De American Express Platinum Kaart

50% korting in het eerste jaar

Ontdek de wereld van Platinum

De American Express® Platinum Kaart verzekeringen

 • Nu in metaal!
 • 50% korting het eerste jaar
 • 30€ in plaats van 60€/maand gedurende 1 jaar
Deze Kaart aanvragen Bekijk alle voordelen

Reisverzekeringen

U kunt onbezorgd op reis met reisverzekeringen waaronder een annuleringsverzekering en verzekeringen bij onderbreking, ticket upgrades, vertraagde bagage, vluchtvertraging, reisongevallen en bagage.

Dekking van de huurwagen

Meer informatie

Transportvertraging en gemiste aansluiting

Meer informatie

Waarborg reisannulering

Meer informatie

Herwaarding van tickets (Tickets Upgrade)

Meer informatie

Reisongevallenverzekering

Meer informatie

Vertraagde bagage

Meer informatie

Bagageverzekering

Meer informatie

Reis- en personenbijstand

In het buitenland garandeert deze dekking medische bijstand, repatriëring, de terugbetaling van medische kosten en hulp aan reisgenoten. Ze zorgt er ook voor dat uw familie u in het ziekenhuis kan komen bezoeken.

Hieronder enkele waarborgen:

 • Repatriëring van de zieke of de gewonde verzekerde samen met een medereiziger naar keuze;
 • Terugkeer van de andere verzekerde medereizigers indien deze hun geplande reis niet kunnen verderzetten;
 • Tussenkomst in de medische kosten opgelopen in het buitenland tot 3.000.000€;
 • Vervroegde terugkeer in geval van hospitalisatie van de partner, vader, moeder, zoon of dochter van de verzekerde;
 • Vervroegde terugkeer in geval van overlijden van een naaste verwant;
 • Vervroegde terugkeer wegens zware schade aan de woning van de verzekerde;

Wat zijn de belangrijkste uitsluiting (en) of aandachtspunten?

 • De medische kosten opgelopen in het buitenland worden terugbetaald na tussenkomst van uw ziekenfonds;
 • Afhankelijk van het type interventie, zal een eigen risico van €35 tot €50 worden toegepast;
 • Interventies voor bepaalde soorten zorg (bijv. Tandheelkundige zorg) kunnen worden beperkt;
 • Het verblijf is beperkt tot 3 opeenvolgende maanden in het buitenland;
 • Medische kosten voor de in het land van domicilie ontvangen verzorging, al dan niet het gevolg van een in buitenland opgelopen ziekte of ongeval zijn uitgesloten;
 • Pathologische toestanden gekend voor het vertrek zijn uitgesloten;
 • Aandoeningen en gebeurtenissen die het gevolg zijn van het gebruik van drugs, alcohol of elke andere stof niet voorgeschreven door een arts zijn uitgesloten;
 • Gebeurtenissen die het gevolg zijn van een kernongeval of een terroristische actie zijn uitgesloten;

Wintersport bijstand

Wat biedt deze garantie?

In geval van ziekte of ongeval dat de voortzetting van uw wintersporten verhindert, worden de skilessen en - pakketten vergoed. Onderzoekskosten of schade aan de apparatuur in geval van een ongeval worden eveneens gedekt tot een maximum van 5.000€.

Wat zijn de belangrijkste uitsluiting (en) of aandachtspunten?

Gevallen die voortvloeien uit het niet naleven van prudentiële regels zijn uitgesloten.

Dekking van de huurwagen

Wat biedt deze garantie?

Vertrek met een gerust gemoed wanneer u tijdens uw vakantie een voertuig huurt. Dankzij deze verzekering wordt de franchise of de herstelkosten, die voor uw rekening zijn en die in de huurovereenkomst zijn vastgelegd, gedekt tot 75.000€, bij gebrek aan verzekering. De wettelijke aansprakelijkheidscomponent vergoedt u tot een maximum van 750.000€.

Wat zijn de belangrijkste uitsluiting (en) of aandachtspunten?

Deze verzekering komt niet in de plaats van de dekkingen die bij de verhuurbedrijven worden onderschreven, maar biedt u de garantie dat de franchise waarin deze contracten voorzien niet uw verantwoordelijkheid is

Transportvertraging en gemiste aansluiting

Wat biedt deze garantie?

Uw transport is meer dan 4 uur te laat of U heeft uw verbinding gemist? U kunt aanspraak maken op een vergoeding voor uw redelijke kosten voor hotel, maaltijden en verfrissingen die u heeft gemaakt als gevolg van deze vertraging tot 200€/Verzekerde en tot 400€/reis voor alle reizigers.

Wat zijn de belangrijkste uitsluiting (en) of aandachtspunten?

De reis moet met de Kaart betaald worden. Als de vervoersmaatschappij tussenkomt voor deze kosten, kunt u alleen dekking claimen voor niet-terugvorderbare kosten. Vertragingen veroorzaakt op niet geregelde vluchten (“charter” type) zijn uitgesloten.

Waarborg reisannulering

Wat biedt deze garantie?

Een ernstig gezondheidsprobleem vastgesteld bij u of één van uw dierbaren (familie tot de 2e graad) of schade aan uw woning verhindert u om op reis te vertrekken en de reis wordt geannuleerd? Geen probleem. Als u uw reis betaald heeft met uw Kaart, bent u verzekerd voor uw niet-terugvorderbare reiskosten tot 10.000€/Verzekerde en 20.000€/familie, per opeenvolgende periode van 12 maanden. Als om dezelfde redenen uw verblijf wordt onderbroken, wordt het ongebruikte deel ook gedekt.

Wat zijn de belangrijkste uitsluiting (en) of aandachtspunten?

De reis moet met de Kaart betaald worden. Als u betaalt voor vrienden of kleinkinderen, overweeg dan om een aparte polis af te sluiten om hun reis te dekken. Reizen die worden uitgevoerd als onderdeel van een professionele activiteit vallen niet onder deze garantie.

Herwaardering van tickets (Ticket Upgrade)

Wat biedt deze garantie?

Uw vlucht is met meer dan 4 uur vertraagd, of is overboekt, u heeft uw verbinding gemist en er wordt geen alternatief binnen 4 uur door de luchtvaartmaatschappij voorgesteld? De garantie dekt de bijkomende kosten, uw vervoersbewijs "heen" of "weer" wordt omgezet naar een categorie van een gelijkaardige of hogere klasse. Dekking van de werkelijke kosten tot 4.000€, per familie en maximaal 2 keer per opeenvolgende periode van 12 maanden.

Wat zijn de belangrijkste uitsluiting (en) of aandachtspunten?

De reis moet met de Kaart betaald worden. Als de luchtvaartmaatschappij u binnen 4 uur een alternatief aanbiedt, is de garantie niet van kracht. Houd er ook rekening mee dat de extra kosten moeten worden betaald met de Kaart.

Reisongevallenverzekering

Wat biedt deze garantie?

Travel: Op reis zijn u en uw gezinsleden verzekerd in geval van overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval als passagier op het openbaar vervoer (vliegtuig, trein, boot, bus) tot 500.000€ (30.000€ voor opsporings- en ook reddingskosten). De plaats van inscheping is ook gedekt.

Personal: Tijdens uw reis zijn u en uw gezinsleden verzekerd in geval van overlijden of blijvende invaliditeit als u het slachtoffer bent van een ongeval, tot 50.000€.

Wat zijn de belangrijkste uitsluiting (en) of aandachtspunten?

De reis moet met de Kaart betaald worden. In tegenstelling tot 24-uursdekking heeft deze dekking alleen effect bij ongevallen als passagier op het openbaar vervoer.

Vertraagde bagage

Wat biedt deze garantie?

U komt aan op uw reisbestemming en uw bagage is er niet binnen 4 uur? Uw dringende uitgaven voor kledingstukken en benodigdheden (zoals: toiletartikelen, ...) op de plaats van bestemming worden terugbetaald tot 400€. Als uw bagage na 48 uur nog niet aangekomen is, wordt de bestedingslimiet naar boven bijgesteld tot 1.050€/reis.

Wat zijn de belangrijkste uitsluiting (en) of aandachtspunten?

De reis moet met de Kaart betaald worden. Deze waarborg dekt het ongemak van bagage vertragingen op de bestemming (niet bij thuiskomst) en dekt niet het verlies van uw bagage en niet de inhoud van de vertraagde bagage. De garantie wordt verleend op basis van de werkelijke kosten, het is geen vaste prijs,...

Bagageverzekering

Wat biedt deze garantie?

In geval van verlies, beschadiging of diefstal van uw bagage toevertrouwd aan een vervoerder, kunt u rekenen op vergoeding van uw bagage en de inhoud ervan tot 1.500€/schade/verzekerde.

Wat zijn de belangrijkste uitsluiting (en) of aandachtspunten?

Worden niet als bagage beschouwd: voorwerpen bestemd voor professioneel gebruik, fotografische apparatuur, sieraden, computers, telefoons,... De garantie wordt verleend op basis van het werkelijke verlies, het is geen forfaitair bedrag

Veilig shoppen en sereniteit voor elke dag

Ook in het dagelijkse leven bent u goed beschermd. U kunt onbezorgd (online) shoppen dankzij de aankoopverzekering. U bent beschermd tegen fraude en misbruik van uw kaart.

Aankoopgarantie

Werd één van de aankopen met uw Kaart gestolen na een inbraak of overval? Of per ongeluk beschadigd binnen de 90 dagen na aankoop? De aankoopgarantie dekt de schade tot 10.000€/schade/verzekerde en tot 20.000€ tijdens een opeenvolgende periode van 12 maanden.

Belangrijke uitsluitingen en aandachtspunten.
Zijn uitgesloten: diefstal van een motorvoertuig, het verdwijnen of verlies van het eigendom en diefstal anders dan een gekwalificeerde diefstal; het eenvoudig verlies is dus uitgesloten.

Tevredenheidsgarantie

U geniet een tevredenheidsgarantie op elk artikel dat voor uitsluitend persoonlijk gebruik wordt aangekocht, en dat in België of Luxemburg volledig met de kaart wordt aangekocht. Tot 300€ per stuk en 1.000€ per opeenvolgende periode van 12 maanden.

Belangrijke uitsluitingen en aandachtspunten.
Uitgesloten zijn artikelen met een waarde van minder dan €25 en artikelen die al zijn gebruikt.

Bescherming tegen fraude

Met uw American Express Kaart shopt u in alle veiligheid, zelfs online. Werden uw Kaartgegevens onderschept tijdens een (online) transactie? U kunt gerust zijn: de verrichtingen met uw Kaart zijn integraal en zonder franchise beschermd tegen fraude. Zowel voor nationale als internationale transacties.

Bijstandsverzekeringen

U kunt leunen op bijstand voor voertuigen, sloten, uw fiets en nog veel meer.

Bijstand voor voertuigen

Hebt u autopech of bent u het slachtoffer van een ongeval? U kunt op ons rekenen tot het probleem opgelost is. We zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk uw reis kunt verderzetten en organiseren indien nodig een snelle repatriëring. Een pechbijstand voor twee wagens. Geldig in België, Luxemburg en overal in Europa.

Belangrijke uitsluitingen en aandachtspunten.
Zijn uitgesloten: diefstal van een motorvoertuig of een diefstal in een motorvoertuig, het verdwijnen of verlies van het eigendom en diefstal anders dan een gekwalificeerde diefstal; het eenvoudig verlies is dus uitgesloten.

Hieronder enkele waarborgen:

 • Pechverhelping, sleping en vervoer van het geïmmobiliseerde voertuig in het land van domicilie en in het buitenland;
 • Repatriëring van het voertuig en de verzekerden langer dan 5 dagen geïmmobiliseerd in het buitenland;
 • Vervangwagen in uw land van domicilie gedurende 5 opeenvolgende dagen, in België of Luxemburg en in Europa voor Platinum Kaarten;

Wat zijn de belangrijkste uitsluiting (en) of aandachtspunten?

 • De prijs van vervangstukken, onderhoudskosten, herstellingskosten van het voertuig zijn uitgesloten;
 • Herhaalde defecten als gevolg van het niet herstellen van het voertuig na een eerdere tussenkomst van de verzekeraar zijn uitgesloten

Wintersport bijstand

Wat biedt deze garantie?

In geval van ziekte of ongeval dat de voortzetting van uw wintersporten verhindert, worden de skilessen en - pakketten vergoed. Onderzoekskosten of schade aan de apparatuur in geval van een ongeval worden eveneens gedekt tot een maximum van 5.000€.

Wat zijn de belangrijkste uitsluiting (en) of aandachtspunten?

Gevallen die voortvloeien uit het niet naleven van prudentiële regels zijn uitgesloten.

Reis- en personenbijstand

In het buitenland garandeert deze dekking medische bijstand, repatriëring, de terugbetaling van medische kosten en hulp aan reisgenoten. Ze zorgt er ook voor dat uw familie u in het ziekenhuis kan komen bezoeken.

Hieronder enkele waarborgen:

 • Repatriëring van de zieke of de gewonde verzekerde samen met een medereiziger naar keuze;
 • Terugkeer van de andere verzekerde medereizigers indien deze hun geplande reis niet kunnen verderzetten;
 • Tussenkomst in de medische kosten opgelopen in het buitenland tot 3.000.000€;
 • Vervroegde terugkeer in geval van hospitalisatie van de partner, vader, moeder, zoon of dochter van de verzekerde;
 • Vervroegde terugkeer in geval van overlijden van een naaste verwant;
 • Vervroegde terugkeer wegens zware schade aan de woning van de verzekerde;

Wat zijn de belangrijkste uitsluiting (en) of aandachtspunten?

 • De medische kosten opgelopen in het buitenland worden terugbetaald na tussenkomst van uw ziekenfonds;
 • Afhankelijk van het type interventie, zal een eigen risico van €35 tot €50 worden toegepast;
 • Interventies voor bepaalde soorten zorg (bijv. Tandheelkundige zorg) kunnen worden beperkt;
 • Het verblijf is beperkt tot 3 opeenvolgende maanden in het buitenland;
 • Medische kosten voor de in het land van domicilie ontvangen verzorging, al dan niet het gevolg van een in buitenland opgelopen ziekte of ongeval zijn uitgesloten;
 • Pathologische toestanden gekend voor het vertrek zijn uitgesloten;
 • Aandoeningen en gebeurtenissen die het gevolg zijn van het gebruik van drugs, alcohol of elke andere stof niet voorgeschreven door een arts zijn uitgesloten;
 • Gebeurtenissen die het gevolg zijn van een kernongeval of een terroristische actie zijn uitgesloten;

Slotenmaker

Hulp van een slotenmaker bij diefstal of verlies van sleutels.

Garantie en Belangrijke uitsluitingen en aandachtspunten.
Het vergeten van de sleutels in het huis wordt niet beschouwd als een verlies;

Fietsbijstand

Geen zorgen meer op uw fiets, wij helpen u bij een geblokkeerd hangslot, panne, ongeval of zelfs diefstal van uw fiets.

Garantie en Belangrijke uitsluitingen en aandachtspunten.
Het gebrek aan onderhoud van uw fiets is een oorzaak van uitsluiting van hulp

Juridische informatie:
De reis- en aankoopverzekeringen worden afgesloten bij Chubb European Group SE, Belgisch bijkantoor, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel, ondernemingsnummer BE0867.068.548, onderworpen aan het toezicht van de FSMA, Code NBB 3158. Land van oorsprong: Frankrijk.

De bijstanden worden afgesloten met Inter Partner Assistance SA (Belgische vestiging), Louizalaan 166, 1050 Brussel, RPR Brussel 0415.591.055. FSMA nummer: 0487. Land van oorsprong: België.

Raadpleeg ten allen tijde de volgende documenten:


Een verzekering gekoppeld aan de Kaart, naar Belgisch recht, wordt bij de bovengenoemde verzekeraars afgesloten door Alpha Card SCRL als onderdeel van de groepsverzekering, ten behoeve van de Kaarthouders, voor een periode van één jaar, stilzwijgend verlengbaar. Ze zijn ook onderhevig aan de geldigheid van de kaart.

Ombudsman van de verzekeringen
de Meeûssquare 35, 1000 Brussel
Telefoon: +32 (0) 2 547 58 71
E-mail: info@ombudsman.as
Formulier - Meer informatie

Ontdek de wereld van Platinum

De American Express Platinum Kaart

50% korting het eerste jaar. 30€ in plaats van 60€/maand gedurende 1 jaar.

Deze Kaart aanvragen

Bekijk alle American Express Kaarten

Upgrade uw browser

Het lijkt erop dat u een webbrowser gebruikt die wij niet ondersteunen. Gebruik een van deze ondersteunende browsers. Deze beschermen vaak beter tegen bijvoorbeeld virussen, trojans en andere bedreigingen op het internet en zorgen voor een snellere verbinding.