Blue Cashback

 

Viktig information om din reseförsäkring

 

I ditt Blue Cashback ingår en reseförsäkring som kompletterar dina övriga försäkringar. Den träder i kraft när du betalar minst 75 % av din resa (transport, övernattning) med ditt Blue Cashback. Sammanfattningen av reseförsäkringen är endast avsedd att ge en överblick. För fullständig information om försäkringen hänvisar vi till försäkringsvillkoren som ersätter all annan information.

 

Vilka omfattas av försäkringen?

 

Se villkoren för definition av vilka som omfattas av försäkringen. 

Sammanfattning av reseförsäkring

 

Förseningsskydd

Ersättning upp till 1 000 kr per person för ytterligare kostnader för resor, förfriskningar och logi vid försening på mer än 4 timmar.

 

Bagageförsening
Ersättning för kostnader för inköp eller hyra av nödvändiga artiklar upp till 1 000 kr per person vid mer än 4 timmars bagageförsening och ytterligare 2 000 kr per person vid mer än 48 timmars bagageförsening.

 

Personskada till följd av olycksfall

Maximalt ersättningsbelopp per resa är 500 000 kr för olyckor som under en resa drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse och som inom 365 dagar orsakar dödsfall eller invaliditet.  

 

 

Fullständiga försäkringsvillkor

» Försäkringsvillkor Blue Cashback 

American Express® Blue Cashback

Om olyckan är framme 

 

Om du råkar ut för en olycka eller blir sjuk under din resa, kontakta oss snarast på

0771-295 599

från utlandet +46 771 295 599

 

Du kan göra din skadeanmälan på

americanexpress.se/skadeanmalan

eller  +46 8 51 98 97 58