Insurance Services

Insurance Services

บริการประกันภัยในปัจจุบันมีกี่ประเภท ?

ในปัจจุบัน ท่านสามารถเลือกรับความคุ้มครองจากแผนประกันภัยในหลายรูปแบบ ซึ่งล้วนแล้วแต่เอื้อประโยชน์ให้ท่านและครอบครัว อาทิ

  1. แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  2. แผนประกันการทดแทนรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
  3. แผนประกันสุขภาพ
  4. แผนประกันบ้านและทรัพย์สิน
  5. แผนประกันรถยนต์
  6. แผนประกันชีวิต
  7. แผนประกันการเดินทาง

ท่านจะสอบถามข้อมูลแผนประกันภัยเหล่านี้ได้จากที่ใด ?

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนประกันภัยและกรมธรรม์ฯ ประเภทต่างๆได้จากบริษัทประกันภัยที่เป็นคู่ค้าของบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรสและมีธุรกิจต่อเนื่องในปัจจุบัน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ประเภทของการประกันภัย บริษัทประกันภัย หมายเลขโทรศัพท์
แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แผนประกันการทดแทนรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ประกันโรคร้าย - แผนมะเร็ง บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 0-2611-4330
แผนประกันภัยการเดินทาง บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 0-2611-4242
แผนประกันชีวิต บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2353-4999

สำหรับบริษัทประกันภัยคู่ค้าที่ไม่มีธุรกิจใหม่ต่อเนื่องกับบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส แต่ยังให้บริการต่างๆ กับสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแผนประกันภัยและบริการต่างๆ ได้จากบริษัทประกันภัยดังรายชื่อต่อไปนี้

ประเภทของการประกันภัย บริษัทประกันภัย หมายเลขโทรศัพท์
แผนประกันสุขภาพ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ 0-2649-1999
แผนประกันบ้านและทรัพย์สินและรถยนต์ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด 0-2007-9000
แผนประกันชีวิต บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 0-2777-8485-7
แผนประกันสุขภาพ (โรคร้าย) บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 1373
แผนประกันอุบัติเหตุ บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ (NZI) 0-2207-0266-85

รายละเอียดดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อมูลทั่วๆไปเกี่ยวกับแผนประกันภัยประเภทต่างๆ หากท่านต้องการคำแนะนำปรึกษาเป็นพิเศษ โปรดสอบถามโดยตรงกับเจ้าหน้าที่บริการประกันภัยจากบริษัทประกันภัยข้างต้น