American ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican Express

Dining Promotions

for American Express Card Members

Dining

Dining

Dining

Dining

Dining

Dining

Dining

Dining

Dining

Dining

Dining

Dining

Dining

Dining

Dining

Dining

Dining

Dining

ยังไม่เป็นสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

Find Inspiration

คะแนนสะสมเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด

ให้ท่านสะสมคะแนนเพื่อรับรางวัลมากมายอาทิ ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว รับประทานอาหาร ความบันเทิงตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด

Live Asia

คะแนนสะสม EXTRA Rewards

สะสมคะแนนได้เร็วยิ่งขี้นกับรายการ EXTRA Rewards Program เมื่อใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมรับเพิ่ม EXTRA Rewards Points จากทุกการใช้จ่าย 25 บาท*

American Express Selects

Instant Travel Protection

ให้ Instant Travel Protection คุ้มครองคุณและทรัพย์สินเมื่อเดินทางด้วยแผนประกันภัยที่หลากหลายและครอบคลุมซึ่งคุณสามารถเลือกได้

*ข้อเสนอนี้เฉพาะสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสซึ่งออกโดยบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (“อเมริกัน เอ็กซ์เพรส”) ยกเว้นบัตรธุรกิจ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส และบัตรบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส/ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ข้อเสนอทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข สำหรับรายละเอียดทั้งหมด กรุณาคลิกที่ภาพตามข้อเสนอด้านบนร้านค้าที่เข้าร่วมเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับผลิตภัณฑ์ การบริการ คำปรึกษาและคำแนะนำ รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อเสนอทั้งหมดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ อเมริกัน เอ็กซ์เพรสไม่ใช่ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใด ๆ ที่มีให้ตามข้อเสนอและไม่มีการรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและ/หรือบริการ สมาชิกบัตรรับทราบว่าหากมีข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอข้างต้นจะถูกส่งต่อไปยังร้านค้าที่ให้บริการ หรือมอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวอเมริกัน เอ็กซ์เพรส สงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอนี้ในเวลาใดก็ได้โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งอันเกี่ยวเนื่องกับข้อเสนอนี้ คำตัดสินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันทุกฝ่าย