Reseförsäkringsvillkor

Skadeanmälan

 

Registrera ditt försäkringsanspråk smidigt online via americanexpress.se/skadeanmalan

eller kontakta vårt försäkringsbolag: 

 

Centurion  +46 8 519 897 61

Platinum  +46 8 519 897 60

SAS Amex Elite  +46 8 519 897 59

Övriga kort  +46 8 519 897 58