PROMOTION

ด็อกเตอร์ ไลฟ์

พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลเมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข

Face Center

พร้อมรับของกำนัลเมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข

Grandios

พร้อมรับบัตรของขวัญเมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข

กราเนด้า

พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลเมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข

ฮาร์ลี เอสที แฮร์ เซ็นเตอร์

พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลเมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข

มารี ฟรานซ์ บอดี้ไลน์

พร้อมรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลเมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข

เพนดูลัม

พร้อมรับบัตรกำนัลเมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข

สยามสวิส

พร้อมรับบัตรของขวัญเมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข