Beperk fraude op uw e-commerce 

 

 

 

Activeer SafeKey op uw e-commerce en strijd tegen online fraude.
 

Als handelszaak kunt u met SafeKey gebruikmaken van bestaande 3-D Secure®-technologie voor het minimaliseren van fraude met een klantvriendelijke oplossing.
Bent u een Kaarthouder? Klik hier

 

De voordelen van SafeKey
 

Naast het actief deelnemen in de strijd tegen online fraude zal SafeKey u helpen uw kosten te verminderen. Wanneer frauduleuze transacties door middel van een American Express Kaart® op een SafeKey geactiveerde website plaatsvinden, dan kan de verantwoordelijkheid voor fraude, of anders gezegd het bedrag ervan, worden verhaald op de kaartuitgever. SafeKey maakt gebruik van de 3-D Secure® technologie. Er wordt een extra identificatiestap toegevoegd door middel van een éénmalige code die de kaarthouder ontvangt via e-mail of sms. Deze code is vereist om de transactie te voltooien.
 

Sterke authenticatie van de klant na PSD2
 

Vanaf september 2019 zal de sterke authenticatie van de klant verplicht zijn voor alle transacties die online uitgevoerd worden. Als gevolg daarvan zal het gebruik van Safekey vereist zijn om aan de regelgeving te voldoen. Indien vanaf deze datum de transacties niet gewaarmerkt worden door Safekey, kunnen ze worden geweigerd door de emittent. Dit zou de verkopen kunnen verstoren en ontvredenheid van de klanten tot gevolg hebben.

 

De vereiste van Strong Customer Authentication (SCA) van de nieuwe richtlijn betreffende betalingsdiensten PSD2 van de Europese Economische Ruimte (EER) is van invloed op alle bedrijven in de EU/EER die betalingen per kaart accepteren, ongeacht de kaartsystemen.SCA is een nieuw technisch mandaat voor authenticatie van klanten, wat betekent dat betalingsdienstaanbieders de identiteit van hun klanten die betalingstransacties uitvoeren moeten bevestigen.

 

SCA vereist minimaal 2 van de volgende 3 onafhankelijke elementen om de kaarthouder te verifiëren:

 

 1. BezitIets: dat de klant alleen heeft, bijvoorbeeld een smartphone of American Express kaart
 2. KennisIets: dat de klant alleen weet, bijvoorbeeld een pincode of een wachtwoord
 3. KenmerkIets: unieks dat de klant kenmerkt, bijvoorbeeld biometrische identificatie zoals vingerafdrukken, gezichtsherkenning of een irisscan.

 

Betalingstransacties met Kaart

 

Betalingstransacties met kaarten die niet zijn geverifieerd via chip en pincode worden geweigerd door American Express.Wat wordt geweigerd?

 

Magneetstrip

Magneetstriptransacties voldoen niet langer onder PSD2, omdat handtekeningen geen goedgekeurd authenticatiemedium zijn.

 

Handmatig ingevoerde Kaartinformatie

Alle kaartinformatie die handmatig wordt ingevoerd in een betaalterminal of waarbij u de transactie niet correct kan labelen als een Mail Order Telephone Order transactie (MOTO), zal worden geweigerd, omdat deze niet voldoet aan de vereisten voor SCA.

 

Om een verkoop vanop afstand te kunnen uitvoeren dient u gebruik te maken van een Pay by Link oplossing. Hierbij stuurt u een email naar de klant met daarin een betaallink.  Een andere mogelijkheid bestaat erin gebruik te maken van een Virtuele Point of Sale terminal (VPOS).  Voor verdere inlichtingen omtrent deze oplossingen kunt u terecht bij uw betalingsdienstaanbieder (In het Engels “Payment Service Provider” of “PSP”). 

 

Contactloos (Betalingstransacties < € 50)

In overeenstemming met de wetgeving moet zodra de uitgaven het gecumuleerd bedrag van > € 150 overschrijden, de kaarthouder de transactie authentiseren via chip en pincode. Controleer of dit mogelijk is op uw terminal.

 

Betalingstransacties > € 50

Voor betalingstransacties > € 50 is verificatie via chip en pincode vereist.

 

Welke actie moet U ondernemen?

Zorg ervoor dat alle betalingstransacties waarbij de kaart aanwezig is worden geverifieerd met chip en pincode en dat uw terminals chip-en-pincode-transacties ondersteunen.

 

Internet-transacties

 

Online betalingstransacties die niet zijn geverifieerd via Safekey, worden geweigerd door American Express.

 

Wat wordt geweigerd?

Betalingstransacties die niet zijn geverifieerd via Safekey. Online betalingstransacties die niet zijn geverifieerd via SafeKey worden geweigerd door American Express.

 

Welke actie moet U ondernemen?

Zorg ervoor dat uw website 3DS-authenticatie omvat, inclusief American Express SafeKey. U kunt dit doen door contact op te nemen met uw betalingsdienstaanbieder.

 

Vrijstellingen voor SCA

 

Onder de nieuwe verordening zijn bepaalde betalingstransacties vrijgesteld van SCA.

 

1. Betalingstransacties: Transacties met een klein bedrag

American Express verzoekt het gebruik van SafeKey voor elke afzonderlijke betalingstransactie. Dit zorgt voor een verschuiving van de aansprakelijkheid voor fraude ten gunste van het kaartaccepterende bedrijf.American Express zal zou zoveel mogelijk betalingstransacties met een klein bedrag toelaten zonder SCA en hiermee het ongemak voor de kaarthouders en kaartaccepterende bedrijven beperken.

 

2. Vertrouwde begunstigden

Kaarthouders hebben de mogelijkheid om kaartaccepterende bedrijven aan hun lijst met vertrouwde begunstigden toe te voegen of ervan te verwijderen, via de SafeKey Express-lijst van American Express. Die lijst wordt door zowel American Express als door de kaarthouder onderhouden. 

 

3. Transactionele risicoanalyse

Betalingstransacties zijn vrijgesteld van SCA wanneer door American Express wordt bepaald dat hun risiconiveau laag is.De betalingstransactie moet nog steeds worden ingediend via SafeKey. American Express bepaalt het risiconiveau en neemt de nodige maatregelen om de kaarthouder te verifiëren.

 

4. Corporate exemption

Er is ook een vrijstelling van de verplichting om SCA toe te passen op betalingen die worden geïnitieerd door het gebruik van speciale betalingsprocedures of protocollen die alleen beschikbaar worden gesteld aan niet-consumenten. Dit wordt vaak de ‘Corporate exemption’ genoemd.American Express is van plan deze vrijstelling waar mogelijk volledig toe te passen op haar verschillende zakelijke betaalproducten.SafeKey bepaalt of voor het product dat het onderwerp is van de betalingstransactie SCA vereist wordt of niet.

 

Uitzonderingen van SCA

 

1. Aankopen per post of via de telefoon

Alle aankopen per post of via de telefoon zijn vrijgesteld van SCA. Dat is omdat de verkoper en de verwerker American Express voorzien van de juiste datacodes die de betalingstransactie duidelijk als aankoop per post of via de telefoon identificeren.

 

2. Betalingstransacties geïnitieerd door kaartaccepterende bedrijven

Betalingstransacties die niet door de Kaarthouder, maar door het kaartaccepterende bedrijf zijn geïnitieerd, zijn niet onderworpen aan SCA. Dat is omdat de Kaarthouder een mandaat heeft verstrekt (voorafgaande overeenkomst tussen het kaartaccepterende bedrijf en de kaarthouder) waarmee het kaartaccepterende bedrijf werd geautoriseerd om een betalingstransactie te initiëren.Raadpleeg onze specifieke website voor kaartaccepterende bedrijven voor meer informatie over alle types betalingstransacties geïnitieerd door kaartaccepterende bedrijven die buiten het toepassingsgebied van SCA vallen.

 

3. ‘One-leg’-transacties (d.w.z. betalingstransacties waarbij de financiële instelling of de kaarthouder zich buiten het gebied bevindt) (EU/niet-EER)

SCA is alleen van toepassing op kaartaccepterende bedrijven en klanten in de EER.

 

4. Vervoer en parkeren

Betalingstransacties die zijn gestart op onbemande terminals voor transportkosten en parkeerkosten zijn vrijgesteld van SCA.

 

 

In het kort, het activeren van SafeKey zal u helpen om:
 

 • Fraudeurs af te schrikken en daardoor frauduleuze transacties te voorkomen voordat ze plaatsvinden.
 • Fraudekosten te verminderen door de aansprakelijkheid naar de Kaartuitgever te verschuiven.
 • Het vertrouwen bij klanten te verhogen door maatregelen te nemen om fraude tegen te gaan.
 • In overeenstemming te zijn met de regelgeving verbonden aan PSD2.

Schrijf u in 
 

 • Schrijf u in via het online formulier.
 • Als u verschillende aansluitingsnummers heeft, moet u het formulier voor elk aansluitingsnummer invullen.
 • Door de inschriiving verklaart u akkoord te zijn met de SafeKey bijzondere voorwaarden die een addendum vormen aan de Algemene Voorwaarden voor het aanvaarden van de Kaart.
 • U zal drie e-mails ontvangen die u zullen inlichten over de voortgang van uw aanvraag.
 • Na een periode van ongeveer 10 werkdagen zal u een e-mail ontvangen van uw online payment service provider die u de activering zal bevestigen.

Vragen? 
 

 • Raadpleeg de veelgestelde vragen, die hier beschhikbaar zijn. 
 • Hebt u nog vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met onze Dienst Handelszaken op het nummer +32/ (2) 676 22 22 tussen 8u30 en 17u30.