Kontakta oss  |  
  |  

Om American Express

 

 

FINANSIELL INFORMATION

För information om American Express gällande årsberättelse, intäktsrapport och aktienotering.   

PRESSRELEASER

För de allra senaste nyheterna om vår internationella verksamhet, våra produkter och resultat.

OM FÖRETAGET

American Express har funnits i över 160 år. Läs mer om vår historia.

LEDIGA TJÄNSTER

Här hittar du lediga tjänster inom hela vår globala American Express koncern. Välkommen att arbeta hos oss.

Sidorna kommer från American Express amerikanska hemsida som uppdateras regelbundet. Informationen är på engelska.  

LEGALA ENHETER 

  
Kortutgivning (inkluderar tillhandahållande av olika företagskonton):
American Express Services Europe Ltd, säte Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W9AX, Storbritannien. Ett aktiebolag bildat i England och Wales och vars registreringsnummer är 1833139 och som är auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority i Storbritannien. Bolagets svenska filial American Express Services Europe Ltd, England, filial, org. nr. 516402-4480, lyder under svensk lag och står under Finansinspektionens tillsyn.

Travel & Lifestyle Services:
American Express Services Europe Ltd, England, Filial, SE-106 82 Stockholm Org.Nr 516402-4480 SÄTE: Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W9AX, Storbritannien, Momsreg.Nr/VAT NO SE663000304101 Innehar F-Skattebevis www.americanexpress.se

Kortinlösen
American Express Services Europe Ltd, England, filial, org nr 516402-4480 (Bolagsverkets filialregister), 106 82 Stockholm, Sverige - Säte Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W9AX, Storbritannien. Ett aktiebolag bildat i England och Wales och vars registreringsnummer är 1833139.
American Express Services Europe Limited är auktoriserat av Financial Conduct Authority i Storbritannien i enlighet med Payment Services Regulations 2009 (registreringsnummer 661836) för tillhandahållande av betaltjänster.

Förmedling av försäkring:
American Express Insurance Services, en del av Försäkringsaktiebolaget Viator, org nr 516401-8235, säte Stockholm. Försäkringsaktiebolag under Finansinspektionens tillsyn.

Postadress samtliga bolag (förutom för American Express Payment Services Limited):
SE-106 82 Stockholm, Sverige   Meddelanden till American Express Payment Services Limited kan sändas till denna adress c/o American Express Payment Services Limited, England, filial

Besöksadress:  Magnus Ladulåsgatan 5, Stockholm