Nederlands  |  Français

American Express® België - Online Privacyverklaring

Ingangsdatum: september 2022 

 

American Express® (AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR en AMERICAN EXPRESS PAYMENT EUROPE S.L. BELGISCH BIJKANTOOR) zet zich in voor de bescherming van uw privacy.

 

In deze online privacyverklaring ('Privacyverklaring') beschrijven we welke informatie we over u online verzamelen, waarom we ze verzamelen en hoe we ze gebruiken, doorgeven en beschermen. Deze Privacyverklaring is van toepassing op informatie die we online verzamelen via:

 

 • diensten die we aanbieden, zoals onze websites en mobiele 'apps';
 • diensten of content die we aanbieden op platformen van derde partijen, zoals onze elektronische communicatie, pagina's op sociale media, spraakassistent-apps en digitale advertenties.

 

Deze Privacyverklaring is ook van toepassing op alle andere diensten of content waarin een koppeling naar deze Privacyverklaring opgenomen is of die naar deze Privacyverklaring verwjzen.  

 

Waarmee u rekening moet houden

Soms kunnen we u meer informatie kunnen geven over de manier waarop we informatie over u gebruiken, afhankelijk van het product of de dienst die u gebruikt.  In dat geval geven we bijkomende Algemene voorwaarden, privacyverklaringen of kennisgevingen door. Uw Kaarthouder privacyverklaring, bijvoorbeeld, bevat meer informatie over de manier waarop we de informatie gebruiken die aan uw kaart gekoppeld is.

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op online diensten aangeboden door American Express waarop een afzonderlijke online privacyverklaring van toepassing is, zoals de website van American Express Network (amexnetwork.com).

Externe diensten, zoals socialemediasites, hebben hun eigen voorwaarden, waarin wordt uitgelegd hoe zij omgaan met informatie over u. Neem even de tijd om de voorwaarden te lezen van eventuele andere online diensten die u gebruikt.

Onze websites en apps zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Wij verzamelen niet bewust online informatie van noch verkopen online aan kinderen onder de 16 jaar. 

 

Wat bevat deze Privacyverklaring?

A.     Informatie die we verzamelen

B.     Gebruik van de informatie

C.     Bekendmaking van informatie

D.     Geaggregeerde en geanonimiseerde informatie

E.     Beveiliging

F.      Uw rechten

G.     Uw keuzes

H.     Contact met ons opnemen

I.      Wijzigingen in deze Privacyverklaring

 

A.      INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

Het soort informatie dat we verzamelen, is afhankelijk van het product dat of de dienst die u gebruikt.  We verzamelen alleen persoonsgegevens die redelijkerwijze noodzakelijk is voor onze legitieme zakelijke doeleinden.

In sommige gevallen verzamelen we informatie als u die rechtstreeks aan ons doorgeeft. Zo kunnen we bijvoorbeeld persoonlijke informatie verzamelen zoals uw naam, rekeningnummer, geboortedatum, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres. Wanneer u online met American Express omgaat, is het mogelijk dat we ook digitale gegevens en andere informatie die voortvloeit uit uw online gedrag verwerken, zoals uw IP-adres en of u ons tijdens de aanvraagprocedure al eerder online hebt bezocht.

 

We verzamelen bijvoorbeeld persoonsgegevens wanneer u:

 • online een aanvraag indientvoor producten of diensten van American Express;
 • zich toegang verschaft tot onze online rekeningdiensten;
 • een vlucht boekt via American Express Travel of iets op onze websites koopt;
 • zich registreert voor een aanbieding van American Express, deelneemt aan een promotie of een van onze enquêtes invult.

 

Als u een American Express-kaartrekening aanvraagt, is het mogelijk dat we gedetailleerder persoonsgegevens verzamelen, zoals uw tewerkstellingsgegevens of uw inkomen.

 

In sommige gevallen kunnen we ook bijzondere categorieën persoonsgegevens verzamelen (zoals informatie over uw gezondheid of biometrische gegevens). We gebruiken deze informatie alleen zoals toegestaan of vereist door de wet, of wanneer u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

 

Cookies en vergelijkbare technologieën

We verzamelen ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën wanneer u onze online diensten gebruikt of wanneer u zich toegang verschaft tot onze online content

Een cookie is een klein gegevensbestand dat een website naar uw computer stuurt. We plaatsen cookies wanneer u onze website of de website van een ander bedrijf waar onze advertenties verschijnen bezoekt of wanneer u aankopen doet, informatie opvraagt of personaliseert, of zich registreert voor bepaalde diensten. Als u de cookies aanvaardt die worden gebruikt op onze website, op websites die in onze naam door een ander bedrijf worden aangeboden of op websites waar onze advertenties verschijnen, geeft u ons toegang tot informatie over uw interesses. We gebruiken die informatie om uw beleving te personaliseren. Vergelijkbare technologieën zijn onder andere onzichtbare GIF-bestandjes, webbakens en pixeltags, die meestal transparante afbeeldingen op websites zijn. Onze cookies en vergelijkbare technologieën verzamelen informatie over uw toestel, besturingssysteem en webbrowser. Ze verzamelen ook informatie over uw gebruik van het apparaat, zoals hieronder in detail wordt beschreven.

De meeste cookies en vergelijkbare technologieën verzamelen alleen informatie waarmee u niet kunt worden geïdentificeerd, zoals de manier waarop u op onze website terechtkomt of uw algemene locatie. Bepaalde cookies en vergelijkbare technologieën verzamelen echter wel persoonsgegevens. Als u bijvoorbeeld op 'Inloggegevens onthouden' klikt wanneer u inlogt op onze website, wordt uw gebruikersnaam in een cookie opgeslagen.

 

Cookies en vergelijkbare technologieën kunnen informatie verzamelen
die het volgende bevat: 

 • het apparaat dat of de apparaten die u gebruikt (bijvoorbeeld het besturingssysteem of het type apparaat dat u gebruikt om elektronisch te communiceren met American Express);
 • informatie in verband met uw IP-adres, zoals uw domeininformatie, internetprovider en algemene geografische locatie;
 • hoe u onze websites en apps gebruikt, zoals waarnaar u zoekt op onze websites en apps, de pagina’s die u bekijkt, hoe lang u blijft en hoe vaak u ze bezoekt;
 • hoe u naar onze websites of apps zoekt, van welke website of app u kwam, en welke websites van onze zakelijke of commerciële partners u bezoekt;
 • welke advertenties of online inhoud van ons en onze zakelijke of commerciële partners u bekijkt, opent of aanklikt;
 • of u onze elektronische berichten opent, op welke onderdelen u klikt, of hoe vaak u ze opent.

Als u uw mobiele apparaat gebruikt om toegang te krijgen tot onze producten of diensten, kunnen wij informatie verzamelen met betrekking tot dat apparaat, zoals uw locatie om op locatie gebaseerde inhoud te leveren waar u om vraagt.

U vindt meer informatie over cookies en vergelijkbare technologieën in ons beleid 'Cookies en vergelijkbare technologieën'.

 

Andere informatiebronnen

Wij kunnen informatie over u verkrijgen uit andere bronnen en die combineren met informatie die wij verzamelen krachtens deze Privacyverklaring.  We kunnen bijvoorbeeld informatie verkrijgen over andere producten en diensten van American Express die u gebruikt, in overeenstemming met de bijbehorende privacyverklaringen. In overeenstemming met uw Kaarthouder privacyverklaring is het mogelijk dat we informatie verzamelen uit uw aanvraagformulier op papier en  uw kaarttransacties. Wij kunnen ook informatie verkrijgen uit openbaar beschikbare registers of databanken of bronnen van derden, zoals kredietbureaus of zakelijke en commerciële partners.

 

B.      GEBRUIK VAN DE INFORMATIE

We gebruiken informatie over u afzonderlijk of in combinatie met andere informatie: (i) wanneer dat noodzakelijk is om onze contractuele relatie met u te beheren; (ii) voor onze eigen legitieme belangen om u betere producten en diensten te leveren (zoals fraudebestrijding); (iii) wanneer wij uw toestemming hebben verkregen, zoals voor bepaalde marketingdoeleinden; of (iv) om te voldoen aan de wetgeving. We nemen de eventuele impact op u en uw rechten in beschouwing en wegen die af voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen.

(i)                 Meer specifiek, om onze contractuele relatie met u te beheren en producten en diensten te leveren, bijvoorbeeld om:

 • uw aanvragen te verwerken;
 • transacties te verwerken en uit te voeren;
 • uw rekeningen te beheren:
 • u op de hoogte te brengen van nieuwe functies en voordelen;
 • locatiegebaseerde diensten aan te bieden die u aanvraagt;
 • beter met u te communiceren;
 • u Open Banking-diensten te verlenen (zie het gedeelte Open Banking voor meer informatie).

(ii)               Voor onze legitieme belangen of voor de legitieme belangen van anderen kunnen wij informatie over u gebruiken voor de volgende doeleinden:

 

 • het uitvoeren van onderzoek en analyse om een beter inzicht te krijgen in onze online bezoekers, klanten en ons bedrijf, onder andere om:

 o  feedback over of beoordelingen van onze producten en diensten en die van onze commerciële en zakelijke partners aan te vragen;

 o  de doeltreffendheid van onze reclame- en marketingcampagnes te bepalen;

 o  onze websites of apps te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken;

 o  u in groepen met vergelijkbare klanten in te delen om voorspellingen te doen over u, om u gepersonaliseerder diensten te verlenen en om te helpen bepalen of u interesse zou kunnen hebben in nieuwe producten of diensten.

 

 • het beheren van onze bedrijfsrisico's, zoals fraude, krediet- en beveiligingsrisico's, onder andere om:

 o  fraude of criminele activiteiten op te sporen en te voorkomen en uw accounts te beveiligen, onder meer door gebruik te maken van de locatie en andere technische kenmerken van uw mobiele apparaat of browser;

o  individuele transacties die u doet via digitale kanalen te controleren en goed te keuren;

o  ons beleid, onze modellen en onze procedures voor risicobeheer voor toepassingen en rekeningen van klanten te ontwikkelen en te verfijnen;

o  onze incassopraktijken te informeren en informatie te delen met kredietinformatiebureaus en fraudebeheersingsbureaus.

 

 • het adverteren en marketen van onze producten en diensten en die van onze zakelijke en commerciële partners, inclusief om inhoud voor te stellen die op uw interesses is afgestemd, inclusief gerichte reclame via meerdere apparaten (zie het gedeelte Digitale reclame voor meer informatie).

(iii)              Met onze toestemming, om:

 • onze producten en diensten te promoten;
 • u advertenties, promoties en aanbiedingen te sturen over producten en diensten voor bedrijven van de American Express-groep en die van onze zakelijke en commerciële partners;
 • u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze websites, onze e-mails ontvangt of onze apps gebruikt op meerdere apparaten (bijvoorbeeld om u advertenties, promoties, aanbiedingen of content op maat te sturen, inclusief gerichte reclame). Raadpleeg het gedeelte 'cookies en vergelijkbare technologieën' hierboven voor meer informatie.

(iv)              Om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving overal ter wereld kunnen wij informatie over u gebruiken:

 • om wettelijke rechten of vorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen en bijstand te verlenen bij geschillenbeslechting;
 • om redenen van zwaarwegend algemeen belang (inclusief bijvoorbeeld het gebruik van uw biometrische gegevens zoals uw persoonlijke stemafdruk) met het oog op veiligheidscontroles en fraudepreventie;
 • zoals vereist of toegestaan door de wet (zoals het uitvoeren van een due diligence-onderzoek naar u alvorens uw aanvraag goed te keuren). 

 

Open Banking

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u onze Open Banking-diensten te verlenen. Die diensten omvatten:

 • u geconsolideerde informatie verstrekken over een of meer betaalrekeningen die u bij een of meer bank(en) of betalingsinstelling(en) aanhoudt; of
 • contact opnemen met uw bank om een overschrijving naar een handelaar uit te voeren, bijvoorbeeld, wanneer u onze dienst Betalen met bankoverschrijving gebruikt (waarmee u bijvoorbeeld een aankoop op een deelnemende website rechtstreeks vanaf uw bankrekening kunt betalen, waarbij uw geld rechtstreeks naar de bankrekening van de handelaar wordt gestuurd).

In deze context verwerken we uw persoonsgegevens om u de gereguleerde Open Banking-diensten te verlenen of zoals anders beschreven in dit gedeelte 'Gebruik van de informatie'.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

We kunnen volledig geautomatiseerde processen gebruiken om ons te helpen bepaalde beslissingen te nemen, inclusief om bepaalde eigenschappen over u te evalueren om onze diensten te verlenen. We kunnen dergelijke processen bijvoorbeeld gebruiken om:

 • veiligheidsrisico’s te beoordelen, fraude op te sporen en te beheersen;
 • kaartaanvragen te verwerken;
 • kredietrisico’s te beoordelen, onder meer om na te gaan of u aan onze toelatingscriteria voldoet en te beslissen of wij u een kaart kunnen verstrekken.

Deze beoordelingen zijn gebaseerd op informatie die wij rechtmatig verkrijgen, zoals informatie die u hebt verstrekt in uw aanvraagformulier (inclusief uw gerapporteerde inkomen), uw betalingsgeschiedenis bij American Express, en informatie die wij verkrijgen van derden, zoals kredietbureaus. We bekijken ook digitale gegevens (zoals informatie over uw apparaat, browser of patronen in uw online interactie met American Express) om ons te helpen fraude op te sporen. Deze methodes worden regelmatig getest om te zorgen dat ze rechtvaardig, doeltreffend en onbevooroordeeld blijven.

Sommige van die besluiten, die uitsluitend langs geautomatiseerde weg worden genomen, hebben rechtsgevolgen of vergelijkbare gevolgen. We voeren dergelijke verwerking alleen uit:

 • als dat noodzakelijk is om een contract tussen u en American Express aan te gaan of uit te voeren;
 • als dat is toegestaan door een wet die American Express moet naleven en waarin ook gepaste maatregelen worden bepaald om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen;
 • op basis van uw expliciete toestemming voor dergelijke verwerking.

Raadpleeg het gedeelte 'Uw rechten' voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming. 

 

Digitale reclame

We adverteren via onze websites en apps, maar ook via platforms van derden. We kunnen informatie over u gebruiken om online marketingcontent weer te geven die op uw interesses of algemene geografische locatie afgestemd is, op meerdere apparaten die u gebruikt. Dat werkt onder andere op de volgende manieren.

 • We gebruiken gerichte reclame, waarbij gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens, uw e-mailadres en andere informatie die is verzameld via cookies en vergelijkbare technologieën, met betrekking tot uw surfgedrag in de loop der tijd en op verschillende websites.
 • We gebruiken ook informatie over u om reclamecontent te tonen of om deel te nemen aan campagnes met gerichte reclame op socialemediaplatformen. Als u onze pagina's op sociale media volgt of onze content op deze platformen aanduidt als 'vind-ik-leuk', kunnen we informatie over u gebruiken om de content die we u tonen op sociale media en de manier waarop we dat doen, te verbeteren.

Houd er rekening mee dat wij geen eigenaar zijn van deze websites en apps, en dat we verplicht zijn om informatie over u te gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid en de algemene voorwaarden van deze platformen.

 

U kunt kiezen hoe we onze producten en diensten marketen bij u, zoals hieronder gespecificeerd in het gedeelte 'Uw keuzes'.

 

C.  BEKENDMAKING VAN INFORMATIE

In bepaalde omstandigheden kunnen we informatie over u doorgeven, bijvoorbeeld aan: 

 • serviceproviders, die diensten voor ons verlenen, zoals drukwerk, mail, reclame, marketing enz. We verplichten al onze serviceproviders om persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met onze normen en om ze alleen te gebruiken voor de doelstellingen waarvoor wij toestemming geven; 
 • regelgevende instanties, rechtbanken, overheidsinstanties en bureaus voor fraudepreventie, om te voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten, bijstand te verlenen bij wettelijke of reglementaire onderzoeken, en de rechten van American Express of anderen te beschermen;
 • bij kredietinformatiebureaus en vergelijkbare instellingen om verslag uit te brengen of inlichtingen in te winnen over uw financiële omstandigheden, en om schulden die u verschuldigd bent te melden of te innen;
 • bedrijven of andere producten en diensten in de American Express-groep; 
 • zakelijke of commerciële partners zoals andere financiële instellingen, loyaliteitsprogramma’s, reispartners en bepaalde reclamepartners met wie wij producten en diensten aanbieden of ontwikkelen;
 • derden voor het verlenen van de diensten van Open Banking en aanverwante diensten op uw verzoek, bijvoorbeeld wanneer u uw rekeninginformatie aan een ander platform wilt koppelen of betalingen vanaf andere rekeningen wilt initiëren;
 • noodzakelijke partijen die betrokken zijn bij de verkoop van het geheel of een deel van een bedrijf van de American Express-groep, of de activa ervan;
 • andere relevante derde partijen, zoals vereist of toegestaan bij wet of met uw toestemming.

 

Grensoverschrijdende overdrachten van persoonlijke informatie 
 

Waar nodig geven wij persoonsgegevens door aan andere landen met andere gegevensbeschermingswetten om u onze producten of diensten te kunnen leveren (ook aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, zoals de Verenigde Staten, waar onze belangrijkste operationele datacentra zich bevinden), tenzij dit door de toepasselijke wetgeving wordt beperkt. Op welke manier we uw persoonsgegevens ook bewerken, we zullen ze altijd beschermen op de manier die beschreven wordt in onze privacyverklaringen en in overeenstemming met de geldende wetgeving.  Als we bijvoorbeeld persoonsgegevens delen met andere bedrijven in de American Express-groep die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, zorgen we voor een gepaste mate van bescherming via onze Bindende bedrijfsvoorschriften. Wanneer wij persoonsgegevens delen met derden buiten de Europese Economische Ruimte, nemen we passende contractuele beschermingen op in die overeenkomsten. Daarnaast beoordelen we of andere technische en organisatorische maatregelen vereist zijn voor die overdrachten.

 

D.     GEAGGREGEERDE EN GEANONIMISEERDE INFORMATIE

Soms verwerken we persoonsgegevens zo, dat een individuele persoon er niet langer mee kan worden geïdentificeerd. Eenmaal ze verwerkt zijn, worden ze geaggregeerde en geanonimiseerde informatie genoemd. We gebruiken geaggregeerde en geanonimiseerde informatie om:

 • patronen te analyseren bijgroepen mensen, zoals kaartleden en online gebruikers;
 • zakelijke inzichten of statistische onderzoeksrapporten samen te stellen;
 • onze reclame- en onze bedrijfsactiviteiten te verbeteren. 

 

We delen geaggregeerde en geanonimiseerde informatie soms met derde partijen, voor veel van de hierboven vermelde redenen.

 

E.         BEVEILIGING

We gebruiken administratieve, organisatorische, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van persoonsgegevens te beschermen. Dit moet u weten:

 • deze maatregelen omvatten technologische waarborgen en passende toegangscontroles tot gegevens en faciliteiten;
 • we verplichten onze serviceproviders om persoonsgegevens te beveiligen en ze alleen te gebruiken voor de doelstellingen die wij bepalen;
 • we nemen passende maatregelen om persoonsgegevens op een veilige manier te vernietigen of te zorgen dat u er niet meer mee kunt worden geïdentificeerd wanneer we ze niet langer nodig hebben;

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig om u de producten of diensten aan te bieden, tenzij we ze langer moeten of mogen bewaren op grond van de wet of regelgeving, of voor een gerechtelijk of juridisch onderzoek.

 

F.     UW RECHTEN

In bepaalde gevallen hebt u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, bij te werken, te beperken, te verwijderen en bezwaar te maken tegen de verzameling ervan. U mag ook uw recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefenen en/of uw toestemming intrekken. Dergelijke rechten omvatten:

 • het aanvragen van details over de persoonsgegevens die we over u in ons bezit hebben;
 • het beperken van het gebruik van persoonsgegevens en/of er bezwaar tegen maken;
 • het aanvragen van een handmatige controle van bepaalde geautomatiseerde verwerkingsactiviteiten die een impact kunnen hebben op uw wettelijke of contractuele rechten of die een vergelijkbaar juridisch effect kunnen hebben;
 • het ontvangen van uw persoonsgegevens op een gestructureerde, veel gebruikte en machineleesbare indeling en/of het doorgeven van dergelijke gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 • het intrekken van de toestemming die u hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, wanneer u maar wilt.

Als u een of meer van uw rechten wilt uitoefenen of als u vragen hebt over de manier waarop we informatie over u verwerken, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via DPO-Europe@aexp.com, AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR en AMERICAN EXPRESS PAYMENT EUROPE S.L. BELGISCH BIJKANTOOR, Vorstlaan 100, 1170 Brussel, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming.

Als we een klacht van u ontvangen, doen we ons best om die zo snel mogelijk te behandelen, en niet later dan 30 dagen na ontvangst. Als we deze deadline niet kunnen halen, sturen we u een brief waarin we de oorzaak van de vertraging uitleggen en aangeven wanneer u een reactie kunt verwachten. Uw verzoek wordt gratis behandeld, behalve wanneer ons bedrijf er extra kosten door oploopt. In dat geval is het mogelijk dat we u het tarief aanrekenen dat door de gegevensbeschermingautoriteit is bepaald.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de Belgische gegevensbeschermingautoriteit. U vindt meer informatie op de website van de Belgische gegevensbeschermingautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. U kunt uw zaak ook aanhangig maken bij de rechtbank op de plaats waar u woont, werkt of waar er mogelijk een inbreuk is geweest.

 

G.      UW KEUZES

U hebt de mogelijkheid om keuzes te maken over hoe American Express informatie over u verzamelt en gebruikt voor marketing- en reclamedoeleinden.  We werken samen met allerlei reclamepartners, inclusief advertentienetwerken, advertentieservers en socialemediaplatformen om onze advertenties online weer te geven. Uw keuzes kunnen variëren naargelang wij u advertenties aanbieden via websites, e-mail, apps of sociale media. 

 

Keuzes met betrekking tot de informatie die we verzamelen

 • Als u niet wilt dat wij via cookies informatie over u verzamelen voor marketing- en reclamedoeleinden, kunt u zich afmelden voor cookies via de banner die verschijnt wanneer u onze site voor het eerst bezoekt door op 'Cookievoorkeuren instellen' te klikken of via uw browserinstellingen, zoals uitgelegd in het beleid 'Cookies en vergelijkbare technologieën'.
 • Als u cookies verwijdert, een nieuw apparaat koopt, websites bezoekt via een ander apparaat of van browser verandert, moet u zich opnieuw afmelden.
 • Als u zich afmeldt voor cookies, tonen we u nog altijd reclame voor onze producten of diensten, maar die zal niet gebaseerd zijn op informatie over u.
 • U kunt de manier waarop we informatie over u verzamelen aanpassen in de instellingen van uw mobiele apparaten. U kunt bijvoorbeeld locatiegebaseerde diensten en tracking voor de weergave van gepersonaliseerde advertenties op uw apparaat uitschakelen.

 

Keuzes met betrekking tot marketingcommunicatie

 • Als u geen direct marketing van ons wilt ontvangen, kunt u zich op afmelden via:
 • E-mail: Klik op Afmelden onderaan in een e-mail en volg de instructies of ga naar https://global.americanexpress.com/account-management/privacy-preferences. 
 • Uw account online: Meld u aan bij uw account en ga naar het gedeelte 'Uw communicatie-instellingen'.
 • Telefoon: Bel het nummer dat op de achterkant van uw kaart staat.

 

Zelfs als u zich afmeldt voor direct marketing, blijven we nog altijd met u communiceren om uw account te onderhouden, uw verzoeken in te willigen of een promotie of programma te beheren waaraan u vrijwillig deelneemt. Deze communicatie, die noodzakelijk is om u te kunnen informeren over de service die u van ons verwacht, wordt niet als direct marketing beschouwd, maar als serviceberichten. Deze berichten kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om u op de hoogte te brengen van een voordeel op uw rekening.

 

Uw keuzes als klant aangeven

Als u klant bent, kunt u keuzes maken met betrekking tot de manier waarop we met u communiceren.  Om uw communicatievoorkeuren bij te werken, kunt u:

 • Inloggen op uw account en naar het gedeelte 'Uw communicatie-instellingen' gaan.
 • Het nummer bellen dat op de achterkant van uw kaart staat.

 

Handelaars

 • ·Log in op uw account via americanexpress.com/merchant en ga naar uw instellingen om uw voorkeuren voor marketingcommunicatie bij te werken.
 • Of schrijf naar AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE S.L. BELGISCH BIJKANTOOR, Vorstlaan 100, 1170 Brussel. Vermeld de naam, de bedrijfsnaam en het aansluitingsnummer van uw Aangesloten Handelszaak.

 

H. CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, kunt u ons bereiken via het nummer op de achterkant van uw kaart of via de pagina 'Contact' op onze website. U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via DPO-Europe@aexp.com, AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR en AMERICAN EXPRESS PAYMENT EUROPE S.L. BELGISCH BIJKANTOOR, Vorstlaan 100, 1170 Brussel, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming.

Als u klant bent, kunt u op elk moment uw persoonsgegevens bijwerken door in te loggen op uw account online of via uw Amex®-app. We staan dag en nacht voor u klaar.

 

 

I.   WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

We kunnen deze Privacyverklaring wijzigen wanneer dat nodig is. Afhankelijk van wat we veranderen, is het mogelijk dat we u vooraf op de hoogte brengen. Telkens als we wijzigingen aanbrengen, werken we de 'Ingangsdatum' bovenaan op deze pagina bij. Eventuele wijzigingen in deze Privacyverklaring worden onmiddellijk na publicatie van kracht. Wanneer u onze producten of diensten blijft gebruiken nadat de Privacyverklaring is bijgewerkt, geeft u daarmee aan dat u de herziene Privacyverklaring aanvaardt.