American Express® Green Card

reseförsäkring för hela familjen

Här ingår bland annat förseningsskydd och ersättning vid bagageförsening som kompletterar dina övriga försäkringar och träder i kraft när du betalar minst 50 % av din resa (transport, övernattning) med ditt Green Card. Reseförsäkringen täcker dig och din närmaste familj samt dina extrakortsmedlemmar och deras närmaste familj. Se villkoren för definition av vilka som omfattas av försäkringen.  

VIKTIG INFORMATION:  Beskrivningen av reseförsäkringen för Green Card nedan är endast avsedd att ge en överblick. För fullständig information om försäkringen hänvisar vi till försäkringsvillkoren som ersätter all annan information.

Försening – allmänt färdmedel

Ersättning för merkostnader för kost och logi upp till 1 000 kr om förseningen medför väntetid på mer än 4 timmar eller om den bokade avgången är inställd.


Bagageförsening– allmänt färdmedel

Ersättning för kostnader för försenat bagage upp till 1 500 kr per försäkrad person vid mer än 6 timmars försening och ytterligare 2 500 kr per försäkrad person vid mer än 48 timmars bagageförsening.


Läkevårdskostnader

Ersättning upp till 100 000 kr för sjukvård och behandlingar i utlandet till följd av kroppsskada genom ofrivillig, plötslig yttre händelse.


Personskada till följd av
olycksfall

Maximalt ersättningsbelopp är 1 000 000 kr för olyckor som under en resa drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse och som inom 3 år orsakar dödsfall eller medicinsk invaliditet från 20 %.


Försäkringsvillkor

Fullständiga försäkringsvillkor

 

 

 

 

Viktigt 

 

 

I en akutsituation, kontakta oss snarast på


08-519 897 58 

från utlandet +46 8 519 897 58

 

 

Du kan göra din skadeanmälan på 

 

americanexpress.se/skadeanmalan

eller 

+46 8 519 897 58