Hjälp oss att hålla dina personuppgifter uppdaterade 

Enligt penningtvättslagen, Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, måste vi säkerställa att vi har korrekta uppgifter om våra kortmedlemmar.

 

Vanligtvis får vi automatisk uppdatering av dina personuppgifter via folkbokföringsregistret, men om informationen där väsentligt skiljer sig från den information vi har om dig, eller helt saknas, så behöver vi kontakta vi dig och be dig styrka dina personuppgifter. 

 

Om just du behöver styrka dina personuppgifter kontaktar vi dig via mail eller brev. Nedan hittar du information om vad du då ska göra. 


Vilken information behöver vi från dig? 

 

När informationen vi har om dig inte överensstämmer med dina personuppgifter från folkbokföringsregistret behöver vi be dig styrka din:

 

Identitet – giltiga dokument är svenskt ID-kort och svenskt körkort (gäller endast dig som bor i Sverige) samt pass eller nationellt EES ID-kort. En annan person måste intyga att kopian stämmer överens med originalet. Be personen att skriva ”Vidimeras”, signera med namnförtydligande samt ange kontaktuppgifter.

Adress – godkända dokument är el-, gas- eller vattenräkning, räkning för hemtelefon, hyresavi, TV- eller interneträkning eller deklaration. Dokumenten får inte vara äldre än tre månader.

 

Du laddar upp dina dokument snabbt och smidigt i en säker American Express-miljö. Vi tar emot dokument i formaten PDF, PNG och JPG. 

 

 


Din säkerhet är viktig för oss 

 

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på americanexpress.se/sekretess

Läs mer om hur du kan känna igen phishing/nätfiske på americanexpress.se/phishing

 

 

Vanliga frågor och svar