SAS EuroBonus American Express® Premium Card

Kompletterande reseförsäkring för hela familjen

Din reseförsäkring som kompletterar dina övriga försäkringar träder i kraft när du betalar minst 75 % av din resa (transport, övernattning) med ditt SAS Amex Premium. Reseförsäkringen täcker dig och din närmaste familj samt dina extrakortsmedlemmar och deras närmaste familj. Se villkoren för definition av vilka som omfattas av försäkringen.  

 

VIKTIG INFORMATION:  Beskrivningen av reseförsäkringen för SAS Amex Premium nedan är endast avsedd att ge en överblick. För fullständig information om försäkringen hänvisar vi till försäkringsvillkoren som ersätter all annan information.

Avboka, skjuta upp och avbryta resa

Ersättning med upp till 25 000 kr för faktiska kostnader om han/hon avbokar, skjuter upp, ändrar eller avbryter sin resa på grund av sjukdom.


Förkorta resan

Ersättning för skäliga resekostnader för att återresa och återuppta resan med upp till 25 000 kr för de obrukade kostnaderna för resa, logi, utflykter och fritidsaktiviteter. 


Personliga ägodelar, pengar och resedokument

Upp till 10 000 kr i ersättning för personliga ägodelar, pengar eller resedokument som tappas bort, stjäls eller skadas.


Förseningsskydd

Ersättning upp till 1 500 kr per person för ytterligare kostnader för resor, förfriskningar och logi vid försening på mer än 4 timmar.


Bagageförsening

Ersättning för kostnader för inköp eller hyra av nödvändiga artiklar upp till 2 000 kr per person vid mer än 4 timmars bagageförsening och ytterligare 2 000 kr per person vid mer än 48 timmars bagageförsening.


Personskada till följd av
olycksfall

Maximalt ersättningsbelopp per resa är 1 000 000 kr för olyckor som under en resa drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse och som inom 365 dagar orsakar dödsfall eller invaliditet. 


Juridisk assistans och ersättning

Ersättning upp till 100 000 kr för försvarskostnader och juridiska kostnader vid begäran av ersättning.

 

Ersättning upp till 1 000 000 kr för juridiskt ansvar för att ha skadat en annan person eller annan persons egendom. 


Försäkringsvillkor

 

(För kort som börjar på 3793)

Fullständiga försäkringsvillkor

 

(För kort som börjar på 3757)

Fullständiga försäkringsvillkor

 

 

 

 

 

Viktigt 

 

 

I en akutsituation, kontakta oss snarast på


08-519 897 58 

från utlandet +46 8 519 897 58

 

 

Du kan göra din skadeanmälan på 

 

americanexpress.se/skadeanmalan

eller 

+46 8 519 897 58