Brussels Airlines Premium Kaart verzekeringen

Ga onbezorgd op reis met de reisverzekeringen voor u en uw gezin. Uw aankopen zijn beschermd, zowel in de winkel als bij online shoppen.

Brussels Airlines Premium Kaart

Reisverzekeringen

U kunt onbezorgd op reis met reisverzekeringen waaronder global assist, ticket upgrades, vertraagde bagage en reisongevallen.

Global assist

Meer informatie

Transportvertraging en gemiste aansluiting

Meer informatie

Waarborg reisannulering

Meer informatie

Herwaarding van tickets (Tickets Upgrade)

Meer informatie

Reisongevallenverzekering

Meer informatie

Vertraagde bagage

Meer informatie

Bagageverzekering

Meer informatie

Global Assist

Wat biedt deze garantie?

In het buitenland bestrijkt de bijstand bepaalde diensten, zoals: contant voorschot in geval van medische en juridische noodgevallen, verlies of diefstal van betaalkaarten of reisdocumenten, verzending van dringende berichten, het ter beschikking stellen en vervroegen van het honorarium van een tolk, repatriëring/evacuatie in geval van medische noodsituatie.

Wat zijn de belangrijkste uitsluiting (en) of aandachtspunten?

Zijn uitgesloten: medische behandelingen, voor bepaalde zorgen kan een maximum worden gesteld, medische kosten voor in België ontvangen behandelingen, al dan niet ten gevolge van een ziekte of ongeval in het buitenland, voorwaarden die voor vertrek bekend zijn, voorvallen en gebeurtenissen die het gevolg zijn van het gebruik van drugs, alcohol of andere stoffen die niet door een arts zijn voorgeschreven, gebeurtenissen die het gevolg zijn van een nucleair ongeval of een terroristische daad.

Transportvertraging en gemiste aansluiting

Wat biedt deze garantie?

Uw transport is meer dan 4 uur te laat of U heeft uw verbinding gemist? U kunt aanspraak maken op een vergoeding voor uw redelijke kosten voor hotel, maaltijden en verfrissingen die u heeft opgelopen als gevolg van deze vertraging tot 100 €/Verzekerde en tot 200 €/reis voor alle reizigers.

Wat zijn de belangrijkste uitsluiting (en) of aandachtspunten?

De reis moet met de Kaart betaald worden. Als de vervoersmaatschappij tussenkomt voor deze kosten, kunt u alleen dekking claimen voor niet-terugvorderbare kosten. Vertragingen veroorzaakt op niet geregelde vluchten (“charter” type) zijn uitgesloten.

Waarborg reisannulering- en onderbreking

Wat biedt deze garantie?

Een ernstig gezondheidsprobleem vastgesteld bij u of één van uw dierbaren (familie tot de 2e graad) of schade aan uw woning verhindert u om op reis te vertrekken en de reis wordt geannuleerd? Geen probleem. Als u uw reis betaald heeft met uw Kaart, bent u verzekerd voor uw niet-terugvorderbare reiskosten tot 5.000 €/Verzekerde en 10.000 €/familie, per opeenvolgende periode van 12 maanden. Als om dezelfde redenen uw verblijf wordt onderbroken, wordt het ongebruikte deel ook gedekt.

Wat zijn de belangrijkste uitsluiting (en) of aandachtspunten?

De reis moet met de Kaart betaald worden. Als u betaalt voor vrienden of kleinkinderen, overweeg dan om een aparte polis af te sluiten om hun reis te dekken. Reizen die worden uitgevoerd als onderdeel van een professionele activiteit vallen niet onder deze garantie.

Herwaarding van tickets (Tickets Upgrade)

Wat biedt deze garantie?

Uw vlucht is met meer dan 4 uur vertraagd, of is overboekt, u heeft uw verbinding gemist en er wordt geen alternatief binnen 4 uur door de luchtvaartmaatschappij voorgesteld? De garantie dekt de bijkomende kosten, uw vervoersbewijs "heen" of "weer" wordt omgezet naar een categorie van een gelijkaardige of hogere klasse. Dekking van de werkelijke kosten tot 2.500 €, per familie en maximaal 2 keer per opeenvolgende periode van 12 maanden.

Wat zijn de belangrijkste uitsluiting (en) of aandachtspunten?

De reis moet met de Kaart betaald worden. Als de luchtvaartmaatschappij u binnen 4 uur een alternatief aanbiedt, is de garantie niet van kracht. Houd er ook rekening mee dat de extra kosten moeten worden betaald met de Kaart.

Reisongevallenverzekering

Wat biedt deze garantie?

Op reis zijn u en uw gezinsledenverzekerd in geval van overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval als passagier op het openbaar vervoer (vliegtuig, trein, boot, bus) tot 250.000 € (30.000 € voor opsporings- en ook reddingskosten). De plaats van inscheping is ook gedekt.

Wat zijn de belangrijkste uitsluiting (en) of aandachtspunten?

De reis moet met de Kaart betaald worden. In tegenstelling tot 24-uursdekking heeft deze dekking alleen effect bij ongevallen als passagier op het openbaar vervoer.

Vertraagde bagage

Wat biedt deze garantie?

U komt aan op uw reisbestemming en uw bagage is er niet binnen 4 uur? Uw dringende uitgaven voor kledingstukken en benodigdheden (zoals: toiletartikelen, ...) op de plaats van bestemming worden terugbetaald tot 250 €. Als uw bagage na 48 uur nog niet aangekomen is, wordt de bestedingslimiet naar boven bijgesteld tot 500 €/reis.

Wat zijn de belangrijkste uitsluiting (en) of aandachtspunten?

De reis moet met de Kaart betaald worden. Deze waarborg dekt het ongemak van bagage vertragingen op de bestemming (niet bij thuiskomst) en dekt niet het verlies van uw bagage en niet de inhoud van de vertraagde bagage. De garantie wordt verleend op basis van de werkelijke kosten, het is geen vaste prijs,...

Bagage verzekering

Wat biedt deze garantie?

In geval van verlies, beschadiging of diefstal van uw bagage toevertrouwd aan een vervoerder, kunt u rekenen op vergoeding van uw bagage en de inhoud ervan tot 750 €/schade/verzekerde.

Wat zijn de belangrijkste uitsluiting (en) of aandachtspunten?

Worden niet als bagage beschouwd: voorwerpen bestemd voor professioneel gebruik, fotografische apparatuur, sieraden, computers, telefoons,... De garantie wordt verleend op basis van het werkelijke verlies, het is geen forfaitair bedrag.

Veilig shoppen en sereniteit voor elke dag

Dankzij uw Brussels Airlines Premium American Express Kaart zijn uw aankopen beschermd, zowel in de winkel als bij online shoppen.

Aankoopgarantie

Werd één van de aankopen met uw Kaart gestolen na een inbraak of overval? Of per ongeluk beschadigd binnen de 90 dagen na aankoop? De aankoopgarantie dekt de schade tot 2.000 €/schade/verzekerde tijdens een opeenvolgende periode van 12 maanden.

Belangrijke uitsluitingen en aandachtspunten

Zijn uitgesloten: diefstal van een motorvoertuig, het verdwijnen of verlies van het eigendom en diefstal anders dan een gekwalificeerde diefstal; het eenvoudig verlies is dus uitgesloten.

Bescherming tegen fraude en kaartmisbruik

Met uw American Express Kaart shopt u in alle veiligheid, zelfs online. Werden uw Kaartgegevens onderschept tijdens een (online) transactie? U kunt gerust zijn: de verrichtingen met uw Kaart zijn integraal en zonder franchise beschermd tegen fraude. Zowel voor nationale als internationale transacties.

Juridische informatie

De reis- en aankoopverzekeringen worden afgesloten bij Chubb European Group SE, Belgisch bijkantoor, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel, ondernemingsnummer BE0867.068.548, onderworpen aan het toezicht van de FSMA onder nummer 3158. Land van oorsprong: Frankrijk.

De bijstanden worden afgesloten met Inter Partner Assistance SA (Belgische vestiging), Regentlaan 7, 1000 Brussel, RPR Brussel 0415.591.055. FSMA nummer: 0487. Land van oorsprong: België.

Raadpleeg ten allen tijde de volgende documenten:

de Algemene verzekeringsvoorwaarden gekoppeld aan de Kaart
het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID)

Een verzekering gekoppeld aan de Kaart, naar Belgisch recht, wordt bij de bovengenoemde verzekeraars afgesloten door American Express Europe S.A. Belgisch bijkantoor als onderdeel van de groepsverzekering, ten behoeve van de Kaarthouders, voor een periode van één jaar, stilzwijgend verlengbaar. Ze zijn ook onderhevig aan de geldigheid van de Kaart.

Wilt u een klacht indienen?

Ombudsman van de verzekeringen
Meeûssquare 35, 1000 Brussel
Telefoon: +32 (0) 2 547 58 71
Email: info@ombudsman.as
Formulier - Meer informatie

Ontdek de wereld van Brussels Airlines Premium

Brussels Airlines Premium American Express Kaart

Nu de eerste 3 maanden gratis en daarna bedraagt maandelijkse kaartbijdrage 12,50 €.

Brussels Airlines Premium Kaart

don't live life without it

Close

Close

Brussels Airlines Premium American Express® Kaart

Algemene voorwaarden

Onder voorbehoud van aanvaarding door American Express Europe S.A. Belgisch bijkantoor. American Express Europe S.A. besteedt de ‘American Express Travel & Concierge’-diensten uit aan TEN Belgium bvba Da Vincilaan 9, B -1935 Zaventem - BE 0550 951 981, dat als reisbemiddelaar optreedt (IATA 08212212).

De samenvattingen van de verzekeringen in deze brochure zijn louter informatief en bevatten de volledige Algemene Voorwaarden van de verzekeringen niet. Daarom is het belangrijk dat u kennis neemt van de Algemene Voorwaarden van de verzekeringen, die te vinden zijn op onze website www.americanexpress.be/documenten. De verzekeringen worden ingeschreven bij derde verzekeringsmaatschappij(en). American Express Europe S.A. Belgisch bijkantoor is een derde partij voor wat betreft het verzekeringscontract en discussies/eisen met betrekking tot het verzekeringscontract. De afgesloten verzekeringen zijn geïntegreerd bij de Kaart en vallen niet onder een bijkomende verzekeringspremie.

Brussels Airlines Premium Kaart

De Brussels Airlines Premium KaartNu de eerste 3 maanden gratis