British Airways Executive Club

 British Airways Executive Club

2. Antal poäng

Du behöver minst 1100 poäng för överföring till den här partnern och överföringen måste vara i nivåer om 550.

Länk till Miniräknare Behöver du hjälp?

Partnerbeskrivning

Överföra poäng

Villkor