainvälisiä lakeja;
  • mainoksia tai jonkinlaista kaupittelua. Tämä ei koske verkkosivustoja, joiden ilmoitustauluilla on luokiteltuja mainoksia;
  • toisena henkilönä esiintyvän henkilön julkaisemia viestejä. Henkilötietoja, kuten puhelinnumeroita, henkilötunnuksia, tilinumeroita, osoitteita tai työnantajatietoja;
  • viestejä, joissa American Express -yhtiön työntekijä väittää puhuvansa American Express -yhtiön tiedottajan ominaisuudessa;
  • viestejä, joissa tekijänoikeuden alaisia tai yksityisiä tietoja tarjotaan luvattomasti ladattaviksi;
  • useita saman henkilön lähettämiä samaa asiaa toistavia viestejä;
  • ketjukirjeitä

HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN
Käyttäjä vahvistaa ymmärtävänsä ja hyväksyy, että antaessaan Verkkosivustojen tai -palveluiden kautta American Express -yhtiölle omia henkilötietojaan tai tuotteisiin liittyviä käyttäjätietoja, hän samalla suostuu siihen, että näitä henkilötietoja tai tuotteisiin liittyviä käyttäjätietoja voidaan siirtää toiseen maahan, mikäli American Express -yhtiön normaalien liiketoimintatapojen mukainen tietojenkäsittely niin edellyttää. Lisätietoa American Expressin Tietosuojakäytännöstä

KÄYTTÖEHTOIHIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET
American Express pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa, ja muutosten katsotaan koskevan ja sitovan kaikkia käyttäjiä. Muutoksista ilmoitetaan Verkkosivuston tai -palvelun yhteydessä.

KÄYTTÖEHTOJEN RIKKOMINEN
American Express pidättää oikeuden hakea näiden käyttöehtojen rikkojilta kaikkia lainmukaisia korvauksia ja ryhtyä soveltuviin oikeudellisiin tai muihin toimiin, mm. estämään Verkkosivustojen ja -palveluiden käytön jostakin tietystä IP-osoitteesta.

PÄÄSY SALASANALLA SUOJATUILLE JA VARMENNETUILLE ALUEILLE
Verkkosivustojen ja -palveluiden salasanalla suojatuille ja/tai varmennetuille alueille pääsy ja niiden käyttö on rajattu vain valtuutetuille käyttäjille. Henkilöt, jotka yrittävät käyttää Verkkosivustojen ja -palveluiden näitä alueita ilman lupaa, voivat saada toiminnastaan rikossyytteen.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÄMINEN
American Express pidättää oikeuden tallentaa tietoja käyttäjän tietokoneeseen evästeenä tai vastaavana tiedostona, silloin kun toiminnan tarkoituksena on muokata Verkkosivustoja ja -palveluita käyttäjien mieltymysten mukaisiksi. American Express -yhtiön evästeiden käytöstä sekä siitä, kuinka käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä kerrotaan tarkemmin American Expressin verkkosivuilla kohdassa Evästeet.

DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT - OLETETUISTA TEKIJÄNOIKEUSLOUKKAUKSISTA AMERICAN EXPRESS -YHTIÖLLE TEHTÄVÄT ILMOITUKSET
American Express on rekisteröinyt itselleen Yhdysvaltain tekijänoikeustoimiston (United States Copyright Office) asiamiehen Digital Millennium Copyright Act -säädöksen (jäljempänä "Säädös") mukaisesti ja käyttää hyväkseen Säädöksen tarjoamaa suojaa. American Express pidättää oikeuden poistaa Verkkosivustoilta ja -palveluista sellaiset Sisällöt, jotka oletettavasti loukkaavat jonkin toisen henkilön tekijänoikeutta. Ilmoitukset epäillyistä tekijänoikeusloukkauksista tulee osoittaa American Express -yhtiön General Counselin toimistoon osoitteeseen: Technology Counsel technologies.group.counsel@aexp.com.

TUOMIOVALTA JA SOVELLETTAVA LAKI
American Express Suomen sivujen käyttäjät ovat Suomen lainsäädännön alaisia ja Verkkosivustoihin ja -palveluihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

 

Seuraavat ovat Yhdysvalloissa American Express -yhtiön ja sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka saattavat esiintyä American Express -yhtiön web-sivustoilla:

AMERICAN EXPRESS
AMERICAN EXPRESS Box Logo
AMERICAN EXPRESS Card Design
AMERICAN EXPRESS CORPORATE Card Design
AMERICAN EXPRESS CORPORATE EXECUTIVE Card Design
AMERICAN EXPRESS CORPORATE PURCHASING Card Design
AMERICAN EXPRESS GOVERNMENT Card Design
AMERICAN EXPRESS SENIOR Card Design
AMERICAN EXPRESS Travelers Cheque Design
AMERICAN EXPRESS Travelers Cheque for Two Design
AMERICAN EXPRESS WORLD SERVICE & Design
AMEX
CENTURION
CHEQUES FOR TWO
CORPORATELINK
DATAMEX
do more
DO YOU KNOW ME?
DON'T LEAVE HOME WITHOUT IT
DON'T LEAVE HOME PAGES WITHOUT IT
DON'T LEAVE HOME WITHOUT THEM
DON'T LEAVE HOME WITHOUT US
EMPRESS
EXPRESSNET
FOOD & WINE
Gladiator Head
GLOBAL ASSIST HOTLINE
Gold Card Design
IDS
MEMBERSHIP B@NKING
MEMBERSHIP REWARDS
OPTIMA
OPTIMA Card Design
OPTIMA TRUE GRACE
OPTIMA TRUE GRACE Card Design
PHONE FUNDS
PLATINUM CARD
PLATINUM Card Design
PRIVILIGED ASSETS
REWARDS MANAGER
SIGN & TRAVEL
SKYGUIDE
SMARTDATA
SMARTPARTNERS
SMARTSOURCE
SMARTSTART
TRAVEL & LEISURE
TRAVEL IMPRESSIONS
TRUE GRACE
TRUE GRACE Card Design
Wall Street Wise. Main Street Smart.
YOUR COMPANY

 

Syyskuu 2018