American ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican Express

American Express® België - Online Privacyverklaring

 

Ingangsdatum: 30 april 2018

 

Bij American Express® (Alpha Card CVBA en Alpha Card Merchant Services CVBA), zetten wij ons in voor de bescherming van uw privacy. Wij willen u daarom ook op de hoogte houden van hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en bewaren, alsook uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens verduidelijken. 

 

Wanneer wij onze producten of diensten aan u of uw bedrijf leveren, verstrekken wij u naast de contractvoorwaarden en/of aanvullende privacyverklaringen ook specifieke aanvullende informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken.  Wanneer u producten of diensten van American Express gebruikt die niet door ons worden geleverd (zoals een kaart die is uitgegeven door een van onze partnerbanken), raadpleeg dan de relevante privacyverklaring die voor een dergelijk product of een dergelijke dienst geldt, of neem contact op met de aanbieder van uw product of dienst voor informatie over hun privacybeleid.

 

Deze online privacyverklaring is van toepassing op websites van American Express, online toepassingen die worden uitgevoerd op smartphones, tablets en andere mobiele apparaten ("apps"), evenals uw gebruik van of toegang tot één van onze online diensten, inhoud en andere online programma's die we samen met onze partners aanbieden en die gekoppeld zijn aan deze verklaring. Indien we dit aangegeven hebben is het eveneens van toepassing op offline gegevens die we over u verwerken. Het is niet van toepassing op websites die hun eigen online privacyverklaringen bevatten, zoals de American Express Network website (amexnetwork.com).   

 

Onze websites en apps zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar. Wij vragen niet doelbewust naar Persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar en onze online marketingactiviteiten zijn niet gericht op deze doelgroep. 

 

Wij kunnen deze online privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen u, afhankelijk van het soort wijziging, via schriftelijke communicatie of via onze website informeren. Wij raden u dan ook aan om hier de meeste recente versie te raadplegen. Als wij wijzigingen in deze online privacyverklaring aanbrengen, zullen wij de "Ingangsdatum" bovenaan deze pagina bijwerken. 

 

Wat staat er in deze online privacyverklaring?

 • Op welke Persoonlijke gegevens is deze online privacyverklaring van toepassing?
 • Welke Persoonlijke gegevens verzamelen wij online en hoe verzamelen wij die?
 • Hoe gebruiken wij de Persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen?
 • Hoe delen wij uw Persoonlijke gegevens?
 • Hoe gaan wij om met Geaggregeerde gegevens en Geanonimiseerde gegevens?
 • Hoe beschermen en bewaren wij uw persoonlijke gegevens?
 • Wat zijn uw rechten?
 • Wat zijn uw keuzes?
 • Heeft u vragen over de online privacyverklaring of wilt u een klacht indienen?
 • Contacteer ons
 • Definities

 

Op welke Persoonlijke gegevens is deze online privacyverklaring van toepassing?

 

Deze online privacyverklaring beschrijft hoe wij (en onze Dienstverleners) de Persoonlijke gegevens die wij online over u verkrijgen, verzamelen, gebruiken, delen en bewaren. Wij verzamelen Online Gegevens wanneer u: 

• onze websites of apps bezoekt of gebruikt;

• deelneemt aan de online programma's die wij samen met onze Partners aanbieden;

• elektronische communicatie van ons ontvangt of beantwoordt;

• onze advertenties of andere online inhoud bekijkt of erop klikt; en

• via sociale media websites en andere websites en apps met ons communiceert.

In deze verklaring leggen wij ook uit hoe wij uw Online Gegevens alleenstaand gebruiken of combineren met bijkomende Gegevens. 

 

Welke Persoonlijke gegevens verzamelen wij online en hoe verzamelen wij die?

 

Het soort Persoonlijke gegevens dat wij verzamelen is afhankelijk van welk product of dienst u gebruikt.  

 

U verstrekt Persoonlijke gegevens rechtstreeks aan ons (of onze Dienstverleners). U verstrekt ons bijvoorbeeld uw naam, rekeningnummer, adres, e-mailadres, telefoonnummer of geboortedatum wanneer u:  

• een online formulier of enquête invult, inclusief wanneer u onze producten online aanvraagt of wanneer u reizen bij ons boekt;

• zich registreert voor of u aanmeldt op uw account of de instellingen ervan bijwerkt met behulp van onze online diensten;

• zich registreert of inschrijft voor onze diensten;

• deelneemt aan een wedstrijd of zich registreert voor een marketingaanbieding; of

• iets aanschaft op onze websites of apps.

 

Wij (en onze Dienstverleners of Advertentiediensten van derden) verzamelen ook gegevens via Cookies en gelijksoortige technologieën. De meeste Cookies en gelijksoortige technologieën zullen alleen Geanonimiseerde gegevens verzamelen, zoals hoe u op onze website terechtkomt. Maar bepaalde Cookies en gelijksoortige technologieën verzamelen wel persoonlijke gegevens. Als u bijvoorbeeld klikt op Herinner mij wanneer u inlogt op onze website, zal een cookie uw gebruikersnaam opslaan. 

 

Wij (en onze Dienstverleners of Advertentiediensten van derden) verzamelen gegevens via Cookies en gelijksoortige technologieën, zoals: 

• het apparaat dat u gebruikt om onze websites te bekijken of om gebruik te maken van onze apps (wij kunnen bijvoorbeeld gegevens verzamelen over het besturingssysteem of de browserversie en het soort apparaat dat u gebruikt om elektronische communicatie van ons te openen);

• het IP-adres en gegevens met betrekking tot dat IP-adres (zoals domeingegevens, uw internetprovider en algemene geografische locatie);

• browsegeschiedenis op onze websites of apps (zoals wat u zoekt, de pagina's die u bekijkt, hoe lang u blijft, en hoe vaak u terugkomt);

• hoe u zoekt naar onze websites of apps, van welke website of app u vandaan kwam, en welke websites van onze Partners u bezoekt;

• welke advertenties of online inhoud van ons en onze Partners u bekijkt, opent, of op klikt;

• of u onze elektronische communicatie opent en op welke onderdelen u klikt (bijvoorbeeld hoeveel keer u de communicatie opent); en

• de locatie van uw mobiele apparaat (voor de onderstaande doelen). 

 

Voor meer informatie over het gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën verwijzen wij u door naar ons cookie beleid (https://www.americanexpress.com/be/nl/network/content/cookies.html)

 

Wij (en onze Dienstverleners of Advertentiediensten van derden) kunnen ook persoonlijke gegevens verzamelen die openbaar beschikbaar zijn via derde platformen (zoals online sociale media platformen), kredietinformatiebureaus, via online databases of omgevingen, of die anderszins rechtmatig verkregen zijn. 

 

Hoe gebruiken wij de Persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen?

 

Wij gebruiken de Online Gegevens die wij over u verzamelen alleenstaand of combineren deze met bijkomende gegevens: (i) indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of naleving van een juridische verplichting, (ii) voor onze rechtmatige belangen zoals het instellen, uitvoeren of verweer voeren tegen juridische vorderingen, om fraude te voorkomen en/of onze producten of diensten te verbeteren, of (iii) indien wij uw toestemming hebben, zoals voor marketingdoeleinden. Wij gebruiken uw Persoonlijke gegevens, meer specifiek om:  

• producten en diensten te leveren, onder andere om:

• u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze websites of gebruikmaakt van onze apps; 

• transacties te voltooien; 

• u op de hoogte te houden van updates voor uw accounts, producten en diensten; 

• u te informeren over nieuwe functies en voordelen; 

• vragen te beantwoorden en te reageren op uw verzoeken via onze websites of apps en via websites van derden (inclusief sociale media); 

• de locatie en andere technische eigenschappen  van uw mobiele apparaat of browser te gebruiken om fraude te voorkomen of voor andere locatiegebaseerde diensten die u aanvraagt; 

• te bepalen hoe wij het beste diensten aan u kunnen verlenen en uw accounts kunnen beheren, zoals hoe en wanneer wij het beste contact met u kunnen opnemen; 

• onze websites of apps te verbeteren en ze gemakkelijker te kunnen gebruiken;

• de producten en diensten van onze American Express Groep en die van onze Partners te adverteren en ze aan te bieden, onder andere om:

• inhoud te presenteren die is afgestemd op uw interesses, waaronder Gerichte advertenties;

• u advertenties, promoties en aanbiedingen toe te sturen of u hiervan te voorzien; 

• te analyseren of onze advertenties, promoties en aanbiedingen doeltreffend zijn; 

• het helpen vaststellen of u geïnteresseerd kan zijn in nieuwe producten of diensten;

• onderzoek en analyse uit te voeren, onder andere om: 

• onze klanten en de gebruikers van onze website of apps beter te begrijpen;

• u de kans te bieden feedback te geven voor onze producten en diensten en die van onze Partners;

• gegevensanalyses, statistisch onderzoek en rapporten te produceren; 

• onze producten en diensten te beoordelen en aan te passen;

• fraude en veiligheidsrisico’s te beheren (geautomatiseerde processen en/of handmatige controles gebruiken), onder andere om: 

• individuele transacties te beoordelen en goed te keuren, waaronder die transacties die via digitale kanalen gedaan zijn;

• fraude of criminele activiteiten te detecteren en te voorkomen;

• de veiligheid van uw gegevens te waarborgen;

• ons beleid t.a.v. risicobeheer, modellen en procedures voor aanvragen en klantenrekeningen te ontwikkelen en te verfijnen, gebaseerd op informatie zoals uw ervaring met onze websites of producten;

• wet- en regelgeving na te leven, waaronder het instellen, uitvoeren of verweer voeren tegen juridische vorderingen en het bijstaan in geschillenbeslechting;

• uw aanvraag voor een kaart, account of ander product te verwerken (met gebruik van geautomatiseerde processen en/of handmatige controles) waaronder om:

• uw bestaande accounts te beheren;  

• onze afdeling incasso te informeren en informatie te delen met kredietinformatie- en fraudepreventiebureaus; en

• zoals vereist of toegestaan door de wet (zoals het uitvoeren van due diligence m.b.t. klanten voordat hun aanvraag goedgekeurd wordt). 

 

Hoe delen wij uw Persoonlijke gegevens?

 

Wij delen uw Persoonlijke gegevens alleen met uw toestemming of indien dit vereist of toegestaan is door de toepasselijke wet, zoals: 

• met kredietinformatiebureaus en soortgelijke instellingen om verslag te doen of vragen te stellen over uw financiële situatie, en om schulden die u verschuldigd bent te rapporteren of te innen;

• met regelgevende instanties, rechtbanken en overheidsinstanties om te voldoen aan juridische bevelen, wettelijke of regelgevende vereisten en overheidsverzoeken;

• met onze Dienstverleners, regelgevende instanties, wetshandhavers en overheidsinstellingen om fraude of criminele activiteiten te detecteren en te voorkomen, en de rechten van American Express of anderen te beschermen;

• binnen de American Express Groep;

• met onze Dienstverleners die diensten voor ons uitvoeren (zoals Gerichte reclame) en ons helpen bij onze bedrijfsactiviteiten;

• met Partners of Co-brand partners met wie wij gezamenlijk of die afzonderlijk producten en diensten aanbieden, aanpassen of ontwikkelen (maar zij mogen uw Persoonlijke gegevens niet gebruiken om zelfstandig hun eigen producten of diensten aan te bieden, tenzij u hen hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft);

• in het kader van een verkoop van alle of een deel van de American Express Groep of hun activa; of

• voor specifieke producten of diensten, wanneer u uw toestemming heeft gegeven.

 

Om uw veiligheid te beschermen, fraude te voorkomen en te voldoen aan regelgevende vereisten delen wij Persoonlijke gegevens over u, uw account en de gegevens van een betaling die u ons zendt met derden zoals uw bank, kaartverstrekkers en lokale regelgevende instanties. 

 

Wij kunnen uw Persoonlijke gegevens overdragen naar locaties buiten België of Europese Economische Ruimte, zoals naar de Verenigde Staten (waar onze grootste datacenters zich bevinden), om onze activiteiten uit te voeren, transacties te verwerken en om u producten en diensten te verstrekken. Wij zullen, ongeacht waar uw gegevens verwerkt worden, passende maatregelen treffen om voor een toereikende bescherming van uw gegevens in andere landen buiten België of EER, inclusief de VS, te zorgen waar gegevensbeschermingswetgeving wellicht niet zo streng is als in België of EER. 

 

De overdracht van gegevens binnen de American Express Groep van Bedrijven valt onder onze Binding Corporate Rules. 

 

Hoe gaan wij om met Geaggregeerde gegevens en Geanonimiseerde gegevens?

 

Geaggregeerde gegevens en/of Geanonimiseerde gegevens identificeren u niet afzonderlijk; deze gegevens helpen om patronen onder groepen mensen te analyseren. Wij kunnen Geaggregeerde gegevens of Geanonimiseerde gegevens op verschillende manieren delen, bijvoorbeeld: 

• om dezelfde redenen waarom wij Persoonlijke gegevens zouden delen;

• met Partners om producten of diensten te helpen ontwikkelen en te verkopen en om gerichte inhoud te tonen, waaronder Gerichte advertenties);

• met Partners om analyse en onderzoek over klanten en gebruikers van de website en apps uit te voeren; of

• met Advertentiediensten van derden om advertenties te plaatsen (waaronder advertenties van onze Partners) op verschillende websites en apps, en voor het analyseren van de effectiviteit van die advertenties.

 

Hoe beschermen en bewaren wij uw Persoonlijke gegevens?

Wij gebruiken organisatorische, administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw Persoonlijke gegevens. Deze maatregelen omvatten computerbeveiliging en beveiligde bestanden en voorzieningen. Wij vereisen dat onze Dienstverleners uw Persoonlijke gegevens beschermen en uw Persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de door ons gespecificeerde doelen. 

Wij zullen uw Persoonlijke gegevens alleen bewaren zo lang het nodig is om onze producten en diensten te leveren, tenzij wij door wet- of regelgeving of voor beslechting van geschillen en regelgevende onderzoeken zijn vereist om deze gegevens langer te bewaren. Uw Persoonlijke gegevens worden bijvoorbeeld op grond van belastingvereisten gedurende 10 jaar nadat u uw account afgesloten heeft door American Express bewaard. Als uw Persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor onze zakelijke, juridische of regelgevende behoeften nemen wij de nodige stappen om dergelijke gegevens op veilige wijze te vernietigen of om deze permanent te anonimiseren. Neem voor meer informatie over de bewaarperiode voor Persoonlijke gegevens bij American Express contact met ons op.

 

Wat zijn uw rechten?

U heeft recht op toegang tot uw Persoonlijke gegevens en om deze te veranderen en/of te wissen. U heeft ook het recht om het gebruik van uw Persoonlijke gegevens op de volgende wijzen te beperken en/of hiertegen bezwaar te maken:

• u mag uw toestemming voor het gebruik van uw Persoonlijke gegevens door ons te allen tijde intrekken;

• u mag het gebruik van uw Persoonlijke gegevens beperken en/of bezwaar maken tegen het gebruik hiervan;

• u mag een handmatige controle verzoeken van bepaalde geautomatiseerde verwerkingsactiviteiten wanneer uw juridische of andere contractuele rechten getroffen worden; en

• u mag een kopie verzoeken van uw Persoonlijke gegevens die wij houden.

Indien u uw rechten wilt uitoefenen of vragen heeft over hoe wij uw Persoonlijke gegevens verwerken kunt u contact met ons opnemen. 

 

Wat zijn uw keuzes?

U kunt kiezen hoe American Express gebruik maakt van uw gegevens, zoals hoe wij marketingactiviteiten uitvoeren of hoe wij Cookies en soortgelijke technologieën beheren.

 

U kunt kiezen hoe u onze marketingcommunicatie, zoals direct marketing, wenst te ontvangen; of wij deze via post, e-mail, sms en/of telefoon verzenden. Als u ervoor kiest om onze marketingberichten niet te ontvangen, dan zullen wij uw keuze respecteren. Let op dat als u ervoor kiest om dergelijke berichten niet te ontvangen, dat dit van invloed kan hebben op bepaalde aanbiedingen gekoppeld aan de producten of diensten die u heeft gekozen. Wij zullen nog steeds met u communiceren over uw account, wijzigingen in algemene voorwaarden, het opvolgen van uw verzoeken, of uw deelname aan bepaalde promoties of programma's. 

 

Klik hier voor aanvullende informatie over hoe u uw marketingcommunicatie, inclusief uw keuzes met betrekking tot direct marketing kunt beheren om in te loggen en ga naar Profiel en Voorkeuren of bel het nummer op de achterkant van uw kaart.

 

Heeft u vragen over onze online privacyverklaring of wilt u een klacht indienen?

 

Als u vragen heeft over onze online privacyverklaring of hoe er met uw gegevens omgegaan wordt kunt u het telefoonnummer op de achterkant van uw kaart bellen of contact met ons opnemen.

 

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of de manier waarop uw persoonlijke gegevens wordt behandeld of als u een klacht wilt indienen of uw rechten wilt uitoefenen, bel ons dan op het gratis telefoonnummer achter op uw kaart of neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming op DPO-europe@aexp.com, Alpha Card CVBA en Alpha Card Merchant Services CVBA, Vorstlaan 100 te 1170 Brussel ter attentie van Data Protection Officer. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de autoriteit voor het beschermen van persoonlijke gegevens in België via de Gegevensbeschermingsautoriteit op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.  

 

 

Definities

 

Advertentiediensten van derden - bedrijven die de technologie bieden voor het plaatsen van advertenties op websites (en apps) en bijhouden hoe advertenties presteren. Deze bedrijven kunnen ook cookies op uw apparaat plaatsen en gebruiken. De informatie die deze bedrijven van onze websites verzamelen is zo opgebouwd dat deze u niet persoonlijk identificeerbaar maakt.

 

Alpha Card CVBA en Alpha Card Merchant Services CVBA (we ons wij) - Alpha Card CVBA en Alpha Card Merchant Services CVBA, ondernemingen onder het Belgisch recht, ingeschreven onder BTW 0463.926.551 en BTW 0475.933.171, met maatschappelijke zetel gelegen te Vorstlaan 100 te 1170 Brussel.

 

American Express Groep - een gelieerde onderneming, dochtervennootschap, joint venture en ieder bedrijf dat in eigendom toebehoort aan of gecontroleerd wordt door American Express Company. 

 

Bijkomende gegevens – interne informatie van Alpha Card CVBA en Alpha Card Merchant Services CVBA (bijvoorbeeld, kaarttransactiegegevens of een aanvraagformulier), externe gegevens die financiële bedrijven gebruiken om aanvragen te verwerken en transacties te voltooien en andere online en offline informatie die wij van of over u kunnen verzamelen. Bijkomende gegevens kunnen bestaan uit uw Persoonlijke gegevens, Geaggregeerde gegevens en Geanonimiseerde gegevens maar hoeft niet uw Online gegevens te bevatten.

 

Co-brand Partners - bedrijven waarmee wij samenwerken om kaarten aan te bieden met de merklogo's van beide bedrijven. 

 

Cookies en soortgelijke technologieën - een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer geplaatst wordt. Wij kunnen cookies plaatsen wanneer u een bezoek brengt aan onze website of websites van andere bedrijven waar onze advertenties verschijnen, of wanneer u aankopen doet, informatie aanvraagt of personaliseert, of als u zich registreert voor bepaalde diensten. Als u de cookies accepteert die worden gebruikt op onze website, websites die namens ons door een ander bedrijf worden beheerd, of websites waar onze advertenties worden weergegeven, kunt u ons toegang geven tot informatie over uw interesses. Wij kunnen deze informatie gebruiken om uw ervaring te personaliseren.  Soortgelijke technologieën zoals webbeacons, pixels, gifs en tags doen ook hetzelfde. Wij gebruiken de term Cookies en soortgelijke technologieën in deze verklaring om te verwijzen naar alle technologieën die op deze manier gegevens verzamelen. Ga naar Privacyverklaring en Cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies en hoe u deze uitschakelt. 

 

Dienstverlener - iedere verkoper, derde en/of bedrijf dat diensten verstrekt of namens ons bedrijfsactiviteiten uitvoert zoals afdrukken, per post versturen en andere communicatiediensten (e-mail, direct mail, etc.), marketing, gegevensverwerking en uitbestede adviserende diensten op het gebied van technologie, beheer, verzamelen, advertentiebeheer, accountants, en professionele adviseurs.  

 

Geaggregeerde Gegevens - gegevens of informatie met betrekking tot meerdere mensen die zijn/is gecombineerd of samengevoegd zodat het individu niet geïdentificeerd kan worden. Geaggregeerde Gegevens omvatten gegevens die wij creëren of samenstellen uit verschillende bronnen, waaronder kaarttransacties of bepaalde gegevens van cookies en soortgelijke technologieën. 

 

Geanonimiseerde gegevens - gegevens of informatie gebruikt op een manier (bijvoorbeeld, Geaggregeerde Gegevens ) die u niet identificeert naar een derde. Wij leiden vaak geanonimiseerde gegevens af van persoonlijke informatie. Het omvat gegevens die wij samenstellen uit verschillende bronnen, waaronder kaarttransacties of bepaalde gegevens van Cookies en soortgelijke technologieën.

 

Gerichte advertenties- advertenties die wij, of onze Dienstverleners, weergeven op websites buiten de American Express Groep op basis van de voorkeuren of interesses afgeleid uit onze gegevens vanaf een bepaalde computer of apparaat met betrekking tot uw gebruik van webpagina’s in de loop van de tijd en op verschillende websites, of, meer in het algemeen, van gegevens die intern beschikbaar zijn voor ons (bijvoorbeeld transactiegegevens).  

 

IP-adres - een nummer dat aan een apparaat wordt toegewezen wanneer het verbinding maakt met het internet. 

 

Online gegevens - gegevens of informatie verzameld op de websites en apps van American Express en op websites en apps van derden met betrekking tot onderwerpen over ons bedrijf. Online gegevens kunnen bestaan uit persoonlijke gegevens, geaggregeerde gegevens en geanonimiseerde gegevens. 

 

Partners - derden waarmee wij zakendoen en waarmee wij een contractuele relatie hebben, zoals digitale betalingsproviders en technologieplatformen die onze diensten verstrekken, verzekeringsmaatschappijen en reisdienstverleners en partijen die American Express kaarten accepteren om voor goederen/diensten te betalen (bijv. winkeliers). 

 

Persoonlijke gegevens  – alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon, zoals naam, adressen, telefoonnummer en e-mailadres en andere gegevens specifiek voor dat individu zoals demografische informatie en transactiegegevens.