Sekretesspolicy online
  

 

 

Giltig från och med: 12 Dec 2019

 

På American Express® (American Express Europe S.A. and American Express Payments Europe S.L.), förbinder vi oss att skydda din integritet. Du ska känna till hur vi kan samla in, använda, dela och lagra uppgifter om dig, och vilka val du har. När vi tillhandahåller American Express produkter eller tjänster till dig förser vi dig även med ytterligare särskild information om hur vi kommer använda dina personuppgifter i kontraktsvillkor och/eller ytterligare integritetsklausuler/policyer. 

Denna sekretesspolicy omfattar American Express-webbsidor, onlinetjänster som körs på mobiltelefoner, surfplattor och andra mobila enheter (appar), samt din användning eller åtkomst till våra onlinetjänster, innehåll och övrigt innehåll online som vi erbjuder tillsammans med våra partners och är kopplat till policyn. I de sammanhang där vi så anger gäller den även viss information offline som vi hanterar om dig. Den gäller inte för de webbsidor som har en egen sekretesspolicy som till exempel American Express Network, amexnetwork.com. 

Våra webbsidor och appar är inte avsedda för barn under 16 år. Vi samlar inte avsiktligen in information online om barn under 16 år, och riktar heller inte någon marknadsföring gentemot den ålderskategorin. 

Vi kan komma att ändra denna sekretesspolicy från tid till annan. Beroende på vilken typ av ändring det är kommer vi antingen informera dig om den skriftligen eller via vår webbsida. I övrigt rekommenderar vi att du kontrollerar den gällande version här. Om vi gör ändringar i sekretesspolicyn kommer vi uppdatera "gäller från"-datumet längst upp på sidan. 

 

Vad omfattar sekretesspolicyn? 

Vilken information omfattar sekretesspolicyn?

Vilken information samlar vi in online och hur samlar vi in den?

Hur använder vi informationen vi samlar in om dig?

Hur delar vi din information?

Hur hanterar vi aggregerad och avidentifierad information?

Hur sparar och skyddar vi din information?

Vilka rättigheter har du?

Vilka val har du? 

Har du några frågor om Online Sekretesspolicyn eller vill du framföra ett klagomål?

Definitioner

 

Vilken information omfattar sekretesspolicyn?

Online Sekretesspolicyn beskriver hur vi (och våra tjänsteleverantörer) samlar in, använder, delar och lagrar uppgifter om dig som vi får online. Vi samlar in online-information om du: 

 • Besöker eller använder våra webbsidor och appar, 
 • Deltar i online-program vi erbjuder tillsammans med våra samarbetspartner,
 • Tar emot eller svarar på elektronisk kommunikation från oss, 
 • Tittar på eller klickar på våra annonser eller annat online-innehåll, och
 • Interagerar med oss via sociala media-sidor och andra webbsidor och appar.

I policyn förklarar vi även hur vi använder annan information, enskilt eller tillsammans med online-information

 

Vilken information samlar vi in online och hur samlar vi in den?

Vilka slags uppgifter vi samlar in beror på vilken produkt eller tjänst du använder. Ibland ger du information direkt till oss (eller till våra tjänsteleverantörer). Du kan till exempel ge oss ditt namn, kontonummer, e-postadress, adress, telefonnummer, eller födelsedatum när du: 

 • fyller i ett online-formulär eller undersökning, inklusive när
 • du ansöker om våra produkter online, eller när du bokar resor med oss, 
 • registrerar, loggar in eller uppdaterar inställningarna för ditt konto med hjälp av våra onlinetjänster,
 • registrerar dig eller blir medlem i våra program,
 • deltar i en tävling eller anmäler dig till marknadsföring, eller
 • köper något på våra webbsidor eller i våra appar.

Vi (och våra tjänsteleverantörer eller tredje parts annonsservrar) samlar även information via cookies och liknande tekniker. De flesta cookies och liknande tekniker kommer endast samla in avidentifierad information som till exempel hur du kommer till vår webbsida eller din allmänna plats. Men, vissa cookies och liknande tekniker samlar in personuppgifter. Om du till exempel klickar på Kom ihåg mig när du loggar in på vår webbsida, kommer en cookie att lagra ditt användarnamn.  

Vi (och våra tjänsteleverantörer eller tredje parts annonsservrar) samlar även information via cookies och liknande tekniker såsom:

 • enheten du använder för att besöka våra webbsidor eller appar (som information om operativsystemet, sökmotorns version eller typ av enhet du använder för att öppna vår elektroniska kommunikation),
 • den IP-address och information relaterad till den IP-addressen (som domäninformation, din internetleverantör och allmänna geografisk plats),
 • platshistorik på våra webbsidor eller appar, (som vad du söker efter, sidorna du tittar på, hur länge ditt besök varar och hur ofta du kommer tillbaka),
 • hur du söker efter våra webbsidor eller appar, vilken webbsida eller app du kom från och vilka av våra samarbetspartners sidor du besöker,
 • vilka annonser eller online-innehåll du tittar eller klickar på från oss och våra samarbetspartners, 
 • om du öppnar våra elektroniska meddelanden och vilka delar du klickar på (till exempel hur många gånger du öppnar meddelandena), och 
 • platsen där din mobila enhet befinner sig (för nedanstående syften).

Vi (och våra tjänsteleverantörer eller tredje parts annonservrar) samlar också in information (vilket kan inkludera personuppgifter som kreditvärdighet eller din kontaktinformation), som gjorts offentlig genom tredje parts plattformar (som online-plattformar för sociala media), kreditupplysningsföretag, databaser eller register online, eller som på annat sätt samlats in på laglig väg.

 

Hur använder vi informationen vi samlar in om dig?

 

Vi använder online-information som vi samlar in om dig, antingen självständigt eller i kombination med annan information: (i) när det är nödvändigt
för att administrera vårt avtalsförhållande med dig(ii) för vårt berättigade intresse att tillhandahålla dig förbättrade produkter och tjänster (genom att exempelvis minska antalet bedrägerier),(iii) då vi erhållit ditt samtycke (till exempel för vissa marknadsföringsåtgärder); eller (iv) för att efterleva tillämpliga lagar och regler.

 

Mer specifikt använder vi dina personuppgifter när det är nödvändigt för att administrera vårt avtalsförhållande med dig för att göra följande: 

 

 • hantera ansökningar om kortmedlemskap, konto eller annan produkt, eller för att hantera dina befintliga konton,
 • utföra transaktioner, informera dig om uppdateringar gällande dina konton, produkter eller tjänster, tillhandahålla platsbaserade tjänster på din
  begäran och/eller hålla dig uppdaterade gällande nya funktioner och förmåner, samt
 • besvara frågor och förfrågningar gjorda via våra hemsidor, appar eller tredje-parts hemsidor (inklusive social medier).

 

För våra berättigade intressen och för andras berättigade intressen, kan vi komma att använda din information för att leverera produkter och tjäntser, annonserna och marknadsföra produkter och tjänster, genomföra undersökningar och analyser, samt hantera bedrägeri- och säkerhetsrisker på följande vis:

 

 • avgöra hur vi på bästa sätt kan tillhandahålla tjänster till dig och hantera dina konton, till exempel för att avgöra vilket det bästa sättet och tiden för att kontakta dig är,
 • för att bättre förstå våra kunder och nvändare, förbättra våra hemsidor eller mobilapplikationer och göra de lättare att använda,
 • använda platsinformation och andra tekniska attribut från din mobiltelefon eller webläsare för att förebygga bedrägerier och förbättra
  säkerheten,
 • för att annonsera och marknadsföra American Express-koncernens egna eller våra samarbetspartners produkter och tjänster (exemplevis, genom att visa annonser, kampanjer, erbjudanden eller annat innehåll som är anpassat efter dina intressen, inbegripet riktad marknadsföring, och analysera om sådana annonserings- och marknadsföringsåtgärder är effektiva),
 • för att främja våra rutiner för inkasso och dela information med kreditupplysnings- och bedrägeribekämpningsföretag  
 • hantera bedrägeri- och säkerhetsrisker, inbegripet för att granska och godkänna enskilda transaktioner gjorda av dig via våra digitala kanaler,
  upptäcka och förebygga bedrägerier eller annan kriminell aktivitet och/eller för att skydda din information,
 • utveckla och förbättra rutiner för riskhantering och ansöknings- och kontoprocesser, bland annat med hänsyn till information om dina upplevelser av
  våra hemsidor och produkter,
 • ge dig möjligheten att ge oss återkoppling genom att betygsätta och lämna omdömen om våra och våra samarbetspartners produkter och tjänster,
 • framställa dataanalyser, statistika undersökningar och rapporter,
 • granska och ändra våra produkter och tjänster, samt
 • bedöma om du skulle kunna vara intresserad av nya produkter eller tjänster.

 

 För att främja våra produkter och tjänster, kan vi även komma att be om ditt samtycke för att:

 

 • för att annonsera och marknadsföra American Express-koncernens egna eller våra samarbetspartners produkter och tjänster, samt
 • känna igen dig när du återvänder till våra hemsidor, tar emot e-post från oss eller använder våra mobilapplikationer (till exempel så kan vi komma
  att skicka dig anpassade annonser, kampanjer, erbjudanden eller annat innehåll, inbegripet riktad marknadsföring.

 

Slutligen, kan vi komma att behandla din information för att efterleva tillämpliga lagar och regler runt om i världen, inbegripet:

 • för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, samt
 • på grund av lagstadgade krav eller då det är tillåtet enligt lag (till exempel för att uppfylla kraven på kundkännedom).

 

Vi kan även komma att använda automatiserade system för att hjälpa oss fatta vissa beslut, till exempel avseende huruvida en ansökan om kort ska behandlas och för att hantera bedrägeri- och säkerhetsrisker. Du har rättigheter med anledning av vissa beslut som tagits baserat på automatiserade processer. Vänligen se vidare under avsnittet ”Vilka rättigheter har du?” för mer information. 

 

Hur delar vi din information?

Viss online-information och annan information anses vara personuppgifter.  Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan än det som anges nedan. Vi delar endast dina personuppgifter med ditt samtycke eller om det krävs eller är tillåtet enligt lag, till exempel med: 

 • kreditupplysningsföretag och liknande inrättningar för att rapportera eller fråga om din finansiella situation och för att rapportera eller driva in dina skulder,
 • tillsynsmyndigheter, domstolar och statliga myndigheter för att följa domstolsbeslut, legala krav, myndighetskrav och myndighetsbegäranden,
 • våra tjänsteleverantörer, tillsynsmyndigheter och statliga myndigheter för att upptäcka och förebygga bedrägerier eller kriminell verksamhet, och för att skydda American Express eller andras rättigheter,
 • inom American Express-koncernen;
 • våra tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster för vår räkning och hjälper oss att bedriva vår verksamhet,
 • Affärspartner eller varumärkespartners  för att erbjuda, anpassa eller utveckla produkter och tjänster tillsammans eller separat (men vi delar inte din kontaktinformation med dem så att de självständigt kan marknadsföra sina egna produkter eller tjänster till dig såvida du inte ger ditt samtycke till det),
 • i samband med en försäljning av hela eller delar av American Express -koncernen eller dess tillgångar, eller
 • för specifika produkter eller tjänster, om du har  gett ditt samtycke till detta.

För att skydda din säkerhet, förhindra bedrägerier, och följa lagar och bestämmelser delar vi dina personuppgifter, ditt konto och information om betalningar du gör till oss, med tredje part som din bank eller utfärdare av betalkort, och lokala reglerande myndigheter.  

 

Vi kan överföra dina kan komma att överföra dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), som till exempel USA (där våra huvudcenter för dataverksamhet ligger) för att bedriva vår verksamhet, bearbeta transaktioner och tillhandahålla dig våra produkter eller tjänster. Oavsett var dina uppgifter behandlas, vidtar vi nödvändiga åtgärder (exempelvis genom tillämpningen av kontraktmässiga förpliktelser till skydd för dina uppgifter) för att säkerställa attde personuppgifter som behandlas i länder utanför EES, inklusive USA, där dataskyddslagstiftningen kan vara mindre omfattande än vad den är i  EES, har en adekvat skyddsnivå.

Överföring av uppgifter inom American Express-koncernen genomförs enligt våra bindande koncernregler. Mer information finns i Principer för dataskydd och sekretess, vilka finns under sekretessavsnittet på vår webbsida. 

 

Hur hanterar vi aggregerad information och avidentifierad information?

Aggregerad information eller avidentifierad information identifierar inte dig som individ, utan hjälper oss att analysera mönster bland grupper av personer. Vi delar aggregerad information eller avidentifierad information på flera sätt, till exempel: 

 • av samma skäl som vi delar personuppgifter; 
 • med samarbetspartners som stöd för att utveckla och marknadsföra program, produkter eller tjänster och presentera riktat innehåll (bland annat riktad marknadsföring);
 • med samarbetspartners  för att analysera och ta reda på mer om kunder, användare av webbplatser och appar eller 
 • med tredje parts annonsservrar för att placera annonser (bland annat annonser från våra samarbetspartners) på olika webbplatser och i appar samt för att analysera annonsernas effektivitet.

 

Hur sparar och skyddar vi din information?

Vi använder organisatoriska, administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Sådana åtgärder inbegriper datorskyddsåtgärder och säkrade filer och funktioner.  Vi kräver att tjänsteleverantörer skyddar dina personuppgifter och endast använder dina personuppgifter för de syften vi angivit. Vi bevarar bara dina personuppgifter så länge vi behöver för att vi ska kunna leverera våra produkter och tjänster, såvida vi inte måste bevara dem under en längre tid på grund av lagar, bestämmelser, tvister eller rättsliga- och regulatoriska processer. Dina personuppgifter kan till exempel lagras av American Express i 7 år efter att ditt konto avslutats enligt 7 kap. 2 § i Bokföringslagen (1999:1078). Vi vidtar rimliga åtgärder för att på ett säkert sätt förstöra eller permanent avidentifiera personuppgifter när vi inte längre behöver dem för affärsmässiga, legala eller regelmässiga skäl.

För mer information om American Express arkiveringsperioder för personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

 

Vilka rättigheter har du?

I vissa fall har du rätt att få åtkomst till, uppdatera, radera, ändra eller korrigera dina personuppgifter. Du kan även ha rätt att begränsa och/eller protestera mot användningen av dina personuppgifter på följande sätt: 

 • när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att vi får använda dina personuppgifter
 • begränsa och/eller protestera mot användningen av dina personuppgifter,
 • begära en manuell granskning av vissa automatiserade hanteringsaktiviteter som kan påverka dina juridiska eller andra kontraktsmässiga rättigheter, och
 • begära ut en kopia av de personuppgifter vi har om dig.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter eller om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss

 

Vilka val har du?

Du kan välja hur American Express ska använda dina uppgifter, till exempel hur vi marknadsför oss gentemot dig eller hur vi hanterar cookies och liknande tekniker. Du kan välja kanal för marknadskommunikation, inklusive direkt marknadsföring, det vill säga om vi ska kontakta dig per post, e-post, SMS och/eller telefon. Om du inte vill ha marknadskommunikation från oss respekterar vi ditt val. Observera att om du väljer att inte få sådana kommunikation kan det påverka vissa  erbjudanden som gäller de produkter eller tjänster som du valt. Vi skickar fortfarande meddelanden till dig i samband med kontounderhåll, förfrågningar eller administration av kampanjer eller program som du har valt att delta i.  

För mer information om hanteringen av dina marknadskommunikationer, inklusive dina inställningar för riktad marknadsföring, kan du klicka här för att logga in och gå till Profil och inställningar eller kontakta vår kundservice.  

 

Har du några frågor om Online Sekretesspolicyn eller vill du framföra ett klagomål?

Om du har frågor om vår Online Sekretesspolicy, ring Kundservice på det nummer som anges på baksidan av ditt Kort eller kontakta oss.

 

Vill du framföra ett klagomål eller utöva dina rättigheter enligt ovan, kan du kontakta vårt Dataskyddsombud på DPO-Europe@aexp.com.

 

När vi mottagit ditt klagomål, kommer vi att göra vårt bästa för att svara dig så snart som möjligt och inte senare än 30 dagar från att vi mottog din klagan. Om vi inte kan lämna dig ett slutligt svar inom 30 dagar, kommer vi att inom den angivna tiden att skicka dig att meddelande som förklarar anledningen till förseningen, samt ge dig en ny beräknad tidpunkt för svar.

 

Du kan också vända dig direkt till den lokala dataskyddsmyndigheten, Datainspektionen (vänligen se Datainspektionens hemsida för mer information) för att ställa frågor eller framföra klagomål.

 

 

Definitioner

Affärspartner
tredje parter med vilka vi gör affärer och har avtal, som till exempel leverantörer av digitala betalningar och teknikplattformar som tillhandahåller våra tjänster, leverantörer av försäkringar och resetjänster, samt parter som tar emot American Express-märkta kort för betalning av varor och tjänster som du köper (dvs. handlare). 

Aggregerad information
data eller information om flera personer som har kombinerats eller aggregerats så att individer inte kan återidentifieras. Aggregerad information inkluderar information som vi skapar eller sammanställer från olika källor, inklusive korttransaktioner eller viss data från cookies och liknande tekniker. 

American Express (vi, vår, oss)
American Express Company som beskrivs i början av denna sekretesspolicy. 

American Express-koncernen
alla dotterbolag, samarbetsbolag och alla bolag som ägs eller kontrolleras av American Express Company. 

Annan information
American Express interna information (till exempel information om korttransaktioner eller från ansökningsformulär), extern data som finansbolag använder för att behandla ansökningar, och annan online- och offline-information vi samlar in om dig. Annan information inkluderar dina personuppgifter, aggregerad information och avidentifierad information men inte din online-information.

Avidentifierad
information - data eller information som används på ett sätt (till exempel, pseudonymiserad) som gör att det inte går att identifiera dig för tredje part. Vi erhåller ofta avidentifierad information från personuppgifter. Det inkluderar information som vi skapar eller sammanställer från olika källor, inklusive korttransaktioner eller viss data från cookies och liknande tekniker. 

Cookies och liknande tekniker
en cookie är en liten datafil som en webbsida överför till din dators hårddisk. Vi placerar cookies när du besöker vår webbsida eller ett annat företags webbsida där våra annonser förekommer eller när du gör inköp, begär information eller gör personliga inställningar, eller anmäler dig till vissa tjänster. Om du godkänner cookies som används på vår webbsida, webbsidor som drivs av ett annat företag för vår räkning, eller webbsidor där våra annonser förekommer ger du oss tillgång till information om dina intressen. Vi använder informationen för att göra din upplevelse mer personlig. Liknande tekniker, som webbsignaler. pixlar, giffar och taggar ger samma resultat. Vi använder termen Cookies och liknande tekniker i denna policy när vi menar alla tekniker som samlar in information på detta sätt. För ytterligare information om hur vi använder cookies och hur du avaktiverar dem, klicka på Sekretess, och vidare till Cookies

IP-adress
ett nummer som en viss enhet har när den ansluts till internet. 

Online-information
data eller annan information som samlas in på American Express webbsidor och appar, samt på webbsidor och appar från tredje part som har att göra med vår verksamhet. Online-information kan innehålla dina personuppgifter, aggregerad information och avidentifierad information. 

Personuppgifter 
Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbarfysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Riktad marknadsföring 
annonser som vi, eller våra tjänsteleverantörer, visar på våra webbsidor utanför American Express-koncernen baserat på inställningar och intressen som kommer från data som samlats in från en viss dator eller enhet i samband med beteenden på webben över tid och för flera olika webbsidor, eller mer generellt, på data som finns tillgänglig för oss internt (till exempel transaktionsdata). 

Tjänsteleverantörer
alla försäljare, tredje part och/eller företag som tillhandahåller tjänster eller utövar företagsverksamhet på vårt uppdrag, som tryck, post och andra kommunikationstjänster (e-post, direkt post, etc.), marknadsföring, informationshantering och utlokaliserad teknik, tjänster, indrivning, annonshantering, revisorer, konsulter och professionella rådgivare.

Tredje parts annonsservrar
företag som tillhandahåller teknik som placerar annonser på webbsidor (och i appar) och spårar hur annonserna presterar. Företagen kan även placera och få tillgång till cookies på din enhet. Informationen de samlar in från våra webbsidor lagras i en form som gör att det inte går att identifiera dig personligen.

Varumärkespartner
företag som vi samarbetar med för att erbjuda kort där båda parters logotyper förekommer. 

 

 

Giltig från och med: 17 maj 2018

Logga in här på ditt konto och gör ditt val av marknadskommunikation