Informatie over omzetting van in vreemde valuta gedane transacties

Informatie over omrekenen van transacties in vreemde valuta

 

Deze pagina heeft als doel u te helpen om een vergelijking te maken tussen de totale Valutawisselkost van American Express* die we op transacties toepassen en de meest actuele Referentiewisselkoers van de euro** zoals voorgeschreven door de Europese Unie. In de onderstaande tabel vindt u het Percentageverschil*** tussen onze kosten en de overeenkomstige referentiewisselkoers van de euro.

 

Als een transactie vandaag heeft plaatsgevonden, kan deze informatie worden gebruikt als indicatie van het percentageverschil dat van toepassing kan zijn. Dit vanwege het feit dat we de transactie omzetten in lokale valuta op de datum van verwerking. Deze datum kan verschillen van de transactiedatum. Dit betekent dat de gebruikte wisselkoers kan afwijken van de koers die geldt op de transactiedatum.

Percentage Difference rates data is loading, please wait.