ECB:s jämförelse av växelkurser för valuta

Information om valutakonvertering

 

Denna webbplats hjälper dig att jämföra American Express valutaväxlingsavgift* som gäller vid transaktioner med motsvarande senast gällande ECB:s dagliga referensväxelkurs för euron**, på det sätt som EU kräver. Vi jämför genom att beräkna den procentuella skillnaden*** mellan våra avgifter och motsvarande referensränta för euro i tabellen nedan.

 

Om en transaktion genomfördes idag kan denna information användas som en indikator på aktuell procentuell skillnad. Denna beror på att vi konverterar transaktionen till lokal valuta den dag den bearbetas, vilket kan skilja sig från transaktionsdagen. Det innebär att den valutakurs som används kan skilja sig från den kurs som gäller på transaktionsdagen.

 

För dig med ett privat American Express-kort

Varje gång vi tar emot en debitering i en annan EU-valuta än SEK kommer vi att kontakta dig via e-post eller SMS för att informera dig om valutaväxlingsavgiften för din debitering och hur den jämför sig med referensväxelkurserna utfärdade av Europeiska centralbanken. Vi skickar aviseringen med anledning av Europa Parlamentets och Rådets förordning (EU) 2021/1230 av den 14 juli 2021 om gränsöverskridande betalningar i unionen. Du kan avsäga dig dessa aviseringar genom att uppdatera dina preferenser på americanexpress.com/se/eufxpreferens

Percentage Difference rates data is loading, please wait.