Zasady ochrony i poufności danych Pliki cookie

Polityka Prywatności w Internecie American Express

Data wejścia w życie: wrzesień 2014

American Express dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkowników swoich witryn internetowych. Chcemy, aby sposób pozyskiwania, wykorzystywania, udostępniania i przechowywania danych użytkowników oraz dostępne opcje wyboru były dla nich przejrzyste i zrozumiałe.

Dostarczając użytkownikom produkty i usługi American Express, możemy dołączyć także dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania danych osobowych użytkowników. W przypadku produktów lub usług niedostarczanych przez firmę American Express (np. kart wystawianych przez jeden z naszych banków partnerskich) zachęcamy do zapoznania się z odpowiednim oświadczeniem o ochronie prywatności obejmującym dane produkty lub usługi, lub do skontaktowania się z dostawcą produktu w celu uzyskania informacji na temat jego praktyk z zakresu ochrony prywatności.

Polityka Prywatności w Internecie ma zastosowanie do witryn internetowych oraz aplikacji American Express na smartfony, tablety i inne urządzenia mobilne („aplikacje”), jak również do wszystkich naszych usług i treści internetowych powiązanych z niniejszą Polityką, z których użytkownik korzysta lub do których ma dostęp. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do witryn internetowych, na których obowiązują osobne polityki bądź oświadczenia o ochronie prywatności, takich jak witryna internetowa American Express Network amexnetwork.com.

Nasze witryny i aplikacje internetowe nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 13 roku życia. W przypadku osób niepełnoletnich w wieku 13–18 lat wymagana jest zgoda ich rodziców lub opiekunów.

Nie pozyskujemy świadomie danych od dzieci czy osób niepełnoletnich, nie kierujemy też do nich naszej oferty, nie uzyskawszy od ich rodziców lub opiekunów wyraźnej zgody.

W niniejszej Polityce opisujemy, w jaki sposób spółki z grupy American Express w Polsce oraz nasi Partnerzy biznesowi i Dostawcy usług oferują lub uczestniczą w oferowaniu wszelkiego rodzaju usług lub korzyści świadczonych w związku z naszymi produktami (łącznie „my”, „nas”, „nasz” lub „American Express”). Wyjaśniamy, w jaki sposób pozyskujemy, wykorzystujemy, ujawniamy i chronimy Dane osobowe i Inne informacje. Niniejsza Polityka zawiera opisy i przykłady, które mają pomóc w zrozumieniu charakteru Informacji elektronicznych, które pozyskujemy, wykorzystujemy, ujawniamy i chronimy.

Ze względu na możliwość wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności w Internecie American Express, zachęcamy do okresowego sprawdzania jej aktualnej wersji. W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce, „Data wejścia w życie” wyświetlana u góry tej strony zostanie zaktualizowana.

Co zawiera Polityka Prywatności w Internecie American Express?


Jakie informacje objęte są niniejszą Polityką?

Jakie informacje pozyskujemy drogą elektroniczną i w jaki sposób to robimy?

W jaki sposób wykorzystujemy pozyskane informacje o użytkowniku?

W jaki sposób udostępniamy dane użytkownika?

    W jaki sposób traktujemy Dane osobowe użytkowników?

    W jaki sposób przetwarzamy Informacje zagregowane i Dane niepozwalające na identyfikację

W jaki sposób przechowujemy i chronimy dane użytkownika?

Jakie opcje wyboru są dostępne dla użytkowników?

    Jakie opcje wyboru z zakresu sprzedaży produktów i usług są dostępne dla użytkowników?

Pytania lub skargi związane z Polityką prywatności w Internecie American Express

SłowniczekJakie informacje objęte są niniejszą Polityką?

W niniejszej Polityce Prywatności w Internecie opisujemy, w jaki sposób my sami (oraz nasi Dostawcy usług ) pozyskujemy, wykorzystujemy, udostępniamy i przechowujemy informacje o naszych użytkownikach, które otrzymujemy drogą elektroniczną. Pozyskujemy Informacje elektroniczne, jeżeli użytkownik:
 • korzysta z naszych witryn internetowych bądź aplikacji lub je odwiedza;
 • otrzymuje przesyłane przez nas wiadomości e-mail lub na nie odpowiada;
 • przegląda lub klika w nasze ogłoszenia bądź inne treści internetowe oraz
 • wchodzi z nami w interakcję na portalach społecznościowych oraz innych stronach i aplikacjach internetowych.
W niniejszej Polityce wyjaśniamy również, w jaki sposób możemy łączyć Informacje elektroniczne z Innymi informacjami, a następnie je wykorzystywać.

Jakie informacje pozyskujemy drogą elektroniczną i w jaki sposób to robimy?

Rodzaje pozyskiwanych przez nas informacji zależą od produktu lub usługi, z których korzysta użytkownik.

Czasami użytkownik przekazuje nam (lub naszym Dostawcom usług) informacje w sposób bezpośredni, na przykład podając nam swoje imię i nazwisko, numer rachunku, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu lub datę urodzenia podczas:
 • wypełniania elektronicznego formularza lub ankiety, w tym dokonując za naszym pośrednictwem rezerwacji podróży;
 • korzystania z naszych usług elektronicznych, na przykład podczas rejestracji, logowania lub aktualizacji ustawień na swoim rachunku;
 • korzystania z naszych usług, na przykład podczas rejestracji lub subskrypcji;
 • udziału w konkursie lub rejestracji w ofercie marketingowej oraz
 • zakupu dokonywanego za pośrednictwem naszych witryn lub aplikacji.
Możemy (podobnie jak nasi Dostawcy usług lub Zewnętrzne serwery reklamowe) pozyskiwać informacje także za pośrednictwem Plików Cookies i Podobnych technologii. Większość Plików Cookies i Podobnych technologii pozyskuje jedynie Informacje niepozwalające na identyfikację, takie jak sposób dotarcia do naszej witryny lub ogólne informacje o lokalizacji użytkownika. Określone Pliki Cookies i Podobne technologie Dane osobowe. Na przykład jeżeli użytkownik podczas logowania w naszej witrynie kliknie przycisk Zapamiętaj mnie, plik Cookie będzie przechowywał jego nazwę użytkownika.

Podobnie jak nasi Dostawcy usług lub Zewnętrzne serwery reklamowe możemy za pośrednictwem Plików Cookies i Podobnych technologii pozyskiwać także informacje na temat:
 • urządzeń wykorzystywanych przez użytkownika do przeglądania naszych witryn i korzystania z naszych aplikacji (możemy na przykład pozyskiwać informacje na temat systemu operacyjnego lub wersji przeglądarki i rodzaju urządzenia, z których użytkownik korzysta, aby otwierać przesyłane przez nas wiadomości e-mail);
 • adresu IP i dotyczących go danych (np. o domenie, dostawcy usług internetowych i ogólnej lokalizacji geograficznej użytkownika);
 • historii przeglądania w naszych witrynach lub aplikacjach (np. wyszukiwanych haseł, odwiedzanych stron, czasu sesji i częstotliwości odwiedzania);
 • sposobu wyszukiwania naszych witryn i aplikacji; stron lub aplikacji, z których użytkownik przeszedł na nasze witryny lub aplikacje; oraz witryn internetowych naszych Partnerów biznesowych, które użytkownik odwiedził;
 • wyświetlanych, przeglądanych lub klikanych reklam i treści internetowych dostarczanych przez nas i naszych Partnerów biznesowych;
 • tego, czy użytkownik otworzył wiadomości elektroniczne i na które elementy kliknął, na przykład ile razy otworzył wiadomość oraz
 • lokalizacji urzadzenia przenosnego uzytkownika (na przyklad w celu zapobiegania oszustwom lub aby po rejestracji w naszych mobilnych witrynach lub aplikacjach uzytkownik mógl otrzymywac tresci oparte na lokalizacji).
Możemy również (podobnie jak nasi Dostawcy usług lub Zewnętrzne serwery reklamowe) pozyskiwać informacje, które są publicznie dostępne na platformach podmiotów trzecich (takich jak portale społecznościowe), za pośrednictwem elektronicznych baz danych lub katalogów lub w inny, zgodny z prawem sposób. Pozyskiwanie takich informacji podlega warunkom użytkowania i oświadczeniom o ochronie prywatności osób trzecich.

W jaki sposób wykorzystujemy pozyskane informacje o użytkowniku?

Pozyskane o użytkowniku Informacje elektroniczne możemy wykorzystywać oddzielnie lub w połączeniu z Innymi informacjami w celu:
 • dostarczenia produktów i usług, w tym w celu:
  • rozpoznawania użytkownika po raz kolejny odwiedzającego nasze witryny lub korzystającego z naszych aplikacji;
  • sfinalizowania transakcji;
  • informowania o aktualizacjach dotyczących rachunku, produktów lub usług;
  • powiadamiania o aktualizacjach dotyczących nowych funkcji i korzyści;
  • odpowiadania na pytania i prośby przesłane za pośrednictwem naszych witryn i aplikacji oraz witryn stron trzecich (w tym mediów społecznościowych);
  • wykorzystania lokalizacji urządzenia przenośnego użytkownika w celu świadczenia pożądanych usług opartych na lokalizacji;
  • określenia najlepszego sposobu świadczenia usług na rzecz użytkownika i zarządzania jego rachunkami, na przykład w celu określenia najlepszych metod i pory kontaktowania się z nim;
  • doskonalenia naszych witryn i aplikacji i upraszczania ich obsługi;
 • reklamowania i sprzedaży naszych produktów i usług oraz produktów i usług naszychPartnerów biznesowych, w tym w celu:
  • prezentowania treści dostosowanych do zainteresowań użytkownika, w tym Reklam ukierunkowanych;
  • przesyłania lub dostarczania reklam, promocji i ofert;
  • analizy skuteczności naszych reklam, promocji i ofert;
  • określenia, czy użytkownik jest zainteresowany nowymi produktami lub usługami;
 • przeprowadzania badań i analiz, w tym w celu:
  • lepszego zrozumienia naszych klientów i użytkowników naszych witryn i aplikacji;
  • o umożliwienia użytkownikowi przesyłania informacji zwrotnej poprzez ocenianie i recenzowanie naszych produktów i usług oraz produktów i usług naszych Partnerów biznesowych;
  • generowania danych analitycznych, badań statystycznych i raportów;
  • przeglądania i modyfikowania naszych produktów i usług;
 • zarządzania ryzykiem oszustwa i zagrożeniami bezpieczeństwa, w tym w celu
  • wykrywania oszustw lub działalności przestępczej i zapobiegania im;
  • zapewnienia bezpieczeństwa danych użytkownika
 • oceny ryzyka kredytowego związanego z naszą działalnością, w tym w celu:
  • oceny i przetwarzania wniosków o produkty i usługi składanych przez użytkownika oraz zarządzania istniejącymi rachunkami, jak również
 • wykorzystania ich w inny sposób wymagany lub dozwolony przepisami prawa lub za zgodą użytkownika.
W jaki sposób udostepniamy dane uzytkownika?

Niektóre Informacje elektroniczneDanymi osobowymi.

W jaki sposób traktujemy Dane osobowe użytkowników?

Nie udostępniamy Danych osobowych żadnym podmiotom z wyłączeniem przypadków określonych poniżej. Możemy udostępnić Dane osobowe w sposób wymagany lub dozwolony przepisami prawa:
 • agencjom ratingowym i podobnym instytucjom w celu zgłoszenia sytuacji finansowej użytkownika lub zapytania o nią, a także w celu zgłoszenia zadłużenia użytkownika lub pozyskania informacji o takim zadłużeniu;
 • organom regulacyjnym, sądom i agencjom rządowym w celu zapewnienia przestrzegania nakazów prawnych, wymogów prawnych lub regulacyjnych oraz rządowych żądań;
 • naszym Partnerom biznesowym, organom regulacyjnym i agencjom rzadowym w celu umozliwienia wykrywania oszustw i dzialalnosci przestepczej oraz zapobiegania im, a takze w celu ochrony praw firmy American Express i innych;
 • podmiotom wchodzacym w sklad Rodziny spólek American Express;
 • naszym Dostawcom usług,którzy świadczą dla nas usługi i pomagają nam prowadzić działalność (wymagamy odDostawców usług zapewnienia ochrony Danych osobowych użytkowników i wykorzystywania ich jedynie w określonych przez nas celach);
 • instytucjom finansowym lub Partnerom co-brandingowym, wspólnie z którymi oferujemy lub opracowujemy produkty i usługi (nie mogą oni jednak używać Danych osobowych użytkowników - w szczególności adresu e-mail - w celu niezależnej sprzedaży własnych produktów lub usług, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę);
 • w kontekście sprzedaży całości lub części Rodziny spółek American Express lub ich aktywów lub
 • w przypadku określonych produktów lub usług po uzyskaniu zgody użytkownika.
Możemy przekazać Dane osobowe Dostawcom usług lub spółkom z Rodziny spółek American Express na całym świecie, na przykład w celu przetworzenia transakcji i dostarczenia użytkownikom produktów i usług. Niezależnie od miejsca przetwarzania danych użytkownika nadal chronimy je w sposób określony w niniejszej Polityce i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W jaki sposób przetwarzamy Informacje zagregowane i Dane niepozwalające na identyfikację?
Informacje zagregowane lub Dane niepozwalające na identyfikację nie prowadzą do określenia tożsamości użytkownika, ale pomagają nam w analizie trendów wśród grupy użytkowników. Możemy udostępniać Informacje zagregowane lub Dane niepozwalające na identyfikację na kilka sposobów, na przykład:
W jaki sposób przechowujemy i chronimy dane użytkownika?

Stosujemy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia w celu ochrony Danych osobowych użytkowników. Obejmują one zabezpieczenia komputerowe oraz chronione pliki i infrastrukturę. Podejmujemy uzasadnione kroki, aby bezpiecznie niszczyć Dane osobowe lub na stałe uniemożliwiać ich identyfikację, gdy nie są już potrzebne.

Będziemy przechowywać Informacje elektroniczne o użytkowniku tylko tak długo, jak jest to konieczne w celu dostarczenia naszych produktów i usług, chyba że zgodnie z prawem lub regulacjami prawnymi lub w celach prowadzenia dochodzeń procesowych lub regulacyjnych będziemy zobowiązani je zachować.

Jakie opcje wyboru są dostępne dla użytkowników?

Użytkownik ma zawsze prawo dostępu do swoich Danych osobowych , może też je aktualizować, zmieniać lub poprawiać. W tym celu lub w razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu przetwarzania Danych osobowych użytkowników należy skorzystać z danych kontaktowych znajdujących się poniżej.

Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu wykorzystania jego danych przez American Express, w tym sposobu sprzedaży produktów i usług lub zarządzania Plikami Cookies i Podobnymi technologiami.

Jakie opcje wyboru z zakresu sprzedaży produktów i usług są dostępne dla użytkowników?

Użytkownik może wybrać sposób, w jaki chciałby otrzymywać od nas informacje marketingowe, w tym w ramach marketingu bezpośredniego — pocztą tradycyjną lub droga elektroniczną. Jeżeli użytkownik zdecyduje, że nie chce otrzymywać od nas informacji marketingowych, uszanujemy jego wybór. Należy pamiętać, że rezygnacja z otrzymywania takich informacji może wpływać na określone oferty towarzyszące wybranym produktom lub usługom. Nadal jednak będziemy komunikować się z użytkownikiem w związku z obsługą jego rachunku, realizacją wniosków lub zarządzaniem wszystkimi promocjami lub programami, w których bierze udział.

Pytania lub skargi związane z Polityką prywatności w Internecie American Express

W przypadku pytań związanych z niniejszą Polityką prosimy o kontakt pod poniższymi numerami telefonów:

American Express Services Europe Limited, sp. z o.o., Oddział w Polsce
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, KRS: 0000366972, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1080009600, REGON 142613563.

Dział Karty Korporacyjnej, Centrum Obsługi Klienta
tel: +48 22 581 5222
e-mail: kartapln@aexp.com

Słowniczek

Adres IP -- numer przypisywany do urządzenia użytkownika, gdy łączy się on z Internetem.

American Express (my, nasz, nas)-- spółki z grupy American Express w Polsce.

Dane niepozwalające na identyfikację-- dane lub informacje wykorzystywane w sposób, który nie umożliwia określenia tożsamości użytkownika przez stronę trzecią. Często uzyskujemy Dane niepozwalające na identyfikację z Danych osobowych. Obejmują one informacje, które możemy pozyskiwać z różnych źródeł, takich jak transakcje przeprowadzane kartą lub określone dane pozyskiwane za pośrednictwem Plików Cookies i Podobnych technologii.

Dane osobowe -- informacje, które identyfikują tożsamość użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.

Dostawcy usług -- każdy sprzedawca, strona trzecia i/lub firma, które przeprowadzają w naszym imieniu działania biznesowe, takie jak druk, wysyłanie wiadomości e-mail i inne usługi komunikacyjne (elektroniczne, usługi Direct Mailing), działania marketingowe, przetwarzanie danych, obsługa, pozyskiwanie lub zarządzanie reklamami.

Informacje elektroniczne -- dane lub informacje pozyskane w witrynach i aplikacjach American Express, a także w witrynach i aplikacjach stron trzecich, dotyczące tematów związanych z naszą działalnością, które mogą obejmować Dane osobowe, Informacje zagregowane i Dane niepozwalające na identyfikację.

Informacje zagregowane -- dane lub informacje związane z wieloma użytkownikami, które zostały połączone lub zagregowane. Obejmują one informacje, które tworzymy lub kompilujemy z różnych źródeł, w tym z transakcji przeprowadzanych kartą, lub określone dane pozyskiwane przez Pliki Cookies i Podobne technologie.

Inne informacje -- wewnętrzne informacje American Express (na przykład dane dotyczące transakcji przeprowadzanych kartą), dane zewnętrzne, które instytucje finansowe wykorzystują do przetwarzania wniosków i przeprowadzania transakcji, oraz inne informacje pozyskiwane zarówno online, jak i offline, które gromadzimy na temat użytkownika.

Partnerzy biznesowi -- każda strona trzecia, z którą prowadzimy interesy lub mamy stosunki umowne, na przykład przedsiębiorstwa akceptujące karty American Express.

Partnerzy co-brandingowi -- przedsiębiorstwa, z którymi współpracujemy w zakresie oferowania kart oznaczonych zarówno logotypem American Express jak i logotypem partnera.

Pliki Cookies i Podobne technologie -- plik Cookie to niewielki plik danych, który witryna przesyła na dysk twardy użytkownika. Możemy przesyłać pliki Cookies, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę lub witrynę innej spółki, na której pojawiają się nasze reklamy; gdy użytkownik dokonuje zakupu, wnioskuje o informacje bądź je personalizuje; lub gdy rejestruje się w celu dokonania subskrypcji określonych usług. Akceptacja przez użytkownika plików Cookies używanych na naszych witrynach, witrynach obsługiwanych w naszym imieniu przez inne firmy lub witrynach, w których pojawiają się nasze reklamy, oznacza udostępnienie informacji o zainteresowaniach użytkownika. Informacje takie możemy wykorzystywać do personalizacji doświadczeń użytkownika. Podobne technologie, takie jak znaczniki nawigacyjne „web beacons”, piksele, gify i znaczniki, działają w ten sam sposób. W niniejszej Polityce używamy terminu Pliki Cookies i Podobne Technologie w odniesieniu do wszystkich technologii, które w ten sposób pozyskują informacje.

Reklama ukierunkowana -- reklamy, które my lub nasi Dostawcy usług wyświetlamy w witrynach spoza Rodziny spółek American Express w oparciu o preferencje lub zainteresowania użytkownika, określone na podstawie informacji pozyskanych z danego komputera lub urządzenia, dotyczące zachowań z zakresu przeglądania stron internetowych — w oparciu o historię i rodzaj użytkowanych witryn.

Rodzina spółek American Express -- każda spółka stowarzyszona lub zależna spółki American Express oraz każda spółka będąca własnością spółki American Express lub przez nią kontrolowana.

Zewnętrzne serwery reklamowe -- firmy, które dostarczają technologię pozwalającą na umieszczanie w witrynach (i aplikacjach) reklam oraz na monitorowanie ich skuteczności. Firmy te mogą również umieszczać w urządzeniu użytkownika pliki Cookies i uzyskiwać do nich dostęp. Informacje, które pozyskują z naszych witryn, mają formę niepozwalającą na identyfikację użytkownika.