ท่านเหมาะกับบัตรประเภทชาร์จการ์ดหรือไม่

บัตรประเภทชาร์จการ์ด

บัตรประเภทชาร์จการ์ดช่วยให้ท่านสามารถจัดการกับสภาพคล่องทางการเงินของท่านมากยิ่งขึ้นเนื่องจากบัตรประเภทนี้จะไม่มีการกำหนดวงเงินล่วงหน้า บัตรประเภทนี้จึงเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีวินัยทางการเงินสูง เนื่องจากท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายในใบเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนทุกเดือน บัตรชาร์จการ์ดจึงถือว่าเป็นบัตรที่ช่วยควบคุมการใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี

ศักยภาพในการจับจ่าย

บัตรชาร์จการ์ดนั้นช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับการจับจ่ายของท่านด้วยวงเงินที่ไม่มีการจำกัดล่วงหน้า อย่างไรก็ตามนั่นมิได้หมายความว่าการใช้จ่ายของท่านจะมิได้ถูกจำกัด ทุกยอดใช้จ่ายของท่านจะได้รับการอนุมัติโดยใช้หลากหลายหลักเกณฑ์เข้ามาประกอบการพิจารณา ซึ่งรวมถึงสถานะทางบัญชีบัตร ประวัติการใช้จ่าย และทรัพย์สินของท่าน โดยบริษัทฯ อาจขอให้ท่านยื่นเอกสารยืนยันทรัพย์สินและหลักทรัพย์ของท่าน

และไม่ต่างอะไรจากบัตรเครดิตโดยทั่วไป หากท่านต้องการใช้จ่ายในวงเงินที่มากกว่าปกติ ท่านสามารถติดต่อแผนกบริการสมาชิกบัตรของท่าน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ด้านหลังบัตร เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับความสะดวกสบายจากทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร

และหากท่านยังคงใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ เดือน รวมถึงมีประวัติทางการเงิน และการชำระยอดใช้จ่ายที่ดีเสมอมา ท่านจะได้รับกำลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้น

สรุปยอดใช้จ่ายรายปีสำหรับบัตรประเภทบุคคล

สิทธิประโยชน์นี้ช่วยให้ท่านวางแผนการเงินได้ง่ายดายยิ่งขึ้น และยังช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการคำนวณภาษีประจำปีของท่านอีกด้วย ท่านจะได้รับรายงานที่แสดงยอดใช้จ่ายแต่ละครั้งเรียงตามลำดับที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา สิทธิประโยชน์นี้มอบให้สำหรับ บัตรทองอเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซ์เพรส และบัตรธุรกิจอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
Back to top
Back to top