Business Insights

Business Insights

 

 Vad är Business Insights?

 

 

American Express Business Insights är en del av American Express globala verksamhet. Data om kunders köpbeteende kombineras med avancerade analyser för att ge dig tillgång till unik kunskap om dina kunder, konkurrenter och marknaden.

 

Öka din försäljning med hjälp av Business Insights

 


Vi har tillgång till unik information

American Express Business Insights bidrar till ökad kunskap om köpbeteenden och trender på marknaden. Transaktionsdata om 90 miljoner Kortmedlemmar i över 125 länder ger oss ett unikt underlag för att analysera köpbeteenden och upptäcka och följa trender på marknaden.

 

Därför har vi tillgång till unik information

American Express är ett globalt företag. Våra relationer med Affärspartners och Kortmedlemmar världen över, innebär att vi har tillgång till transaktionsdata om var, när och hur dina kunder spenderar med sina Kort. Det utgör unik information eftersom den baseras på aktuell data och faktiskt köpbeteende. Det är dock viktigt att notera att vi tar våra kunders integritet på största allvar. Business Insights tillhandahåller endast samlade uppgifter om Kortmedlemmars transaktioner och vi lämnar inte ut personuppgifter om våra Kortmedlemmar.

 

Hur du kan använda informationen

Vi har mängder av data – men det är när vi kombinerar data om kunders köpbeteende med våra avancerade analyser som vi kan ge dig tillgång till unik kunskap om dina kunder, konkurrenter och marknaden. Våra kundanpassade analyser kan bidra till att underlätta dina strategival för att få nya kunder och öka lojaliteten hos befintliga kunder och därigenom öka din försäljning.

 

Sekretess

Vi är måna om våra kunders integritet. Business Insights tillhandahåller endast samlade uppgifter om Kortmedlemmars transaktioner och vi lämnar inte ut personuppgifter om våra Kortmedlemmar eller företagsidentifierande information om våra Affärspartners.

 

För mer information kontakta Företagsservice på telefon 08-429 56 80.