Scandic Friends

 Scandic Friends
Samarbetet upphör

Den 30 september 2019 är sista dag för att överföra poäng till Scandic Friends.

2. Antal poäng

Du behöver minst 600 poäng för överföring till den här partnern och överföringen måste vara i nivåer om 6.

Länk till Miniräknare Behöver du hjälp?

Partnerbeskrivning

Överföra poäng

Villkor