Thai Royal Orchid Plus

 Thai Royal Orchid Plus

2. Antal poäng

Du behöver minst 1000 poäng för överföring till den här partnern och överföringen måste vara i nivåer om 500.

Länk till Miniräknare Behöver du hjälp?

Partnerbeskrivning

Överföra poäng

Villkor