insurance

More Rewards American Express Card

Verzekeringen : vergelijkingstabel


Klik op de naam van het product om de Algemene Voorwaarden  van de verzekeringen gekoppeld aan de Kaarten te downloaden. Blue Green Gold Gold met bijstand voor het voertuig Gold inbegrepen in Fintro Blue Sky Club Platinum Brussels Airlines Preferred* Brussels Airlines Premium*
Diensten Fraud Protection   V V V V V V V V
Return Protection     V V V V V    
Verzekeringen Reisverzekeringen Reisannulering en -onderbreking     V V V V V V
Ticket upgrade (herwaardering van de vervoerbewijzen)   V V V V V V V
Vertraagde bagage     V V V V V V
Vluchtvertraging     V V V V    
Gemiste aansluiting     V V V V V V
Reisongevalverzekering   V V V V V V V
Bagageverzekering           V V V
Diefstal ledewaren             V V
Shopping Aankoopgarantie   V V V V V V V
Levering van via Internet gekochte goederen     V V V V V V
Uitbreiding waarborg constructeur           V    
Dekking van de vrijstelling van de huurwagen           V    
Beste prijsgarantie             V V
Bijstand Reisbijstand     V V   V    
Bijstand aan personen     V V   V    
Bijstand aan de voertuigen       V   V    
Home assistance       V   V    

 

*Geldig voor Kaarten uitgegeven vanaf 10 maart 2014. 

Hierbij, vindt u de algemene voorwaarden van de verzekeringen gekoppeld aan de American Express Kaarten die niet meer verkocht worden:

 

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER AIG

Deze mededeling bevat belangrijke informatie over de polissen, afgegeven door AIG Europe Limited (AIG), een verzekeringsmaatschappij gevestigd in het Verenigd Koninkrijk (VK) die onder toezicht staat van de Prudential Regulation Authority (PRA) en Financial Conduct Authority (FCA). In antwoord op het besluit van het VK om de Europese Unie te verlaten (algemeen bekend als “Brexit”) voert AIG een reorganisatie door. Daarbij zullen alle Europese verzekeringsactiviteiten, inclusief de collectieve verzekering op grond waarvan u bent verzekerd, worden overdragen aan AIG Europe S.A. (AIG Europe ), een andere verzekeringsmaatschappij binnen de AIG Groep. AIG Europe is gevestigd in Luxemburg en staat onder toezicht van het Commissariat aux Assurances. De voorgestelde overdracht vindt plaats op grond van Deel VII van de Financial Services and Markets Act 2000 en wordt uitgevoerd in combinatie met een grensoverschrijdende fusie tussen AIG in AIG Europe. De overdracht moet worden goedgekeurd door het Hooggerechtshof van Engeland en Wales en een onafhankelijke expert moet zijn opinie geven over de gevolgen van de overdracht voor de polishouders. De onafhankelijke expert is tot de conclusie gekomen dat het voorstel geen wezenlijke nadelige gevolgen voor de polishouders zal hebben. De voorwaarden voor toelating tot de Britse Financiële Compensatieregeling en de Ombudsman Financiële Dienstverlening kunnen echter wijzigen. Na de overdracht zal een ander toezichtrechtelijk regime op de verzekeraar van toepassing zijn. Hierover vindt u meer informatie in de Veelgestelde Vragen waarnaar hieronder wordt verwezen. Afhankelijk van goedkeuring door het Hooggerechtshof zal de daadwerkelijke overdracht naar verwachting plaatsvinden op 1 december 2018. Bezoek www.aig.com/brexit om de volgende belangrijke documenten en informatie te bekijken met betrekking tot de voorgestelde overdracht:

•Begeleidende brief

•Informatiedocument (bevat de samenvatting van het voorstel en de samenvatting van het rapport van de onafhankelijke expert)

•Veelgestelde Vragen

•Formele kennisgeving van de Voorgestelde Overdracht