Flying Blue

 Flying Blue

2. Antal poäng

Du behöver minst 29 poäng för överföring till den här partnern och överföringen måste vara i nivåer om 29.

Länk till Miniräknare Behöver du hjälp?

Partnerprogram & medlemskap

Överföra poäng - steg för steg

Poäng, konvertering & villkor