Wettelijke disclaimer - American Express België

Welkom op de website www.americanexpress.be - www.americanexpress.lu uitgegeven door:

 

AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR, Vorstlaan 100, 1170 Brussel (Watermaal-Bosvoorde), ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) en in het BTW-register onder nummer (BE)0776.653.759, met een bankrekening bij BNP Paribas Fortis (BIC GEBABEBB) IBAN BE39 2100 0821 2619, en met belangrijkste commerciële website www.americanexpress.be. AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR is een vennootschap naar Spaans recht, met maatschappelijke zetel aan de Avenida Partenón 12-14, 28042 Madrid (Spanje), ingeschreven in het handelsregister van Madrid onder nummer M-257407, Volume 15.348, Afdeling 8, Boek 204, eerste vermelding, met fiscaal identificatienummer NIF A-82628041, erkend als betalingsinstelling door de Banco de España en in die hoedanigheid geregistreerd onder nummer 6837, en met belangrijkste commerciële website www.americanexpress.es.

 

Verantwoordelijke uitgever: AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR

 

De uitgever verbindt zich ertoe alle wetten met betrekking tot het opstellen en de activiteit van een website na te leven.

 

AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR verzoekt alle gebruikers om de voorwaarden aandachtig te lezen. Door de website te bezoeken, te doorbladeren of te gebruiken, erkennen de gebruikers dat ze de voorwaarden gelezen en begrepen hebben en ermee instemmen (waaronder inbegrepen de wettelijke disclaimer, het cookiebeleid, de gebruiksvoorwaarden, en de privacy verklaring).

 

Deze website (bijvoorbeeld www.americanexpress.be of www.americanexpress.lu en de verbonden pagina's) kan op ieder ogenblik worden aangepast en is onderhevig aan volgende bepalingen:
 

en wordt onderhouden om u de mogelijkheid te bieden informatie te krijgen over de door American Express (zoals hieronder gedefinieerd) aangeboden producten en diensten.

 

Deze afstandsverklaring is van toepassing op de hierboven vermelde websites. Als u niet instemt met deze juridische kennisgevingen, mag u de hierboven vermelde websites niet gebruiken.

 


Wettelijke bepalingen

 

1. Gebruik van "American Express"

De vennootschappen van de American Express Groep actief in België en Luxemburg (zijnde, voor wat betreft de uitgifte van de American Express Kaarten, AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR, voor wat betreft de distributie van de verzekeringen inbegrepen in de American Express Kaarten, Amex Asesores de Seguros, Sociedad de Agencia de Seguros Vinculada, S.A.U. en voor wat de betreft het aansluiten van de handelaren aan het American Express netwerk, American Express Payments Europe S.L., Belgisch bijkantoor) zijn vanuit juridisch standpunt individuele en afzonderlijke juridische entiteiten. De begrippen “American Express”, “We”, “Wij” of “Ons” die op deze website worden gebruikt, kunnen echter verwijzen naar AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR en/of Amex Asesores de Seguros, Sociedad de Agencia de Seguros Vinculada, S.A.U. en/of American Express Payments Europe S.L., Belgisch bijkantoor. Indien diensten worden aangeboden door een afzonderlijke juridische entiteit wordt de juridische entiteit die verantwoordelijk is voor het verlenen van die service in beginsel duidelijk benoemd.

 

2. Geen verklaringen of garanties

Hoewel American Express grote inspanningen levert om te zorgen voor accurate en actuele informatie en links, worden dergelijke informatie en links op deze website u ter informatie aangeboden in de huidige staat en zoals ze beschikbaar zijn.

 

American Express doet geen verklaringen en geeft geen garanties, noch expliciet, noch impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van titel, niet-inbreuk, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot de beschikbaarheid, de juistheid, de betrouwbaarheid of de inhoud van deze website.

 

3. Geen aansprakelijkheid

American Express wijst alle aansprakelijkheid af voor het gebruik van deze website of andere websites die eraan gekoppeld zijn. American Express kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, accidentele, specifieke, indirecte schade of andere gevolgschade en kan niet worden gedwongen om schadevergoeding te betalen als gevolg van uw toegang tot of uw gebruik van deze website of een ander website die eraan gekoppeld is, of wegens de onmogelijkheid om voormelde websites te gebruiken, of als gevolg van eventuele fouten of nalatigheden in de inhoud ervan, inclusief, maar niet beperkt tot, virussen die uw computerapparatuur zouden kunnen aantasten of eventueel verlies van omzet, winst, gegevens of gebruik.

 

American Express kan deze website te allen tijde aanpassen zonder kennisgeving, maar is niet verantwoordelijk om de websites bij te werken. Alle gebruikers stemmen ermee in dat de toegang tot en het gebruik van deze website of websites die eraan gekoppeld zijn en de inhoud ervan steeds op eigen risico zijn.

 

4. Koppelingen naar externe websites

American Express geeft geen mening over en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites die aan deze website gekoppeld zijn of die u hebt gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. American Express doet geen verklaringen over externe websites en wijst expliciet elke aansprakelijkheid voor informatie van dergelijke externe partijen en het gebruik ervan af.

 

5. Bedrijfsinformatie en aangeboden diensten

Met betrekking tot de uitgifte van de American Express Kaarten, AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR, Vorstlaan 100, 1170 Brussel (Watermaal-Bosvoorde), ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) en in het BTW-register onder nummer (BE)0776.653.759, met een bankrekening bij BNP Paribas Fortis (BIC GEBABEBB) IBAN BE39 2100 0821 2619, en met belangrijkste commerciële website www.americanexpress.be. AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR is een vennootschap naar Spaans recht, met maatschappelijke zetel aan de Avenida Partenón 12-14, 28042 Madrid (Spanje), ingeschreven in het handelsregister van Madrid onder nummer M-257407, Volume 15.348, Afdeling 8, Boek 204, eerste vermelding, met fiscaal identificatienummer NIF A-82628041, erkend als betalingsinstelling door de Banco de España en in die hoedanigheid geregistreerd onder nummer 6837, en met belangrijkste commerciële website www.americanexpress.es.

 

Met betrekking tot de distributie van de verzekeringen inbegrepen in de American Express Kaarten, Amex Asesores de Seguros, Sociedad de Agencia de Seguros Vinculada, S.A.U., verzekeringsagent 100% eigendom van American Express de Espana SAU. Geregistreerd in het Spaanse Administratief Register van verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen van de Direccion General de Seguros (DGS) , nr. AJ0022 en met financiële waarborg en aansprakelijkheidsverzekering, NIF: A-79770608. Avenue Partenon 12-14, 28042 Madrid, Spanje. Amex Asesores de Seguros valt onder de supervisie van DGS en is toegelaten om verzekeringsbemiddel ingsactiviteiten in België en Luxemburg uit te oefenen.

 

Met betrekking tot het aansluiten van de handelaren aan het American Express netwerk, American Express Payments Europe S.L. Belgisch bijkantoor, met zetel aan de Vorstlaan 100, 1170 Brussel (Watermaal-Bosvoorde), ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) en in het BTW-register onder nummer (BE)0776.651.878, met een bankrekening bij Deutsche Bank (BIC DEUTBEBE) IBAN BE74 8260 0054 2207, en met belangijkste commerciële website www.americanexpress.be. American Express Payments Europe S.L. is een vennootschap naar Spaans recht, gevestigd aan de Avenida Partenón 12-14, 28042 Madrid (Spanje), ingeschreven in het handelsregister van Madrid onder nummer M-664153, Volume 37.236, Afdeling 8, Boek 20, met fiscaal identificatienummer NIF B-88021431, erkend als betalingsinstelling door de Banco de España en in die hoedanigheid geregistreerd onder nummer 6883, en met belangrijkste commerciële website www.americanexpress.es.

 

Voor de diensten die via deze website worden aangeboden verwijzen we naar de relevante rubrieken van de diensten waarin de meest essentiële elementen duidelijk worden beschreven, waarin prijsaanduidingen worden opgegeven en waarin wordt vermeld in welke mate leveringskosten worden aangerekend of niet.

 

Binnen de rubrieken waarin we bepaalde diensten aanbieden, verwijzen we naar deze rubrieken waarin we duidelijk aangeven in welke mate het recht op terugtrekking wordt aangeboden en wat de betalings-, leverings- en uitvoeringsmodaliteiten van de relevante diensten zijn.

 

Ingeval van promoties/aanbiedingen geven we duidelijk de duur van de aanbieding en de relevante prijszetting aan.