Hantering av betalningar i olika valutor

Med Multi Currency kan du utöka din onlineförsäljning till flera länder genom att göra det möjligt för kortmedlemmar att göra köp i olika valutor (för  närvarande 127 valutor i 170 länder). Genom att de kan göra sina köp i lokal valuta vet de exakt hur mycket de betalar. Genom en smidig hantering med automatisk valutaomräkning minskar detta dina kostnader.