Platinum

 

Viktig information om din reseförsäkring

 

I ditt Platinum ingår en omfattande reseförsäkring som kompletterar dina övriga försäkringar. Den träder i kraft när du betalar minst 75 % av din resa (transport, övernattning) med ditt Platinum. Sammanfattningen av reseförsäkringen är endast avsedd att ge en överblick. För fullständig information om försäkringen hänvisar vi till försäkringsvillkoren som ersätter all annan information.

 

Vilka omfattas av försäkringen?

 

Se villkoren för definition av vilka som omfattas av försäkringen. 

Sammanfattning av reseförsäkring

 

Medicinsk assistans 

Upp till 10 000 000 kr för nödvändiga kostnader hänförliga till nödvändig medicinsk behandling (innefattande sjukhusvistelse) som uppstår på grund av att den försäkrade blir sjuk eller skadad under sin resa.

 

Avboka, skjuta upp och avbryta resa

Ersättning med upp till 50 000 kr för faktiska kostnader om han/hon avbokar, skjuter upp, ändrar eller avbryter sin resa på grund av sjukdom.

 

Förkorta resan

Ersättning för skäliga resekostnader för att återresa och återuppta resan med upp till 50 000 kr för de obrukade kostnaderna för resa, logi, utflykter och fritidsaktiviteter. 

 

Personliga ägodelar, pengar och resedokument
Upp till 25 000 kr i ersättning för personliga ägodelar, pengar eller resedokument som tappas bort, stjäls eller skadas.

 

Förseningsskydd
Ersättning upp till 2 000 kr per person för ytterligare kostnader för resor, förfriskningar och logi vid försening på mer än 4 timmar.

 

Bagageförsening
Ersättning för kostnader för inköp eller hyra av nödvändiga artiklar upp till 4 000 kr per person vid mer än 4 timmars bagageförsening och ytterligare 4 000 kr per person vid mer än 48 timmars bagageförsening.

 

Personskada till följd av olycksfall

Maximalt ersättningsbelopp per resa är 2 000 000 kr för olyckor som under en resa drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse och som inom 365 dagar orsakar dödsfall eller invaliditet. 

 

Juridisk assistans och ersättning
Ersättning upp till 250 000 kr för försvarskostnader och juridiska kostnader vid begäran av ersättning. Ersättning upp till 5 000 000 kr för juridiskt ansvar för att ha skadat en annan person eller annan persons egendom. 

 

Vägassistans
Du kan få hjälp med bogsering, reparationer, reservdelar samt fordonshyra.

 

Hyrbil – stöld, skada och ansvar

Täcker självrisk, skador och stöld. Försäkringstyperna CDW, LDW, TP, utökad ansvarsförsäkring och personskada ingår. Den försäkrade behöver inte teckna kompletterande eller extra försäkring från uthyrningsföretaget såvida täckning för ett högre belopp inte anses nödvändigt.

 

Fullständiga försäkringsvillkor

» Försäkringsvillkor Platinum

 

 

American Express® Platinum Card

Om olyckan är framme 

 

Om du råkar ut för en olycka eller blir sjuk under din resa, kontakta oss snarast på

020-56 55 55 
från utlandet +46 771 29 55 55

 

Du kan göra din skadeanmälan på

americanexpress.se/skadeanmalan

eller  +46 8 51 98 97 60