THAIHeader

เอกสิทธิ์พิเศษแห่งการเดินทาง

เพิ่มไปยังการ์ดที่บันทึกไว้

รายการสมนาคุณสมาชิกบัตร:
ทุก 25 บาทเท่ากับ 1 ไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส
วงเงิน:
สูงสุด 3 เท่าหรือ 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของท่าน
ค่าธรรมเนียมรายปี:
4,280 บาทต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ดอกเบี้ย:
13% ต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 5% ต่อปี

25% โบนัสไมล์สะสมตลอดปี

เพลิดเพลินกับ 25% โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาทเป็นต้นไป ตลอดปี 2562

35,000 โบนัสไมล์ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 1,500,000 บาท

เพียงท่านใช้จ่ายผ่านบัตร ครบ 1,500,000 บาท ภายใน 1 รอบปีสมาชิก ท่านจะได้รับโบนัสไมล์เพิ่มขึ้นอีก 35,000 ไมล์4

ใช้คะแนนสะสมแลกรับ
'THAI Cash Reward'11

คุณสามารถใช้คะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส แลกรับรางวัลเงินคืนเข้าบัญชีบัตร เพื่อใช้เป็นส่วนลดสำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตร ณ การบินไทย ไม่ว่าจะเป็นค่าบัตรโดยสาร ภาษีสนามบิน แพ็คเกจทัวร์เอื้องหลวง หรือค่าสินค้าและบริการอื่นๆ

รับ 2 เท่าไมล์สะสม
รอยัล ออร์คิด พลัส

เพียงท่านชำระค่าบัตรโดยสารหรือแพ็คเกจทัวร์เอื้องหลวง ณ สำนักงานของการบินไทยเฉพาะในประเทศไทย เว็บไซต์การบินไทย และ บริษัทอเมริกันเอ็กซ์เพรส โกลบอล บิสิเนส ทราเวิล ท่านจะได้รับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เพื่อเร่งรับรางวัลเดินทางสู่จุดหมายที่ปรารถนาเร็วยิ่งขึ้น

แลกรับรางวัลเดินทางสำหรับเพื่อนร่วมเดินทาง ด้วยไมล์สะสมเพียง 50%

เมื่อใดที่ท่านซื้อบัตรโดยสารชั้นหนึ่ง หรือชั้นธุรกิจ ท่านสามารถแลกรับรางวัลเดินทางสำหรับ เพื่อนร่วมเดินทาง เพื่อให้บุคคลที่ท่านรักร่วมเดินทางไปพร้อมท่าน ด้วยจำนวนไมล์สะสม ที่ต่ำกว่าปกติถึง 50%

เอกสิทธิ์พิเศษแห่งการเดินทาง

รับ 1 ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส สำหรับทุกๆ 25 บาท ที่ท่านใช้จ่ายผ่านบัตร

สำหรับทุกยอดการใช้จ่ายประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารสุดหรู หรือเดินทางท่องเที่ยว รับคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส 1.5 คะแนน ซึ่งสามารถแลกไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส 1 ไมล์ เมื่อท่านใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุกๆ 25 บาท12

รับ 2 เท่า ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส เมื่อซื้อบัตรโดยสารการบินไทย

เพียงท่านชำระค่าบัตรโดยสารการบินไทย หรือแพ็กเกจทัวร์เอื้องหลวง ผ่านบัตร ณ สำนักงานของการบินไทยเฉพาะในประเทศไทย เว็บไซต์การบินไทย และ อเมริกันเอ็กซ์เพรส โกลบอล บิสิเนส ทราเวิล ท่านจะได้รับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เพื่อเร่งรับรางวัลเดินทางสู่จุดหมาย ที่ปรารถนาเร็วยิ่งขึ้น

รับ 25% โบนัสไมล์สะสม1

สำหรับยอดใช้จ่ายนับจาก 100,000 บาทเป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 25621

เพลิดเพลินกับการต้อนรับพิเศษสุดถึง 10,000 โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส:

 • 5,000 โบนัสไมล์ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครั้งแรก5
  ขอต้อนรับท่านสู่การเป็นสมาชิกบัตร ด้วยโบนัสไมล์สะสมรอยัล1 ออร์คิด พลัส 5,000 ไมล์ ทันทีที่ท่านใช้จ่ายผ่านบัตรครั้งแรกภายใน 30 วัน นับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ
 • 5,000 โบนัสไมล์ สำหรับการเดินทางสู่เส้นทางบินระหว่างประเทศในครั้งแรก6
  บินสู่ทุกมุมโลกกับการบินไทย รับไมล์สะสมเร็วยิ่งขึ้น ทันทีที่ท่านซื้อบัตรโดยสารระหว่างประเทศ ครั้งแรกในฐานะสมาชิกบัตร โดยต้องออกเดินทางจากหรือมีจุดหมายปลายทางสู่กรุงเทพฯ ท่านจะได้รับโบนัสไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส 5,000 ไมล์

35,000 โบนัสไมล์ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 1,500,000 บาท

เพียงท่านใช้จ่ายผ่านบัตร ครบ 1,500,000 บาท ภายใน 1 รอบปีสมาชิก4 ท่านจะได้รับโบนัสไมล์เพิ่มขึ้นอีก 35,000 ไมล์4

ใช้คะแนนสะสมแลกรับ 'THAI Cash Reward'11

คุณสามารถใช้คะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส แลกรับรางวัลเงินคืนเข้าบัญชีบัตร เพื่อใช้เป็นส่วนลดสำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตร ณ การบินไทย ไม่ว่าจะเป็นค่าบัตรโดยสาร ภาษีสนามบิน แพ็คเกจทัวร์เอื้องหลวง หรือค่าสินค้าและบริการอื่นๆ

ทุกๆ 3,000 คะแนน = 500 บาท

สิทธิพิเศษสำหรับการเดินทางบนชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจ

เลื่อนสถานภาพสู่สมาชิกบัตรทอง รอยัล ออร์คิด พลัสเร็วยิ่งขึ้น7

สิทธิพิเศษสำหรับท่านสมาชิกบัตรหลักที่สถานภาพปัจจุบันเป็นสมาชิกบัตรเงิน รอยัล ออร์คิด พลัส หรือ
สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ท่านสามารถรับสิทธิ์ 1 ครั้งในปีแรกของการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ในการเลื่อนสถานภาพสู่บัตรทอง รอยัล ออร์คิด พลัส เร็วยิ่งขึ้น เพียงท่านสะสมไมล์เอกสิทธิ์ครบ 25,000 ไมล์ หรือเดินทางสู่เส้นทางบินระหว่างประเทศ ครบ 20 เที่ยวบิน สำหรับการเดินทางบนที่นั่ง
ชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจ ภายใน 1 รอบปี นับจากการเป็นสมาชิกบัตร ซึ่งเป็นจำนวนไมล์เอกสิทธิ์และจำนวนเที่ยวบิน เพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนปกติที่กำหนดไว้ เพื่อเลื่อนสถานภาพสู่สมาชิกบัตรทอง

แลกรับรางวัลเดินทางสำหรับเพื่อนร่วมเดินทาง ด้วยไมล์สะสมเพียง 50%8

เมื่อใดที่ท่านซื้อบัตรโดยสารชั้นหนึ่ง หรือชั้นธุรกิจ ท่านสามารถแลกรับรางวัลเดินทางสำหรับเพื่อนร่วมเดินทาง เพื่อให้บุคคลที่ท่านรักร่วมเดินทางไปพร้อมท่าน ด้วยจำนวนไมล์สะสม ที่ต่ำกว่าปกติถึง 50%

รับเพิ่ม 50% โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส จากไมล์ที่บินจริงสำหรับเส้นทางบินที่กำหนด9

ทุกครั้งที่ท่านเดินทางบนที่นั่งชั้นหนึ่ง หรือ ชั้นธุรกิจกับไมล์สะสมพิเศษเฉพาะเที่ยวบินขาออกตามเส้นทาง และเที่ยวบินที่กำหนด โดยการบินไทยที่ออกจากกรุงเทพฯเท่านั้น ท่านจะได้รับโบนัสไมล์เพิ่มขึ้น ถึง 50%

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรทองรอยัล ออร์คิด พลัส10

รับอภินันทนาการบัตรโดยสารชั้นหนึ่ง 1 ที่นั่ง เมื่อท่านเดินทางบนที่นั่งชั้นหนึ่งกับการบินไทย ครบทุก 7.5 ที่นั่ง ไป-กลับ หรือครบ 15 เที่ยวบิน  ท่านจะได้รับอภินันทนาการบัตรโดยสารชั้นหนึ่ง 1 ที่นั่งทันที สำหรับ
เที่ยวบินสู่จุดหมายภายในทวีปที่ท่านเดินทางเป็นจำนวน มากสุด

ตัวอย่าง:

หากท่านเดินทางไป-กลับ บนที่นั่งชั้นหนึ่งจำนวน 5 ที่นั่ง สู่กรุงลอนดอน และ 3 ที่นั่ง สู่ฮ่องกง ท่านจะได้รับ อภินันทนาการบัตรโดยสารชั้นหนึ่ง 1 ที่นั่งไป-กลับ สู่กรุงลอนดอน (หรือจุดหมายใดๆ ในเส้นทางบินเดียวกัน) ท่านสามารถออกบัตรโดยสารนี้ในชื่อท่าน หรือมอบให้กับบุคคลอื่นใดที่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้

ขั้นตอนง่ายๆในการรับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส

เมื่อใดที่ท่านต้องการแลกรับรางวัลเดินทาง ท่านสามารถดำเนินการโอนคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ไปเป็นไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส โดยทุกๆ 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตร ท่านจะได้รับ 1.5 คะแนนสะสม แพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งสามารถโอนไปเป็น 1 ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส จากการบินไทย12

ตัวอย่าง:

ยอดใช้จ่าย 100 บาท = 6 คะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส = 4 ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการโอนคะแนนสะสมไปเป็นไมล์สะสม:

ขั้นที่ 1
ตรวจสอบ “ยอดคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส” ในใบเรียกเก็บเงินรายเดือน บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ของท่าน

ขั้นที่ 2
ติดต่อ แผนกบริการสมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่หมายเลข 0 2273 5005 เพื่อขอโอนคะแนนสะสมของท่านไปเป็นไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส

ขั้นที่ 3
ตรวจสอบ ยอดไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัสใหม่ของท่านได้ที่เว็บไซต์ www.thaiairways.com/rop หรือใน
ใบแจ้งยอดไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ที่การบินไทยจัดส่งให้สมาชิกเป็นประจำราย 3 เดือน (กรณีที่ท่านได้รับเอกสารทางไปรษณีย์) พร้อมกันนี้ ท่านจะได้รับแจ้งยอดคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรสล่าสุดในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนในเดือนถัดไป

 

หมายเหตุ: ทุกคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ไม่มีวันหมดอายุตราบเท่าที่ท่านเป็นสมาชิก ยกเว้น คะแนนสะสมที่ถูกโอนไปเป็นไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ซึ่งจะมีกำหนดวันหมดอายุ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินไทย


ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัสที่ท่านสมาชิกได้รับตามที่ระบุไว้ในคู่มือสมาชิกบัตรนี้ เป็นไมล์สะสมที่สมาชิกบัตรได้รับจากการโอนคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส


แลกรับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส  ด้วยคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส  ขั้นต่ำ 5,000 คะแนน และคะแนนสะสมที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 1,000 คะแนนต่อครั้ง


คะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่โอนไปเป็นไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส แล้ว ไม่สามารถโอนกลับมาเป็นคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส อีกได้

อิสระทางการเงิน

รื่นรมย์กับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่ให้อิสระและความคล่องตัวสูงสุด ทางการเงิน ด้วยสิทธิประโยชน์ที่เลือกสรรเป็นพิเศษ รองรับทุกการใช้จ่ายของท่านอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อให้ ทุกวัน และทุกการเดินทางเป็นประสบการณ์อันมีค่ามิรู้ลืม

 • วงเงินเครดิตสูงสุด
  อนุมัติวงเงินสูงสุด 3 เท่าหรือ 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของท่านโดยวงเงินที่ท่านได้รับอนุมัติจะปรากฏอยู่ในเอกสารที่แนบมากับบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
 • รอบระยะเวลาชำระเงินคืน
  สิทธิประโยชน์พิเศษกับรอบระยะเวลาชำระเงินคืนสูงสุด 55 วัน สำหรับค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการผ่านบัตร โดยนับจากรอบการตัดบัญชีปกติ 30 วัน และระยะเวลาจนถึงวันครบกำหนดชำระอีก 25 วัน
 • ยอดชำระคืนขั้นต่ำ
  อิสระกับความคล่องตัวสูงสุดในการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายรายวันได้เป็นอย่างดี ท่านสามารถเลือกที่จะชำระคืนขั้นต่ำเพียง 10% ของยอดเรียกเก็บในแต่ละเดือน หรือขั้นต่ำ 500 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนที่สูงกว่า ภายในวันที่กำหนด
 • บริการแผนการผ่อนชำระรายเดือน
  อำนาจการใช้จ่ายที่ให้ท่านได้มากกว่า ท่านสามารถเลือกขยายเวลาการผ่อนชำระได้นาน 3, 6, 9 หรือ 10 เดือน สำหรับทุกยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยท่านสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยที่กำหนด ในเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่แนบมาพร้อม คู่มือสมาชิกบัตร
 • บริการเงินด่วนเอ็กซ์เพรส แคช
  ท่านสามารถเบิกถอนเงินสดได้ง่ายดายในทุกแห่งหน* (สูงสุด 500 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 20,000 บาท** ต่อทุกๆ 14 วัน) จากเครื่องเอทีเอ็มกว่า 520,000 แห่งทั่วโลก ที่มีเครื่องหมาย ATM Pool หรือ เอ็กซ์เพรส แคช โดยเสียค่าธรรมเนียม 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน*** (อัตรานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  *สิทธิ์ในการเบิกถอนเงินสดจะแตกต่างกันตั้งแต่ 20% 60% และ 100% ของวงเงิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประวัติการใช้จ่ายและการชำระเงินของท่าน
  **1 เหรียญสหรัฐฯ = 40 บาท (อัตรานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง และขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการเบิกถอนเงินสดของธนาคารและสถาบันการเงินแต่ละ แห่ง)
  ***บริษัทฯจะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันบนยอด
  เบิกถอนที่ค้างชำระ นับจากวันที่เบิกถอนเงินจนถึงวันชำระหนี้เต็มจำนวน

อุ่นใจกับแผนคุ้มครองตลอดการเดินทาง

แผนประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

เพียงท่านชำระค่าบัตรโดยสารเพื่อเดินทางผ่านบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ท่านจะได้ รับความคุ้มครองอัตโนมัติชดเชยสูงสุด 10,000,000 บาท จากแผนประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (Travel Accident Insurance) ที่รับประกันโดย บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพิ่มเติมใดๆ ท่านสมาชิกบัตรและคู่สมรส รวมถึงบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 23 ปี จะได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจาก อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง ขณะเป็นผู้โดยสารในเครื่องบินหรือ
ยานพาหนะสาธารณะที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้โดยสาร

แผนคุ้มครองความไม่สะดวกในการเดินทาง

ทุกครั้งที่ท่านชำระค่าบัตรโดยสารเครื่องบินผ่านบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ท่านจะได้รับความคุ้มครองเพื่อความอุ่นใจตลอดการเดินทาง

 • กรณีคลาดการต่อเครื่องบิน
  หากเที่ยวบินที่มีกำหนดซึ่งจะเชื่อมต่อไปนั้นต้องคลาดไป ณ จุดที่เปลี่ยนเครื่อง เนื่องจากการมาถึงล่าช้าของเที่ยวบินที่มีกำหนดที่เดินทางเข้ามาเพื่อเชื่อมต่อกัน และท่านไม่สามารถจะเดินทางต่อโดยวิธีอื่นได้ภายใน 4 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่เที่ยวบินมาถึงโดยแท้จริง ท่านจะรับการชดเชยสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่คิดเอาจากบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส อันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการต้องพักในโรงแรม ค่าอาหาร และเครื่องดื่มในภัตตาคาร ทั้งนี้ไม่เกิน 12,000 บาท สำหรับสมาชิกบัตรผู้เอาประกันภัย หรือสูงสุดไม่เกิน 24,000 บาท สำหรับทั้งสมาชิกบัตรผู้เอาประกันภัย คู่สมรส และบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะของสมาชิกบัตร
 • กรณีกระเป๋าเดินทางล่าช้า
  หากกระเป๋าเดินทางที่เช็กอินไปกับท่านไม่ส่งมอบให้ท่านภายใน 6 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ท่านมาถึง ณ จุดปลาย ทางของเที่ยวบินที่มีกำหนดเดินทางขาออกนอกประเทศไทย ท่านจะได้รับการชดเชยสำหรับค่าใช้จ่ายที่คิดเอา จากบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่เกิดขึ้น ณ จุดปลายทางที่กำหนดไว้ เมื่อท่านมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อเสื้อผ้า และสิ่งจำเป็นต่างๆ ทั้งนี้ไม่เกิน 30,000 บาท สำหรับสมาชิกบัตรผู้เอาประกันภัย หรือสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท สำหรับทั้งสมาชิกบัตรผู้เอาประกัน คู่สมรส และบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะของสมาชิกบัตร
 • กรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย
  หากกระเป๋าเดินทางที่เช็กอินไปกับท่านไม่ส่งมอบให้แก่ท่านภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ท่านมาถึง ณ จุดปลายทางของเที่ยวบินที่มีกำหนดเดินทางขาออกนอกประเทศไทย ท่านจะได้รับการชดเชยสำหรับค่าใช้จ่าย ที่คิดเอาจากบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส อันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายใน 4 วัน นับแต่วันที่ท่านได้มาถึง ณ จุดปลายทางที่กำหนดไว้้เมื่อท่านมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อเสื้อผ้า และสิ่งจำเป็นต่างๆ ทั้งนี้ไม่เกิน 30,000 บาท สำหรับสมาชิกบัตรผู้เอาประกันภัย หรือสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท สำหรับทั้งสมาชิกบัตรผู้เอาประกันภัย คู่สมรส และบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะของสมาชิกบัตร

บริการสมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

แผนกบริการสมาชิกบัตร ทุกวันตลอด 24 ชม.

แผนกบริการสมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส พร้อมมอบบริการสำหรับท่านตลอด 24 ชม. ที่หมายเลข 0 2273 5005 เจ้าหน้าที่ของเรายินดีให้บริการท่านอย่างเต็มที่

เช็คเดินทางอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

เช็คเดินทางอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลกในด้านความปลอดภัย ท่านจึงมั่นใจได้ว่า เช็คเดินทางอเมริกัน เอ็กซ์เพรส คือเพื่อนร่วมเดินทางที่สมบูรณ์แบบ และหากเช็คเดินทางของท่านเกิดสูญหาย หรือถูกขโมย เราพร้อมจะดำเนินการออกเช็คเดินทางใบใหม่ทดแทนให้ท่านได้เกือบทุกแห่งทั่วโลก ในประเทศไทย สามารถติดต่อซื้อเช็คเดินทางอเมริกัน เอ็กซ์เพรส โทร. 0 2273 5296 และในต่างประเทศเพียงติดต่อสำนักงาน อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่ใกล้ที่สุด

การต้อนรับอย่างอบอุ่นทั่วทุกมุมโลก

ทุกแห่งหนที่ท่านเดินทางไปในฐานะสมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ท่านจะได้รับ การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสถานธุรกิจชั้นนำทั่วโลก

อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซีเล็กต์ส

ไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งใด อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซีเล็กต์ส พร้อมนำท่านสู่โลกแห่งสิทธิพิเศษและส่วนลดที่เลือกสรร มามอบให้แด่ท่านตลอดปี ทุกแห่งทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์ก ลอนดอน ไปจนถึงซิดนีย์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ ข้อเสนอสุดพิเศษทั้งท่องเที่ยว พักผ่อน ช้อปปิ้ง และอาหารมื้อเลิศ ที่จะทำให้ทุกประสบการณ์การใช้จ่ายผ่านบัตร ของท่านเต็มเปี่ยมไปด้วยความประทับใจ ด้วยสิทธิพิเศษที่มอบให้มากกว่า 9,000 รายการ ณ สถานธุรกิจชั้นนำใน กว่า 50 ประเทศ ทั่วโลก

บัตรเสริม

ท่านสามารถร่วมแบ่งปันเอกสิทธิ์เช่นเดียวกับที่ท่านได้รับในฐานะสมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ให้แก่สมาชิกในครอบครัวที่ท่านรัก โดยมอบบัตรเสริมให้กับคู่สมรสหรือบุตรของท่านที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป ค่าใช้จ่ายของบัตรเสริมที่เกิดขึ้นจะปรากฏในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของท่าน โดยแยกค่า
ใช้จ่ายของบัตรเสริมออกจากบัตรหลักเพื่อให้ท่านทราบรายละเอียดการใช้จ่ายได้อย่างชัดเจน พร้อมรับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส จากบัตรเครดิตเสริมทุกใบรวมในบัญชีบัตรหลักให้ท่านสะสมไมล์ได้เร็วยิ่งขึ้น

บริการชำระค่าใช้จ่ายรายเดือนอัตโนมัติผ่านบัตร

มอบความสะดวก และลดความยุ่งยากในแต่ละเดือน ด้วยบริการชำระค่าใช้จ่ายรายเดือนอัตโนมัติผ่านบัตร อาทิ ค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน (ทศท. คอร์ปอเรชั่น / ทรู คอร์ปอเรชั่น / ทีทีแอนด์ที / กสท. โทรคมนาคม) โทรศัพท์เคลื่อนที่ (เอไอเอส / ดีแทค) อินเทอร์เน็ต (เค เอส ซี) เป็นต้น.

บริการส่งมอบชุดกระเช้าของขวัญเอ็กซ์เพรส กิฟท์

เมื่อถึงวาระพิเศษไม่ว่าในวาระส่วนตัว เพื่อสังคมหรือเพื่อธุรกิจ บริการเอ็กซ์เพรส กิฟท์ พร้อมส่งมอบความปรารถนา ดีแทนท่าน โดยท่านไม่ต้องปลีกเวลาไปเลือกซื้อของขวัญด้วยตัวเอง เพียงโทรศัพท์แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับที่แผนกบริการสมาชิกบัตร หมายเลข 0 2273 5005 ชุดกระเช้าของขวัญจะได้รับการจัดส่งถึงผู้รับในวันรุ่งขึ้น หรือตามวันเวลาที่ท่านต้องการ

*ปัจจุบันเอ็กซ์เพรส กิฟท์ บริการจัดส่งดอกไม้ทั้งในและต่างประเทศ บริการจัดส่งกระเช้าผลไม้ กระเช้าของขวัญและ ผลิตภัณฑ์เด็ก เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น

ข้อมูลสำคัญ

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม 25% ไมล์สะสมพิเศษ
• ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ที่ท่านสมาชิกบัตรได้รับตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ เป็นไมล์สะสมที่สมาชิกบัตรได้รับจากการโอนคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส • สมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทยอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่ทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรนับจาก 100,000 บาทเป็นต้นไป ภายในระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 (“ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย”) จะได้รับโบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส เพิ่มพิเศษ 25% ซึ่งคำนวณจากไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส ที่สมาชิกได้รับจากการใช้จ่ายผ่านบัตร ในช่วงเวลาดังกล่าว ภายใต้ข้อ กำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
* โบนัสไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส เพิ่มพิเศษ 25% จะคำนวณจากยอดการใช้จ่ายนับจาก 100,000 บาทเป็นต้นไป
*สิทธิพิเศษตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งบัญชีอยู่ในสถานภาพที่ดีและไม่เคยละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของการเป็นสมาชิกบัตรในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายที่กำหนดจนถึงวันที่มีการโอนโบนัสไมล์เท่านั้น
*โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส จะคำนวณจากไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ที่สมาชิกได้รับจากรายการใช้จ่ายที่ใช้ซื้อสินค้าหรือรับบริการเท่านั้น โดยโบนัสไมล์สะสมรอยัล
ออร์คิด พลัส ที่สมาชิกบัตรได้รับจากรายการอื่นๆ จะไม่นำมารวมคำนวณเพื่อรับโบนัสไมล์เพิ่มพิเศษ 25% ตามรายการนี้ • รายการใช้จ่ายของสมาชิกบัตรเสริม บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะนำมารวมคำนวณเป็นรายการใช้จ่ายของสมาชิกบัตรหลัก บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกันเอ็กซ์เพรส ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ • โบนัสไมล์จะถูกโอนไปยังบัญชีบัตรของท่านสมาชิกบัตรหลัก บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่ได้รับสิทธิ์ภายใน 60 วัน นับจากวันตัดยอดบัญชีในแต่ละเดือน• ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งอันเกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ คำตัดสินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันทุกฝ่าย •

2. ข้อสะสมกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมไมล์สะสมสองเท่า
• ไมล์รอยัล ออร์คิด พลัส 2 เท่า คือคะแนนสะสมแพลทินัมการบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรสรวมของคะแนนสะสมปกติ และโบนัสไมล์ 1 เท่าจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป • บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด จะมอบคะแนนสะสมปกติ 1 เท่า ในวันที่ทำรายการและจะทำการโอนโบนัสไมล์ไปยังบัญชีรอยัล ออร์คิด พลัส ของบัตรหลักภายใน 60 วัน นับจากเดือนที่ทำรายการ • อเมริกัน เอ็กซ์เพรส และการบินไทยขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการคะแนนสะสมแพลทินัม EXTRA กรุณา คลิก เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

4. สิทธิประโยชน์จากรายการ 35,000 โบนัสไมล์เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 1,500,000 บาท จะคำนวณจากรายการใช้จ่ายสะสมภายในหนึ่งรอบปีสมาชิกบัตรที่เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้สมาชิกบัตรที่มีรอบปีสมาชิกบัตรที่เริ่มนับก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 จะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการ 25,000 โบนัสไมล์เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 1,000,000 บาท ในรอบปีสมาชิกบัตรปัจจุบัน และจะเริ่มได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการ 35,000 โบนัสไมล์เมื่อเริ่มนับปีสมาชิกบัตรรอบใหม่ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป • “รอบปีสมาชิกบัตร” หมายถึง ระยะเวลาเท่ากับ 12 เดือน โดยในปีแรกจะเริ่มนับตั้งแต่เดือนที่บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้รับการอนุมัติและไปสิ้นสุดในเดือนเดียวกันของปีถัดไป และหลังจากนั้น “รอบปีสมาชิกบัตร” จะเริ่มนับจากเดือนถัดไป ตัวอย่างเช่น หากบัตรได้รับอนุมัติวันที่ 20 มีนาคม 2559 รอบปีสมาชิกบัตรปีแรกจะเริ่มนับจากเดือนมีนาคม 2559 และไปสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2560 และรอบปีสมาชิกบัตรตั้งแต่ ปีที่สองเป็นต้นไป จะเริ่มนับจากวันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป

5. สิทธิประโยชน์ 5,000 โบนัสไมล์สะสมจากการใช้จ่ายผ่านบัตรครั้งแรก ภายใน 30 วัน จะมอบให้ท่านสมาชิก เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ท่านสมาชิกจะไม่ได้รับสิทธ์ดังกล่าวในกรณีที่สมัครบัตรใหม่ โบนัสไมลส์สะสมจะถูกโอนไปยังบัญชีของผู้ได้รับสิทธิ์ภายใน 6-8 สัปดาห์ หลังจากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

6. สิทธิประโยชน์ 5,000 โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส จากการเดินทางสู่เส้นทางบินระหว่างประเทศในครั้งแรกนี้สำหรับบัตรโดยสารการบินไทยในเส้นทางบินระหว่างประเทศที่ชำระเงินแล้วทุกประเภท ยกเว้นรหัสชั้นโดยสาร T/K/S/G/V/W/L สิทธิประโยชน์ 5,000 โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส จากการเดินทางสู่เส้นทางบินระหว่างประเทศในครั้งแรก จะมอบให้กับท่านสมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และจะไม่ได้รับสิทธิดังกล่าวอีกในกรณีที่มีการยกเลิกบัตรและมาสมัครบัตรใหม่ โดยโบนัสไมลส์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส จะถูกโอนไปยังบัญชีสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ของผู้ได้รับสิทธิ์ภายใน 6-8 สัปดาห์ หลังจากเดือนที่มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด สิทธิประโยชน์นี้มอบโดยการบินไทย ทั้งนี้ การบินไทยอาจบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ดังกล่าวในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. สิทธิประโยชน์การเลื่อนชั้นสู่บัตรทอง รอยัล ออร์คิด พลัส • สิทธิพิเศษนี้เป็นเอกสิทธิ์พิเศษมอบให้ท่านสมาชิกบัตรเพียง 1 ครั้งตลอดอายุการเป็นสมาชิกบัตร เฉพาะท่านสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัสและบัตรเงิน รอยัล ออร์คิด พลัส ณ วันที่บัตรได้รับการอนุมัติ • สิทธิพิเศษนี้มอบให้กับท่านสมาชิกบัตรนับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติเป็นระยะเวลา 12 เดือน • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะการเดินทางบนเที่ยวบินของการบินไทยบนชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจเท่านั้น • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรโดยสารในชั้นเดินทาง F/A/C/D เท่านั้น • ต้องสะสมไมล์เอกสิทธิ์ได้ 25,000 ไมล์เอกสิทธิ์ หรือเดินทางเส้นทางบินระหว่างประเทศครบ 20 เที่ยวบินขึ้นไปภายใน 12 เดือน • เมื่อผู้ถือบัตรได้รับสิทธิ์เลื่อนชั้นสู่บัตรทอง รอยัล ออร์คิด พลัส แล้ว ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกบัตรทองของ รอยัล ออร์คิด พลัส • สิทธิพิเศษนี้มอบให้ท่านสมาชิกบัตรเพียง 1 ครั้ง และไม่สามารถต่ออายุหรือไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้

8. สิทธิประโยชน์ 50% ส่วนลดไมล์สะสมสำหรับแลกรับรางวัลบัตรโดยสารเพื่อนร่วมเดินทาง • สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะการแลกรับบัตรโดยสารเพื่อนร่วมเดินทางกับการซื้อบัตรโดยสาร ระหว่างประเทศที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯในราคาปกติในชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจเท่านั้น โดยท่านสมาชิกจะต้องเป็นผู้เดินทางเองด้วยบัตรโดยสารราคาปกตินั้น • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะ บัตรโดยสารในชั้นเดินทาง F/A/C/D เท่านั้น • การแลกรับบัตรโดยสารเพื่อนร่วมเดินทางนี้ จะต้องแลกรับที่ประเทศไทย และออกบัตรโดยสารที่สำนักงานขายการบินไทยในประเทศไทยเท่านั้น • การแลกรับรางวัลบัตรโดยสารเพื่อนร่วมเดินทาง จะต้องมีเอกสารประกอบดังนี้ บัตรเครดิต แพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กเพรสซ์ และบัตรโดยสารราคาปกติ ในกรณีที่ไม่สามารถ มาได้ด้วยตนเองจะต้องนำหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กเพรสซ์ และสำเนาของบัตรโดยสารราคาปกติมาดำเนินการ • รางวัลบัตรโดยสารนี้สามารถแลกรับรางวัลบัตรโดยสารให้แก่บุคคลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้เป็น Award Nominees กับการบินไทยเท่านั้น และคะแนนสะสมจะถูกตัดออกจากบัญชี รอยัล ออร์คิด พลัส ของท่าน • บัตรโดยสาร ไป-กลับ ราคาปกติ 1 ใบ สามารถแลกรับรางวัลบัตรโดยสารนี้ได้ 1 ใบเท่านั้น • ท่านสมาชิกและผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรางวัลบัตรโดยสารผู้ร่วมเดินทางจะต้องเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ในเที่ยวบินและในชั้นเดินทางเดียวกัน โดยเที่ยวบินกลับกรุงเทพฯ สามารถเดินทางแยกกันได้ • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับสมาชิกบัตรเสริม บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กเพรสซ์ หรือบัตรโดยสารสำหรับเด็ก และไม่สามารถใช้แลกไมล์สะสมเพื่อแลกบัตรโดยสารสำหรับเด็กได้ • การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของรายการ รอยัล ออร์คิด พลัส

9. สิทธิประโยชน์ 50% โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส สำหรับเที่ยวบินหรือเส้นทางที่กำหนดโดยการบินไทย
• สิทธิประโยชน์ 50% โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส จากระยะทางที่เดินทางจริงนี้ จะได้รับเฉพาะสำหรับการเดินทางในเที่ยวบินหรือเส้นทางที่กำหนดในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายสำหรับบัตรโดยสารที่ได้รับการชำระค่าใช้จ่ายแล้วในชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจเท่านั้น
• สิทธิประโยชน์นี้เฉพาะบัตรโดยสารในชั้นเดินทาง F/A/C/D เท่านั้น
• โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ภายใต้สิทธิประโยชน์นี้จะคำนวณจากระยะทางที่เดินทางจริง ซึ่งไม่รวมไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัสพิเศษที่ได้จากที่นั่งชั้นหนึ่ง (150% จากระยะทางที่เดินทางจริง) และชั้นธุรกิจ (125% จากระยะทางที่เดินทางจริง) ตามตัวอย่างด้านล่าง:
        กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต
        ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ที่ได้รับจากการเดินทางในชั้นหนึ่ง 5,574 x 150% = 8,361 ไมล์
        50% โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัสพิเศษจากระยะทางที่เดินทางจริง 5,574 x 50% = 2,787 ไมล์
        รวมไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ที่ได้รับ = 11,148 ไมล์
• สิทธิประโยชน์ 50% โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส นี้มอบให้เฉพาะเที่ยวบินหรือเส้นทางที่กำหนดโดยการบินไทย ซึ่งเป็นเส้นทางบินระหว่างประเทศของการบินไทยที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ เท่านั้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
• สมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับเที่ยวบินหรือเส้นทางที่กำหนดสำหรับสิทธิประโยชน์ 50% โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ล่วงหน้า
• สมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะต้องแจ้งหมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ขณะสำรองที่นั่ง เพื่อรับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส เข้าสู่บัญชีสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ของท่าน
• โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส จะถูกโอนไปยังบัญชีสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ของท่านโดยอัตโนมัติภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ท่านเดินทาง
• 50% โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ภายใต้สิทธิประโยชน์นี้ไม่ถือเป็นไมล์เอกสิทธิ์ (Qualifying Miles) ซึ่งใช้สำหรับการเลื่อนสถานภาพสมาชิกบัตร รอยัล ออร์คิด พลัส
• สิทธิประโยชน์นี้มอบโดยการบินไทย ทั้งนี้ การบินไทยอาจบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ดังกล่าวในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. สิทธิประโยชน์บัตรโดยสารชั้นหนึ่ง 1 ที่นั่ง เมื่อเดินทางบนชั้นหนึ่งกับการบินไทยครบ 7.5 ครั้ง ไป-กลับ หรือ 15 เที่ยวบิน • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะการเดินทางบนชั้นหนึ่งของการบินไทยครบ 7.5 ครั้ง ไป-กลับ หรือ 15 เที่ยวบิน ในขณะที่ท่านยังคงสมาชิกภาพบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กเพรสซ์ • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะการเดินทางบนเที่ยวบินของการบินไทย • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรโดยสารในชั้นเดินทาง F/A/P เท่านั้น • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะการเดินทางบนชั้นหนึ่งของการบินไทยครบ 7.5 ครั้ง ไป-กลับ หรือ 15 เที่ยวบิน โดยท่านสมาชิกบัตรเท่านั้น จะไม่สามารถนับรวมกับบัตรโดยสารที่ซื้อให้ผู้อื่นโดยท่านสมาชิกบัตร 8 เที่ยวบินขึ้นไป ในเส้นทาง “ภูมิภาค”, หมายถึง ระหว่างประเทศไทยกับจุดหมายปลายทางของ การบินไทยในทวีปเอเชียและตะวันออกกลาง, จะได้รับบัตรโดยสารฟรีที่ใดก็ได้ในโซนภูมิภาคนั้น 8 เที่ยวบินขึ้นไป ในเส้นทาง “ข้ามทวีป”, หมายถึงระหว่างประเทศไทยกับจุดหมายปลายทางของ การบินไทยในออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, ยุโรป, จะได้รับบัตรโดยสารฟรี ที่ใดก็ได้ในโซนเส้นทางข้ามทวีปนั้น • ท่านสมาชิกบัตรจะได้รับสิทธิพิเศษนี้ทุกครั้งที่เดินทางครบตามเงื่อนไข • ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรโดยสารชั้นหนึ่งนี้ จะได้รับจดหมายแจ้งอย่างเป็นทางการและท่านจะต้องออกบัตรโดยสารชั้นหนึ่งนี้ ภายในวันเวลาที่แจ้งในจดหมาย • บัตรโดยสารชั้นหนึ่งที่ออกให้มีอายุ 3 เดือนนับจากวันที่ทำการออกบัตรโดยสาร • บัตรโดยสารชั้นหนึ่งที่มอบให้นี้ สามารถออกในนามบุคคลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้เป็น Award Nominees กับการบินไทย • บัตรโดยสารชั้นหนึ่งที่มอบให้นี้ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทาง ไม่สามารถคืนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ และไม่สามารถนำไปคิดคำนวณไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส และเลื่อนสถานภาพสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ได้

11. ข้อกำหนดและเงือนไข THAI Cash Reward
• สิทธิพิเศษนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรหลัก บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่ออกโดยบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (“อเมริกัน เอ็กซ์เพรส”) และยังมีผลใช้บังคับ เท่านั้น (“สมาชิกบัตร”)
• สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้กับสินค้าและบริการจากการบินไทย ได้แก่ ค่าบัตรโดยสาร แพ็คเกจทัวร์เอื้องหลวง น้ำหนักกระเป๋าเกินพิกัด สินค้าจากร้าน THAI Shop และร้านอาหารการบินไทยที่ท่าอากาศยานในประเทศไทย
• สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะการซื้อสินค้าและบริการที่สำนักงานการบินไทยสาขาวิภาวดี สาขาสีลม สาขาหลานหลวง และสาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ศูนย์บริการทางโทรศัพท์การบินไทย และเว็บไซต์การบินไทยที่ www.thaiairways.com
• จำนวนคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ขั้นต่ำ 3,000 คะแนน สามารถแลกรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรได้เท่ากับ 500 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย ณ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) (“การบินไทย”)
• คะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ทุก 3,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินเข้าบัญชีบัตรเพิ่มขึ้นครั้งละ 500บาท ทั้งนี้ มูลค่าเครดิตเงินคืนรวมต้องไม่เกินกว่าจำนวนยอดซื้อสินค้าและบริการ ณ การบินไทยภายในแต่ละรอบการเรียกเก็บเงิน
• สมาชิกบัตรต้องแจ้งความจำนงขอแลกรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรโดยติดต่อแผนกบริการสมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส โทร. 0 2273 5005 ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ซื้อสินค้าและบริการ ณ การบินไทย
• จำนวนเงินที่ได้รับจะอยู่ในรูปของเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรของสมาชิกบัตรหลักภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับแจ้งความประสงค์ในการแลกคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เสร็จสิ้น
• คะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรนี้ไม่สามารถแลกคืน โอนให้ผู้อื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นใดได้
• กรณีการยกเลิกการซื้อสินค้าหรือบริการ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการบินไทย ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขมีการระบุให้สามารถยกเลิกการซื้อสินค้าหรือบริการได้ ยอดคืนคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะปรากฏอยู่บนใบเรียกเก็บเงินในรอบถัดไป
• อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิพิเศษนี้ให้แก่สมาชิกบัตรหลักที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกปัจจุบันและบัญชีอยู่ในสถานภาพที่ดี และไม่เคยละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของการเป็นสมาชิกบัตร
• อเมริกัน เอ็กซ์เพรส และ การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษนี้ในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกี่ยวกับสิทธิพิเศษนี้ คำตัดสินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส และ การบินไทย ถือเป็นที่สุด
• ในกรณีที่คะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ไม่เพียงพอสำหรับการแลกรับเงินคืนเข้าบัญชีบัตร อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการแลกเงินคืนเข้าบัญชีบัตรดังกล่าว

12. บัญชีรายการคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

12.1 หากสมาชิกบัตรยกเลิกบัญชีบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส สมาชิกบัตรจะต้องแลกรับคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่มีอยู่ในบัญชีบัตรที่ท่านยกเลิกทันที มิฉะนั้น คะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่มีอยู่ในบัญชีบัตรนั้นจะถูกระงับทันทีที่มีการยกเลิกบัญชีบัตร

12.2 หากอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ยกเลิกบัญชีบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ของสมาชิกบัตรไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตร อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการแลกรับคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ในบัญชีบัตรที่ถูกยกเลิกนั้น

12.3 การแลกรับคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ตามรายการนี้สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งยังคงสภาพการเป็นสมาชิกปัจจุบันและบัญชีอยู่ในสถานภาพที่ดี และไม่เคยละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของการเป็นสมาชิกบัตรจนถึงวันที่มีการโอนคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เท่านั้น ในกรณีที่บัญชีบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ของสมาชิกบัตรมียอดค้างชำระ สมาชิกบัตรจะไม่สามารถแลกรับคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้จนกว่าบัญชีบัตรของสมาชิกบัตรจะอยู่ในสถานภาพที่ดี

12.4 หากสมาชิกบัตรขอเปิดใช้บัญชีบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เดิม หรืออเมริกัน เอ็กซ์เพรส เปิดบัญชีบัตรเดิมให้แก่สมาชิกบัตรไม่ว่าในช่วงเวลาใดก็ตาม อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะไม่สามารถโอนคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่มีอยู่ในบัญชีเดิมไปยังบัญชีซึ่งมีการเปิดใช้ใหม่ได้

12.5 สมาชิกบัตรจะไม่ได้รับคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ในกรณีดังต่อไปนี้

12.5.1 รายการที่เกิดจากบริการ เอ็กซ์เพรส แคช

12.5.2 การซื้อเช็คเดินทางอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

12.5.3 ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า ดอกเบี้ยและเบี้ยปรับสำหรับบัตรเครดิต แพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส และดอกเบี้ยจากแผนการแบ่งชำระรายเดือน

12.5.4 การคืนภาษีจากการใช้จ่ายต่างประเทศ

12.5.5 ค่าธรรมเนียมในการติดตามให้ชำระหนี้และค่าธรรมเนียมเช็คคืน

12.5.6 การชำระเงินเพิ่มรวมกับคะแนนสะสมในการแลกรางวัล

12.6 สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระรายเดือน (EPP) ท่านจะได้รับคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ตามจำนวนเงินต้นทั้งจำนวน ณ เวลาที่ท่านทำรายการแบ่งชำระรายเดือน

12.7 อเมริกัน เอ็กซ์เพรส อาจออกรายการพิเศษที่ทำให้สมาชิกบัตรสามารถสะสมคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้เร็วขึ้นเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ความครอบคลุมถึงรายการสิทธิพิเศษและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมรายการดังกล่าวขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะกำหนด

12.8 อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะปรับปรุงยอดคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส โดยลดคะแนนสะสมในบัญชีรายการในกรณีต่อไปนี้

12.8.1 รายการเครดิต ที่ผ่านเข้าบัญชีบัตรที่เกิดจากการคืนสินค้าหรือบริการ หรือจากการโต้แย้งในการเรียกเก็บเงิน

12.8.2 สมาชิกบัตรได้รับคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จากค่าสินค้าหรือบริการซึ่งได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนค่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวด้วยเงินสดภายใต้แผนพิทักษ์การซื้อและแผนคุ้มครองความไม่สะดวกในการเดินทาง หากสมาชิกบัตรใช้คะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส แลกรับรางวัลไปหมดแล้วก่อนการปรับยอดคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะปรับคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จากส่วนที่สมาชิกบัตรจะได้รับเข้ามาใหม่จากการใช้จ่ายในอนาคต

12.9 คะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่อยู่ในบัญชีบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรสนี้ ไม่ใช่ทรัพย์สินของสมาชิกบัตร และไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดๆ ได้ไม่ว่าโดยกฎหมาย หรือโดยประการอื่นใด และจะโอนไปยังบัญชีอื่นใดไม่ได้

12.10 คะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่อยู่ในบัญชีของรายการนี้ไม่ใช่เงินสดและไม่มีมูลค่าเป็นเงินแต่อย่างใด

12.11 คะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ไม่มีวันหมดอายุสำหรับรายการคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

12.12 คะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ไม่มีวันหมดอายุตราบเท่าที่สมาชิกบัตรยังคงสถานภาพเป็นสมาชิกบัตรปัจจุบัน และไม่เคยละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของการเป็นสมาชิกบัตร

12.13 ในการคำนวณคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรแต่ละรายการจะถูกปัดเศษลงให้เป็นจำนวนบาทเต็มจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุด จากนั้นนำมาคูณด้วยอัตราการรับคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ของรายการส่งเสริมการขายแต่ละรายการ เพื่อได้มาซึ่งยอดคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่สมาชิกบัตรพึงจะได้รับ อย่างไรก็ตาม สมาชิกบัตรจะได้รับเฉพาะคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่เต็มจำนวนเท่านั้น เศษของคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่เกิดจากการคำนวณ จะไม่ได้รับการบันทึกและไม่นำมารวมเป็นคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ของสมาชิกบัตร

12.14 การแลกของรางวัลจะทำได้ก็ต่อเมื่อบัญชีบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรสไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ในขณะการแลกของรางวัล และสมาชิกบัตรหลักเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์แลกรับรางวัล ทั้งนี้สมาชิกบัตรต้องติดต่อ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เพื่อแลกของรางวัลตามขั้นตอนและวิธีการที่ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส กำหนด ณ ขณะนั้น

12.15 สมาชิกบัตรตกลงว่า อเมริกัน เอ็กซ์เพรส บริษัทลูก หรือบริษัทในเครือของ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับของรางวัล การโต้แย้งใดๆ เกี่ยวข้องกับของรางวัลจะต้องเป็นการตกลงระหว่างสมาชิกบัตรและสถานธุรกิจ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ไม่มีหน้าที่ในการแก้ข้อโต้แย้งหรือเกี่ยวข้องกับข้อโต้แย้งดังกล่าวแต่อย่างใด