ENTH

รับไมล์สะสม ROP 

สูงสุด 35,000 ไมล์

บินสู่จุดหมายในฝัน 

 

   เมื่อสมัครบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส และใช้จ่ายตามเงื่อนไข 

 

 

          สมัครตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.  - 30 มิ.ย. 2563

 


     

 

 

 

รับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส สูงสุด 35,000 ไมล์ เพียงพอสำหรับการแลกรับบัตรโดยสารการบินไทย ไป-กลับ จากกรุงเทพฯ ถึงจุดหมายยอดนิยม เช่น ไต้หวัน และอีกหลากหลายจุดหมายในฝัน เมื่อสมัครบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส®  โดยชำระค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก 4,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตามเงื่อนไข

 

ตารางคำนวณไมล์สะสมจากยอดใช้จ่ายสะสมครบ 120,000 บาท ภายใน 3 เดือนของการเป็นสมาชิกบัตร

ไมล์สะสมปกติที่ได้รับจากยอดใช้จ่าย     4,000   ไมล์สะสม ROP 
โบนัสไมล์สะสมที่ได้รับจากยอดใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 30 วัน       5,000   ไมล์สะสม ROP
โบนัสไมล์สะสมที่ได้รับจากยอดใช้จ่ายตามกำหนด   26,000   ไมล์สะสม ROP
รวมไมล์สะสมทั้งหมด   35,000   ไมล์สะสม ROP

สามารถแลกรับบัตรโดยสาร การบินไทย 

ไป-กลับ จากกรุงเทพฯ ถึง 

       ไต้หวัน/ฮ่องกง 

 

เตรียมบินสู่จุดหมายที่ปรารถนาไปกับการบินไทย

เปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายให้เป็นไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ได้เร็วยิ่งกว่า... ด้วยบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตามเงื่อนไข*

Woman shopping for clothes at a store

รับ 5,000 โบนัสไมล์ เมื่อซื้อบัตรโดยสารและเดินทางสู่เส้นทางบินระหว่างประเทศครั้งแรกกับการบินไทย

Woman working on a tablet

25 บาท = 1 ไมล์ จากทุกยอดใช้จ่าย

Man sitting outside on his latop

16.67 บาท = 1 ไมล์ สำหรับยอดใช้จ่ายมากกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

Woman repairing her bicycle

12.5 บาท = 1 ไมล์ หรือรับไมล์สะสม 2 เท่าเมื่อซื้อบัตรโดยสารการบินไทยหรือแพ็คเกจทัวร์เอื้องหลวง

Woman smelling spices in a store

รับไมล์สูงสุดในอัตรา 3.6 บาท = 1 ไมล์ สำหรับยอดใช้จ่ายจากรายการคะแนนสะสมแพลทินัม EXTRA

มากไปกว่านั้น... เพลิดเพลินกับหลากหลายสิทธิประโยชน์เมื่อคุณเลือกบินบนที่นั่งชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจกับการบินไทย

  • ใช้ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส เพียง 50% เพื่อแลกรับรางวัลบัตรโดยสารสำหรับเพื่อนร่วมเดินทางเมื่อซื้อบัตรโดยสารชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจ*
  • รับเพิ่ม 50% โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส เมื่อเดินทางบนที่นั่งชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจ สำหรับเที่ยวบินหรือเส้นทางบินที่กำหนด*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2273 5445

*เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข กรุณาคลิกด้านล่างเพื่ออ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับเต็ม
**รางวัลบัตรโดยสารการบินไทยชั้นประหยัด ไป-กลับ จากรายการไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส อ้างอิงจากตารางรางวัลบัตรโดยสาร ไป-กลับ การบินไทยที่ปรากฎใน www.thaiairways.com ทั้งนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราการแลกไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ดังกล่าวโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  1. สิทธิประโยชน์รับ 5,000 โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส จากการใช้จ่ายผ่านบัตรครั้งแรกภายใน 30 วันแรกของการเป็นสมาชิกบัตรและสิทธิประโยชน์รับ5,000 โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส จากการเดินทาง สู่เส้นทางบินระหว่างประเทศในครั้งแรกนี้ สำหรับบัตรโดยสารการบินไทยในเส้นทางบินระหว่าง ประเทศที่ชำระเงินแล้วทุกประเภท
(ยกเว้นรหัสชั้นโดยสาร T/K/S/G/V/W/L) จะมอบให้ท่านสมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และจะไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวอีกในกรณีที่มีการยกเลิกบัตรและมาสมัครบัตรใหม่ไม่ว่า ในเวลาใดก็ตาม โดยโบนัสไมล์สะสมรอยัลออร์คิด พลัส จะถูกโอนไปยังบัญชีสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ของผู้ได้รับสิทธิ์ภายใน 6 – 8 สัปดาห์หลังจากเดือนที่มีการปฏิบัติตาม เงื่อนไขที่กำหนด สิทธิประโยชน์นี้มอบโดยการบินไทย ทั้งนี้ การบินไทยอาจบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขของสิทธิ ประโยชน์ดังกล่าวในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  2. สิทธิพิเศษรับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส สูงสุด 35,000 ไมล์  สำหรับสมาชิกบัตรหลักแพลทินัมอเมริกัน
เอ็กซ์เพรส ที่บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้รับใบสมัครและอนุมัติระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563 (“สมาชิกบัตร”) ทั้งนี้สมาชิกบัตรต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรใดๆ ที่ออกโดยบริษัทฯ ในปัจจุบัน
หรือไม่ได้ยกเลิกบัตรใดๆ ในช่วงระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับใบสมัครบัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

 

: สิทธิพิเศษนี้มอบให้เฉพาะสมาชิกบัตรที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดดังนี้

 

: บัญชีใดๆ ของสมาชิกบัตร ที่มีอยู่กับอเมริกัน เอ็กซ์เพรส อยู่ในสถานภาพที่ดี และ

 

: สมาชิกบัตรต้องไม่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของสมาชิกภาพบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ตลอดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ์ ไปจนถึง ((วันที่มีการโอน 50%โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ไปยังบัญชีรอยัล ออร์คิด พลัส))

 

: สมาชิกบัตรจะต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก 4,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 120,000 บาท ภายใน 3 เดือนแรกของการเป็นสมาชิกบัตร จะได้รับ 26,000 โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส  ซึ่งจะโอนไปยังบัญชีบัตรของสมาชิกบัตรหลักที่ได้รับสิทธิ์ภายใน 6 - 8 สัปดาห์หลังจากเดือนที่มีรายการใช้จ่ายครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรกดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเต็มจำนวนภายในรอบบัญชีแรกของการเป็นสมาชิกบัตร


: รายการใช้จ่ายของสมาชิกบัตรเสริม จะนำมาคำนวณเป็นรายการใช้จ่ายของสมาชิกบัตรหลัก


: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโบนัสคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส หรือของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


: โบนัสคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

 

: อเมริกัน เอ็กซ์เพรส สงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษนี้ในเวลาใดก็ได้
โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ


:ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิพิเศษนี้ คำตัดสินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันทุกฝ่าย

 

: กรณีสมาชิกบัตรที่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรกสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกบัตรไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตามภายใน 12 เดือนนับจากวันที่เป็นสมาชิกบัตร บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการหักยอดเงินเทียบเท่ากับโบนัสคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่สมาชิกบัตรได้รับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ตามส่วนของระยะเวลาที่สมาชิกบัตร สิ้นสภาพการเป็นสมาชิกบัตรจากบัญชีของสมาชิกบัตรหลักโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


 3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์รับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัสในอัตรา 25 บาท = 1 ไมล์ จากทุกยอดใช้จ่าย รับคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทยอเมริกัน เอ็กซ์เพรส 1.5 คะแนน ซึ่งสามารถแลกไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส 1 ไมล์ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุกๆ 25 บาท กรุณาคลิกเพื่อศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับเต็ม

 

4. สิทธิประโยชน์รับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัสในอัตรา 16.67 บาท = 1 ไมล์ จากทุกยอดใช้จ่ายนับจากยอดมากกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม 50% โบนัสไมล์สะสมพิเศษ กรุณาคลิกเพื่อศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับเต็ม  

 

5. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์รับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัสในอัตรา 12.5 บาท = 1 ไมล์ หรือรับ

 

: ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส 2 เท่า เมื่อซื้อบัตรโดยสารการบินไทย หรือแพ็คเกจทัวร์เอื้องหลวง ณ สำนักงานขายการบินไทย เฉพาะในประเทศไทยและเว็บไซต์การบินไทยไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส 2 เท่า คือ คะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งรวมคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทยอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ปกติ 1.5คะแนนและโบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส 1 เท่าจากยอดใช้จ่าย

 

: บริษัทฯ จะมอบคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ในวันที่ทำรายการและจะโอนโบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัสไปยังบัญชีรอยัล ออร์คิด พลัส ของสมาชิกบัตรหลักภายใน 60 วัน นับจากเดือนที่ทำรายการ


: บริษัทฯ และการบินไทย ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


 

6. สิทธิประโยชน์รับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัสสูงสุดในอัตรา 3.6 บาท = 1 ไมล์ สำหรับยอดใช้จ่ายทุกๆ 25 บาท ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการคะแนนสะสมแพลทินัม EXTRA เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการคะแนนสะสมแพลทินัม EXTRA กรุณาคลิกเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

 

7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ ส่วนลด 50% ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัสสำหรับแลกรับรางวัลบัตรโดยสารสำหรับเพื่อนร่วมเดินทาง


: สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้เฉพาะการแลกรับบัตรโดยสารสำหรับเพื่อนร่วมเดินทางร่วมกับการซื้อบัตรโดยสารระหว่างประเทศบนชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ
ในราคาปกติเท่านั้น โดยท่านสมาชิกจะต้องเป็นผู้เดินทางเองด้วยบัตรโดยสารราคาปกตินั้น


: สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรโดยสารในชั้นเดินทางF/A/C/D เท่านั้น


: การแลกรับรางวัลบัตรโดยสารสำหรับเพื่อนร่วมเดินทางนี้ จะต้องแลกรับที่ประเทศไทยและออกบัตรโดยสารที่สำนักงานขายการบินไทยในประเทศไทยเท่านั้น


: การแลกรับรางวัลบัตรโดยสารสำหรับเพื่อนร่วมเดินทางจะต้องมีเอกสารประกอบดังนี้ บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส และบัตรโดยสารราคาปกติ
ในกรณีที่ไม่สามารถมาได้ด้วยตนเอง จะต้องนำหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทยอเมริกัน เอ็กซ์เพรส และสำเนา บัตรโดยสารราคาปกติมาดำเนินการ
สามารถแลกรับรางวัลบัตรโดยสารสำหรับเพื่อนร่วมเดินทางให้แก่บุคคลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้เป็น Award Nominees กับการบินไทยเท่านั้น และไมล์สะสมรอยัล
ออร์คิด พลัสจะถูกตัดออกจากบัญชีรอยัล ออร์คิด พลัส ของท่าน

 

: บัตรโดยสารไป-กลับบนชั้นธุรกิจหรือชั้นหนึ่งราคาปกติ 1 ใบ สามารถแลกรับรางวัลบัตรโดยสารสำหรับเพื่อนร่วมเดินทางได้ 1 ใบเท่านั้น

: ท่านสมาชิกและผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรางวัลบัตรโดยสารสำหรับผู้ร่วมเดินทางจะต้องเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ในเที่ยวบินและในชั้นเดินทางเดียวกันโดยเที่ยวบินกลับกรุงเทพฯ สามารถเดินทางแยกกันได้


: สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถใช้กับสมาชิกบัตรเสริม บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส หรือบัตรโดยสารสำหรับเด็กและไม่สามารถแลกไมล์สะสมเพื่อแลกบัตรโดยสารสำหรับเด็กได้


: การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของรายการรอยัล ออร์คิด พลัส


 

 8. สิทธิประโยชน์ 50% โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส สำหรับเที่ยวบินหรือเส้นทางที่บินกำหนดโดยการบินไทย

: สิทธิประโยชน์ 50% โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส จะได้รับเฉพาะสำหรับการเดินทางในเที่ยวบินหรือเส้นทางบินที่ การบินไทยกำหนด


: สิทธิประโยชน์ 50% โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส จากระยะทางที่เดินทางจริงนี้ จะได้รับเฉพาะในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายสำหรับบัตรโดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจที่ได้รับการชำระค่าใช้จ่ายแล้วเท่านั้น

: สิทธิประโยชน์นี้เฉพาะบัตรโดยสารในชั้นเดินทาง F/A/C/D เท่านั้น

: โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ภายใต้สิทธิประโยชน์นี้จะคำนวณจากระยะทางที่เดินทางจริง ซึ่งไม่รวมไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส พิเศษที่ได้จากที่นั่งชั้นหนึ่ง (150% จากระยะทางที่เดินทางจริง) และชั้นธุรกิจ (125% จากระยะทางที่เดินทางจริง) ตามตัวอย่างด้านล่าง:


                    กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ที่ได้รับจากการเดินทางในชั้นหนึ่ง 5,574 x 150% = 8,361 ไมล์

                    50% โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส พิเศษ จากระยะทางที่เดินทางจริง 5,574 x 50% = 2,787 ไมล์

                    รวมไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ที่ได้รับ = 11,148 ไมล์


: สิทธิประโยชน์ 50% โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส นี้มอบให้เฉพาะเที่ยวบินหรือเส้นทางบินที่กำหนดโดยการบินไทย ซึ่งเป็นเส้นทางบินระหว่างประเทศของการบินไทยที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ เท่านั้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

 

: สมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับเที่ยวบินหรือเส้นทางบินที่กำหนดสำหรับสิทธิประโยชน์ 50% โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ล่วงหน้า 

 

: สมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะต้องแจ้งหมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ขณะสำรองที่นั่งเพื่อรับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส เข้าสู่บัญชีสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ของท่าน

 

: โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส จะถูกโอนไปยังบัญชีสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ของท่านโดยอัตโนมัติภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ท่านเดินทาง

 

: 50% โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ภายใต้  สิทธิประโยชน์นี้ไม่ถือเป็นไมล์เอกสิทธิ์ (Qualifying Miles) ซึ่งใช้สำหรับการเลื่อนสถานภาพสมาชิกบัตรรอยัล ออร์คิด พลัส

 

: สิทธิประโยชน์นี้มอบโดยการบินไทย ทั้งนี้ การบินไทยอาจบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ดังกล่าวในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


 

  9. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้