Sekretesspolicy Online
  

 

 

Giltig från och med: mars 2021

 

American Express® (American Express Europe (Sverigefilialen) S.A., filial och American Express Payments Europe (Sverigefilialen) S.L., filial) åtar sig att skydda din sekretess.

 

I vår Sekretesspolicy online (Policyn) beskrivs vilken information som vi samlar in om dig på internet, varför vi samlar in den och hur vi kommer åt, använder, delar och skyddar den. Policyn gäller informationen vi samlar in på internet genom:

 

  • våra tjänster, till exempel hemsidor och mobilappar, och
  • tjänster och innehåll som vi tillhandahåller på tredje parts plattformar, som vår elektroniska kommunikation, sidor på sociala media, röstassistent-appar och digitala annonser.

Policyn gäller även alla andra tjänster och innehåll som länkar till eller hänvisar till Policyn.

 

Kom ihåg det här

Vi kan eventuellt ge dig mer information om hur vi använder dina uppgifter, beroende på vilka produkter och tjänster du använder. I sådana fall tillhandahåller vi ytterligare villkor, sekretesspolicies eller meddelanden. Till exempel innehåller din Sekretesspolicy för kortmedlem mer specifika uppgifter om hur vi använder information som är kopplad till ditt kort.

 

Policyn gäller inte American Express onlinetjänster som har separata sekretesspolicies

 

Tredjepartstjänster, som sidor på sociala media, har villkor som förklarar hur man hanterar information om dig. Ta dig tid att granska villkoren för andra onlinetjänster som du använder.

 

Våra webbsidor och appar är inte avsedda för barn. Vi samlar inte avsiktligen in information online om barn under 13 år, och riktar heller inte någon marknadsföring gentemot den ålderkategorin.

 

Vilken information finns i Meddelandet?

A. Uppgifter vi samlar in

B. Hur vi använder personuppgifter

C. Delning av uppgifter

D. Aggregerad och anonymiserad information

E. Säkerhet

F. Dina rättigheter

G. Dina val

H. Kontakta oss

I. Ändringar i Meddelandet