Scandic Friends

 Scandic Friends

2. Antal poäng

Du behöver minst 600 poäng för överföring till den här partnern och överföringen måste vara i nivåer om 6.

Länk till Miniräknare Behöver du hjälp?

Partnerbeskrivning

Överföra poäng

Villkor