American Express Europe S.A. bokningsvillkor

 

Läs följande bokningsvillkor (”bokningsvillkor”) noggrant eftersom de (tillsammans med den information som finns i bokningsbekräftelsen) anger villkoren i avtalet mellan dig och American Express Travel Services, ett handelsnamn för American Express Europe S.A. (”vi”, ”oss” och ”vår”). Om det finns något inom dessa bokningsvillkor som du inte förstår kan du kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges nedan i avsnitt D11 för att klargöra.

 

Om du inte godkänner dessa bokningsvillkor eller den information som anges i bokningsbekräftelsen, kan du inte göra en bokning hos oss.

 

Våra skyldigheter gentemot dig kommer att variera beroende på om det du bokar genom oss är ett ”paket” enligt definitionen i paketresedirektivet 2015/2302 (en ”Paketresa”).

 

 

Avsnitt A nedan förklarar i detalj vad en Paketresa är och innehåller de bokningsvillkor som gäller för en Paketresa.

 

Avsnitt B innehåller de bokningsvillkor som gäller för ett kryssningspaket.

 

Avsnitt C (under rubriken ”Enskilda resetjänster”) innehåller de bokningsvillkor som gäller för bokningar som inte är en Paktetresa.

 

Avsnitt D Det finns vissa villkor som gäller för alla typer av bokningar och dessa beskrivs.

Integritet

American Express Travel Services Sekretesspolicy 

A. American Express Paketresor –

Villkoren som anges nedan, tillsammans med villkoren som anges i avsnitt D, gäller när du bokar en Paketresa genom oss.

A1. Ditt avtal/ditt ekonomiska skydd –

Ditt avtal

Vi äger inte eller tillhandahåller någon av de tjänster, faciliteter eller researrangemang som utgör din Paketresa. Dessa tillhandahålls av tredje part som vi anlitar för att tillhandahålla de tjänster, faciliteter eller researrangemang som utgör din Paketresa (dvs. reseleverantör(er) (definieras nedan)).

 

De flesta bokningar du gör genom oss kommer att vara en Paketresa, med undantag för kryssningspaket (se avsnitt B, som handlar om kryssningsbokningar) eller under omständigheter då du endast bokar en enda komponent, dvs. en flygning, ett hotell eller en transfer (avsnitt C behandlar bokningar av enstaka resetjänster).

 

Ditt ekonomiska skydd 

Vi ger fullt ekonomiskt skydd för våra Paketresor.

 

American Express har tecknat skydd vid obestånd hos, samt ställ garanti till, Kammarkollegiet och följer Svenska Resebyråföreningens villkor. Resenärer ska kontakta Resegarantinämnden om tjänster inte tillhandahålls till följd av American Express obestånd genom att fylla i ansökan om ersättning på följande länk: https://www.kammarkollegiet.se/dokument/kam11004-ansokan-om-ersattning. Resenärer kan också ringa 08-700 08 00 eller besöka https://www.kammarkollegiet.se

 

Dessa arrangemang säkerställer att betalningar som gjorts av dig för din Paketresa kan återbetalas och/eller du kan få hemresan ordnad i den osannolika händelsen av vår insolvens.

A2.Prisändringar –

Vi kan komma att ändra det annonserade priset för en Paketresa från tid till annan. Vi gör vårt bästa för att se till att det annonserade priset är det mest aktuella priset, men priserna kan ändras med kort varsel. Vi kommer att bekräfta det faktiska priset vid bokningstillfället.

 

Vi annonserar ett stort antal Paketresor och vi gör vårt bästa för att se till att det annonserade priset alltid är korrekt, men ibland uppstår fel. Vi kommer normalt att kontrollera priserna vid bokningstillfället. Om det då är fel och det faktiska priset är lägre än vad som anges vid bokningstillfället kommer vi endast att debitera dig det lägre beloppet. Om priset är högre kommer vi att kontakta dig för anvisningar eller avvisa din bokning (efter eget gottfinnande) och meddela dig om det så att du kan bestämma vad du vill göra.

 

Vi har ingen skyldighet att tillhandahålla dig en Paketresa som är felaktigt prissatt, även efter att vi har utfärdat vår bokningsbekräftelse, om felet rimligen skulle ha varit uppenbart för dig. Under dessa omständigheter kan vi komma att kontakta dig för anvisningar eller avboka din bokning och meddela dig så att du kan bestämma vad du vill göra.

 

Vi kan ändra priset på din Paketresa efter det att vi har utfärdat vår bokningsbekräftelse för att vidarebefordra till dig ändringar gällande: (i) priset för transport av passagerare till följd av kostnaden för bränsle eller andra energikällor; (ii) nivån på de skatter eller avgifter för resetjänster som införs av andra tredje parter än reseleverantören, inklusive turistskatter, landningsskatter eller ombordstignings-eller avstigningsavgifter i hamnar och på flygplatser eller (iii) de växelkurser som är relevanta för Paketresan. Vi kommer att meddela dig om eventuella prishöjningar minst 20 dagar innan din Paketresa börjar, tillsammans med en förklaring till denna ändring.

 

Om priset på din Paketresa höjs med mer än 8 % av dess totala pris, kan du:

 

 • godta prishöjningen
 • avvisa prishöjningen och avboka din Paketresa med full återbetalning inom 14 dagar efter uppsägningen eller
 • avvisa prishöjningen, avboka din Paketresa och acceptera en alternativ resa om vi väljer att erbjuda det. Om du bestämmer dig för att acceptera en alternativ Paketresa kommer vi att informera dig om dess inverkan på priset för din bokning. Om den alternativa Paketresan är av lägre kvalitet eller kostnad kan du ha rätt till prisavdrag i enlighet med avsnitt A12 nedan.

Vi kommer att ge dig en rimlig tidsperiod för att fatta ditt beslut, vilket vanligtvis kommer att vara 14 dagar från anmälan om prishöjningen. Om vi inte hör från dig inom denna tidsram kommer vi att ha rätt att vidta ytterligare åtgärder för att avboka Paketresan.

 

Om du bestämmer dig för att avvisa prishöjningen och avboka din Paketresa med full återbetalning inom 14 dagar efter uppsägningen kan du också ha rätt till ersättning i enlighet med de kompensationsuppgifter som anges i avsnitt A12 nedan.

 

Du har rätt till en prissänkning som motsvarar en sänkning av de kostnader som beskrivs ovan och som inträffar efter att du har bokat, men innan du påbörjat, din Paketresa, även om vi kommer att ha rätt att dra av våra administrativa kostnader för en sådan process. Du kommer att ha rätt att begära en utförlig redovisning av sådana administrativa kostnader.

A3. Ändringar gjorda av oss före avresan –

Eftersom de arrangemang som utgör din Paketresa planeras många månader i förväg kan vi då och då behöva göra en ändring i din Paketresa. Vi förbehåller oss rätten att göra det när som helst. De flesta ändringarna är mindre förändringar, men ibland måste vi meddela kunder om en ”betydande förändring” som vi måste göra i en Paketresa. En betydande förändring är en ändring som görs före Paketresans början i någon av de viktigaste egenskaperna för Paketresan, eller något av dina speciella krav som vi har accepterat. En betydande förändring kan vara:

 

 

 • ändring av din avreseort
 • betydande förändring av din destination
 • en förändring på mer än 12 timmar av den tid då du lämnar Sverige eller din destination eller, i fråga om bokningar av kryssningspaket, en ändring av tiden för ombordstigning eller avstigning med mer än 12 timmar
 • om vi nedgraderar ditt boende till en lägre officiell gradering
 • om poolen inte kommer att vara tillgänglig under en längre period under din Paketresa och ingen alternativ pool finns tillgänglig, antingen i fastigheten eller i närheten
 • en betydande ändring av resplanen som gör att två eller flera hamnar inte längre inkluderas i bokningsbekräftelsen.

I den osannolika händelsen att vi måste göra en betydande ändring av din Paketresa kommer vi att berätta så snart det är möjligt. Du kommer då att ha möjlighet att:

 

 1. godta den föreslagna ändringen. Om detta resulterar i en Paketresa av lägre kvalitet eller kostnad kan du ha rätt till en prisnedsättning i enlighet med avsnitt A12 nedan;
 2. avvisa den föreslagna ändringen och avboka din Paketresa med full återbetalning inom 14 dagar efter avbokningen eller
 3. avvisa den föreslagna ändringen, avboka din Paketresa och acceptera en alternativ resa om vi väljer att erbjuda det. Om du bestämmer dig för att acceptera en alternativ Paketresa kommer vi att informera dig om dess inverkan på priset för din bokning. Om den alternativa Paketresan är av lägre kvalitet eller kostnad kan du ha rätt till prisavdrag i enlighet med avsnitt A12 nedan.

 

Vi kommer att ge dig en rimlig tidsperiod för att fatta ditt beslut, vilket vanligtvis kommer att vara 14 dagar från anmälan om den betydande ändringen. Om vi inte hör från dig inom denna tidsram, kommer vi att ha rätt att vidta ytterligare åtgärder för att avboka Paketresan.

 

Om inte ändringen sker på grund av omständigheter som anges i paragrafen nedan med rubriken ”oundvikliga och extraordinära omständigheter”, om du beslutar dig för att avvisa den föreslagna ändringen och avboka din Paketresa med full återbetalning inom 14 dagar efter uppsägningen kan du också ha rätt till ersättning enligt de kompensationsuppgifter som anges i tabellen nedan.

 

Om du accepterar den betydande ändringen eller ändrar till ett annat paket som erbjuds till försäljning av oss kommer du att få ersättning enligt alternativ 1 i tabellen nedan. Om du avvisar den betydande ändringen och avbokar din bokning kommer du att få ersättning enligt alternativ 2. Beloppen i tabellen är endast riktlinjer och kan komma att ökas under tillämpliga omständigheter.

A4. Mindre ändringar gjorda av oss före avresan –

Varje förändring som inte anses vara betydande, som beskrivs i avsnittet ”ändringar som gjorts av oss före avresan ” (t.ex. en förändring på mindre än 12 timmar av avgångstiden), kommer att klassas som en mindre ändring.

 

Vi kommer att eftersträva att meddela dig om mindre ändringar innan du reser. Vi kommer dock inte att betala ersättning som ett resultat av denna ändring, eller erbjuda dig något av de alternativ som anges i avsnittet ovan.

A5. Avbokningar gjorda av oss före avresan –

Vi kan komma att annullera din Paketresa när som helst och ge dig full återbetalning av eventuella betalningar som gjorts för Paketresan inom 14 dagar.

 

Du kan ha rätt till ersättning som ett resultat av vår uppsägning i enlighet med de belopp som anges i avsnitt A12 nedan, utom när vi är förhindrade att utföra avtalet på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter (se avsnitt A8) och vi meddelar dig om avbokningen utan onödigt dröjsmål innan Paketresan påbörjas.

A6. Ändringar gjorda av dig före avresan –

Din rätt att göra ändringar i din Paketresa anges i avsnitt D6

 

Du kan också överföra din Paketresa till en annan person som uppfyller alla villkor som gäller för Paketresan (förutsatt att den andra personen är en American Express-kortmedlem), förutsatt att du och den andra personen accepterar att ni båda kommer att vara ansvariga, gemensamt och individuellt, för full betalning av eventuellt saldo som skall betalas och eventuella avgifter, eller andra kostnader som uppkommer vid överlåtelsen. Vi kommer att meddela dig om dessa kostnader vid mottagandet av din begäran om överlåtelse.

 

För att kunna utnyttja denna möjlighet måste du kontakta oss med hjälp av de uppgifter som anges i avsnitt D11. Du kommer att behöva informera oss inom rimlig tid, dock ej senare än 7 dagar före avresan vid en sådan ändring så att vi kan vidta alla nödvändiga åtgärder.

A7. Avbokningar gjorda av dig före avresan –

Din rätt att avboka din Paketresa anges i avsnitt D6.

 

Du skall också ha rätt att avboka din Paketresa innan den påbörjas utan att betala någon avbokningsavgift i händelse av oundvikliga och extraordinära omständigheter (som beskrivs i avsnitt A8 nedan) som inträffar på destinationen eller dess omedelbara närhet och som väsentligt påverkar Paketresans prestanda eller som påtagligt påverkar transporten av passagerare till destinationen. Om du avbokar i detta fall kommer vi att ge dig full återbetalning av alla betalningar som gjorts i samband med din bokning, men du har inte rätt till ersättning eller någon av de rättigheter som anges i avsnitt A12 nedan.

A8. Oundvikliga och extraordinära omständigheter –

I dessa bokningsvillkor, där vi hänvisar till oundvikliga och extraordinära omständigheter, innebär det en situation utanför kontroll av den part som åberopar en sådan situation och vars följder inte kunde ha undvikits även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.

 

Det kan till exempel gälla krigstillstånd, andra allvarliga säkerhetsproblem (som t.ex. terrorism), betydande risker för människors hälsa (som t.ex. utbrott av en allvarlig sjukdom på resmålet) eller naturkatastrofer (som t.ex. översvämningar, jordbävningar eller väderförhållanden) som gör det omöjligt att resa säkert till destinationen.

 

Kryssningsfartyg skall, i händelse av oundvikliga och extraordinära omständigheter, också ha frihet att avvika från den annonserade rutten och anlöpa (eller låta bli att anlöpa) någon hamn eller plats för att bogsera och bistå fartyg och att erbjuda eller ge assistans för att rädda liv eller egendom eller av något annat skäl eller syfte som enligt fartygets befälhavares bedömning (antingen ensam eller på inrådan av andra) är rimligt, inklusive, men inte begränsat till, väderförhållanden, operativa frågor, det medicinska tillståndet för någon ombord eller gästernas säkerhet, komfort eller bekvämlighet. En sådan avvikelse skall inte ge upphov till något ansvar från vår sida och skall inte anses vara någon väsentlig ändring av Paketresan.

 

Förutom när annat anges någon annanstans i dessa bokningsvillkor kan vi inte betala någon kompensation, ersätta utgifter eller täcka förluster för något belopp eller på annat sätt ta ansvar om vi, till följd av oundvikliga och extraordinära omständigheter, måste ändra din Paketresa efter avresan, eller vi, eller vår reseleverantör, inte kan leverera din Paketresa, som vi, eller de, hade kommit överens om, eller om du råkar ut för någon förlust eller skada av något slag.

A9. Vårt ansvar för tillhandahållandet av Paketresan –

Vi äger inte eller tillhandahåller någon av de tjänster, faciliteter eller researrangemang som utgör din Paketresa. Dessa tillhandahålls av tredje parts reseleverantörer som vi anlitar för att tillhandahålla de tjänster, faciliteter eller researrangemang som utgör din Paketresa. I detta avseende:

 

Dessutom har vi ett ansvar gentemot dig för utförandet av de resetjänster som utgör din bokning, oavsett det faktum att sådana skyldigheter skall utföras av reseleverantörerna, enligt beskrivningen nedan.

 

Du måste informera oss utan onödigt dröjsmål om underlåtenhet att utföra eller ett olämpligt utförande av Paketresan (”icke-prestation”) som du uppfattar under utförandet av en resetjänst som ingår i Paketresan. Om du inte gör det kan det påverka den prisnedsättning eller ersättning som du annars skulle ha rätt till.

 

Om någon av resetjänsterna inte utförs i enlighet med villkoren för din bokningsbekräftelse kommer vi att åtgärda det, eller om vi inte gör det inom skälig tid efter att du har anmält det, kan du åtgärda det och begära ersättning för utgifterna från oss. Dessa rättigheter kommer emellertid inte att uppkomma om det inte är möjligt att avhjälpa den uteblivna prestationen eller om den medför oproportionerliga kostnader, med hänsyn till omfattningen av den uteblivna prestationen och värdet av den resetjänst som utförs. Om vi inte åtgärdar den uteblivna prestationen kan du ha rätt till prisavdrag eller kompensation i enlighet med avsnitt A12 nedan.

 

Om en betydande del av resetjänsterna inte kan tillhandahållas enligt överenskommelsen vid bokningen kommer vi, utan extra kostnad, att erbjuda lämpliga alternativa arrangemang för fortsättningen av Paketresan. De alternativa arrangemangen skall om möjligt vara av likvärdig eller högre kvalitet än vad som anges i din bokning. Om de är av lägre kvalitet kommer du att ha rätt till en prisnedsättning som beskrivs i avsnitt A12 nedan. Du kan bara avvisa de alternativa arrangemang som vi erbjuder dig om de inte är jämförbara med vad som överenskommits vid bokningen eller om prisnedsättningen är otillräcklig.

 

Om utebliven prestanda väsentligt påverkar Paketresans prestanda och vi har underlåtit att åtgärda det inom en rimlig tidsperiod efter att du har anmält det kan du välja att fortsätta med din Paketresa eller säga upp din bokning utan betala en uppsägningsavgift. Om du bestämmer dig för att avboka och om din Paketresa inkluderade transport till destinationen, kommer vi också att ordna återresan för dig med likvärdig transport utan onödigt dröjsmål tillbaka till din avreseort och utan extra kostnad för dig. I båda fallen kan du, i förekommande fall, begära en prisnedsättning och/eller kompensation i enlighet med avsnitt A12 nedan.

 

Om det inte är möjligt att säkerställa din återresa till din avreseort enligt överenskommelse i bokningen på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter skall vi bära kostnaden för nödvändigt logi, om möjligt av motsvarande kategori, under en period som inte överstiger tre nätter per passagerare. Denna begränsning skall inte gälla personer med nedsatt rörlighet och medföljande personer, gravida kvinnor och ensamresande barn samt personer i behov av särskild medicinsk hjälp, förutsatt att vi underrättats om deras särskilda behov minst 48 timmar före Paketresans början.

 

Om en längre inkvartering än den som avses i paragrafen ovan föreskrivs i EU-lagstiftningen om passagerarens transportsätt för hemresan, eller om en sådan lagstiftning inte tillåter transportföretaget att begränsa sina skyldigheter enligt ovan i händelse av oundvikliga eller extraordinära omständigheter, kommer de begränsningar som anges i den lagen att gälla i stället.

A10. Snabb assistans på turistorten –

Vi skall ge dig lämpligt stöd utan onödigt dröjsmål om du hamnar i svårigheter, särskilt genom att tillhandahålla lämplig information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt bistånd och genom att hjälpa dig att med långdistanskommunikationer och hjälpa dig att hitta alternativa researrangemang. Vanligtvis tar vi inte betalt för denna assistans, även om vi förbehåller oss rätten att ta ut en rimlig avgift för sådan assistans om svårigheten har orsakats avsiktligt av dig eller genom din försumlighet.

 

Om du är i svårigheter och behöver vår hjälp skall du kontakta oss med hjälp av de uppgifter som anges i avsnitt D11 nedan.

A11. Flygförseningar –

Förseningar uppstår ibland. När en försening inträffar kan du vara berättigad till omsorg och assistans från flygbolaget, inklusive förfriskningar och måltider när det är tillämpligt. Vi kommer inte att göra det själva, eftersom sådana arrangemang normalt är flygbolagets ansvar.

A12. Prisreducering och kompensation –

ERSÄTTNING FÖR UTEBLIVEN PAKETRESA 

 

(i) Du kommer att ha rätt till en tillämplig prissänkning för en eventuell period under vilken någon del i Paketresan inte kan genomföras, såvida inte orsaken till det kan hänföras till dig.

 

(ii) Utöver detta har du rätt att få skälig ersättning från oss för eventuella skador som du har lidit till följd av utebliven prestation, utom när den uteblivna prestationen är:

 

 1. hänförlig till dig;
 2. hänförlig till en tredje part som inte är ansluten till tillhandahållandet av de resetjänster som ingår i Paketresan och är oförutsägbar eller oundviklig, eller
 3. på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter.

 

BEGRÄNSNINGAR AV ERSÄTTNINGSKRAV

 

Ersättning enligt internationella konventioner

(iii) Vi skall inte vara skyldiga att betala ersättning till dig i samband med din Paketresa där det finns internationella konventioner som begränsar omfattningen eller villkoren för att ersättning skall betalas av en av våra reseleverantörer.

 

Samma begränsningar kommer att gälla för oss och på ett identiskt sätt som om sådana begränsningar tillämpas direkt på oss. Dessa internationella konventioner omfattar (men är inte begränsade till) Montrealkonventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (och alla tidigare relaterade konventioner), Atenkonventionen om befordran till sjöss av passagerare och deras resegods, Bernkonventionen avseende järnvägstrafik (konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980), Genèvekonventionen om vägtrafik och Pariskonventionen avseende tillhandahållande av boende. Vi kommer att till fullo utnyttja varje begränsning av ersättningen som ingår i dessa konventioner och alla andra internationella konventioner som reglerar researrangemangen som utgör Paketresan. Du kan be oss om kopior av dessa internationella konventioner om du vill se dem.

 

Reseleverantörens avtalsmässiga begränsningar

(iv) Vårt ansvar kommer också att begränsas i enlighet med avtalsvillkoren för den/de reseleverantör(er) som tillhandahåller delar av din Paketresa och på ett identiskt sätt som om sådana begränsningar tillämpas direkt på oss.

 

Ersättningens värde

(v) Vårt ansvar gentemot dig i samband med din Paketresa skall begränsas till högst tre gånger kostnaden för din Paketresa, utom i fall där dödsfall, skada eller sjukdom föreligger där vi eller vår(-a) reseleverantör(er) har orsakat sådan skada avsiktligt eller genom vårdslöshet. Detta maximum kommer endast att betalas ut när varje aspekt av din Paketresa har blivit fel och du inte har fått något utbyte av din Paketresa. Alla belopp som du erhåller från reseleverantör(er) kommer att dras av från alla belopp som skall betalas till dig som kompensation från oss.

 

Ansvarsomfattning enligt dessa bokningsvillkor

(vi)  Förutom vad som anges ovan tar vi inget ansvar för eventuella anspråk, förluster, utgifter skador eller skadestånd för din Paketresa, utom i fall som rör dödsfall, skada eller sjukdom där vi har orsakat sådan skada genom vårdslöshet.

 

DITT AGERANDE I SAMBAND MED ERSÄTTNINGSANSPRÅK

 

Hjälpa oss med din ansökan om ersättning

(vii) Du är skyldig att bistå oss i att återfå ersättning från tredje parter som kan kompensera oss för belopp som vi betalar ut till dig i ersättning. I synnerhet är du skyldig att överföra till oss alla rättigheter som du kan tänkas inneha gentemot någon annan person vars handlingar eller underlåtenhet har orsakat eller bidragit till vårt legala ansvar att betala ersättning till dig. Du måste också bistå oss med all hjälp vi rimligen kan kräva. Slutligen måste du följa de instruktioner för anmälan av klagomål som anges i avsnitt D11 nedan.

 

Rapportering av sjukdom och läkarintyg

(viii) Om du blir sjuk medan du är på din Paketresa måste du, förutom att rapportera din sjukdom till vår representant, Cruise Customer Relations Desk, lokal agent eller tullkontor, kontakta en lokal läkare och även rådgöra med din egen läkare när du återvänder hem. Om du då vill göra ett anspråk mot oss som pga. sjukdom måste du ge oss information om både den lokala läkare som du konsulterade och din egen läkare, tillsammans med en skriftlig tillåtelse för oss att inhämta läkarintyg från båda dessa läkare.

 

Ersättning för nekad ombordstigning

(ix) Om en flygbiljett nedgraderas eller en flygning annulleras, försenas eller ombordstigning nekas av ett flygbolag under omständigheter som ger dig rätt till ersättning enligt EU-förordningen om regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenad flygningar (EG nr 261/2004) så är du skyldig att kräva tillämpligt belopp enligt dessa bestämmelser från flygbolaget. Det belopp som du erhåller i detta avseende utgör det fullständiga beloppet av din rätt till ersättning i alla avseenden som följer av flygbolagets ageranden och som omfattas av regelverket för nekad ombordstigning. Om du av någon anledning inte gör ett anspråk hos flygbolaget och gör anspråk på ersättning från oss, måste du vid tidpunkten för utbetalning av eventuell kompensation till dig göra en fullständig överlåtelse till oss av de rättigheter du har gentemot flygbolaget i förhållande till den fordran som ger upphov till kompensationsbetalningen.

A13. Bagage –

Det ersättningsbelopp vi kommer att betala för förlust eller skada på bagage är begränsat i enlighet med de konventioner som anges i ovanstående avsnitt A12. För anspråk för saknat eller skadat bagage måste du följa reglerna på baksidan av din biljett eller de regler som ingår i transportörens transportvillkor. Observera att tidsfrister gäller för när du måste ha meddelat oss eller flygbolaget och gjort en reklamation. Vi tar inget ansvar för produkter med högt värde, utan dem bör du själv försäkra för ett lämpligt belopp.


Recensioner från

Trip advisor logo

Travel & Lifestyle Services American Express Europe (Sweden Branch) S.A., filial, org. nr. 516411-3911 (Bolagsverkets filialregister) Tegeluddsvägen 21, 115 41 Stockholm. Filial till American Express Europe S.A., säte Avenida del Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spanien. Ett aktiebolag bildat i Spanien vars org. nr. är A-82628041 (registrerat i Registro Mercantil Central). Momsreg Nr/SE5164113911 www.americanexpress.se

 

Viktig information

 

Kortmedlemmar som är anslutna till Membership Rewards erhåller en poäng för varje spenderad krona. Se Membership Rewards villkor.
American Express Travel kan vid enstaka tillfällen erbjuda Membership Rewards bonuspoäng. Dessa erbjudanden är tidsbegränsade och kan när som helst avslutas.
Membership Rewards Bonuspoäng gäller vid specifika kampanjer (americanexpress.se/travel).
Bonuspoäng på American Express Travel gäller för bokningar av hotell, flyg, hyrbil och upplevelser när du betalar med ditt Kort. Endast bokningar där betalningen sker direkt via American Express Travel är bonuspoänggrundande.

För alla erbjudanden gäller Membership Rewards villkor® Registered Trademark of American Express Company.
Membership Rewards-poäng kommer att redovisas på Membership Rewards-medlemskonto enligt kampanjvillkoren. Observera att det kan ta upp till 5 arbetsdagar för bonuspoäng att synas på ditt konto.
Membership Rewards villkor gäller. Kontantuttag, köp av resecheckar och valuta, årsavgiften för Kortet, eventuella Extrakort och Membership Rewards samt avgifter och kostnader vid försenad betalning är ej poänggrundande.
För att utnyttja dina poäng, måste ditt Kort vara anslutet till American Express Membership Rewards program samt vara aktivt och utan oreglerade saldo.