American ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican Express

 

                                                              English | ไทย

        สบายใจกับสิทธิพิเศษแบ่งชำระ 

        0% WISE PAY นานสูงสุด 10 เดือน

      สิทธิพิเศษอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปีและ
      เลือกแผนการแบ่งชำระรายเดือนอย่างอิสระ

Image of The Platinum Card®

 

 

Imagen de Champagnes Pierre Jouët

Alpha Medical Clinic

 

ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2563 ใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY สูงสุด 10 เดือน พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่ารวมสูงสุด 12,000 บาท ต่อบัญชีบัตร ต่อเดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด*

 

ยอดใช้จ่าย 0% WISE PAY ต่อวัน บัตรของขวัญเซ็นทรัล
ตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป 600 บาท
ตั้งแต่ 55,000 บาทขึ้นไป 1,500 บาท
ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป 5,000 บาท
ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป 12,000 บาท

 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët

Alyssa Clinic

 

ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY สูงสุด 10 เดือน พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่ารวมสูงสุด 12,000 บาท ต่อบัญชีบัตร ต่อเดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด*

 

ยอดใช้จ่าย 0% WISE PAY ต่อวัน บัตรของขวัญเซ็นทรัล
ตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป 600 บาท
ตั้งแต่ 55,000 บาทขึ้นไป 1,500 บาท
ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป 5,000 บาท
ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป 12,000 บาท

 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët

Anissa Clinic

 

ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY สูงสุด 10 เดือน พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่ารวมสูงสุด 12,000 บาท ต่อบัญชีบัตร ต่อเดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด*

 

ยอดใช้จ่าย 0% WISE PAY ต่อวัน บัตรของขวัญเซ็นทรัล
ตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป 600 บาท
ตั้งแต่ 55,000 บาทขึ้นไป 1,500 บาท
ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป 5,000 บาท
ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป 12,000 บาท

 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët

Denta-joy

 

ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY สูงสุด 10 เดือน พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่ารวมสูงสุด 12,000 บาท ต่อบัญชีบัตร ต่อเดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด*

 

ยอดใช้จ่าย 0% WISE PAY ต่อวัน บัตรของขวัญเซ็นทรัล
ตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป 600 บาท
ตั้งแต่ 55,000 บาทขึ้นไป 1,500 บาท
ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป 5,000 บาท
ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป 12,000 บาท

 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët

Destiny Clinic

 

ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY สูงสุด 10 เดือน พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่ารวมสูงสุด 12,000 บาท ต่อบัญชีบัตร ต่อเดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด*

 

ยอดใช้จ่าย 0% WISE PAY ต่อวัน บัตรของขวัญเซ็นทรัล
ตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป 600 บาท
ตั้งแต่ 55,000 บาทขึ้นไป 1,500 บาท
ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป 5,000 บาท
ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป 12,000 บาท

 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët

Doctor Life

 

ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY สูงสุด 10 เดือน พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่ารวมสูงสุด 12,000 บาท ต่อบัญชีบัตร ต่อเดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด*

 

ยอดใช้จ่าย 0% WISE PAY ต่อวัน บัตรของขวัญเซ็นทรัล
ตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป 600 บาท
ตั้งแต่ 55,000 บาทขึ้นไป 1,500 บาท
ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป 5,000 บาท
ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป 12,000 บาท

 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët

Face Center

 

ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY สูงสุด 10 เดือน พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่ารวมสูงสุด 12,000 บาท ต่อบัญชีบัตร ต่อเดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด*

 

ยอดใช้จ่าย 0% WISE PAY ต่อวัน บัตรของขวัญเซ็นทรัล
ตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป 600 บาท
ตั้งแต่ 55,000 บาทขึ้นไป 1,500 บาท
ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป 5,000 บาท
ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป 12,000 บาท

 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët

Fitness Plus

 

ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2563 ใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY สูงสุด 10 เดือน พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่ารวมสูงสุด 12,000 บาท ต่อบัญชีบัตร ต่อเดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด*

 

ยอดใช้จ่าย 0% WISE PAY ต่อวัน บัตรของขวัญเซ็นทรัล
ตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป 600 บาท
ตั้งแต่ 55,000 บาทขึ้นไป 1,500 บาท
ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป 5,000 บาท
ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป 12,000 บาท

 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët

Graneda

 

ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY สูงสุด 10 เดือน พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่ารวมสูงสุด 12,000 บาท ต่อบัญชีบัตร ต่อเดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด*

 

ยอดใช้จ่าย 0% WISE PAY ต่อวัน บัตรของขวัญเซ็นทรัล
ตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป 600 บาท
ตั้งแต่ 55,000 บาทขึ้นไป 1,500 บาท
ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป 5,000 บาท
ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป 12,000 บาท

 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët

Immagini Clinic and Daisy Diva Clinic

 

ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY สูงสุด 10 เดือน พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่ารวมสูงสุด 12,000 บาท ต่อบัญชีบัตร ต่อเดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด*

 

ยอดใช้จ่าย 0% WISE PAY ต่อวัน บัตรของขวัญเซ็นทรัล
ตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป 600 บาท
ตั้งแต่ 55,000 บาทขึ้นไป 1,500 บาท
ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป 5,000 บาท
ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป 12,000 บาท

 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët

Luxury Clinic

 

ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY สูงสุด 10 เดือน พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่ารวมสูงสุด 12,000 บาท ต่อบัญชีบัตร ต่อเดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด*

 

ยอดใช้จ่าย 0% WISE PAY ต่อวัน บัตรของขวัญเซ็นทรัล
ตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป 600 บาท
ตั้งแต่ 55,000 บาทขึ้นไป 1,500 บาท
ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป 5,000 บาท
ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป 12,000 บาท

 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët

Marie France Bodyline

 

ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY สูงสุด 10 เดือน พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่ารวมสูงสุด 12,000 บาท ต่อบัญชีบัตร ต่อเดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด*

 

ยอดใช้จ่าย 0% WISE PAY ต่อวัน บัตรของขวัญเซ็นทรัล
ตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป 600 บาท
ตั้งแต่ 55,000 บาทขึ้นไป 1,500 บาท
ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป 5,000 บาท
ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป 12,000 บาท

 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët

Meko Clinic

 

ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY สูงสุด 10 เดือน พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่ารวมสูงสุด 12,000 บาท ต่อบัญชีบัตร ต่อเดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด*

 

ยอดใช้จ่าย 0% WISE PAY ต่อวัน บัตรของขวัญเซ็นทรัล
ตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป 600 บาท
ตั้งแต่ 55,000 บาทขึ้นไป 1,500 บาท
ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป 5,000 บาท
ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป 12,000 บาท

 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët

Naruchon Clinic

 

ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY สูงสุด 10 เดือน พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่ารวมสูงสุด 12,000 บาท ต่อบัญชีบัตร ต่อเดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด*

 

ยอดใช้จ่าย 0% WISE PAY ต่อวัน บัตรของขวัญเซ็นทรัล
ตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป 600 บาท
ตั้งแต่ 55,000 บาทขึ้นไป 1,500 บาท
ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป 5,000 บาท
ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป 12,000 บาท

 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët

Siam Laser Clinic

 

ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY สูงสุด 10 เดือน พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่ารวมสูงสุด 12,000 บาท ต่อบัญชีบัตร ต่อเดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด*

 

ยอดใช้จ่าย 0% WISE PAY ต่อวัน บัตรของขวัญเซ็นทรัล
ตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป 600 บาท
ตั้งแต่ 55,000 บาทขึ้นไป 1,500 บาท
ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป 5,000 บาท
ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป 12,000 บาท

 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët

Slim Up Center

 

ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY สูงสุด 10 เดือน พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่ารวมสูงสุด 12,000 บาท ต่อบัญชีบัตร ต่อเดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด*

 

ยอดใช้จ่าย 0% WISE PAY ต่อวัน บัตรของขวัญเซ็นทรัล
ตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป 600 บาท
ตั้งแต่ 55,000 บาทขึ้นไป 1,500 บาท
ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป 5,000 บาท
ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป 12,000 บาท

 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët

Sparsha Slimming Center

 

ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY สูงสุด 10 เดือน พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่ารวมสูงสุด 12,000 บาท ต่อบัญชีบัตร ต่อเดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด*

 

ยอดใช้จ่าย 0% WISE PAY ต่อวัน บัตรของขวัญเซ็นทรัล
ตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป 600 บาท
ตั้งแต่ 55,000 บาทขึ้นไป 1,500 บาท
ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป 5,000 บาท
ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป 12,000 บาท

 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët

Srivara Clinic & Health Shop

 

ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY สูงสุด 10 เดือน พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่ารวมสูงสุด 12,000 บาท ต่อบัญชีบัตร ต่อเดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด*

 

ยอดใช้จ่าย 0% WISE PAY ต่อวัน บัตรของขวัญเซ็นทรัล
ตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป 600 บาท
ตั้งแต่ 55,000 บาทขึ้นไป 1,500 บาท
ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป 5,000 บาท
ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป 12,000 บาท

 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët

The Skin Doctors

 

ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY สูงสุด 10 เดือน พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่ารวมสูงสุด 12,000 บาท ต่อบัญชีบัตร ต่อเดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด*

 

ยอดใช้จ่าย 0% WISE PAY ต่อวัน บัตรของขวัญเซ็นทรัล
ตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป 600 บาท
ตั้งแต่ 55,000 บาทขึ้นไป 1,500 บาท
ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป 5,000 บาท
ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป 12,000 บาท

 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët

The Touch

 

ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY สูงสุด 10 เดือน พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่ารวมสูงสุด 12,000 บาท ต่อบัญชีบัตร ต่อเดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด*

 

ยอดใช้จ่าย 0% WISE PAY ต่อวัน บัตรของขวัญเซ็นทรัล
ตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป 600 บาท
ตั้งแต่ 55,000 บาทขึ้นไป 1,500 บาท
ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป 5,000 บาท
ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป 12,000 บาท

 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët

Thonglor Dental Hospital

 

ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY สูงสุด 10 เดือน พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่ารวมสูงสุด 12,000 บาท ต่อบัญชีบัตร ต่อเดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด*

 

ยอดใช้จ่าย 0% WISE PAY ต่อวัน บัตรของขวัญเซ็นทรัล
ตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป 600 บาท
ตั้งแต่ 55,000 บาทขึ้นไป 1,500 บาท
ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป 5,000 บาท
ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป 12,000 บาท

 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët

WE Fitness Society

 

ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY สูงสุด 10 เดือน พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่ารวมสูงสุด 12,000 บาท ต่อบัญชีบัตร ต่อเดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด*

 

ยอดใช้จ่าย 0% WISE PAY ต่อวัน บัตรของขวัญเซ็นทรัล
ตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป 600 บาท
ตั้งแต่ 55,000 บาทขึ้นไป 1,500 บาท
ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป 5,000 บาท
ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป 12,000 บาท

 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët

Phillip Wain

ตั้งแต่ 21 กรกฏาคม - 31 ธันวาคม 2563 ใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% WISE PAY นาน 3 เดือน พร้อมรับของรางวัลเมื่อมียอดใช้จ่ายครบตามกำหนด*

 

ยอดใช้จ่าย

0% WISE PAY ต่อวัน

  ของรางวัล 
 ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป บัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่า 2,000 บาท
 ตั้งแต่ 250,000 บาท ขึ้นไป

 บัตรกำนัลห้องพัก 1 คืน สำหรับห้องพักแบบ Premium Garden View 

ณ โรงแรมอนันตรา หัวหิน รีสอร์ท 

ตั้งแต่ 440,000 บาท ขึ้นไป บัตรกำนัลห้องพัก 1 คืน สำหรับห้องพักแบบ SO Lofty Pool Access
ณ โรงแรมโซ โซฟิเทล หัวหิน
ตั้งแต่ 650,000 บาท ขึ้นไป

 บัตรกำนัลห้องพัก 1 คืน สำหรับห้องพักแบบ One-Bedroom SO Pool Villa 

ณ โรงแรมโซ โซฟิเทล หัวหิน

*หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลมูลค่าสูงสุด 1 รางวัล ต่อบัตร ต่อวัน

 


Imagen de Champagnes Pierre Jouët

VitalLife Scientific Wellness Center

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สบายใจกับการแบ่งชำระ 0% WISE PAY นาน 3 หรือ 6 เดือน*

 

สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งออกโดยบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด ยกเว้น บัตรธุรกิจ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส และบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

 

*หมายเหตุ: บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะไม่สามารถรับคะแนนสะสมปกติแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เมื่อชำระค่าใช้จ่ายผ่านรายการ 0% WISE PAY ณ VitalLife Scientific Wellness Center

 

โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไข ณ เคาน์เตอร์ชำระเงิน


Imagen de Champagnes Pierre Jouët

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สบายใจกับการแบ่งชำระ 0% WISE PAY นาน 6 เดือน*

 

สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งออกโดยบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด ยกเว้น บัตรธุรกิจ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส และบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

 

*หมายเหตุ: บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะไม่สามารถรับคะแนนสะสมปกติแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เมื่อชำระค่าใช้จ่ายผ่านรายการ 0% WISE PAY ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 

โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไข ณ เคาน์เตอร์ชำระเงิน