Om American Express

Över 160 år av service och innovation 
American Express-koncernen grundades 1850 och är världens största kort- och reseföretag, noterat på New York Stock Exchange. Idag har företaget ca 62 000 anställda och ca 91 miljoner kortmedlemmar världen över. American Express etablerades i Sverige under 1970-talet. 

Läs mer om vår långa framgångsrika historia på vår amerikanska hemsida. 

Finansiellt

Här kan du ta del av finansiell information om och från American Express. Sidorna kommer från American Express amerikanska hemsida som uppdateras regelbundet. Informationen är på engelska.

Jobba hos oss

American Express-koncernen är global, och här hittar du lediga tjänster över hela världen. Sidorna kommer från American Express amerikanska hemsida som uppdateras regelbundet. Informationen är på engelska. 

LEGALA ENHETER

Kortutgivning (inkluderar tillhandahållande av olika företagskonton):  
American Express Services Europe Ltd, England, filial, org. nr. 516402-4480 (Bolagsverkets filialregister) 106 82 Stockholm, under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige. Filial till American Express Services Europe Limited, säte Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9AX, Storbritannien. Ett aktiebolag bildat i England och Wales vars org. nr. är 1833139 (registrerat i the Registrar of Companies), auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority i Storbritannien för tillhandahållande av betaltjänster och konsumentkrediter (reg.nr. 661836) samt av Finansinspektionen för tillhandahållande av konsumentkrediter (reg.nr. 44066). 

Travel & Lifestyle Services: 
American Express Services Europe Ltd, England, Filial, SE-106 82 Stockholm Org.Nr 516402-4480 SÄTE: Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W9AX, Storbritannien, Momsreg.Nr/VAT NO SE663000304101 Innehar F-Skattebevis www.americanexpress.se

Kortinlösen:
American Express Services Europe Ltd, säte Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W9AX, Storbritannien. Ett aktiebolag bildat i England och Wales och vars registreringsnummer är 1833139 och som är auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority i Storbritannien. Bolagets svenska filial American Express Services Europe Ltd, England, filial, org. nr. 516402-4480, lyder under svensk lag och står under Finansinspektionens tillsyn.

Förmedling av försäkring: 
American Express Insurance Services är en del av American Express Services Europe Ltd England, filial, org.nr. 516402-4480, Tegeluddsvägen 21, Stockholm, Sverige och står under Finansinspektionens tillsyn.

Postadress samtliga bolag: 
SE-106 82 Stockholm, Sverige   

Meddelanden till American Express Payment Services Limited kan sändas till denna adress c/o American Express Payment Services Limited, England, filial

Besöksadress:  
Tegeluddsvägen 21, Stockholm

Varumärken

Varumärken, logotyper och övriga servicevarumärken ("Varumärken") som omnämns på Webbplatsen och -tjänsterna tillhör American Express eller andra företag. Det är förbjudet för användare att använda några av dessa Varumärken för något syfte, inklusive men ej begränsat till, användning som så kallade metatags på andra sidor eller platser på World Wide Web utan skriftligt tillstånd från American Express eller det tredjepartsföretag som äger Varumärket. 

AMERICAN EXPRESS 

AMERICAN EXPRESS Box Logo 

AMERICAN EXPRESS Card Design 

AMERICAN EXPRESS CORPORATE Card Design 

AMERICAN EXPRESS CORPORATE EXECUTIVE Card Design 

AMERICAN EXPRESS CORPORATE PURCHASING Card Design 

AMERICAN EXPRESS GOVERNMENT Card Design 

AMERICAN EXPRESS SENIOR Card Design 

AMERICAN EXPRESS Travelers Cheque Design 

AMERICAN EXPRESS Travelers Cheque for Two Design 

AMERICAN EXPRESS WORLD SERVICE & Design 

AMEX 

CENTURION 

CHEQUES FOR TWO 

CORPORATELINK 

DATAMEX 

do more

DO YOU KNOW ME? 

DON'T LEAVE HOME WITHOUT IT 

DON'T LEAVE HOME PAGES WITHOUT IT 

DON'T LEAVE HOME WITHOUT THEM 

DON'T LEAVE HOME WITHOUT US 

EMPRESS 

EXPRESSNET 

FOOD & WINE 

Gladiator Head 

GLOBAL ASSIST HOTLINE 

Gold Card Design 

IDS 

MEMBERSHIP B@NKING

MEMBERSHIP REWARDS 

OPTIMA 

OPTIMA Card Design 

OPTIMA TRUE GRACE 

OPTIMA TRUE GRACE Card Design 

PHONE FUNDS 

PLATINUM CARD 

PLATINUM Card Design 

PRIVILIGED ASSETS 

REWARDS MANAGER 

SIGN & TRAVEL 

SKYGUIDE 

SMARTDATA 

SMARTPARTNERS 

SMARTSOURCE 

SMARTSTART 

TRAVEL & LEISURE 

TRAVEL IMPRESSIONS 

TRUE GRACE 

TRUE GRACE Card Design 

Wall Street Wise. Main Street Smart. 

YOUR COMPANY

undefined