American ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican Express
แจ้งเตือน - หลังจากไม่มีความเคลื่อนไหวในหน้าเว็บเป็นเวลา 10 นาที ระบบการรักษาความปลอดภัยของ American Express จะหมดเวลาและคุณจะต้องป้อนรายละเอียดการล็อกอินของคุณอีกครั้ง ซึ่งเป็นเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย

เกี่ยวกับเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด

 • เกี่ยวกับโปรแกรม
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • 1. คำจำกัดความ

   "อเมริกัน เอ็กซ์เพรส" – หมายถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด

   "บัญชีบัตร" หมายถึง บัญชีที่ดูแลโดย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ของสมาชิก บัตรแพลทินัม อเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรธุรกิจ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรทอง อเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ทั้งนี้ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นบนบัตรเสริม จะถือเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีบัตรหลัก บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

   "สมาชิกบัตร" หมายถึง สมาชิกบัตรหลัก

   "วันลงทะเบียนหรือวันเข้าร่วมรายการ" หมายถึง วันแรกของเดือน ซึ่งทาง อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้รับใบสมัครในการเข้าร่วมรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด ไม่ว่าจะในรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอรืด พลัส เม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด เบสิก วันลงทะเบียน หรือวันเข้าร่วมรายการจะยังคงเป็นวันเดิมถึงแม้จะมีการเปลี่ยน สถานภาพรายการของรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด

   "รายการสมนาคุณลูกค้าประจำ" หมายถึง รายการสมนาคุณของสายการบินหรือโรงแรมที่เสนอสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าประจำของตน สำหรับสายการบิน หรือโรงแรมที่เข้าร่วมรายการสมนาคุณลูกค้าประจำนั้นจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ เอมริกัน เอ็กซ์เพรส แต่ผู้เดียว

   "รางวัลสมนาคุณนักเดินทางประจำ" หมายถึง รางวัลสมนาคุณที่ได้รับจากการโอนคะแนนสะสมจากบัญชีรายการไปยังรายการสมนาคุณลูกค้าประจำ

   "บัญชีที่เกี่ยวข้อง" หมายถึง บัญชีบัตรซึ่งไม่ใช่บัญชีหลักที่เป็นของผู้ถือบัตรรายเดียวกัน

   "สัญญาหลัก" หมายถึง สัญญาของสมาชิกบัตรสำหรับบัญชีบัตรนั้น

   "รางวัลเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัส" หมายถึง รางวัลสมนาคุณนักเดินทางประจำ ซึ่งรวมถึงรางวัล ช้อปปิ้ง รับประทานอาหาร พักผ่อนบันเทิง บริการ ทางด้านการเงิน ท่องเที่ยว ประสบการณ์แปลกใหม่ และรางวัลเฉพาะสำหรับสมาชิกบัตรที่เข้าร่วมรายการเม้มเบอรืชิป รีวอร์ด พลัส ซึ่งชำระค่าธรรมเนียม รายปีรางวัลเม้มเบอรืชิป รีวอร์ด พลัส

   "รางวัลเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด เบสิค" หมายถึงรางวัลสมนาคุณที่ได้รับรางวัลจากรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ดนอกเหนือจากรางวัลเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัส ซึ่งรวมถึงรางวัลช้อปปิ้ง รับประทานอาหาร พักผ่อนบันเทิง บริการทางด้านการเงิน ท่องเที่ยว ประสบการณ์แปลกใหม่ระทึกใจ และรางวัลอื่นๆ ซึ่ง อาจมีเพิ่มเติม

   "คะแนน" หมายถึง คะแนนสะสมในรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด

   "บัญชีหลัก" หมายถึง บัญชีบัตรที่ถูกเลือกเป็นบัญชีรายการของสมาชิกที่มีบัญชีบัตรมากกว่า 1 บัญชี เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดบัญชีรายการ ซึ่งข้อกำหนดในการเลือกบัญชีหลักจะกล่าวถึงต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

   "รายการ" หมายถึง รายการ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด

   "บัญชีรายการ" หมายถึง บัญชีรายการ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด สำหรับสมาชิกบัตรเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ เม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด การสะสมคะแนน และการใช้คะแนนแลกของรางวัล

   ย้อนกลับไปด้านบน
  • 2. รายการและสิทธิ์การเข้าร่วม

   2.1 รายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด เบสิก
   สมาชิกที่เข้าร่วมรายการสามารถแลกรางวัลเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด เบสิก โดยใช้คะแนนที่สะสมจากการใช้จ่ายผ่านบัญชีบัตร ทั้งนี้คะแนนสะสมที่ใช้ในการ แลกของสมนาคุณรายการใดๆ อาจมีความแตกต่าง ขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีหลัก บัญชีบัตรทุกประเภทยกเว้น บัญชีบัตรองค์กร อเมริกัน เอ็กซ์เพรส สามารถร่วมรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด เบสิก ได้ ทั้งนี้การลงทะเบียนจะเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการสมัคร ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ ค่าธรรมเนียมการร่วมรายการ

   2.2 รายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัส
   ทำให้สมาชิกบัตรที่เข้าร่วมรายการสามารถแลกรางวัลเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัส และรางวัลเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด เบสิก โดยใช้คะแนนที่สะสม จากการ ใช้จ่ายผ่านบัญชีบัตร สำหรับบัญชีบัตรแพลทินัม อเมริกัน เอ็กซ์เพรส สามารถเข้าร่วมรายการ เม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัส โดยอัตโนมัติและไม่เสียค่า ธรรมเนียมใดๆ สำหรับบัญชีบัตรอื่นๆ ต้องสมัครเพื่อเข้าร่วมรายการเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้บัตรที่มีสิทธิทุกประเภทสามารถสมัครเข้าร่วมรายการ เม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัสได้ ยกเว้น

   1. 2.2.1 บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
   2. 2.2.2 บัตรองค์กร อเมริกัน เอ็กซ์เพรส:

   สมาชิกบัตรหลักของบัตรองค์กร อเมริกัน เอ็กซ์เพรส มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัส ซึ่งการสมัครเข้าร่วมรายการดังกล่าว ขึ้นอยู่กับความยินยอมของบริษัทที่สมัครเข้าร่วมรายการ และ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรองค์กรหลายบัตรที่เข้าร่วมรายการจากบริษัทเดียวกันไม่สามารถ รวมเป็นบัญชีรายการเดียวกันได้ สิทธิ์ที่จะใช้คะแนนสะสมที่เกิดจากการใช้บัตรองค์กร อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เป็นของสมาชิกบัตรองค์กรแต่ละท่านไม่ใช่ของ บัญชีองค์กร

   ย้อนกลับไปด้านบน
  • 3. การกำหนดบัญชีหลัก

   ในกรณีที่สมาชิกบัตรมีบัญชีบัตรมากกว่า 1 บัญชี อเมริกัน เอ็กซ์เพรสจะทำการนำคะแนนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากบัญชีบัตรทุกบัตรภายใต้สมาชิกบัตร เดียวกันนำไปรวมในบัญชีรายการเดียวกัน บัญชีรายการจะถูกกำหนดไปยังบัญชีบัตรหลัก ตามลำดับดังต่อไปนี้

   3.1 บัตรแพลทินัม อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
   3.2 บัตรธุรกิจ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
   3.3 บัตรทอง อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
   3.4 บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
   3.5 บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
   3.6 บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

   เฉพาะบัญชีบัตรหลักเท่านั้นที่สามารถสมัครเข้าร่วมรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัส ข้อกำหนดข้างต้นไม่ครอบคลุมถึงกรณีสมาชิกบัตรที่ถือทั้งบัตร องค์กร อเมริกัน เอ็กซ์เพรส และบัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งในกรณีดังกล่าวบัญชีบัตรทั้งสองจะไม่ถูกนำมารวมกัน โดยแต่ละบัญชีบัตรสามารถ สมัครเข้าร่วมรายการแยกกัน ในการสมัครเข้าร่วมรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัส อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะอนุญาตให้เฉพาะ สมาชิกบัตรที่บัญชีหลักและบัญชีที่เกี่ยวข้องไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ในขณะสมัคร

   ย้อนกลับไปด้านบน
  • 4. ค่าธรรมเนียม

   4.1 รายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัส
   ผู้สมัครเข้าร่วมรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัสจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีดังที่ระบุในตารางค่าธรรมเนียมของบัญชีหลัก ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าว นั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัญชีหลัก ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด เบสิก ประสงค์ที่จะสมัครเข้าร่วมรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัส ในภายหลัง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าดังที่ระบุในตารางค่าธรรมเนียม ในกรณีที่คะแนน ที่ได้สะสมในระหว่างรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด เบสิกได้ถูกใช้ไปหมดก่อนที่จะมีการสมัครเข้าร่วมรายการเม็มเบอรืชิป รีวอร์ด พลัส จะไม่มีการคิดค่า ธรรมเนียมแรกเข้า อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมแรกเข้าจากบัญชีบัตรหลักในวันลงทะเบียนหรือวันเข้าร่วมรายการ และสำหรับค่าธรรมเนียมรายปีจะถูกเรียกเก็บทุกปีโดยอัตโนมัติ ยกเว้นในกรณีที่สมาชิกบัตรได้แจ้งให้ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันที่ค่า ธรรมเนียมรายปีดังกล่าวถูกเรียกเก็บในจะทำการคืนค่าธรรมเนียมรายปีให้สมาชิกบัตรตามสัดส่วน

   4.2 รายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด เบสิก นอกจากรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัสผู้สมัครเข้าร่วมในรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด เบสิก ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

   ย้อนกลับไปด้านบน
  • 5. การสะสมคะแนน

   5.1 สมาชิกบัตรทุกคนจะได้รับคะแนนสะสมอยู่ในบัญชีรายการ 1 คะแนน สำหรับทุกๆ 25 บาท ที่มีการใช้จ่ายผ่านบัญชีหลักและบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งนี้
   สมาชิกบัตรจะไม่ได้รับคะแนนสะสมในกรณีต่อไปนี้

   1. 5.1.1 รายการที่เกิดจากบริการ เอ็กซ์เพรส แคช
   2. 5.1.2 การซื้อเช็คเดินทางอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
   3. 5.1.3 ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้าสำหรับบัตร อเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรแพลทินัม อเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรทอง อเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรธุรกิจ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรองค์กร อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ดอกเบี้ยและเบี้ยปรับสำหรับบัตร เครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส และแผนการผ่อน ชำระรายเดือน
   4. 5.1.4 การคืนภาษีจากการใช้จ่ายต่างประเทศ
   5. 5.1.5 ค่าธรรมเนียมในการติดตามให้ชำระหนี้และค่าธรรมเนียมเช็คคืน
   6. 5.1.6 การชำระเงินเพิ่มรวมกับคะแนนสะสมในการแลกของกำนัล

   สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระรายเดือน (EPP) ท่านจะได้รับคะแนนสะสมเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด ตามจำนวนเงินต้นทั้งจำนวน ณ เวลาที่ท่านทำรายการแบ่งชำระรายเดือน

   5.2 อเมริกัน เอ็กซ์เพรส อาจมีการออกรายการพิเศษที่ทำให้สมาชิกบัตรสามารถสะสมคะแนนได้เร็วขึ้นเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ความครอบคลุมถึงรายการ สิทธิพิเศษและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วม รายการดังกล่าวขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะกำหนด

   5.3 อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะทำการปรับปรุงคะแนนโดยลดคะแนนสะสมในบัญชีรายการในกรณีดังนี้

   1. 5.3.1 รายการเครดิต ที่ผ่านเข้าบัญชีหลักหรือบัญชีที่เกี่ยวข้องของสมาชิกบัตรที่เกิดจากการคืนสินค้าหรือบริการ หรือจากการโต้แย้งในการเรียก เก็บเงิน
   2. 5.3.2 สมาชิกบัตรได้รับคะแนนสะสมจากค่าสินค้าหรือบริการซึ่งได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนค่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวด้วยเงินสดภายใต้ แผนพิทักษ์การซื้อและแผนคุ้มครองความไม่สะดวกในการเดินทางหากสมาชิกบัตรใช้คะแนนสะสมแลกรับรางวัลไปหมดแล้วก่อนการปรับยอดคะแนน สะสม อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะปรับคะแนนสะสมจากส่วนที่สมาชิกบัตรจะได้รับเข้ามาใหม่จากการใช้จ่ายในอนาคต

   5.4 คะแนนที่สะสมอยู่ในบัญชีของรายการนี้ไม่ใช่ทรัพย์สินของสมาชิกบัตรและไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดๆ ได้ไม่ว่าโดยกฎหมาย หรือโดยประการอื่นใด และจะโอนไปยังบัญชีรายการอื่นใดไม่ได้

   5.5 คะแนนที่สะสมอยู่ในบัญชีของรายการนี้ไม่ใช่เงินสดและไม่มีมูลค่าเป็นเงินแต่อย่างใด

   5.6 คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุสำหรับรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัส และเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด เบสิก

   5.7 คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุตราบเท่าที่สมาชิกบัตรยังคงสถาณภาพเป็นสมาชิกบัตรปัจจุบัน และไม่เคยละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขใดๆ ของการเป็น สมาชิกบัตร

   5.8 ในการคำนวณคะแนนสะสมเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรแต่ละรายการจะถูกปัดเศษลงให้เป็นจำนวนบาทเต็มจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุด จากนั้นนำมาคูณด้วยอัตราการรับคะแนนสะสมของรายการส่งเสริมการขายแต่ละรายการ เพื่อได้มาซึ่งยอดคะแนนสะสมที่สมาชิกบัตรพึงจะได้รับ อย่างไร ก็ตาม สมาชิกบัตรจะได้รับเฉพาะคะแนนสะสมที่เต็มจำนวนเท่านั้น เศษของคะแนนสะสมที่เกิดจากการคำนวณ จะไม่ได้รับการบันทึกและไม่นำมารวมเป็น คะแนนสะสมของสมาชิกบัตร

   ย้อนกลับไปด้านบน
  • 6. การแจ้งคะแนนสะสม

   อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะแจ้งให้สมาชิกบัตรทราบจำนวนและคะแนนสะสมภายในบัญชีรายการในใบเรียก เก็บเงินรายเดือนของบัญชีหลัก

   ย้อนกลับไปด้านบน
  • 7. การแลกของรางวัล

   7.1 การแลกของรางวัลจะทำได้ก็ต่อเมื่อบัญชีหลักและบัญชีที่เกี่ยวข้องไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ในขณะการแลกของรางวัล ทั้งนี้สมาชิกบัตรต้องติดต่อ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เพื่อทำการแลกของรางวัลตามขั้นตอนและวิธีการที่ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส กำหนด ณ ขณะนั้น

   7.2 สมาชิกบัตรหลักเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์แลกรับรางวัล

   7.3 สมาชิกบัตรตกลงว่า อเมริกัน เอ็กซ์เพรส บริษัทลูก หรือบริษัทในเครือของ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับของรางวัล การ โต้แย้งใดๆ เกี่ยวข้องของรางวัลจะต้องเป็นการตกลงระหว่างสมาชิกบัตรและสถานบริการธุรกิจ หรือผู้จัดจำหน่ายของรางวัล อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ไม่มี หน้าที่ในการแก้ข้อโต้แย้งหรือเกี่ยวข้องกับข้อโต้แย้งดังกล่าวแต่อย่างใด

   7.4 ของรางวัลที่ขอรับไปแล้วจะคืน แลกเปลี่ยน แทนหรือโอนไปเป็นเงินสดหรือเครดิตไม่ได้ ไม่ว่าในกรณีใด

   7.5 หากมีการแลกรับรางวัล หรือโอนคะแนนสะสมไปใช้ในรายการสมนาคุณหมวดนักเดินทางที่เกี่ยวข้องแล้วคะแนนดังกล่าวไม่สามารถโอนกลับมาเป็น คะแนนสะสมในบัญชีรายการได้

   7.6 อเมริกัน เอ็กซ์เพรส และสถานบริการธุรกิจสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ข้อมูลใดๆ ที่ได้มาจากการแลกรับรางวัล หรือโอนคะแนนสะสมเพื่อประโยชน์ในการบริหาร และการตลาด

   7.7 อเมริกัน เอ็กซ์เพรส สงวนสิทธิ์ที่จะมีดุลยพินิจแต่ผู้เดียวในการบอกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนของรางวัลหรือข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของรายการนี้ ในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

   ย้อนกลับไปด้านบน
  • 8. การแลกรางวัลเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด เบสิก และ เม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัส

   8.1 รางวัลบางรางวัลอาจมีจำนวนจำกัด และอาจมีข้อจำกัดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ วิธีการแลกรับรางวัลและเงื่อนไขของแต่ละรางวัลจะระบุอยู่ในบัตรกำนัล สำหรับแลกของรางวัล

   8.2 เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น รางวัลสำหรับช้อปปิ้งในลักษณะเป็นบัตรสิทธิพิเศษ หรือบัตรกำนัลเงินสดไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมพิเศษอื่นๆ ที่ เสนอให้โดยสถานบริการธุรกิจหรือในระหว่างการลดราคา

   8.3 การออกบัตรกำนัลสำหรับรับรางวัลเกี่ยวกับการเดินทาง รับประทานอาหาร และโรงแรม ไม่ถือเป็นการสำรองบริการ สมาชิกบัตรต้องรับผิดชอบ การสำรองที่หรือห้องพักกับสถานบริการธุรกิจที่ร่วมรายการเอง

   8.4 สิทธิประโยชน์อื่นๆ ของบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เช่น แผนพิทักษ์การซื้อ ซึ่งจะมี ผลคุ้มครองก็ต่อเมื่อมีการใช้บัตรซื้อสินค้า สิทธิประโยชน์อื่นๆ นี้ ไม่สามารถใช้กับสินค้าหรือบริการที่ได้รับเป็นรางวัลภายใต้รายการนี้

   ย้อนกลับไปด้านบน
  • 9. การแลกรางวัลรายการสมนาคุณหมวดนักเดินทางประจำ

   9.1 คะแนนที่สะสมอยู่ในบัญชีของรายการของสมาชิกบัตรอาจถูกเปลี่ยนเข้าไปอยู่ในรายการสมนาคุณลูกค้าประจำรายการหนึ่งหรือหลายรายการของ บริษัทที่สายการบิน หรือโรงแรม เข้าร่วม

   9.2 การเปลี่ยนคะแนนสะสมในรายการนี้เข้าไปอยู่ในรายการสมนาคุณลูกค้าประจำใดๆของบริษัทสายการบิน หรือโรงแรมที่เข้าร่วม สมาชิกบัตรจะต้อง เข้าร่วมรายการหรือเป็นสมาชิกของรายการสมนาคุณลูกค้าประจำที่เกี่ยวข้องก่อน สมาชิกบัตรต้องเป็น ผู้ชำระค่าเข้าร่วมรายการดังกล่าวเอง

   9.3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการโอนคะแนนขั้นต่ำที่โอนระหว่างรายการสมนาคุณลูกค้าประจำต่างๆ ที่เข้าร่วมในรายการ และอัตราการเปลี่ยนคะแนนสะสม ในรายการเข้าสู่รายการสมนาคุณลูกค้าประจำนั้น ทางอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้มีการแจ้งให้สมาชิกบัตรที่เข้าร่วมในรายการได้ทราบเป็นระยะไปและสมาชิก บัตรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยติดต่อแผนกบริการสมาชิกบัตร

   9.4 สมาชิกบัตรต้องอยู่ภายใต้และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของรายการสมนาคุณ ลูกค้าประจำของบริษัทสายการบิน หรือโรงแรมที่เข้าร่วม ซึ่งสมาชิกบัตรได้ลงทะเบียนไว้

   9.5 อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะไม่รับผิดชอบสำหรับคะแนนที่ได้เปลี่ยนจากบัญชีของรายการของสมาชิกเข้าไปอยู่ในรายการสมนาคุณลูกค้าประจำของบริษัท สายการบิน หรือโรงแรมที่เข้าร่วม หรือสำหรับการกระทำใดๆ ของบริษัทที่เข้าร่วมไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับรายการสมนาคุณลูกค้าประจำของบริษัทสาย การบิน หรือโรงแรมนั้นหรือไม่

   9.6 การแลกรางวัลของรายการสมนาคุณลูกค้าประจำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ ทั้งนี้ สมาชิกบัตรที่ประสงค์จะแลกของรางวัล จะต้องเผื่อเวลา สำหรับการดังกล่าว

   9.7 การเข้าร่วมรายการนี้ของสายการบินหรือโรงแรมอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำ เป็นต้องแจ้งให้ทราบ

   9.8 การประกันภัยการเดินทางและผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะตามที่ระบุ ข่างล่างนี้จะไม่คุ้มครองถึงการเดินทางโดยเครื่องบิน และผล ประโยชน์อื่นที่ได้จากตั๋ว Frequent Flyer Tickets ซึ่งอาจได้มาจากการแลกคะแนนสะสมในบัญชีของรายการนี้ การประกันภัยแผนคุ้มครอง ความไม่สะดวกในการเดินทางรายการประกันภัยและผลประโยชน์ในการเดินทางของสมาชิกบัตรที่แสดงอย่างชัดแจ้งว่าให้สมาชิกบัตรมีสิทธิ์เลือกที่จะได้รับ ความคุ้มครองเนื่องจากตั๋วข้างต้นนั้น สมาชิกบัตรต้องได้ลงทะเบียนในรายการดังกล่าวและชำระค่าธรรมเนียมของรายการนั้นแล้วตลอดจนได้ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไงของรายการนั้นๆ

   ย้อนกลับไปด้านบน
  • 10. บัญชีรายการ

   10.1 หากท่านสมาชิกบัตรมีการยกเลิกบัญชีหนึ่งบัญชีใด แต่ยังคงมีบัญชีบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เหลืออยู่อย่างน้อยหนึ่งบัญชีและอยู่ในสถานภาพที่ดี ท่านสมาชิกบัตรจะต้องทำการแลกคะแนนสะสมที่มีอยู่ในบัญชีของบัตรที่ทำการยกเลิกโดยทันทีในกรณีที่อัตราการสะสมคะแนนสะสมของบัญชีบัตรที่ ยกเลิกแตกต่างจากอัตราการสะสมคะแนนของบัญชีบัตรที่ยังคงอยู่

   10.2 หากท่านสมาชิกบัตรยกเลิกบัญชีบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ทั้งหมด ท่านสมาชิกบัตรจะต้องทำการแลกคะแนนสะสมที่มีอยู่ในบัญชีของบัตรที่ทำการ ยกเลิกโดยทันที

   10.3 หาก อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ยกเลิกบัญชีบัตรของท่านสมาชิกตามเงื่อนไขการใช้บัตร คะแนนสะสมในบัญชีบัตรนั้น ๆ ทาง อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ขอสงวน สิทธิ์ที่จะระงับไว้ก่อน

   10.4 ในกรณีที่บัญชีบัตรบัญชีใดบัญชีหนึ่งของท่านสมาชิกบัตรมียอดค้างชำระ ท่านสมาชิกบัตรจะไม่สามารถแลกคะแนนสะสมได้จนกว่าบัญชีบัตร ของท่านจะกลับไปสู่สถานภาพที่ดี

   10.5 หากท่านสมาชิกบัตรขอเปิดใช้บัญชีบัตรเดิม หรือบริษัทฯ เปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องเดิมให้แก่ท่านไม่ว่าในช่วงเวลาใดก็ตาม คะแนนที่สะสมที่มีอยู่เดิมใน บัญชีจะไม่สามารถโอนย้ายไปในรายการสะสมคะแนนใหม่ได้

   ย้อนกลับไปด้านบน
  • 11. บททั่วไป

   11.1 อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการรับรางวัลจากรายการรางวัลสมนาคุณนักเดินทางประจำ หรือรางวัลอื่น นอกจากหมวดรางวัลสมนาคุณนักเดินทางความรับผิดชอบทางภาษีใดๆ ที่เกิดจากการแลกของรางวัลเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกบัตรแต่ฝ่ายเดียว อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ไม่ได้ให้คำรับรอง หรือคำแถลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางภาษีดังกล่าวแต่อย่างใด ฉะนั้นจึงไม่ต้องรับผิดชอบเพื่อความรับผิดทาง ภาษีใดๆ

   11.2 อเมริกัน เอ็กซ์เพรส สงวนสิทธิ์ที่จะระงับชั่วคราวหรือบอกเลิกรายการนี้ในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้เพียงแจ้งสมาชิกบัตรหลักเป็นลายลักษณ์อักษรให้ ทราบล่วงหน้าโดยวิธีการที่เห็นสมควร

   11.3 อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ยังสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการนี้โดยการแจ้งให้สมาชิกบัตรทราบล่วงหน้า 30 วันก่อนวัน มีผลบังคับ

   11.4 การฉ้อฉลหรือการใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการสะสมคะแนนในรายการหรือการแลกรับของรางวัลตลอดจนการเปลี่ยนแปลงคะแนนเข้าไปใน รายการสมนาคุณลูกค้าประจำ อาจทำให้คะแนนที่สะสมไว้ถูกยกเลิกและยังทำให้บัญชีของรายการของสมาชิกบัตรถูกยกเลิกไปด้วย

   11.5 ปัญหาและข้อโต้เถียงทั้งหลายเกี่ยวกับการมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ การมีสิทธิ์ ได้รับคะแนนเพื่อสะสม หรือการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับรางวัลตลอดจน การเปลี่ยนคะแนนเข้าไปในรายการสมนาคุณลูกค้าประจำนั้นให้อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เป็นผู้ตัดสินโดยมีดุลยพินิจแต่ผู้เดียว

   11.6 บัญชีรายการไม่สามารถโอนให้แก่กันได้

   11.7 การที่อเมริกัน เอ็กซ์เพรส มิได้บังคับใช้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ นั้นไม่ให้ถือว่าอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ยอมละข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าว

   11.8 ในกรณีที่ได้มีการแปลข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอื่นใด ให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบายความของข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าวเมื่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละภาษามีข้อความไม่ตรงกัน

   11.9 ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เม็มเบอร์ชิป รีวอร์ดนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมจากสัญญาหลักในกรณีที่ข้อความใดในสัญญานี้ขัด หรือแย้งกับสัญญาหลัก ให้ใช้ข้อความนี้เป็นหลักทั้งนี้สำหรับการเข้าร่วมรายการ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด

   ย้อนกลับไปด้านบน
 • 1. คำจำกัดความ

  "อเมริกัน เอ็กซ์เพรส" – หมายถึง บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด

  "บัญชีบัตร" หมายถึง บัญชีที่ดูแลโดย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ของสมาชิก บัตรแพลทินัม อเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรธุรกิจ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรทอง อเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ทั้งนี้ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นบนบัตรเสริม จะถือเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีบัตรหลัก บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

  "สมาชิกบัตร" หมายถึง สมาชิกบัตรหลัก

  "วันลงทะเบียนหรือวันเข้าร่วมรายการ" หมายถึง วันแรกของเดือน ซึ่งทาง อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้รับใบสมัครในการเข้าร่วมรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด ไม่ว่าจะในรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอรืด พลัส เม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด เบสิก วันลงทะเบียน หรือวันเข้าร่วมรายการจะยังคงเป็นวันเดิมถึงแม้จะมีการเปลี่ยน สถานภาพรายการของรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด

  "รายการสมนาคุณลูกค้าประจำ" หมายถึง รายการสมนาคุณของสายการบินหรือโรงแรมที่เสนอสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าประจำของตน สำหรับสายการบิน หรือโรงแรมที่เข้าร่วมรายการสมนาคุณลูกค้าประจำนั้นจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ เอมริกัน เอ็กซ์เพรส แต่ผู้เดียว

  "รางวัลสมนาคุณนักเดินทางประจำ" หมายถึง รางวัลสมนาคุณที่ได้รับจากการโอนคะแนนสะสมจากบัญชีรายการไปยังรายการสมนาคุณลูกค้าประจำ

  "บัญชีที่เกี่ยวข้อง" หมายถึง บัญชีบัตรซึ่งไม่ใช่บัญชีหลักที่เป็นของผู้ถือบัตรรายเดียวกัน

  "สัญญาหลัก" หมายถึง สัญญาของสมาชิกบัตรสำหรับบัญชีบัตรนั้น

  "รางวัลเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัส" หมายถึง รางวัลสมนาคุณนักเดินทางประจำ ซึ่งรวมถึงรางวัล ช้อปปิ้ง รับประทานอาหาร พักผ่อนบันเทิง บริการ ทางด้านการเงิน ท่องเที่ยว ประสบการณ์แปลกใหม่ และรางวัลเฉพาะสำหรับสมาชิกบัตรที่เข้าร่วมรายการเม้มเบอรืชิป รีวอร์ด พลัส ซึ่งชำระค่าธรรมเนียม รายปีรางวัลเม้มเบอรืชิป รีวอร์ด พลัส

  "รางวัลเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด เบสิค" หมายถึงรางวัลสมนาคุณที่ได้รับรางวัลจากรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ดนอกเหนือจากรางวัลเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัส ซึ่งรวมถึงรางวัลช้อปปิ้ง รับประทานอาหาร พักผ่อนบันเทิง บริการทางด้านการเงิน ท่องเที่ยว ประสบการณ์แปลกใหม่ระทึกใจ และรางวัลอื่นๆ ซึ่ง อาจมีเพิ่มเติม

  "คะแนน" หมายถึง คะแนนสะสมในรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด

  "บัญชีหลัก" หมายถึง บัญชีบัตรที่ถูกเลือกเป็นบัญชีรายการของสมาชิกที่มีบัญชีบัตรมากกว่า 1 บัญชี เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดบัญชีรายการ ซึ่งข้อกำหนดในการเลือกบัญชีหลักจะกล่าวถึงต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

  "รายการ" หมายถึง รายการ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด

  "บัญชีรายการ" หมายถึง บัญชีรายการ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด สำหรับสมาชิกบัตรเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ เม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด การสะสมคะแนน และการใช้คะแนนแลกของรางวัล

  ย้อนกลับไปด้านบน
 • 2. รายการและสิทธิ์การเข้าร่วม

  2.1 รายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด เบสิก
  สมาชิกที่เข้าร่วมรายการสามารถแลกรางวัลเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด เบสิก โดยใช้คะแนนที่สะสมจากการใช้จ่ายผ่านบัญชีบัตร ทั้งนี้คะแนนสะสมที่ใช้ในการ แลกของสมนาคุณรายการใดๆ อาจมีความแตกต่าง ขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีหลัก บัญชีบัตรทุกประเภทยกเว้น บัญชีบัตรองค์กร อเมริกัน เอ็กซ์เพรส สามารถร่วมรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด เบสิก ได้ ทั้งนี้การลงทะเบียนจะเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการสมัคร ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ ค่าธรรมเนียมการร่วมรายการ

  2.2 รายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัส
  ทำให้สมาชิกบัตรที่เข้าร่วมรายการสามารถแลกรางวัลเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัส และรางวัลเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด เบสิก โดยใช้คะแนนที่สะสม จากการ ใช้จ่ายผ่านบัญชีบัตร สำหรับบัญชีบัตรแพลทินัม อเมริกัน เอ็กซ์เพรส สามารถเข้าร่วมรายการ เม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัส โดยอัตโนมัติและไม่เสียค่า ธรรมเนียมใดๆ สำหรับบัญชีบัตรอื่นๆ ต้องสมัครเพื่อเข้าร่วมรายการเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้บัตรที่มีสิทธิทุกประเภทสามารถสมัครเข้าร่วมรายการ เม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัสได้ ยกเว้น

  1. 2.2.1 บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
  2. 2.2.2 บัตรองค์กร อเมริกัน เอ็กซ์เพรส:

  สมาชิกบัตรหลักของบัตรองค์กร อเมริกัน เอ็กซ์เพรส มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัส ซึ่งการสมัครเข้าร่วมรายการดังกล่าว ขึ้นอยู่กับความยินยอมของบริษัทที่สมัครเข้าร่วมรายการ และ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรองค์กรหลายบัตรที่เข้าร่วมรายการจากบริษัทเดียวกันไม่สามารถ รวมเป็นบัญชีรายการเดียวกันได้ สิทธิ์ที่จะใช้คะแนนสะสมที่เกิดจากการใช้บัตรองค์กร อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เป็นของสมาชิกบัตรองค์กรแต่ละท่านไม่ใช่ของ บัญชีองค์กร

  ย้อนกลับไปด้านบน
 • 3. การกำหนดบัญชีหลัก

  ในกรณีที่สมาชิกบัตรมีบัญชีบัตรมากกว่า 1 บัญชี อเมริกัน เอ็กซ์เพรสจะทำการนำคะแนนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากบัญชีบัตรทุกบัตรภายใต้สมาชิกบัตร เดียวกันนำไปรวมในบัญชีรายการเดียวกัน บัญชีรายการจะถูกกำหนดไปยังบัญชีบัตรหลัก ตามลำดับดังต่อไปนี้

  3.1 บัตรแพลทินัม อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
  3.2 บัตรธุรกิจ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
  3.3 บัตรทอง อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
  3.4 บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
  3.5 บัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
  3.6 บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

  เฉพาะบัญชีบัตรหลักเท่านั้นที่สามารถสมัครเข้าร่วมรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัส ข้อกำหนดข้างต้นไม่ครอบคลุมถึงกรณีสมาชิกบัตรที่ถือทั้งบัตร องค์กร อเมริกัน เอ็กซ์เพรส และบัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งในกรณีดังกล่าวบัญชีบัตรทั้งสองจะไม่ถูกนำมารวมกัน โดยแต่ละบัญชีบัตรสามารถ สมัครเข้าร่วมรายการแยกกัน ในการสมัครเข้าร่วมรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัส อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะอนุญาตให้เฉพาะ สมาชิกบัตรที่บัญชีหลักและบัญชีที่เกี่ยวข้องไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ในขณะสมัคร

  ย้อนกลับไปด้านบน
 • 4. ค่าธรรมเนียม

  4.1 รายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัส
  ผู้สมัครเข้าร่วมรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัสจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีดังที่ระบุในตารางค่าธรรมเนียมของบัญชีหลัก ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าว นั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัญชีหลัก ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด เบสิก ประสงค์ที่จะสมัครเข้าร่วมรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัส ในภายหลัง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าดังที่ระบุในตารางค่าธรรมเนียม ในกรณีที่คะแนน ที่ได้สะสมในระหว่างรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด เบสิกได้ถูกใช้ไปหมดก่อนที่จะมีการสมัครเข้าร่วมรายการเม็มเบอรืชิป รีวอร์ด พลัส จะไม่มีการคิดค่า ธรรมเนียมแรกเข้า อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมแรกเข้าจากบัญชีบัตรหลักในวันลงทะเบียนหรือวันเข้าร่วมรายการ และสำหรับค่าธรรมเนียมรายปีจะถูกเรียกเก็บทุกปีโดยอัตโนมัติ ยกเว้นในกรณีที่สมาชิกบัตรได้แจ้งให้ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันที่ค่า ธรรมเนียมรายปีดังกล่าวถูกเรียกเก็บในจะทำการคืนค่าธรรมเนียมรายปีให้สมาชิกบัตรตามสัดส่วน

  4.2 รายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด เบสิก นอกจากรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัสผู้สมัครเข้าร่วมในรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด เบสิก ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

  ย้อนกลับไปด้านบน
 • 5. การสะสมคะแนน

  5.1 สมาชิกบัตรทุกคนจะได้รับคะแนนสะสมอยู่ในบัญชีรายการ 1 คะแนน สำหรับทุกๆ 25 บาท ที่มีการใช้จ่ายผ่านบัญชีหลักและบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งนี้
  สมาชิกบัตรจะไม่ได้รับคะแนนสะสมในกรณีต่อไปนี้

  1. 5.1.1 รายการที่เกิดจากบริการ เอ็กซ์เพรส แคช
  2. 5.1.2 การซื้อเช็คเดินทางอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
  3. 5.1.3 ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้าสำหรับบัตร อเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรแพลทินัม อเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรทอง อเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรธุรกิจ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรองค์กร อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ดอกเบี้ยและเบี้ยปรับสำหรับบัตร เครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส และแผนการผ่อน ชำระรายเดือน
  4. 5.1.4 การคืนภาษีจากการใช้จ่ายต่างประเทศ
  5. 5.1.5 ค่าธรรมเนียมในการติดตามให้ชำระหนี้และค่าธรรมเนียมเช็คคืน
  6. 5.1.6 การชำระเงินเพิ่มรวมกับคะแนนสะสมในการแลกของกำนัล

  สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระรายเดือน (EPP) ท่านจะได้รับคะแนนสะสมเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด ตามจำนวนเงินต้นทั้งจำนวน ณ เวลาที่ท่านทำรายการแบ่งชำระรายเดือน

  5.2 อเมริกัน เอ็กซ์เพรส อาจมีการออกรายการพิเศษที่ทำให้สมาชิกบัตรสามารถสะสมคะแนนได้เร็วขึ้นเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ความครอบคลุมถึงรายการ สิทธิพิเศษและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วม รายการดังกล่าวขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะกำหนด

  5.3 อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะทำการปรับปรุงคะแนนโดยลดคะแนนสะสมในบัญชีรายการในกรณีดังนี้

  1. 5.3.1 รายการเครดิต ที่ผ่านเข้าบัญชีหลักหรือบัญชีที่เกี่ยวข้องของสมาชิกบัตรที่เกิดจากการคืนสินค้าหรือบริการ หรือจากการโต้แย้งในการเรียก เก็บเงิน
  2. 5.3.2 สมาชิกบัตรได้รับคะแนนสะสมจากค่าสินค้าหรือบริการซึ่งได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนค่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวด้วยเงินสดภายใต้ แผนพิทักษ์การซื้อและแผนคุ้มครองความไม่สะดวกในการเดินทางหากสมาชิกบัตรใช้คะแนนสะสมแลกรับรางวัลไปหมดแล้วก่อนการปรับยอดคะแนน สะสม อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะปรับคะแนนสะสมจากส่วนที่สมาชิกบัตรจะได้รับเข้ามาใหม่จากการใช้จ่ายในอนาคต

  5.4 คะแนนที่สะสมอยู่ในบัญชีของรายการนี้ไม่ใช่ทรัพย์สินของสมาชิกบัตรและไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดๆ ได้ไม่ว่าโดยกฎหมาย หรือโดยประการอื่นใด และจะโอนไปยังบัญชีรายการอื่นใดไม่ได้

  5.5 คะแนนที่สะสมอยู่ในบัญชีของรายการนี้ไม่ใช่เงินสดและไม่มีมูลค่าเป็นเงินแต่อย่างใด

  5.6 คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุสำหรับรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัส และเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด เบสิก

  5.7 คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุตราบเท่าที่สมาชิกบัตรยังคงสถาณภาพเป็นสมาชิกบัตรปัจจุบัน และไม่เคยละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขใดๆ ของการเป็น สมาชิกบัตร

  5.8 ในการคำนวณคะแนนสะสมเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรแต่ละรายการจะถูกปัดเศษลงให้เป็นจำนวนบาทเต็มจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุด จากนั้นนำมาคูณด้วยอัตราการรับคะแนนสะสมของรายการส่งเสริมการขายแต่ละรายการ เพื่อได้มาซึ่งยอดคะแนนสะสมที่สมาชิกบัตรพึงจะได้รับ อย่างไร ก็ตาม สมาชิกบัตรจะได้รับเฉพาะคะแนนสะสมที่เต็มจำนวนเท่านั้น เศษของคะแนนสะสมที่เกิดจากการคำนวณ จะไม่ได้รับการบันทึกและไม่นำมารวมเป็น คะแนนสะสมของสมาชิกบัตร

  ย้อนกลับไปด้านบน
 • 6. การแจ้งคะแนนสะสม

  อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะแจ้งให้สมาชิกบัตรทราบจำนวนและคะแนนสะสมภายในบัญชีรายการในใบเรียก เก็บเงินรายเดือนของบัญชีหลัก

  ย้อนกลับไปด้านบน
 • 7. การแลกของรางวัล

  7.1 การแลกของรางวัลจะทำได้ก็ต่อเมื่อบัญชีหลักและบัญชีที่เกี่ยวข้องไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ในขณะการแลกของรางวัล ทั้งนี้สมาชิกบัตรต้องติดต่อ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เพื่อทำการแลกของรางวัลตามขั้นตอนและวิธีการที่ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส กำหนด ณ ขณะนั้น

  7.2 สมาชิกบัตรหลักเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์แลกรับรางวัล

  7.3 สมาชิกบัตรตกลงว่า อเมริกัน เอ็กซ์เพรส บริษัทลูก หรือบริษัทในเครือของ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับของรางวัล การ โต้แย้งใดๆ เกี่ยวข้องของรางวัลจะต้องเป็นการตกลงระหว่างสมาชิกบัตรและสถานบริการธุรกิจ หรือผู้จัดจำหน่ายของรางวัล อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ไม่มี หน้าที่ในการแก้ข้อโต้แย้งหรือเกี่ยวข้องกับข้อโต้แย้งดังกล่าวแต่อย่างใด

  7.4 ของรางวัลที่ขอรับไปแล้วจะคืน แลกเปลี่ยน แทนหรือโอนไปเป็นเงินสดหรือเครดิตไม่ได้ ไม่ว่าในกรณีใด

  7.5 หากมีการแลกรับรางวัล หรือโอนคะแนนสะสมไปใช้ในรายการสมนาคุณหมวดนักเดินทางที่เกี่ยวข้องแล้วคะแนนดังกล่าวไม่สามารถโอนกลับมาเป็น คะแนนสะสมในบัญชีรายการได้

  7.6 อเมริกัน เอ็กซ์เพรส และสถานบริการธุรกิจสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ข้อมูลใดๆ ที่ได้มาจากการแลกรับรางวัล หรือโอนคะแนนสะสมเพื่อประโยชน์ในการบริหาร และการตลาด

  7.7 อเมริกัน เอ็กซ์เพรส สงวนสิทธิ์ที่จะมีดุลยพินิจแต่ผู้เดียวในการบอกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนของรางวัลหรือข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของรายการนี้ ในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

  ย้อนกลับไปด้านบน
 • 8. การแลกรางวัลเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด เบสิก และ เม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัส

  8.1 รางวัลบางรางวัลอาจมีจำนวนจำกัด และอาจมีข้อจำกัดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ วิธีการแลกรับรางวัลและเงื่อนไขของแต่ละรางวัลจะระบุอยู่ในบัตรกำนัล สำหรับแลกของรางวัล

  8.2 เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น รางวัลสำหรับช้อปปิ้งในลักษณะเป็นบัตรสิทธิพิเศษ หรือบัตรกำนัลเงินสดไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมพิเศษอื่นๆ ที่ เสนอให้โดยสถานบริการธุรกิจหรือในระหว่างการลดราคา

  8.3 การออกบัตรกำนัลสำหรับรับรางวัลเกี่ยวกับการเดินทาง รับประทานอาหาร และโรงแรม ไม่ถือเป็นการสำรองบริการ สมาชิกบัตรต้องรับผิดชอบ การสำรองที่หรือห้องพักกับสถานบริการธุรกิจที่ร่วมรายการเอง

  8.4 สิทธิประโยชน์อื่นๆ ของบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เช่น แผนพิทักษ์การซื้อ ซึ่งจะมี ผลคุ้มครองก็ต่อเมื่อมีการใช้บัตรซื้อสินค้า สิทธิประโยชน์อื่นๆ นี้ ไม่สามารถใช้กับสินค้าหรือบริการที่ได้รับเป็นรางวัลภายใต้รายการนี้

  ย้อนกลับไปด้านบน
 • 9. การแลกรางวัลรายการสมนาคุณหมวดนักเดินทางประจำ

  9.1 คะแนนที่สะสมอยู่ในบัญชีของรายการของสมาชิกบัตรอาจถูกเปลี่ยนเข้าไปอยู่ในรายการสมนาคุณลูกค้าประจำรายการหนึ่งหรือหลายรายการของ บริษัทที่สายการบิน หรือโรงแรม เข้าร่วม

  9.2 การเปลี่ยนคะแนนสะสมในรายการนี้เข้าไปอยู่ในรายการสมนาคุณลูกค้าประจำใดๆของบริษัทสายการบิน หรือโรงแรมที่เข้าร่วม สมาชิกบัตรจะต้อง เข้าร่วมรายการหรือเป็นสมาชิกของรายการสมนาคุณลูกค้าประจำที่เกี่ยวข้องก่อน สมาชิกบัตรต้องเป็น ผู้ชำระค่าเข้าร่วมรายการดังกล่าวเอง

  9.3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการโอนคะแนนขั้นต่ำที่โอนระหว่างรายการสมนาคุณลูกค้าประจำต่างๆ ที่เข้าร่วมในรายการ และอัตราการเปลี่ยนคะแนนสะสม ในรายการเข้าสู่รายการสมนาคุณลูกค้าประจำนั้น ทางอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้มีการแจ้งให้สมาชิกบัตรที่เข้าร่วมในรายการได้ทราบเป็นระยะไปและสมาชิก บัตรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยติดต่อแผนกบริการสมาชิกบัตร

  9.4 สมาชิกบัตรต้องอยู่ภายใต้และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของรายการสมนาคุณ ลูกค้าประจำของบริษัทสายการบิน หรือโรงแรมที่เข้าร่วม ซึ่งสมาชิกบัตรได้ลงทะเบียนไว้

  9.5 อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะไม่รับผิดชอบสำหรับคะแนนที่ได้เปลี่ยนจากบัญชีของรายการของสมาชิกเข้าไปอยู่ในรายการสมนาคุณลูกค้าประจำของบริษัท สายการบิน หรือโรงแรมที่เข้าร่วม หรือสำหรับการกระทำใดๆ ของบริษัทที่เข้าร่วมไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับรายการสมนาคุณลูกค้าประจำของบริษัทสาย การบิน หรือโรงแรมนั้นหรือไม่

  9.6 การแลกรางวัลของรายการสมนาคุณลูกค้าประจำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ ทั้งนี้ สมาชิกบัตรที่ประสงค์จะแลกของรางวัล จะต้องเผื่อเวลา สำหรับการดังกล่าว

  9.7 การเข้าร่วมรายการนี้ของสายการบินหรือโรงแรมอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำ เป็นต้องแจ้งให้ทราบ

  9.8 การประกันภัยการเดินทางและผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะตามที่ระบุ ข่างล่างนี้จะไม่คุ้มครองถึงการเดินทางโดยเครื่องบิน และผล ประโยชน์อื่นที่ได้จากตั๋ว Frequent Flyer Tickets ซึ่งอาจได้มาจากการแลกคะแนนสะสมในบัญชีของรายการนี้ การประกันภัยแผนคุ้มครอง ความไม่สะดวกในการเดินทางรายการประกันภัยและผลประโยชน์ในการเดินทางของสมาชิกบัตรที่แสดงอย่างชัดแจ้งว่าให้สมาชิกบัตรมีสิทธิ์เลือกที่จะได้รับ ความคุ้มครองเนื่องจากตั๋วข้างต้นนั้น สมาชิกบัตรต้องได้ลงทะเบียนในรายการดังกล่าวและชำระค่าธรรมเนียมของรายการนั้นแล้วตลอดจนได้ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไงของรายการนั้นๆ

  ย้อนกลับไปด้านบน
 • 10. บัญชีรายการ

  10.1 หากท่านสมาชิกบัตรมีการยกเลิกบัญชีหนึ่งบัญชีใด แต่ยังคงมีบัญชีบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เหลืออยู่อย่างน้อยหนึ่งบัญชีและอยู่ในสถานภาพที่ดี ท่านสมาชิกบัตรจะต้องทำการแลกคะแนนสะสมที่มีอยู่ในบัญชีของบัตรที่ทำการยกเลิกโดยทันทีในกรณีที่อัตราการสะสมคะแนนสะสมของบัญชีบัตรที่ ยกเลิกแตกต่างจากอัตราการสะสมคะแนนของบัญชีบัตรที่ยังคงอยู่

  10.2 หากท่านสมาชิกบัตรยกเลิกบัญชีบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ทั้งหมด ท่านสมาชิกบัตรจะต้องทำการแลกคะแนนสะสมที่มีอยู่ในบัญชีของบัตรที่ทำการ ยกเลิกโดยทันที

  10.3 หาก อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ยกเลิกบัญชีบัตรของท่านสมาชิกตามเงื่อนไขการใช้บัตร คะแนนสะสมในบัญชีบัตรนั้น ๆ ทาง อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ขอสงวน สิทธิ์ที่จะระงับไว้ก่อน

  10.4 ในกรณีที่บัญชีบัตรบัญชีใดบัญชีหนึ่งของท่านสมาชิกบัตรมียอดค้างชำระ ท่านสมาชิกบัตรจะไม่สามารถแลกคะแนนสะสมได้จนกว่าบัญชีบัตร ของท่านจะกลับไปสู่สถานภาพที่ดี

  10.5 หากท่านสมาชิกบัตรขอเปิดใช้บัญชีบัตรเดิม หรือบริษัทฯ เปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องเดิมให้แก่ท่านไม่ว่าในช่วงเวลาใดก็ตาม คะแนนที่สะสมที่มีอยู่เดิมใน บัญชีจะไม่สามารถโอนย้ายไปในรายการสะสมคะแนนใหม่ได้

  ย้อนกลับไปด้านบน
 • 11. บททั่วไป

  11.1 อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการรับรางวัลจากรายการรางวัลสมนาคุณนักเดินทางประจำ หรือรางวัลอื่น นอกจากหมวดรางวัลสมนาคุณนักเดินทางความรับผิดชอบทางภาษีใดๆ ที่เกิดจากการแลกของรางวัลเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกบัตรแต่ฝ่ายเดียว อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ไม่ได้ให้คำรับรอง หรือคำแถลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางภาษีดังกล่าวแต่อย่างใด ฉะนั้นจึงไม่ต้องรับผิดชอบเพื่อความรับผิดทาง ภาษีใดๆ

  11.2 อเมริกัน เอ็กซ์เพรส สงวนสิทธิ์ที่จะระงับชั่วคราวหรือบอกเลิกรายการนี้ในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้เพียงแจ้งสมาชิกบัตรหลักเป็นลายลักษณ์อักษรให้ ทราบล่วงหน้าโดยวิธีการที่เห็นสมควร

  11.3 อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ยังสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการนี้โดยการแจ้งให้สมาชิกบัตรทราบล่วงหน้า 30 วันก่อนวัน มีผลบังคับ

  11.4 การฉ้อฉลหรือการใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการสะสมคะแนนในรายการหรือการแลกรับของรางวัลตลอดจนการเปลี่ยนแปลงคะแนนเข้าไปใน รายการสมนาคุณลูกค้าประจำ อาจทำให้คะแนนที่สะสมไว้ถูกยกเลิกและยังทำให้บัญชีของรายการของสมาชิกบัตรถูกยกเลิกไปด้วย

  11.5 ปัญหาและข้อโต้เถียงทั้งหลายเกี่ยวกับการมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ การมีสิทธิ์ ได้รับคะแนนเพื่อสะสม หรือการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับรางวัลตลอดจน การเปลี่ยนคะแนนเข้าไปในรายการสมนาคุณลูกค้าประจำนั้นให้อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เป็นผู้ตัดสินโดยมีดุลยพินิจแต่ผู้เดียว

  11.6 บัญชีรายการไม่สามารถโอนให้แก่กันได้

  11.7 การที่อเมริกัน เอ็กซ์เพรส มิได้บังคับใช้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ นั้นไม่ให้ถือว่าอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ยอมละข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าว

  11.8 ในกรณีที่ได้มีการแปลข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอื่นใด ให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษในการตีความและอธิบายความของข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าวเมื่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละภาษามีข้อความไม่ตรงกัน

  11.9 ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เม็มเบอร์ชิป รีวอร์ดนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมจากสัญญาหลักในกรณีที่ข้อความใดในสัญญานี้ขัด หรือแย้งกับสัญญาหลัก ให้ใช้ข้อความนี้เป็นหลักทั้งนี้สำหรับการเข้าร่วมรายการ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด

  ย้อนกลับไปด้านบน