Flying Blue

 Flying Blue

2. Antal poäng

Du behöver minst 5000 poäng för överföring till den här partnern och överföringen måste vara i nivåer om 100.

Länk till Miniräknare Behöver du hjälp?

Partnerbeskrivning

Överföra poäng

Villkor