American ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican Express

De American Express Brussels Airlines Preferred Kaart

Nu de eerste 3 maanden gratis

Dichter bij uw reisdromen

Brussels Airlines Preferred American Express® Kaart verzekeringen

  • Nu eerste 3 maanden gratis
  • Daarna bedraagt de maandelijkse kaartbijdrage 10€
  • Wekomstbonus: 3.000 awardmijlen
Deze Kaart aanvragen Bekijk alle voordelen

Reisverzekeringen

U kunt onbezorgd op reis met reisverzekeringen waaronder global assist, ticket upgrades, vertraagde bagage en reisongevallen.

Global assist

Meer informatie

Waarborg reisannulering- en onderbreking

Meer informatie

Herwaardering van tickets (Ticket Upgrade)

Meer informatie

Vertraagde bagage

Meer informatie

Transportvertraging en gemiste aansluiting

Meer informatie

Reisongevallenverzekering

Meer informatie

Bagageverzekering

Meer informatie

Global assist

Wat biedt deze garantie?

In het buitenland bestrijkt de bijstand bepaalde diensten, zoals: contant voorschot in geval van medische en juridische noodgevallen, verlies of diefstal van betaalkaarten of reisdocumenten, verzending van dringende berichten, het ter beschikking stellen en vervroegen van het honorarium van een tolk, repatriëring/evacuatie in geval van medische noodsituatie.

Wat zijn de belangrijkste uitsluiting (en) of aandachtspunten?

Zijn uitgesloten: medische behandelingen, voor bepaalde zorgen kan een maximum worden gesteld, medische kosten voor in België ontvangen behandelingen, al dan niet ten gevolge van een ziekte of ongeval in het buitenland, voorwaarden die voor vertrek bekend zijn, voorvallen en gebeurtenissen die het gevolg zijn van het gebruik van drugs, alcohol of andere stoffen die niet door een arts zijn voorgeschreven, gebeurtenissen die het gevolg zijn van een nucleair ongeval of een terroristische daad.

Reisannulering- en onderbreking

Wat biedt deze garantie?

Een ernstig gezondheidsprobleem vastgesteld bij u of één van uw dierbaren (familie tot de 2e graad) of schade aan uw woning verhindert u om op reis te vertrekken en de reis wordt geannuleerd? Geen probleem. Als u uw reis betaald heeft met uw Kaart, bent u verzekerd voor uw niet-terugvorderbare reiskosten tot 5.000€/Verzekerde en 10.000€/familie, per opeenvolgende periode van 12 maanden. Als om dezelfde redenen uw verblijf wordt onderbroken, wordt het ongebruikte deel ook gedekt.

Wat zijn de belangrijkste uitsluiting (en) of aandachtspunten?

De reis moet met de Kaart betaald worden. Als u betaalt voor vrienden of kleinkinderen, overweeg dan om een aparte polis af te sluiten om hun reis te dekken. Reizen die worden uitgevoerd als onderdeel van een professionele activiteit vallen niet onder deze garantie.

Herwaardering van Tickets (Ticket Upgrade)

Wat biedt deze garantie?

Uw vlucht is met meer dan 4 uur vertraagd, of is overboekt, u heeft uw verbinding gemist en er wordt geen alternatief binnen 4 uur door de luchtvaartmaatschappij voorgesteld? De garantie dekt de bijkomende kosten, uw vervoersbewijs "heen" of "weer" wordt omgezet naar een categorie van een gelijkaardige of hogere klasse. Dekking van de werkelijke kosten tot 2.500€, per Familie en maximaal 2 keer per opeenvolgende periode van 12 maanden.

Wat zijn de belangrijkste uitsluiting (en) of aandachtspunten?

De reis moet met de Kaart betaald worden. Als de luchtvaartmaatschappij u binnen 4 uur een alternatief aanbiedt, is de garantie niet van kracht. Houd er ook rekening mee dat de extra kosten moeten worden betaald met de Kaart.

Vertraagde bagage

Wat biedt deze garantie?

U komt aan op uw reisbestemming en uw bagage is er niet binnen 4 uur? Uw dringende uitgaven voor kledingstukken en benodigdheden (zoals: toiletartikelen, ...) op de plaats van bestemming worden terugbetaald tot 250€. Als uw bagage na 48 uur nog niet aangekomen is, wordt de bestedingslimiet naar boven bijgesteld tot 500€/reis.

Wat zijn de belangrijkste uitsluiting (en) of aandachtspunten?

De reis moet met de Kaart betaald worden. Deze waarborg dekt het ongemak van bagage vertragingen op de bestemming (niet bij thuiskomst) en dekt niet het verlies van uw bagage en niet de inhoud van de vertraagde bagage. De garantie wordt verleend op basis van de werkelijke kosten, het is geen vaste prijs.

Transportvertraging en gemiste aansluiting

Wat biedt deze garantie?

Uw transport is meer dan 4 uur te laat of U heeft uw verbinding gemist? U kunt aanspraak maken op een vergoeding voor uw redelijke kosten voor hotel, maaltijden en verfrissingen die u heeft opgelopen als gevolg van deze vertraging tot 100€/Verzekerde en tot 200€/reis voor alle reizigers.

Wat zijn de belangrijkste uitsluiting (en) of aandachtspunten?

De reis moet met de Kaart betaald worden. Als de vervoersmaatschappij tussenkomt voor deze kosten, kunt u alleen dekking claimen voor niet-terugvorderbare kosten. Vertragingen veroorzaakt op niet geregelde vluchten (“charter” type) zijn uitgesloten.

Reisongevallenverzekering

Wat biedt deze garantie?

Travel: Op reis zijn u en uw gezinsledenverzekerd in geval van overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval als passagier op het openbaar vervoer (vliegtuig, trein, boot, bus) tot 250.000€ (30.000€ voor opsporings- en ook reddingskosten). De plaats van inscheping is ook gedekt.

Wat zijn de belangrijkste uitsluiting (en) of aandachtspunten?

De reis moet met de Kaart betaald worden. In tegenstelling tot 24-uursdekking heeft deze dekking alleen effect bij ongevallen als passagier op het openbaar vervoer.

Bagageverzekering

Wat biedt deze garantie?

In geval van verlies, beschadiging of diefstal van uw bagage toevertrouwd aan een vervoerder, kunt u rekenen op vergoeding van uw bagage en de inhoud ervan tot 750€/schade/verzekerde.

Wat zijn de belangrijkste uitsluiting (en) of aandachtspunten?

Worden niet als bagage beschouwd: voorwerpen bestemd voor professioneel gebruik, fotografische apparatuur, sieraden, computers, telefoons,... De garantie wordt verleend op basis van het werkelijke verlies, het is geen forfaitair bedrag

Zorgeloos kaartgebruik bij dagelijkse uitgaven

Dankzij uw Brussels Airlines Preferred American Express Kaart zijn uw aankopen beschermd, zowel in de winkel als bij online shoppen.

Aankoopgarantie

Werd één van de aankopen met uw Kaart gestolen na een inbraak of overval? Of per ongeluk beschadigd binnen de 90 dagen na aankoop? De aankoopgarantie dekt de schade tot 2.000€/schade/verzekerde tijdens een opeenvolgende periode van 12 maanden.

Belangrijke uitsluitingen en aandachtspunten.
Zijn uitgesloten: diefstal van een motorvoertuig, het verdwijnen of verlies van het eigendom en diefstal anders dan een gekwalificeerde diefstal; het eenvoudig verlies is dus uitgesloten.

Bescherming tegen fraude en kaartmisbruik

Met uw American Express Kaart shopt u in alle veiligheid, zelfs online. Werden uw Kaartgegevens onderschept tijdens een (online) transactie? U kunt gerust zijn: de verrichtingen met uw Kaart zijn integraal en zonder franchise beschermd tegen fraude. Zowel voor nationale als internationale transacties.

Juridische informatie:
De reis- en aankoopverzekeringen worden afgesloten bij Chubb European Group SE, Belgisch bijkantoor, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel, ondernemingsnummer BE0867.068.548, onderworpen aan het toezicht van de FSMA, Code NBB 2312. Land van oorsprong: Frankrijk.

De bijstanden worden afgesloten met Inter Partner Assistance SA (Belgische vestiging), Louizalaan 166, 1050 Brussel, RPR Brussel 0415.591.055. FSMA nummer: 0487. Land van oorsprong: België.

Raadpleeg ten allen tijde de volgende documenten:


Een verzekering gekoppeld aan de Kaart, naar Belgisch recht, wordt bij de bovengenoemde verzekeraars afgesloten door Alpha Card SCRL als onderdeel van de groepsverzekering, ten behoeve van de Kaarthouders, voor een periode van één jaar, stilzwijgend verlengbaar. Ze zijn ook onderhevig aan de geldigheid van de kaart.

Wilt u een klacht indienen?

Ombudsman van de verzekeringen:
Adres: North Gate II, Koning Albert II-laan bus 2, B-1000 Brussel.
E-mail: ombudsman@ombudsmanfin.be
Website: www.ombudsman.be
Formulier - Meer informatie

Ontdek de wereld van Brussels Airlines Preferred

De American Express Brussels Airlines Preferred Kaart

Nu eerste 3 maanden gratis en daarna bedraagt maandelijkse kaartbijdrage 10€.

Deze Kaart aanvragen

Bekijk alle American Express Kaarten

Upgrade uw browser

Het lijkt erop dat u een webbrowser gebruikt die wij niet ondersteunen. Gebruik een van deze ondersteunende browsers. Deze beschermen vaak beter tegen bijvoorbeeld virussen, trojans en andere bedreigingen op het internet en zorgen voor een snellere verbinding.