เกี่ยวกับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

บัตรประเภทชาร์จการ์ดและเครดิตการ์ด

หากท่านใช้จ่ายอย่างถูกวิธี บัตรประเภทเครดิตการ์ดหรือชาร์จการ์ด สามารถอำนวยความสะดวกให้กับท่านได้อย่างมากมาย อีกทั้งยังมอบสิทธิประโยชน์รวมไปถึงความคุ้มครองอีกด้วย

 

บัตรประเภทเครดิตการ์ดคืออะไร

บัตรประเภทเครดิตการ์ด  คือการให้วงเงินหมุนเวียน  ซึ่งหมายถึงท่านสามารถยกยอดใช้จ่ายคงเหลือไปยังเดือนถัดไปได้ โดยไม่จำเป็นต้องชำระเต็มจำนวน

แต่ละครั้งที่ท่านใช้บัตรเครดิต หมายถึงท่านกำลังใช้บริการเงินกู้ โดยผู้ออกบัตรจะกำหนดว่าอย่างน้อยท่านต้องทำการชำระยอดใช้จ่ายขั้นต่ำภายในกำหนดชำระแต่ละเดือนเท่าไร

หากท่านชำระยอดใช้จ่ายเต็มจำนวนภายในกำหนดชำระอย่างสม่ำเสมอ ดอกเบี้ยจะไม่ถูกคำนวณบนยอดใช้จ่ายใดๆ ของท่าน แต่หากท่านเลือกที่จะยกยอดใช้จ่ายบางส่วนไปยังเดือนถัดไปหรือชำระล่าช้า ดอกเบี้ยจะถูกคำนวณและเรียกเก็บบนบัญชีบัตรของท่าน โดยเริ่มคำนวณจากวันที่ร้านค้าทำการเรียกเก็บยอดใช้จ่ายมายังผู้ออกบัตร ดอกเบี้ยจะถูกเรียกเก็บบนยอดคงค้างชำระและรายการเบิกถอนเงินสดโดยเริ่มนับจากวันที่ทำรายการ

เคล็ดลับ: ในกรณีที่ท่านยกยอดใช้จ่ายไปยังเดือนถัดไปการชำระยอดคงค้างก่อนวันครบกำหนดชำระรายเดือน จะช่วยให้ท่านประหยัดการจ่ายดอกเบี้ยได้

 

บัตรประเภทชาร์จการ์ด คืออะไร

บัตรประเภทชาร์จการ์ดนั้นแตกต่างจากบัตรประเภทเครดิตการ์ด ตรงที่บัตรประเภทชาร์จการ์ดนั้นกำหนดให้ในแต่ละเดือนท่านต้องชำระยอดใช้จ่ายเต็มจำนวน ท่านจึงสามารถบริหารค่าใช้จ่าย และการเงินของท่านได้ง่ายดายยิ่งขึ้น และท่านไม่จำเป็นต้องเสียดอกเบี้ย หากท่านชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนทุกเดือน

มากไปกว่านั้น บัตรประเภทชาร์จการ์ดจะนำเสนอพร้อมหลากหลายรูปแบบของของรางวัลอีกด้วย
Back to top
Back to top